Quote du jour | Etnische stem

Serie:

SargQdJ09

De kans is behoorlijk reëel dat we na maart volgend jaar voor het eerst in de parlementaire geschiedenis een partij in de Tweede Kamer hebben die gebaseerd is op de etnische stem, hoe hard Kuzu ook roept dat Denk geen etnische partij is.

Trouwcolumnist Lex Oomkes zag het afgelopen week niet zo zitten dat Denk, de partij van Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, bij de komende Tweede Kamerverkiezingen wellicht één of meerdere zetels zou kunnen behalen.

Hoewel ik het met Oomkes eens ben dat ‘de etnische stem’ een fenomeen is dat je liever niet in je democratie wilt hebben, is de overweldigende blindheid die uit bovenstaand citaat spreekt vergelijkbaar met die van iemand die zich in het holst van de nacht met oogkleppen op in een onverlichte kolenmijn begeeft.

Want hoezo ‘voor het eerst een partij in de Tweede Kamer die gebaseerd is op de etnische stem’? Ik zou zo een andere kunnen noemen, bijvoorbeeld eentje waarvan de afkorting begint met P en eindigt op VV.

Dan kun je wel ergens een excuusallochtoon vandaan toveren die vanwege de ‘kutmarokkanen’ ook op Wilders stemt, maar de overgrote meerderheid van de PVV-stemmers doet dat toch echt omdat onze Geert opkomt voor de ‘echte’ (lees: blanke) Nederlander die het alsmaar aflegt tegen die enge profiteurs van buiten.

En dat is dan geen etnische stem?

Oomkes lijkt me typisch zo iemand die van mening is dat alle blanke mannen die in het verleden ons land (inclusief kolonieën) hebben bestuurd puur door eigen verdienste zijn komen bovendrijven.

Bevoordeling op basis van etniciteit of geslacht had daar natuurlijk helemaal niets, maar dan ook echt niets mee van doen.

Want blanken hebben geen etniciteit. Dat is enkel en alleen iets voor rare minderheden; en die kunnen daar beter maar niet te veel nadruk op leggen.

Want dat doen ‘wij’ toch immers ook niet?

Reacties (24)

#1 Frank N. Stein

En dit stukje is geschreven door typisch zo iemand die alles afschuift op etniciteit en elke eigen verdienste van wie dan ook daar altijd aan onderhevig maakt.

Heeft de schrijver dan echt niet door dat hij precies hetzelfde doet als wat hij de persoon wiens quote hij aanhaalt nadraagt, maar dan enkel de andere kant op?

 • Volgende discussie
#2 Lutine

Denk is dan ook het Turkse/allochtoonse equivalent van de PVV.
Ergens best geruststellend dat allochtonen ook een onderbuik hebben;-)

PVV is voor Israel, Denk is voor de Palestijnen. (Maar zijn blind voor de Koerden….) Zo zijn de rollen mooi verdeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jeroen Laemers

@1:

En dit stukje is geschreven door typisch zo iemand die alles afschuift op etniciteit en elke eigen verdienste van wie dan ook daar altijd aan onderhevig maakt.

Grapjas.

Blijkbaar snap je het verschil niet tussen (1) noodzakelijke voorwaarde (‘je moet om te beginnen blank en man zijn om een kans te maken om aan de top te komen’) en (2) enkele voorwaarde (‘je hoeft alleen maar blank en man te zijn om aan de top te komen’).

Ook als er enkel sprake is van (1), vindt er uiteraard bevoordeling op basis van etniciteit plaats.

Maar misschien gooi je (1) en (2) liever op één hoop omdat het dan (en alleen dan!) gemakkelijker valt te ontkennen dat jijzelf wellicht ook hebt geprofiteerd van iets dat niet je eigen verdienste is?

Sommigen vinden dat namelijk nog wel eens confronterend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Zorrow

Denk heeft niet mijn voorkeur, maar zo lang er mensen zijn die daarop willen stemmen prima. Het was mooi geweest als deze partij zich zou distantieren van de Islam. Dat zou pas vooruitgang zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 analist

Eens. de aanname is dat niet-blanken die samen iets doen “etnisch” zijn. blanken die samenkomen zijn, ja, “gewoon” gewone mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Carlos de Jakhals

Met “etnische stem” wordt natuurlijk gewoon de stem van een etnische minderheid bedoeld. De auteur van #0 speelt een flauw semantisch spelletje om voor de zoveelste keer een nogal derdehands frame – de etnische meerderheid is per definitie gepriviligeerd – van stal te kunnen halen.
Om met Kuzu te spreken: trap er niet in!

Hopelijk maakt Sunny Bergman ook eens een antropologische fieldtrip in een krimpregio als Oost-Groningen om te kijken hoe die mensen nou tegen het concept White Privilege aankijken.

Fijne avond nog verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Amateur Commenter

Excuusallochtoon.. En dan iemand anders betichten van oogkleppen. Alsof alleen roomblanke, 5e generatie Nederlanders last hebben van anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 AnnaS

@6, een blanke autochtone man in een Groningse krimpregio heeft het niet makkelijk inderdaad, maar een allochtoon in een Groningse krimpregio heeft het nóg moeilijker. Maw, je moet de minder bedeelden onder de geprivilegeerde groep niet vergelijken met de mensen die zich wel redelijk redden in de niet-geprivilegeerde groep, maar met de vergelijkbaar minder bedeelden in die groep.

Daarom telt het ook op: een autistische blanke vrouw in een rolstoel zou je op het eerste gezicht niet geprivilegeerd noemen, maar in vergelijking met een autistische Somalische vrouw in een rolstoel is ze dat weer wel. Niet dat dat haar helpt, maar het is evengoed nuttig om dit in je achterhoofd te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sikbock

@8: talenten en eigenschappen zijn ongelijk verdeeld onder de mensen. Feit. Geen mens is identiek. Privileges op basis van alleen huidskleur hebben niks te maken met de werkelijkheid. Het gaat (in Nederland) altijd om een combinatie van talenten, uiterlijk, eigenschappen en gedrag.

Claimen dat een blanke werkeloze gehandicapte man uit oost Groningen geprivilegieerd is (omdat hij blank is) ten opzichte van een gezonde zwarte vrouw met een dikke baan uit de Randstad, is dus aperte onzin.

Toch is het dat wat de white privilege- leuteraars doen. Huidskleur zou altijd bepalend zijn bij de beantwoording van de vraag wie er geprivilegieerd is of niet. Onzin natuurlijk, zoals hierboven aangetoond. In feite impliceren die white privilege leuteraars dat de hele wereld ( lees: de blanken) racistisch is en alleen oordeelt op basis van huiskleur.

Logischerwijs zegt dat hele white privilege geleuter dan ook meer over hun eigen denkwijze (= kleuterdenken) dan over de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Niels Nijsingh

@9 Als ik je goed begrijp, lijk je denken dat de term “white privilege” verwijst naar een situatie waarin blanken het altijd, vaak of gemiddeld genomen beter hebben dan niet-blanken. En vervolgens merk je, terecht, op dat er nog veel meer factoren zijn die bepalen hoe iemand er voor staat in de maatschappij.

Maar dat is helemaal niet waar het idee van white privilege om draait. Waar het om draait (en het is grappig om te zien hoe hardnekkig bij menigeen het verzet is tegen het laten indalen van wat de stelling inhoudt, laat staan serieus te overwegen of deze juist zou kunnen zijn) is dat er zoiets bestaat als een blanke default: het privilege bestaat er in dat allerlei zaken vanzelfsprekend zijn voor blanken in bijvoorbeeld de Nederlandse samenleving, die dat niet zijn voor niet-blanken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@9: “Toch is het dat wat de white privilege- leuteraars doen. Huidskleur zou altijd bepalend zijn bij de beantwoording van de vraag wie er geprivilegieerd is of niet.”
Hier zet je een stropop op. Mensen die het over het white privilege hebben denken echt niet allemaal zo ongenuanceerd. Het gaat erom dat bij andere factoren ongeveer gelijk de huidskleur (of achternaam) bepalend is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sikbock

@10: onfalsifieerbare leuterkoek. white privilege zou inhouden dat blanken geprivilegieerd zouden zijn op grond van de kleur van hun huid. In de praktijk is dat dus niet zo omdat daarbij veel meer factoren een rol spelen, zoals ook kleding, uiterlijk en gedrag.

Zo is er bijvoorbeeld (geen zin om te zoeken) onderzoek gedaan naar de behandeling van allochtonen in Duitsland. Dezelfde persoon kleedde zich twee keer heel verschillend aan. De eerste keer als voddebaal en de tweede keer in een keurig pak. De behandeling die hem ten deel viel was een wereld van verschil ( terwijl de huidskleur hetzelfde bleef)

Enfin, er zijn tal van voorbeelden aan te voeren waarbij er wordt geklaagd over racisme of white privilege, maar die vaak gewoon zijn terug te leiden op vervelend/ onaangepast gedrag, houding en andere uiterlijke kenmerken.

Als een blanke komt solliciteren in een boerka wordt ie ook niet aangenomen. Dat de boerka meer wordt gedragen door allochtonen maakt het het gebruik om zonder burka solliciteren dat nog geen white privilege bedoel ik maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Sikbock

@11: Aha! Alleen bij gelijke gevallen is er sprake van white privilege? Als de kleurling er beter voorstaat dus niet? En als de blanke beter geëquipeerd of aangepast is, is er dan ook geen sprake van white privilege? White privilege is dus een relatief begrip begrijp ik dat wordt afgemeten aan de kwaliteiten, het uiterlijk en het gedrag van de kleurling in kwestie?

Gefeliciteerd! U bent de zwakste schakel en daarom wint u de hoofdprijs :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 tigger

@12 &@13:
Mooi voorbeeld, solliciteren. Mensen met een Arabische naam worden afgewezen, mensen met een Nederlandse naam worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Oh ja, met identieke sollicitatiebrieven.
http://www.republiekallochtonie.nl/onderzoek-nederlandse-naam-geeft-veel-meer-kansen-op-een-baan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@12: “onfalsifieerbare leuterkoek. white privilege zou inhouden dat blanken geprivilegieerd zouden zijn op grond van de kleur van hun huid. In de praktijk is dat dus niet zo omdat daarbij veel meer factoren een rol spelen, zoals ook kleding, uiterlijk en gedrag.”

Omdat er ook andere factoren een rol spelen, zou white privilege geen rol kunnen spelen? Nu denk je wel erg simpelemannetjes.

@13: “Als de kleurling er beter voorstaat dus niet?”
Ik mag hopen dat als er een witmens met een vmbo-diploma en een kleurling met HBO-diploma verschijnen bij een sollicitatie voor een HBO-niveau vacature, dat daar het white privilege toch ergens ophoudt, maar in de praktijk moet de kleurling vaak al een behoorlijk eind voorstaan in kwalificaties, wil die de voorkeur krijgen boven een witmens.

” En als de blanke beter geëquipeerd of aangepast is, is er dan ook geen sprake van white privilege?”
Dat kan toch nog, in het voortraject. Zo is bijvoorbeeld bekend dat de blanke hoger ingeschat wordt als het aankomt op het schooladvies. Dan is het white privilege al gescoord voor het op solliciteren aankomt.

“White privilege is dus een relatief begrip begrijp ik dat wordt afgemeten aan de kwaliteiten, het uiterlijk en het gedrag van de kleurling in kwestie?”
Nee, op de huidskleur. Het is een bias die zich voordoet gedurende het hele leven en die dus ook accumuleert in de loop van iemands leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sikbock

@14: sommige allochtone groepen ( lees: mensen met een noord afrikaanse achtergrond) hebben een slechte naam ( wat gedrag en integratie op de werkvloer betreft) maar andere kleurlingen hebben dat niet ( bv aziaten) en die worden gewoon uitgenodigd en aangenomen. Je link is dus geen “bewijs” voor white privilege.

@15: vooral veel onbewezen aannames die je spuit. Het enige waar ik me wat kan bij voorstellen is dat schooladvies. Je vergeet daarbij echter dat de school de leerlingen in kwestie kent. Een goede citotoets is niet de enige voorwaarde om te slagen in het hoger onderwijs ( zoals jij zou moeten weten) werkhouding, doorzettingsvermogen, steun van huis uit en aanpassingsvermogen zijn bijna net zo belangrijk. Veel blanke kinderen met een hoge cito en laagopgeleide ouders krijgen bovendien datzelfde advies.

Ook hier dus weer geen enkel bewijs voor dat gepostuleerde ” white privilege”. Dat jij er persoonlijk in gelooft maakt dat niet anders. White privilege: de toverspreuk waar alles mee kan worden verklaard. Was het maar zo simpel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Gladiool

Want blanken hebben geen etniciteit.

Klopt. En een cultuur ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Niels Nijsingh

@12 Dat je op internet onder een pseudoniem reageert, betekent nog niet dat je onbeleefd moet zijn.

Het viel me op dat je de term white privilege verkeerd interpreteerde en ik heb de moeite genomen om zo kort en duidelijk als ik kon uit te leggen hoe ik denk dat het begrip gebruikt wordt. Geen enkele reden om ongeduldig te gaan doen.

Een vervolgvraag is natuurlijk of en op welke manier dit begrip behulpzaam is in het beschrijven van de maatschappelijke realiteit. Falsifieerbaarheid is daarbij zeker een probleem, ja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Prediker

Zo is bijvoorbeeld bekend dat de blanke hoger ingeschat wordt als het aankomt op het schooladvies.

@15 Evenzo zo blijkt uit experimenten dat werkgevers sollicitatiebrieven onder ‘allochtoon’ of ‘zwart’ namen onderaan de stapel leggen; dat werkt hier zo, dat werkt in de VS zo.

Maar dat wil Sikbock niet weten, dan dan zou ‘ie zijn wereldbeeld bij moeten stellen, dus komt ‘ie met flauwe argumenten aankakken waarom het niet waar is en heus wáár toch gewoon vooral aan die allochtonen zelf ligt.

Moet je maar niet in je trainingspakkie of je hoofddoek of een baard tot op je navel op het sollicitatiegesprek verschijnen. Als men zich nou maar wist aan te passen, dan verdween die schijndiscriminatie als sneeuw voor de zon.

Ja joh, en als kleurlingen nou maar niet in pooierbakken reden, zouden ze ook niet veel vaker aangehouden worden, zeker?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 tigger

@16:
Ik lever onderbouwing aan voor mijn beweringen. Jouw racistische gelul is ongefundeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@16: “vooral veel onbewezen aannames die je spuit.”
Gek is dat, in #14 en #15 worden linkjes met bewijzen aangeleverd. Jij daarentegen komt vervolgens met onbewezen aannames. Ik zou zeggen: Dat jij er persoonlijk niet in gelooft maakt dat niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 AnnaS

@9 ‘Claimen dat een blanke werkeloze gehandicapte man uit oost Groningen geprivilegieerd is (omdat hij blank is) ten opzichte van een gezonde zwarte vrouw met een dikke baan uit de Randstad, is dus aperte onzin.’

Precies, zo werkt white priviledge niet. Je moet vergelijkbare gevallen vergelijken: een blanke werkeloze gehandicapte man in Oost-Groningen met een zwarte (of Marokkaanse, of vul maar in) werkeloze gehandicapte man in datzelfde Oost-Groningen; een gezonde zwarte vrouw met dikke baan in de Randstad met een gezonde blanke vrouw met dikke baan in de Randstad. Om maar met die laatste te beginnen: wie denk je dat er een grotere kans maakt op een nóg dikkere baan?

Verder moet iedere sollicitant natuurlijk een nette brief schrijven, passende kleding aantrekken etcetera, en dan blijkt (zie oa hierboven aangehaald onderzoek) dat onder die omstandigheden blanke mensen meer kans maken de baan te krijgen. Je vergelijkt dus niet de net geklede blanke met de Marokkaan in trainingspak, en ook niet de blanke in trainingspak met de net geklede Marokkaan. Bij het bepalen van privilege vergelijk je gevallen waarin alléén de etniciteit verschilt, en dan blijkt vaak dat de blanke meer kans maakt.

Ik hoop dat eea je nu duidelijker is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lennart

@9:
“Huidskleur zou altijd bepalend zijn bij de beantwoording van de vraag wie er geprivilegieerd is of niet.”

Integendeel, huidskleur speel geen enkele rol. “Zwart” en “Wit” worden alleen maar gebruikt, omdat we de racisme-discussie uit de VS hebben geimporteerd. Een “zwarte school” is niet zwart in de letterlijke zin van het woord, maar we noemen de school zwart omdat er een oververtegenwoordiging van allochtonen op zit.

“White Privilige” heeft dan ook niets met blank en/of wit zijn te maken. Het betekent slechts, dat de groep met de meeste privileges uit blanke mensen bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Lennart

@12: Ach, en anders kunnen ze altijd nog cake eten, of niet, Sickbock ?
(de persoon waar ik deze quote vandaan heb is op de guillotine geeindigd, meen ik me te herinneren)

 • Vorige discussie