Quote du Jour | Het gebrek aan ‘sociale cohesie’…

SargQdJ09“Het belangrijkste probleem in Nederland is het ontbreken van ‘sociale cohesie’. Wat ik daaronder versta, is dat mensen elkaar een beetje kennen. Ze hoeven de vloer niet bij elkaar plat te lopen, maar het kan met iets heels kleins als elkaar groeten op straat. Mensen hebben wel allerlei vooroordelen over elkaar en dat leidt tot onaangename gevolgen. Het opbouwen van een sociaal netwerk is het moeilijkste wat er is. Het is moeilijker dat het aanleggen van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Je kunt niet als overheid zeggen: ‘Ga netwerken of ga elkaar vertrouwen.” (Jean Tillie, bijzonder hoogleraar Electorale Politiek en adjunct-directeur aan het Instituut voor Migratie en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam)

De linkse kerk dood? Nog lang niet. Neem Jean Tillie. Hij schreef een boek voor Nederlanders die af willen van alleen maar meningen en angst, en behoefte hebben aan een grondige analyse van de ontwikkelingen in Nederland aan het begin van de 21ste eeuw. In zeven hoofdstukken maakt hij de balans op. Hoe kon de hysterie over de multiculturele samenleving zo’n hoogtepunt bereiken? En welke rol speelden politici en welke belangen hadden zij bij het in stand houden van de hysterie? Meer ‘sociale cohesie’ zou verdeeld Nederland echter kunnen redden (de computers moeten dan wel uit, want volgens Tillie voldoen Hyves en Twitter niet aan de eisen om ‘sociale cohesie’ te krijgen).

 1. 1

  Het feit dat de politiek gedijt bij een verdeelde samenleving is, voor beslissingsmakers, allicht een perverse prikkel. Wat die computers betreft – heeft meneer Tillie ook telefoon ? En een post-adres ? Misschien moet hij het goede voorbeeld geven en die ook maar opgeven. Vast niet goed voor de sociale cohesie.

 2. 3

  Niet als dat niet mag van de ‘zeitgeist’. Want die is de schuld van alles. En ik zeg altijd maar: een vrijdagavond in de kroeg Mohammed niet hebben afgezeken met z’n allen, is een week niet geleefd.

 3. 4

  LOL(AEBMK)@2

  @ElEl&1: Ik heb een beetje hetzelfde bij deze opmerkingen als bij de verontwaardiging over de nieuwjaarsspeech van de koningin:
  1. Er staat dat het niet helpt; niet dat het sociale cohesie afbreekt.
  2. Misschien werkt het wel voor de hogeropgeleide Sargasso-reaguurder, maar denken jullie echt dat twitter en facebook voor de massa cultuurverschillen gaat overbruggen? Voorlopig zie ik vooral mensen die gelijkgestemden vinden op allerlei fora.

 4. 10

  Ontbreekt het in Nederland dan aan sociale cohesie? Er wordt volgens mij uitstekend genetwerkt, kijk eens in het Turks koffiehuis, de buurtkroeg of de Rotary Club, allemaal netwerkende mensen. Ja deze netwerken lopen grotendeels via gedeelde interesses en culturen, maar is dat zo erg, moet iedereen per se met iedereen netwerken?

 5. 12

  @10: Nou ja. Gezien aan de vuilligheid op straat en in het openbaar vervoer lijkt het mij dat Nederlanders weinig geven om hun directe omgeving. Het is wel een aanwijzing dat de sociale cohesie wat te wensen over laat.

 6. 13

  ik ben blij dat de linkse kerk nu eens niet het Islam debat verkettert maar het belang van sociale cohesie voor een samenleving erkent.
  Nog even, en we krijgen te horen dat de Nederlander bestaat ;)

 7. 14

  @10: maar dat zijn allemaal netwerken binnen dezelfde sociale klasse. Vroeger, toen alles beter was, liepen netwerken ook verticaal: je maakte deel uit van een zuil en binnen die zuil trok je uiteraard het meeste op met mensen uit dezelfde sociale klasse als jij maar daarnaast kende je ook de boven en onder jou geplaatsten binnen dezelfde zuil.