Quote du jour | Keihard doorgaan

Serie:

SargQdJ09

We moeten keihard doorgaan met het hervormen van Nederland. Ook daar gaan deze verkiezingen over. We moeten koers houden en doorzetten naar een vrijer, veiliger en welvarender Nederland en dat begint in je eigen gemeente.

Mark Rutte tijdens de landelijke aftrap van de verkiezingscampagne van de VVD in Rotterdam.

Na een lange afwezigheid is de Quote du jour weer terug!

Reacties (13)

#1 Krekel

Het valt me op dat neoliberalisme zo vanzelfsprekend is geworden dat ‘neoliberale hervormingen’ tegenwoordig gewoon ‘hervormingen’ mogen heten.

Griekenland moet ‘hervormen’. Oostbloklanden mogen mogen bij de EU als ze ‘hervormen’. Nederland is nog niet klaar met ‘hervormen’.

We weten hopelijk allemaal wat ze bedoelen.

Dat de VVD het doet is uiteraard begrijpelijk, maar dat zogenaamd neutrale instanties (Nederlands, Europees en mondiaal) en zelfs zogenaamd linkse partijen het doen is indicatief voor de noodzaak aan echte hervormingen.

 • Volgende discussie
#2 P.J. Cokema

Had hij alleen “We moeten keihard doorgaan” gezegd, was zijn boodschap kernachtiger over gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joop

Compleet schunnig: vrijer en meer veiligheid. Dus de burger mag meer, moet meer, maar moet wel streng gecontroleerd worden of hij dat goed doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Ruurd Pels

Ja je moet vooral VVD, CDA, PvdA of D’66 gaan stemmen. Ik heb in de afgelopen 6 jaar nog nooit zo’n lastenverzwaring in combinatie met dalende kwaliteit en kwantiteit meegemaakt. Je betaald je scheel aan een overheid die uitsluitend dwarsligt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 willem visser

Als we ervan uitgaan dat de meeste politici geen domme mensen zijn, dan is het verbazingwekkend dat ze zich iedere keer weer laten gaan in dit soort nietszeggende, retorische en volstrekt inhoudsloze quotes. Het doet er niet toe wat je zegt, als je maar iets te zeggen hebt en dat ten overstaan van je achterban (applaus gegarandeerd) en het Nederlandse volk doet.
Afgelopen donderdagavond heb ik bij Pauw en Witteman een ronduit gênant en tenenkrommend debat gevolgd waarin niets, maar dan ook werkelijk niets inhoudelijks werd gezegd en waarin de landelijke kopstukken alleen maar bezig waren hun ingestudeerde verhaaltjes op te lepelen.
Geen visie, geen ideeën, geen overtuiging, geen gezag, alleen maar boekhouders en loopjongens die elkaar overschreeuwen om vooral te laten horen dat ze de afgelopen weken langs zijn geweest bij het failliete aluminiumbedrijf Aldel en hoe geweldig ze wel niet hebben gepraat met de ontslagen arbeiders.
‘Keihard doorgaan’. Lekker stoere taal; hemdsmouwen opgestroopt. Oh, wat zijn we lekker bezig! Dat gaat er vast in als koek bij de VVD-aanhang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gronk
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 nome

Het schijnt dat ieder volk de leiders krijgt die het verdient. Wat zijn we dan een egoïstisch, bekrompen en opportunistisch volkje. Een ieder die nu nog gaat stemmen, stemt daar kennelijk mee in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 qwerty

@6: tering hé…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Daan van der Keur

Daar kun je als kritisch en weldenkend mens maar één commentaar op geven: WAT EEN ONGELOFELIJKE INCOMPETENTE ZWAKZINNIGE LUL IS DIE MARK pRUTTE!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HPax

@7:

Dit lijkt juist. We zijn het zelf.
Algemene noemer van het kwaad lijkt de Nederlandse cultuur: armoedig in meer dan een opzicht.
De noodzakelijke verbetering in onze deprimerende toestand die van strict morele aard is, kan slechts van buitenaf komen. NL kan zichzelf niet genezen. Onze Historie bewijst het. Een Franse bezetting deed het, de Duitse hielp niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Micowoco

@10: understatement van het jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joop

Het volk kiest wie het verdient is afkomstig van Joseph de Maistre een extreem-rechts reactionaire katholiek.

Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite.

En dat is eigenlijk zoiets als door ‘god’ gegeven.

Rutte en zijn incompetente luitjes van vrijwel alle partijen laten zich leiden door het neoliberalisme. Twee varianten:

De Ordo-liberalen stellen dat de markt en het kapitalisme geen natuurlijke realiteiten zijn, maar wel menselijke constructies. De liberale overheid is niet gemachtigd om in te grijpen in de markt. Wanneer het kapitalisme niet optimaal werkt, komt dit doordat de instituties disfunctioneel zijn. Het zijn de instituties die monopolievorming moeten tegengaan en die mensen de mogelijkheid moeten geven zich te ontplooien in de samenleving. De Ordo-liberalen gaan dus uit van een sociale markteconomie: wanneer de instituties af en toe worden bijgestuurd door de overheid, zal het kapitalisme goed draaien. (Lemke 2001: 192-196)

De ideologie van de Chicago School is een geradicaliseerde versie van die van de Ordo-liberalen. Terwijl de Ordo-liberalen een onderscheid maken tussen het economische en het sociale domein, herdefiniëren de denkers van de Chicago School het sociale domein als een onderdeel van het economische domein. Zij stellen dat elke vorm van menselijke actie gebaseerd is op een economische rationaliteit: mensen maken een kosten-batenanalyse bij elke actie die ze ondernemen. De mens wordt dus een homo oeconomicus. Dit heeft tot gevolg dat elke segment van het menselijke leven afgemeten kan worden aan de hand van marktcriteria. (Lemke 2001: 197-200)

bron: http://vrijheid2007.blogspot.nl/2007/12/neoliberale-gouvernementalit-een.html

Het bespottelijk is dat zeker in de tweede variant de economische wetten van de markt puur sociologisch is geworden. Elk haarvaatje van de maatschappij is daardoor meegenomen. Moet gecontroleerd worden, geobserveerd, uitgeschakeld worden indien bedreiging voor het marktmechanisme. En dat is wat Rutte bedoeld, maar zijn conservatieve kiezers zien met harde hand ingrijpen, enz.

 • Vorige discussie