Quote du Jour: Groene Hart

Quote du Jour“Tegen stedelingen zeg ik: kom er alsjeblieft niet allemaal wonen”. – Minister Gerda Verburg tijdens de manifestatie Het Groene Hart in uitvoering in Leiden. Interessant is dat de manifestatie door de Neprom, de organisatie van Projectontwikkelaars, wordt gehouden.

Deze organisate lanceerde tevens het plan om 13.000 woningen te bouwen buiten de huidige bebouwingsgrenzen. Uiteraard zou de opbrengst hiervan niet ten goede moeten komen aan de onbaatzuchtige projectontwikkelaars, maar gestoken dienen te worden in de ontwikkeling (waterbeheer, recreatie) van het Groene Hart.
Verburg noemt dit goddank ‘niet haalbaar’ (bron), want projectontwikkelaars en natuur blijft een slechte combinatie.

Het programma van de manifestatie ziet er best interessant en verantwoord uit, maar de organiserende partij heeft geen ander belang dan bouwen. En in dit geval het voormasseren van de opinie om op termijn bouw in het Groene Hart mogelijk te maken. Ik zou willen voorstellen dat de projectontwikkelaars zich eerst eens gaan richten op het herstellen van de aangerichte schade.

Drie jaar geleden begon ik met reizen tussen Den Haag en Utrecht, en was de eerste weken onder de indruk van de schoonheid van het landschap. “Dat dit nog bestaat in de Randstad” dacht ik. Drie jaar later is het dichtslibben van het Groene Hart zeer goed zichtbaar langs het spoor en zie je de steden dag na dag naar elkaar toegroeien. Er zijn niet veel stukken meer langs het traject waar je de horizon nog ononderbroken kunt zien. Woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. Allemaal noodzakelijk voor de groei van Nederland, maar allemaal lelijk en gelijkvormig.

 1. 1

  Zolang er bestuurders zijn die praten over ’Manhattan aan de Maas' en ’Hong Kong aan de Noordzee' kun je het Groene Hart wel afschrijven.

 2. 2

  Het groene hart wordt slechts gekoesterd door betondorp-randstadjers.
  Ik vind die kale, boomloze, agrarische productievelden foeilelijk en ben altijd weer blij als ik achter Utrecht weer bomen en glooiend landschap zie.
  Het groene hart heeft enkele mooie cultuurhistorische plekken zoals o.a. de turfsteekmeertjes bij Reeuwijk, lintbebouwing langs water in de strook Gouda-Haastrecht-Oudewater-Montfoort.
  Maar de ruit Zoetermeer – Gouda – Bodegraven – Alphen aan den Rijn – Leiden en de driehoek Delft – Rotterdam – Gouda kunnen we wat mij betreft per direct opruimen vanwege hun afzichtelijke lelijkheid.

 3. 4

  @Mescaline
  De allermooiste uitspraak vind ik nog van het gemeentebestuur van Alphen a/d Rijn: we willen hier 15.000 woningen bouwen omdat dat goed is voor de natuur.

 4. 5

  Ik ben geen liefhebster van Scheepsbouwers KPN, maar hij zei gisteren in de Pieterskerk te Leiden wel goeie dingen over de aantasting van het GH in Leidsch Dagblad: “De overheid moet ‘zwaar geschut’ inzetten om een verdere aantasting van het Groene Hart tegen te gaan. Dat is het gebied gewoon waard. (…) Aan het gepolder over de polders moet snel een einde komen. De grenzen van de concensusbenadering zijn bereikt. Er moet één baas voor het Groene Hart komen, die zonodig een onverzettelijke houding inneemt. Is dat autoritair? Nee. Dat is geen kwestie van machtswellust. Dat is democratisch. Die baas doet wat wij allemaal willen.”De krant vervolgt: Geen gebied in Nederland waarover zoveel gepraat is en wordt, als het Groene Hart. Vrijwel iedereen wil het veenweidegebied behouden, maar desondanks gaat er elk jaar een stuk vanaf. Dat heeft vooral te maken met de veelheid aan bazen en baasjes die alllemaal hun eigen belangen hebben. Zo zijn er vier ministeries, drie provincies en 59 gemeenten bezig met plannen. Scheepbouwer, ingehuurd als expert op het gebied van ‘succes organiseren’: ,,Hoe ingewikkeld kun je ’t maken? Er verschijnen steeds nieuwe nota’s, maar elke visie of strategie zonder uitvoeringsidee is waardeloos.”

 5. 6

  Wij noemen dat thuis een Ruttetje doen: Meer asfalt aanleggen voor een beter milieu. Meer patat eten om af te vallen en afkicken met een dubbele dosis heroine.

 6. 9

  Alphen aan den Rijn en Zoetermeer bevinden zich in kale, lege droogmakerijen waar in de verste verte geen natuur te bekennen is. Dus uitbreiden van die steden is geen enkel probleem, maar als die randstadjers liever zevenhoogachter wonen om vieze gegraven afwateringssloten in stand te houden welke voorheen onbewoonbaar blubberige veengronden enigszins droog dienen te houden zal ik ze niet tegen houden.
  Zijn de recente droogmakerijen Flevoland/NOP met Almere en Lelystad soms ook al mooie (natuur)polders?

  Een goed voorbeeld van Randstadgroen vind ik de Amstel tussen Adam en Ouderkerk. Leuke oude historische bebouwing (boerderijen in/onder de dijk) aan weerszijden met daarachter een kilometertje wei met wat slachtvee. Aan de einder in het oosten de A2 en in het westen amstelveen. Leuk om de stadsbleekneusjes uit te leggen dat destijds voedselindustrie zich vestigde aan de randen van de grote steden omdat de zevenhoogachters natuurlijk niet meer zelf voor hun eigen voedsel konden zorgen.

 7. 10

  De allermooiste uitspraak vind ik nog van het gemeentebestuur van Alphen a/d Rijn: we willen hier 15.000 woningen bouwen omdat dat goed is voor de natuur.

  Opgepast! Dit is fase 4 in mijn schema voor politieke evolutie:

  fase 1: de glasharde ontkenning:
  “het GH wordt helemaal niet aangetast”

  fase 2: de bagatellisering:
  “het valt allemaal wel mee met de aantasting van het GH”

  fase 3: de hyperbool:
  “we gaan onze stinkende best doen om het GH te behouden”

  fase 4: de doublespeak:
  “bouwen is goed voor het GH”.

 8. 11

  desondanks gaat er elk jaar een stuk vanaf

  Net doen als met Israëlische kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden; er met het geweer in de hand uitjagen, en zelf voor de kosten laten opdraaien.

 9. 12

  Het gaat niet alleen maar om de natuurwaarde van het groene hart, maar inderdaad ook om het gevoel van rust en ruimte dat je daar nog hebt.

  En inderdaad: in de Haarlemmermeer heb je dat ook. Of beter: had, want wat eens een prachtige polder bestaande uit akkers en kaarsrechte wegen was, wordt nu in een extreem hoog temp volgebouwd.

  En ja: dat rust en ruimte gevoel kun je zeker nog vinden in de Flevopolder.

  En onderschat de natuurwaarde van de Flevopolder ook niet: zeer veel roofvogels en bijzondere paddestoelen.

 10. 14

  “”Drie jaar geleden begon ik met reizen tussen Den Haag en Utrecht, en was de eerste weken onder de indruk van de schoonheid van het landschap””

  Joh, kijk eens goed!!!! Er staat elke 200 meter, een schuur die dient als vleesfabriek!!! Let maar op als je maandag in de trein zit, elke 200 meter een vleesfabriek. Niets meer, niets minder!
  Verder is het enige wat je ziet groen grasland, en dat is zo mooi groen grasland want dat is groen, o wat mooi. Moet je voor de grap eens meten hoe zuur dat grasland is, van alle stront van die beesten die er over is uitgereden de afgelopen jaren. Maar groen is mooi voor de simpele ziel.

  Verder staat er hier en daar een oude vervallen boederij of een o zo mooie kas.
  En om dit prachtige stukje nederlands (bioindustriegebied) landschap te beschermen, wonen we met zijn alle op kluitjes, staan we met zijn alle in de file, betalen een miljoen Euro voor een huis met een tuin (want o o o ruimte is zo schaars) en graven we voor miljarden een tunnel!!
  Verder genieten we ook nog eens van al dat groen. Niet dat we ’s ochtends bij het ontbijt een volgeltje horen fluiten in onze achtertuin (want die hebben we niet) of onze kinderen op weg naar school uitleggen welke bomen er staan (want die staan er niet). Nee we genieten vanuit de file, of vanuit een bombombom-volle trein waar we als varkens in zitten. Grappig als je er overnadenkt, we kijken als varkens naar varkens en we worden er nog gelukkig van ook.
  Verder genieten we van het mooi groene hart wanneer we vrij zijn, (en mooi weer is), dus daar komen we al gauw 5 a 10 zondagmiddagen aan toe, waarvoor we ons mooie hart helemaal volleggen met jachthavens en halfzinkende woonbootjes, want tja als je er niet mag wonen en wel moet recreeren moet je wat!!!

  En zo leven we in nederland ons leven, we zijn stinkendrijk, maar we zitten zo vast in onze eigen denkbeelden en waanideeen dat we letterlijk en figuurlijk weinig ruimte overblijft.

  Laten we alle bio-indrustrie daar weg slopen (in heel nederland trouwens) alle kassen daar weg halen en dan elke 100 meter een vrijstaand huis, met mooie tuin en met daarin iets meer diversiteit aan natuur dan grassprieten.
  Dan zijn we pas echt rijk.

  Maar omdat er mensen zijn die niet willen begrijpen en elke vorm van planning over het groene hart, steenvast zien als een poging om de hele zooi te asfalteren. Die niet nadenken maar tegen zijn om dat groen mooi is, gebeurd er niets! Verloederd de zooi en wordt valt het ten prooi aan bio-industriele en hier een daar een wethouder die er een bedrijven terreintje doorheen weet te drukken.

  BRAVO LEVE HET GROENE HART!!! Dat dit mooie stukje natuur behouden mag blijven!! Anders is er weinig van Nederland over, toch??

 11. 16

  Wat Meester zegt.
  Volbouwen die zooi, desnoods met groengeverfde gebouwen zodat je de naam kan behouden. Natuur kun je het niet noemen en mooi is het helemaal niet. Duur is het wel. Het groene hart Stinkt!

 12. 17

  @Meester

  Wat is in jouw ogen bio-industrie? Bij mijn weten is er in het Groene Hart nauwelijks intensieve veehouderij (doorgefokte vleeskoeien in stallen) en varkenshouderij. Het Groene Hart stinkt dus ook niet.

  Wel veel melkveehouderij en een beetje akkerbouw in de droogmakerijen. Binnenkort gaan de koeien weer naar buiten. In tegenstelling tot veel doemverhalen, gaan verreweg de meeste melkkoeien nog gewoon de wei in.

  Met je eens m.b.t. glastuinbouw en moderne boom- en heesterteelt (potcontainerteelt op beton en ook steeds meer glas).

  Het mooie van het Groene Hart is nou juist dat het voor heel veel stedelingen om de hoek ligt. Je hoeft dus niet in de file naar de Veluwe of naar je zomerhuisje in Drenthe om een frisse neus te halen. Een half uurtje fietsen is vaak al voldoende.

  Misschien moet je eens zelf gaan kijken voordat je hier van alles roept. Niet alleen vanuit de trein.

 13. 24

  Brandbare veenlagen
  Dit is Limburgse aarde: de bekende vruchtbare lössgrond. Zo vruchtbaar als de grond in het zuiden van Limburg was, zo schraal en zuur waren de moerasgebieden in de andere helft van Limburg. Daar zaten juist ondoordringbare aardlagen, zodat het water niet goed weg kon en de bodem verzuurde tot een dik pak veen.

  http://www.l1.nl/tv/Geschiedenis-v.-Limburg

 14. 25

  Zandgrond is niet ‘zuur’ van zichzelf maar arm aan nutrienten, en heeft geen buffercapaciteit tegen ‘verzuring’ door amoniak De verzuring zorgt voor nitraat en aluminium in het grondwater, schadelijk voor mens dier en plant. dat aluminum komt uit het bruingele laagje rondom de zandkorrels, die zelf eigenlijk vrijwel wit (kwarts meestal) zijn.

  Dit soort verzuring kun je absoluut niet vergelijken met de zurige veengronden, alwaar de zuren vooral humuszuren zijn, geproduceerd door de afbraak van organisch materiaal (veen). Bij dit proces komt niet noodzakeijkerwijze nitraat vrij, en zeker geen aluminium (aangezien er geen zand is)

  zodat het water niet goed weg kon en de bodem verzuurde tot een dik pak veen.

  Humbug. Doordat het water niet weg kan, is het nat, vinden veenmossen het fijn, is er geen goede afbraak van plantenmateriaal, en wordt aldus het veen gevormd. Omdat het veen zelf als een spons werkt groeit het veenkussen pardoes omhoog.

  met verzuring heeft dit niets van doen.

 15. 26

  @ Lisette:

  “Een half uurtje fietsen is vaak al voldoende”

  Ik wil geen half uur fietsen. Ik wil de natuur in mijn achtertuin!!! Niet een half uur fietsen, waar ik alleen op zondagmiddag tijd voor heb en alle andere dagen van de week moet ik door een stinkende stad fietsen.

  “wat vindt jij bio-industrie”
  Ik vindt melkveehouderij ook bio-industrie, en zeker niet mooi op een manier dat we het landschap het daarvoor moeten beschermen. Als je het groene hart natuurlijk wilt hebben, past melkveehouderij daar ook niet in, ook dat is gewoon een industrie. Natuur en landbouw hebben helemaal niet meer met elkaar te maken!! Als we in nederland problemen zeggen te hebben met onze schaarse ruimte en om die te verdelen tussen economie en natuur, dan moet we beginnen met de agrarische sector de nek om te draaien, die heeft namelijk met beide niets te maken.
  Ik wil een bos, een ven en een stukje moeras, 10 min van mijn huis!

  ” Misschien moet je er zelf eens gaan kijken”
  Wat denk je zelf, dat ik er zo’n grote bek over heb zonder dat ik er dikwijls kom. Wees reeel, zo nederlands ben ik nu ook weer niet.

  @ Siquo:
  Zoals ik schreef: “Maar omdat er mensen zijn die niet willen begrijpen en elke vorm van planning over het groene hart, steenvast zien als een poging om de hele zooi te asfalteren”
  Als je dan reageert; Meester schrijft:
  “Volbouwen die zooi, desnoods met groengeverfde gebouwen zodat je de naam kan behouden. Natuur kun je het niet noemen en mooi is het helemaal niet. Duur is het wel. Het groene hart Stinkt!”

  Laat je je wel heel erg kennen en daarbij zeg ik dat heleamaal niet.
  Wij hebben in nederland (mensen zoals jij) vooral een probleem van weinig zelfvertrouwen, dat we eigelijk niet over verandering willen praten, omdat we onszelf niet vertrouwen dat we er ook iets moois van kunnen maken, het wordt per definitie lelijk!!! Ik denk dat het ook mooi kan, of liever dat er een organisatie vorm te vinden moet zijn die tot mooiere resultaten dan hoe het nu gaat; met de kaasschaaf langzaam vanaf de randen volbouwen. Want dat vind je ook lelijk toch?

 16. 27

  @Meester
  De post van Grobbo gaat over de waarde van het Groene Hart in de Randstad. Hij ziet het landschap verrommelen vanuit de trein.

  Ik begrijp dat jij onder ‘groen’ uitsluitend natuur verstaat. Dat is prima. Dan is is in jouw visie het Groene Hart ook nooit groen geweest. Voor veel mensen is dat anders. Die vinden het ook prima om een frisse neus te halen door tussen de weilanden met koeien door te fietsen. Zij waarderen niet alleen de natuur – die hier en daar ook in het Groene Hart te vinden is – maar ook het landschap en vinden dat ook ‘groen’. Meer in elk geval dan de bedrijventerreinen, vinex-wijken en kassen die steeds verder oprukken.

  Vanuit het oogpunt van natuur is het Groene Hart er de afgelopen jaren overigens op vooruit gegaan. Er worden – weliswaar in een tergend traag tempo – steeds meer stukjes tot natuur omgevormd (ecologische hoofdstructuur). Toch voelt het voor de meeste mensen niet zo, omdat het landschap als geheel erop achteruit gaat.

  Het halve uurtje fietsen noemde ik om aan te geven dat in het Groene Hart nou juist geen grote ingrepen (recreatieparken) nodig zijn om het recreatie-vriendelijker te maken, omdat het om de hoek ligt. Wat extra fietspaden, meer OV in het weekend en een paar parkeerterreinen met fietsenstallingen op slim gekozen knooppunten van recreatieroutes, wat extra aanlegplaatsen voor kano’s en onverharde wandelpaden, en je komt een heel eind. Maar dan moet de verstening van het Groene Hart wel stoppen, want ander wil niemand er meer heen. En gaan we dus toch naar de Veluwe of die recreatiewoning in Drenthe (die lang niet iedereen kan betalen).

 17. 29

  “Meer in elk geval dan de bedrijventerreinen, vinex-wijken en kassen die steeds verder oprukken”

  Het mag duidelijk zijn dat niemand een dergelijke invulling van het groene hart wil, ook ik niet!!! En ook mensen niet de huidige opzet van het groene hart willen veranderen, willen dat niet, juist niet! Toch wordt dit die mensen vaak in de mond gelegd, zie bijvoorbeeld een reactie van Siquo! Terwijl de huidige opzet juist leidt tot het steeds verder oprukken van bedrijventerreinen en vinex-wijken. Het moet dus anders.

  Over dat frisse neus halen. Ik zou graag een frisse neus halen in het halfuur dat ik naar mijn werk fiets en niet nog speciaal een half uur de andere kant op te moeten fietsen voor die frisse neus.
  Je hebt er gelijk in als je zegt dat daar niet een bos of ven voor nodig hebt, maar een stukje weiland met wat koeien ook genoeg is, maar is die koe wel rendabel?
  Dat vraag ik niet, dat vraagt de wereld. Die koe kan er niet staan als die niet grootschalig wordt geëxploiteerd en dat is in mijn visie dan wel weer lelijk. Je kunt proberen om het kleinschalig te houden, maar dan creeer je gewoon achterstandsgebied, wat ook gebeurd kijk naar hoe sommige delen verloederen, en wat zo een gebied dan ook weer een prooi maakt voor dat bedrijventerrein.
  Je zult dus ook die koe moeten organiseren, noem het een kinderboerderij!! Sorry.

  Kanovaren doe ik ook graag, alleen zou het mooi zijn om een kano te hebben, zodat mijn kinderen vanuit de achtertuin op een poeltje achter ons huis zouden kunnen varen. Die kano is geen probleem, maar dat huis, daar schijn je in dit land miljonair voor te moeten zijn om je dergelijke luxe te kunnen permiteren.
  Ik wil gewoon een ruim opgezette leefomgeving, maar dat kan niet omdat er door dit land een paar rode lijnen getrokken staan, die ruimte schaars maken (wat die eigenlijk niet is) en die maar heel langzaam oprekken
  (wat dus juist alleen maar leidt tot lelijkheid).
  Die lijnen moeten weg!!

  Verder klinken je onverharde voetpaden en extra fietsroutes me als muziek in de oren, maar waarom moet ik er speciaal naartoe? Waarom mag ik er niet al zijn en er wonen??

  Ben ik dan zo lelijk dat ik het landschap ontsier??