Quote du Jour | Islamofobie 4

Serie:

© Sargasso logo Quote du Jour

Ik draag de niqaab. Zojuist kwam ik in een winkel waarin de mevrouw achter de kassa vertelde dat ik met de niqaab niet de winkel in mag. Ik zei dat de wet alleen geldt voor overheidsinstellingen. Toen gaf ze aan dat zij die regel hanteren. Ik wees haar op hun huisregels (die met koeienletters op een poster stonden) en zei dat ze het daar dan moesten noteren. (1 augustus 2019)

De meeste vrouwen die slachtoffer worden van uitsluiting en discriminatie sinds het ‘boerkaverbod’ een jaar geleden werd ingevoerd, worden doelwit op plekken waar het verbod niet geldt, zoals op straat en in winkels.

Deze week publiceren we elke dag een melding uit het zwartboek ‘boerkaverbod’ dat afgelopen maandag door de stichting Meld Islamofobie is gepubliceerd. De stichting vraagt de Tweede Kamer om het verbod vervroegd te evalueren en af te schaffen.

Reacties (35)

#1 Mozzarella

Dit lijkt me een mooi moment voor deze boerkadraagster om aan wat zelfreflectie te gaan doen. Vrijheid en openheid zijn belangrijke waarden in onze maatschappij en de boerka past daar wat velen betreft niet in.

 • Volgende discussie
#2 Le Redoutable

En als Groundhog day reactie, dan maar weer een voorbeeld waarom het verbod op gezichtsbedekking wel is ingevoerd:

https://www.tubantia.nl/reggestreek/bizar-op-vlucht-geslagen-overvaller-al-1-5-jaar-spoorloos-maar-wel-succesvol-met-eigen-bedrijf~a335e02b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

P.s. dat al mijn voorbeelden allochtone namen en getinte dader omschrijvingen bevat is louter toeval, het zijn gewoon de meest recente.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Cerridwen

Hoeveel volgen er nog? Het lijkt mij wat uit proportie, elke dag aandacht op Sargasso voor wat uiteindelijk een kleine groep is. En eenzijdig bovendien.

Het is natuurlijk beschamend wat deze vrouwen allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Maar ze maken het zichzelf ook niet bepaald makkelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

@2: was die crimineel dan spoorloos omdat hij de hele tijd in een boerka liep?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

Even m.b.t. de opening:
het verbod op gezichtsbedekking geldt op straat.

Het is even de vraag of een niqab ook daaronder valt.
Maar de draagster vergist zich als ze denkt dat het alleen in overheidsgebouwen geldt.
Ze heeft ook ongelijk als ze zegt dat de winkel zo’n regel dan duidelijk maken moet.

Als de winkelier meent dat de niqab-draagster in overtreding is, kan zij de politie bellen wegens gezichtsbedekking op straat.
En anders is er ook geen reden haar in de winkel te weigeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

@3: volgende week weer over BLM en KOZP anders klagen die weer dat ze te weinig aandacht krijgen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 beugwant

@3: Nou, deze hele week. Nu kan een kleine groep tot een grotere uitgroeien, al denk ik ook wel dat deze groep in Nederland een homeopathische verdunning zal blijven. Want zelfs met carnaval moet de mond voor bier bereikbaar blijven. En bier is niet halal.

Niettemin een tegenvoorbeeld: bij de stichting van de staat Israël was er een leger nodig en in 1948 was het wel zo praktisch die toen nog 400 streng orthodoxen vrijstelling te geven. Intussen zijn dat er al lang geen schamele 400 meer, en dat leidt anno nu tot heel wat wrevel bij de dienstplichtigen die voor de belangen van die (veelal onuitstaanbare) orthodoxen hun hals moeten wagen.

@5: Scholieren kunnen ook vaak niet zomaar een winkel binnenlopen. En heb je die rijen voor discotheken wel eens gezien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 P.J. Cokema

@2: Nogmaals: in al je voorbeelden figureert geen enkele niqaab- of boerkadraagster.

In een andere reactie heb ik er ook op gewezen dat in de talloze jaren voor invoering van de wet er geen enkele criminele activiteit is geweest door figuren in boerkas of niqaabs. Wel door lieden in gezichtsbedekkende kledij die onder de uitzonderingen in de wet gelden.

Dus: de wet geldt voor gevallen waarvoor geen enkel bewijs is dat er criminaliteit van te duchten valt én in de wet worden uitzonderingen gemaakt voor gevallen waarvan dat wél bewezen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Spam

Het is voor mij minstens zo lastig om in het brein van een bankovervaller te stappen als in dat van een niqab-draagster, maar het lijkt me dat ook bankovervallers zich weinig gelegen zullen laten liggen aan een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Co Stuifbergen

@7: De rij voor discotheken is pas relevant als mensen op onjuiste gronden voorrang krijgen.
In het voorbeeld gaat het om weigeren van toegang.

Bij mijn weten kunnen scholieren een winkel binnen, maar niet meer dan 3 tegelijk.
En de inhoud van rugzakken wordt bij iedereen gecontroleerd (bij mijn supermarkt dan).

Ik denk dat het niet rechtvaardig is naar scholieren die zich netjes gedragen, maar in theorie is het een maatregel die elke burger even zwaar treft (behalve burgers die sterven eer zij scholier zijn, en burgers die al van school af waren toen supermarkten dit soort regels invoerden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Co Stuifbergen

@7: Het lijkt mij voor soldaten in het Israëlische leger ook frustrerend dat zij hun hals wagen terwijl de zittende regering zich niet bijzonder inspant om vrede te bereiken.

In Nederland bestond vrijstelling voor Jehova’s getuigen, en die heeft (voor zover ik weet) niet tot bijzondere wrevel geleid.
Ik denk dat meespeelde dat Nederlandse soldaten zelden in een oorlogssituatie kwamen.

Met de invoer van een beroepsleger is het probleem natuurlijk opgelost.

Maar nu dwaal ik af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 beugwant

Het kan de aard van de betreffende mensen zijn geweest, maar die jehova’s waren ook een stuk bescheidener, ze hebben van huis uit -behoudens wat aandacht op de vroege zondagmorgen- niet zoveel noten op hun zang. Zelfs als ze uit de sekte stappen zijn ze niet pislink, maar ‘ontgoocheld’.

Wie met een niqaab op doolt, moet zien dat hij (m/v) de ogen weer vrij laat. 😉

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Maggi

@3

Het lijkt mij wat uit proportie, elke dag aandacht op Sargasso voor wat uiteindelijk een kleine groep is.

Het was mooi geweest indien de initiatiefnemers van deze wet én die hele groep xenofobe voorstanders van deze draconische discriminerende maatregel het een argument hadden gevonden dat het hier slechts een kleine groep betreft, dan was die hele wet er namelijk nooit gekomen. Stuitend om nu één van de belangrijkste tegenargumenten tegen het verbod te gebruiken als argument om het te verdedigen!

Wederom een mooi staaltje hypocrisie van het type mens dat het logisch vindt onder het mom van vrijheid mensen uit te sluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Co Stuifbergen

@12: Zijn de orthodoxe joden in Israel brutaler dan de Jehova’s getuigen in Nederland?

Wat uw opmerking over de niqab hiermee te maken heeft, snap ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

@3: De reactie die je wist dat zou komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 lmgikke

@5 “En anders is er ook geen reden haar in de winkel te weigeren.”

Als winkelier mag je mensen de toegang ontzeggen. Er is geen verplichting tot verkoop.

Reden is derhalve niet relevant. De reden kan verwerpelijk zijn, en als je het er niet mee eens bent ben je ook vrij om zelf geen zaken te doen met de betreffende winkel.

@artikel ” Ik wees haar op hun huisregels (die met koeienletters op een poster stonden) en zei dat ze het daar dan moesten noteren. ”

In die zinsopbouw zit een moreel oordeel in. ‘daar dan moesten’. En daar zit de schrijfster mis. De winkelier hoeft in die zin niets.

En zit daar niet de kern van het probleem? Iedereen wil vrijheid, maar vindt ondertussen wel dat ‘de ander’ iets moet doen i.p.v. naar zichzelf te kijken wat ze kunnen betekenen voor de vrijheid van iedereen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 beugwant

@14: ”Wat uw opmerking over de niqab hiermee te maken heeft, snap ik niet.”

Misschien had ik twee cesuren moeten tikken om de afstand verder te vergroten, want die relatie is er ondanks de zinspeling op het dwalen ook niet. Het was een poging weer naar het eigenlijke onderwerp terug te keren.

Hoewel de attitude jegens de niqaab sterk verschilt, proef ik wel enige overeenkomst over de (on)zinnigheid van de wet: in het beste geval is die niet contraproductief.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cerridwen

@13: Hoe kom je erbij dat ik voorstander ben van een ‘boerkaverbod’? Er zijn meer perspectieven mogelijk dan die van “xenofobe” voorstanders en “moslimknuffelende” tegenstanders.

@15: Ik dacht, ik kop hem maar in. Maar goed dat je zelf ook had bedacht dat het wat veel zou kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 P.J. Cokema

@16: Winkeliers, dat is toch dat deel van het volk dat bij de minste geringste maatregel klaagt over klandizieverlies?

Overigens verwijt je de schijfster nu een moreel oordeel, maar de winkelier niet. On vervolgen iets over vrijheid te berde te brengen, waarbij het er op lijkt dat je de vrijheid van de winkelier boven die van de niqaabdraagster stelt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 P.J. Cokema

@18: Maar we hebben je nu wel de gelegenheid gegeven élke dag je ‘hopeloos genuanceerd’ ei te leggen, toch? Bieden we je inspiratie is het weer niet goed….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 beugwant

@20: À propos eieren: Valt dit ook onder die wet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Co Stuifbergen

@16: Een winkelier hoeft inderdaad niet een bordje op te hangen met “verboden voor mensen met hoofddoeken”.

Sterker nog, de winkelier mag dat niet eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 KJH

Is het probleem niet eigenlijk dat iedere regelneef zich tegenwoordig ook armchair psychologist waant en socioloog en zich, naast het formuleren en uitvaardigen van regels, ook onmiddellijk expert acht op het gebied van hoe de regels geinterpreteerd zullen gaan worden en welk maatschappelijjk effect zij zullen hebben? Zie ook Covid-19 en mondmaskertjes etc. ‘Als mensen die gaan dragen zullen ze meer risicovol gedrag vertonen’.

Ik geef die stomme televisiespelletjes de schuld die, ergens in de jaren ‘2000, omdat in quizzen het concept ‘gewoon het goede antwoord geven op de vraag’ begon te vervelen, men de dimensie toevoegde: ‘je moet niet het goede antwoord geven, maar het antwoord waarvan een of ander panel in meerderheid heeft besloten dat dat het goede antwoord is’. Spannend! Je moeder.

Regels zijn regels. Alleen door strict te handhaven kun je effecten – achteraf – goed inschatten; niet door ‘selectief te handhaven’ of ‘vooraf in te schatten’. Hollandse ziekte nummer 1: het gedoogbeleid. Hollandse ziekte nummer 2: te veel regels. Niemand die ze allemaal nog kan kennen. Weet iemand uberhaupt OF je een winkel maken waar burqa’s Nicht Erwunscht zijn? Mogen ‘vrouwen-cafe’s’ tegenwoordig nog? Wat is het verschil tussen een benzine station en een winkel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 sikbock

@15: ik mis aan het eind van deze week eigenlijk nog de opmerking dat islamofobie (gelet op de recente misdaden en genocide uit naam van de Islam) net zoiets is als nazifobie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Rigo Reus

@24: Ah, sikkie, ik denk dat er wat meer terughoudendheid zou zijn als niet de vrouwen, maar de mannen zich in niqaabs zouden hullen. Het Noord-Hollandse provinciestadje H. doet niet zo moeilijk, en geeft een holocaustslachtoffer-beschimper een podium als stadsdichter. We zijn benieuwd naar zijn 4-mei gedicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 sikbock

@25: tsja, ik zou zelf dit soort lieden niet zo op het schild hijsen zoals Sargasso doet. Maar (ook) niet alle nazi’s waren oorlogsmisdadigers zal het argument wel zijn. Het geheugen van sommigen is (te) kort

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Hans Custers

@25

Typisch is dat toch. Toen in de jaren ’90, of nog lang daarna, het communisme regelmatig net zo erg of erger dan het nazisme werd genoemd klaagde niemand over beschimping van holocaust-slachtoffers. Ik kan me ook niet herinneren dat het CIDI zich er druk over maakte. Maar als iemand eens een keer wat provocerend de parallel trekt met de slavernij, dan deugt die persoon ineens helemaal niet meer. Hoe zou dat toch komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Rigo Reus

@27: Ik heb beschimpers van de holocaust, of van de holocaustslachtoffers, altijd weerzinwekkend en schandalig gevonden, in de jaren tachtig, negentig en daarna en dus nu ook. En ik heb er toen ook over geklaagd. Toevallig, nou ja, niet helemaal toevallig, heeft kampliteratuur een eigen plankje in mijn boekenkast. En ja, daar zit ook kampliteratuur bij van de slachtoffers van de Stalinterreur. Net zo bitter en koud. Dus nee, ik herken mezelf niet in je herinneringen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Rigo Reus

@27
Schandalig Gedicht

Dat je dan Varlam Shalamov las, ‘Berichten uit Kolyma’,
en Gustav’s Herlings ‘Een wereld apart’, en ook nog
‘Een dag uit het leven van Ivan Denisowitsj’ van
Aleksandr Solzjenitsyn. En daarna ‘Het Kamp’ van
Serge Dovlatov en natuurlijk ook ‘House of Meetings’
van Martin Amis, en dat je dan op een gegeven moment
denkt, ‘ja ja, nou weten we wel hoe koud het daar was.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 P.J. Cokema

@25: Haarlem heeft die stadsdichter alweer ontslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Rigo Reus

@30: ik las het. Verstandig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 beugwant

De serie heet ‘Islamofobie’.
De tekstjes beperken zich tot hoe zwaar en naar het is als je voor een niqaab kiest en nu zitten we al in de goelag archipel? Koud.
Hoe nu verder?
Een olifant met een niqaab komt bij de dokter?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Co Stuifbergen

@24: Sikkie,
vind je zelf dat die opmerking gemaakt worden moet? Maak hem dan!

(Ik sprak eens een vluchteling uit Iran die het bewind daar “islamofascisme” noemde. En dat vind ik een goede beschrijving.
De Iraanse regering zelf noemt het natuurlijk “islamitisch”.
Maar voor mij is de regering van Iran niet bevoegd om te bepalen wat “islamitisch” inhoudt.

Dus islamofascisme en islam zijn volgens mij niet hetzelfde.
En islamofobie is niet hetzelfde als nazifobie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 sikbock

@33: tsja, het is natuurlijk schaamteloos dat na decennia islamitische terreur, onderdrukking, massale slachtingen en genocide uit naam van de islam er nog steeds een klein (dogmatisch) splinterclubje is dat klaagt over islamofobie.

Verhaaltjes over “zielige vrouwen” die zich “toevallig” identiek kleden als de bruiden van de Kalifaatslachters en in een winkel lelijk behandeld worden, raken bij mij dan ook geen snaar.

Klagen over nazifobie als je in een nazi-uniform rond gaat lopen is net zo iets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Hans Custers

@28

Tegen elkaar opbieden welk leed het ergst is is altijd schandalig, als je het mij vraagt. Het neemt niet weg dat hier weer eens (door de maatschappij) met twee maten wordt gemeten. De ene cancel culture is de andere niet, zo blijkt maar weer eens.

 • Vorige discussie