Quote du jour | Empathie

SargQdJ09

Terecht zei je in het interview dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Dat lijdt geen twijfel. Maar even onbetwistbaar is het dat die zelfverdediging proportioneel behoort te zijn. Tot dusver meer dan 100 doden in Gaza, merkte de interviewer van de NOS op, in Israël geen enkele. Is dat proportioneel? Het is ontluisterend dat je die vraag bevestigend hebt beantwoord – meer dan 100 Palestijnse doden vind jij “niet disproportioneel”. Dat is schokkend. […]

Wat me in je televisieoptreden bovenal heeft verontrust is het ontbreken van enige empathie met het immense leed van de weerloze Palestijnen.

Dries van Agt in een open brief aan premier Mark Rutte.

Overigens denk ik dat Van Agt hier de vinger op een zere plek legt. Er bestaat een grote culturele afstand tussen ons en de Palestijnen. Ze zien er anders uit (baarden, hoofddoeken), ze gedragen zich anders (bijvoorbeeld bij begrafenissen) en, misschien wel het belangrijkste, ze spreken een andere ‘taal’, die maar al te vaak een heel ander waardensysteem reflecteert.

En van die verschillen maakt men dankbaar gebruik. Om Palestijnen zodanig anders af te schilderen dat het niet uitmaakt dat er weer een paar dood zijn, dat 0 tegen 100 inderdaad ‘proportioneel’ is.

Want Palestijnen zijn anders. En het is gemakkelijker om empathie te hebben met mensen die onze taal spreken, die weten wanneer ze de woorden ‘democratische rechtsstaat’, ‘respect voor het leven’ en ‘zelfverdediging’ in de mond moeten nemen (ook al zeggen hun daden maar al te vaak iets heel anders).

En wat het gebrek aan empathie voor de Palestijnse ‘ander’ ook verhult, is dat een dode Palestijn net zo dood is als een dode Nederlander.

En dat betekent in beide gevallen precies hetzelfde. In de woorden van Will Munny (uit The Unforgiven):

It’s a hell of a thing, killing a man. Take away all he’s got and all he’s ever gonna have.

Maar om de enormiteit van die daad te verhullen, doen sommige mensen net alsof Palestijnen net een beetje minder mens zijn dan wijzelf.

Zonder enige schaamte.

 1. 4

  Zie wat de ontmenselijking van Palestijnen betreft ook vooral World War Z … echt heel interessant.

  (mogelijk spoiler-alerts, maar niks wat je niet ook in de trailer ziet)

  Daarin zit een blokje van ongeveer zes minuten dat zich afspeelt in Israël. Eerst, in een gesprek tussen Brad Pitt en een Mossad-officier, wordt een beknopte ‘geschiedenis’ van Israël gegeven waarin het wordt geframed als eeuwig slachtoffer: eerst van de nazi’s, later van de Arabieren en Palestijnse terroristen. Dit verklaart dus waarom Israël, dat zich dus altijd moet verdedigen tegen virulente antisemitische monsters als nazi’s en Palestijnen, voorbereid was en snel in staat was een anti-zombie-afscheidingsmuur* om het land heen te bouwen waardoor het als enige land ter wereld bespaard is gebleven van de gaande zombie-apocalyps. Reeds herkenbare contouren van het bekende propagandasprookje natuurlijk: Israël als oase van menselijkheid omringd door virulente monsters. Vervolgens wordt dat sprookje in beeld gebracht. We zien – aan hun kant van de muur – de zombies. Wezens die weliswaar op mensen lijken, maar geen enkele menselijkheid meer bezitten. Op dit moment zijn ze ook nog rustig, ze doen gewoon ‘hun ding’, namelijk een beetje laveloos liggen wegrotten terwijl aan de andere kant van de muur – dat werd nadrukkelijk in beeld gebracht – een volk bloeit in al zijn vrolijke nijverheid.

  Het reeds bestaande beeld van Israël als oase van menselijkheid en vlijt, omgeven door nauwelijks menselijke en onproductieve barbaren, zoals te zien in iedere nieuwsuitzending en zoals een hoop mensen in het westen ook echt over de situatie (en Arabieren) denken, wordt bevestigd en kracht bij gezet door de beelden in de film. Want vergis je niet: beelden laten een indruk achter en herhaling werkt. Als dit niet zo zou zijn, zou er geen marketingindustrie bestaan.

  En als je denkt dat ik gek ben en spoken zie, The Times of Israël (een rechtse publicatie die vierkant achter Israël en de bezetting staat) noemt dat blokje van ongeveer zes minuten:

  [T]he greatest piece of cinematic propaganda for Israel since ‘Exodus.’

  (Feitelijk sluit dat nog steeds niet uit dat ik gek ben en spoken zie natuurlijk, maar ik ben dan in elk geval niet de enige.)

  Er valt aan dat blokje van zes minuten overigens nog veel meer op te merken, maar ik wil ook niks verklappen en zo. Zie voor een wat uitgebreidere bespreking van de film vanuit min of meer deze invalshoek in elk geval Mondoweiss: http://mondoweiss.net/2013/06/hollywoods-zionist-embrace.html

  * het gaat hier dus niet om de Westoeverbarrière, maar om een puur fictieve muur die alleen sprekend lijkt op de Westoeverbarrière

 2. 5

  Met de drone-aanvallen in Jemen en Pakistan doen we overigens hetzelfde. Als de Amerikanen zoiets zouden doen in (zeg) Nieuw-Zeeland, dus bijvoorbeeld per drone een hele begrafenisstoet opblazen alleen omdat één van de aanwezigen een SIM-kaart bij zich draagt waarmee mensen zijn gebeld die als ‘terrorist’ bekendstaan, dan zouden we reageren met shock en ongeloof.

  Waarom zo roekeloos met de levens van onschuldige omstanders omspringen? Waarom de verdachte zelf niet voor de rechter brengen zodat hij zich tegen de beschuldiging kan verweren?

  Maar omdat ze in Pakisten en Jemen ‘anders’ zijn en raar praten halen we onze schouders erover op.

  Ook een horreur.

 3. 6

  @4: Goed punt! Wat verhelderend is: Israel for the sake of argument als de 51e staat van de VS te beschouwen. In cultureel, opzicht: Amerikanen zien het ‘kwaad’ ook als iets dat uitsluitend van elders kan komen.
  In politiek opzicht: Seculiere/westerse staat maar in feite een theocratie. (god is met ons!)
  En in financieel opzicht. Toelichting overbodig.

 4. 7

  Zou Dries van Agt dan lijden aan een gebrek aan empathie richting mensen uit de Westelijke Sahara, Koerden, Oeigoeren, het Noord-Koreaanse volk, Kashmiri, Rohingya, Shiieten in de Arabische wereld en de Palestijnen die keihard worden onderdrukt in Aarabische landen en door hun eigen regering? Of waarom wordt het als een gebrek aan empathie gezien wanneer je je niet laat verleiden om meegesleept te worden in het meest overhypte conflict van onze tijd (die hype is zelf de bias)?

  “misschien wel het belangrijkste, ze spreken een andere ‘taal’, die maar al te vaak een heel ander waardensysteem reflecteert.”

  De meeste Palestijnen hebben ook een ander waardensysteem en het is strategisch best wel logisch om eerst mensen met je eigen waardensysteem te helpen, maar Israeliers zijn ook best “alien” voor Nederlanders en dat weten heel veel Nederlanders ook. Het is natuurlijk Dries van Agt’s eigen projectie dat hij gebrek aan steun voor de Palestijnen ziet als steun aan Israel, maar ach, hij komt nog uit een tijd waarin dat echt waar was dus het zij hem vergeven.

 5. 8

  @7:

  Nederland steunt niet door dik en dun andere onderdrukkers, verkondigt niet dat onderdrukkers proportioneel reageren of dat ze ‘recht op zelfverdediging’ hebben.

  Er zijn heel veel andere conflicten in de wereld, er is heel heel veel ander onrecht en er is heel veel andere ellende. Maar er is werkelijk geen enkel ander conflict dan die tussen Israël en de Palestijnen waar Nederland zo kritiekloos achter de partij blijft staan die het volkenrecht en de mensenrechten schendt.

  Helemaal terecht dat er veel en veel meer aandacht is voor de Palestijnse situatie. Want hier speelt ook medeplichtigheid van de Nederlandse regering en grote delen van de media mee. Het is werkelijk schandalig dat de Volkskrant een podium biedt voor de leugens van een CIDI-propagandist of dat van de Telegraaf Leon de Winter z’n lulkoek dagelijks mag presenteren. Het is onvoorstelbaar dat een aanhanger van een ander repressief regime zoveel ruimte zou krijgen om de Nederlandse nieuwslezer te manipuleren.

 6. 9

  @7: Je ziet ten eerste over het hoofd dat Van Agt niet direct Israël, maar Mark Rutte de premier van Nederland bekritiseert. Wat je je dus moet afvragen is: wanneer heeft de premier van Nederland (al dan niet Mark Rutte) zich ooit zo schouderophalend of zelfs vergoelijkend uitgelaten over geweld tegen “mensen uit de Westelijke Sahara, Koerden, Oeigoeren, het Noord-Koreaanse volk, Kashmiri, Rohingya, Shiieten in de Arabische wereld” … ?

  En je ziet nog wel veel meer over het hoofd, maar daarover misschien later.

 7. 10

  @7: Van Agt reageert op een interview met Rutte waarin de vraag enkel ging over de inwoners van Gaza en Israel. Daarin andere conflicten te willen trekken is een soort basisschoolse “Ja, maar hunnie doen het ook”

 8. 11

  @8

  We “steunen” ondertussen China meer dan Israel als je kijkt naar de echte cijfers. Nederland stuurt geen hulp naar Israel, er is geen onderlinge wapenhandel, Nederland onthoudt zich van stemmingen of spreekt zich zelfs uit tegen Israelisch beleid in internationale kringen. Er wordt alleen nog maar civiele handel gedreven. Economische sancties zouden de gewone man in Israel (inclusief de Israelische Arabieren en de politieke tegenstanders van de Netanyahu regering raken, over collectieve bestraffing gesproken) en ze zouden een precedent neerzetten dat we niet kunnen overleven (want dan moeten we ook de handel met China, Indonesie en Marokko stoppen). We leven niet meer in de jaren ’70 dus die calimero houding van de Palestina activisten waarin ze denken een klein dapper eilandje in Nederland te zijn is nergens meer voor nodig (bij een oude man als Dries van Agt snap ik wel dat ie dat nog denkt maar jongere activisten zijn gewoon zichzelf aan het romanticiseren). Er zijn nu meer mensen die de Palestijnse kant kiezen dan de Israelische, ook op hoog niveau in de overheid en de meerderheid van de mensen die niet voor de Palestijnse kant kiezen zijn, zoals ik, neutraal (beide partijen hebben het aan zichzelf te danken dat er niet allang een oplossing voor het conflict is, in een conflict van blinde haat en godsdienstwaanzin ga ik geen partij trekken en naar mijn voorstellen voor oplossing zal men ook niet luisteren aangezien ze ook niet naar voorstellen van beroemde wereldleiders hebben geluisterd).

  @9

  Er wordt neit schouderophalend over gedaan want er wordt uberhaupt niet over gepraat.

  @10

  Onzin, Rutte kan best wat ik schreef als motivatie hebben gehad: dus “als wij gaan ingrijpen trekken we een wereldwijde beerput open die we niet aankunnen”. Het feit dat sommige van die conflicten duidelijk erger zijn dan het Israelisch-Palestijnse conflict is hier zeer belangrijk.

 9. 12

  @4: Een draak van een film overigens,moest na 20 minuten afhaken,te belachelijk.
  Valt me trouwens op dat de films waarin Pitt mee doet steeds slechter worden,lijkt Wesley Snipes wel.

 10. 13

  Ik kan mij voorstellen dat Rutte iemand die beweert dat Israël theoretisch het recht op zelfverdediging heeft, maar praktisch totaal niet weinig serieus neemt. Wat voor zelfverdedigingsactie Israël ook neemt in de ogen van van Agt altijd disproportioneel.

 11. 14

  @11: Onzin roepen en als argument jouw eigen mening en interpretatie neer te pennen, je moet maar durfen!

  Het gebrek aan empathie (volgens Van Agt) is opgehangen aan het argument dat 200 Palestijnen dood minder erg is dan 1 Israelische dode.

  Dat jij er andere conflicten bij haalt is een drogargument. Het ging om het Palestijns-Israelische conflict waarbij Rutte meent dat in dat conflict het minder erg is dat er 200 Palestijnen zijn gedood.

 12. 15

  Met #9 bedoelde ik overigens niet dat ik vind dat je alleen maar je eigen regering zou mogen bekritiseren o.i.d., maar dat ik vind dat het ‘recht’ om je eigen regering te bekritiseren in elk geval volledig onomstreden zou moeten zijn, dus buiten iedere discussie zou moeten staan.

  Als mensen namelijk al gaan vinden dat je je eigen premier (die in theorie dus ook namens jou spreekt) niet eens meer mag bekritiseren is het einde zoek natuurlijk.

  @11:

  ”Er wordt neit schouderophalend over gedaan want er wordt uberhaupt niet over gepraat.”

  Dat is waar, en inderdaad erg jammer. Maar het feit is nu eenmaal dat er door onze premier wél is gepraat over dít conflict. En van het feit dat er over dit conflict wel wordt gepraat en over die andere veel minder mag jij uiteraard denken en vinden en zeggen dat dat onrechtvaardig is en vreemd en verdacht en geen enkele andere oorzaak dan antisemitisme zou kunnen hebben; en daarvan zou ik dan weer denken en vinden en zeggen dat dat misplaatst is en dat je wel over een hele grote blinde vlek en wel heel veel gemakzucht moet beschikken om tot zo’n conclusie te komen.* Maar dat verandert allemaal niks aan het feit dat er door onze premier wél is gepraat over dít conflict.

  Door onze (Nederlandse) premier. Die (in elk geval in theorie) dus ook namens ons spreekt. En zich namens ons schouderophalend en vergoelijkend over geweld tegen Palestijnen uitlaat.

  Mogen wij daar dan – als Nederlands staatsburgers, Van Agt of wie dan ook – wat van zeggen zonder meteen allerlei rare insinuaties naar de kop geslingerd te krijgen, misschien?
  ______
  * dit, wat in de zin voor de asterisk staat, is dus een andere discussie. die zou ik overigens ook wel met je willen voeren, maar je lijkt totaal niet op de hoogte te zijn van eventuele tegenargumenten tegen dat (inmiddels dodelijk saaie) ‘argument’ van “kritiek op Israël = antisemitisme”. lees dan eerst in elk geval iets van een dergelijk weerwoord zodat je tenminste een beetje op de hoogte bent van wat de dingen die veel mensen met dergelijke insinuaties vaak (en maar al te graag, heb ik het idee) over het hoofd zien. ik ben deze, deze en deze wel eens tegengekomen … ik zeg overigens niet dat deze artikelen precies zeggen wat ik zelf zou antwoorden

 13. 16

  @12: Ja, eens. Boutfilm is het. Unforgiven (in #0) vond ik daarentegen wel heel gaaf.

  ”Better not cut up, nor otherwise harm no whores … or I’ll come back and kill every one of you sons of bitches.”

  (als ik een stuiver had voor iedere keer dat ik … enfin)

 14. 17

  @8: Correctie: de Volkskrant heeft ook meermaals een podium gegeven aan Henry Kissinger. Kijk, da’s andere koek dan het geraaskal van zo’n Martin Bosaap, die hooguit een oorlogsmisdadiger zou willen zijn.

 15. 18

  @3: Misschien 2000. Maar doe vooral alsof den Hollander (waarvan de voorouders de Apartheid hebben uitgevonden) oh zo kleurenblind is.

  We “steunen” ondertussen China meer dan Israel als je kijkt naar de echte cijfers. Nederland stuurt geen hulp naar Israel, er is geen onderlinge wapenhandel, Nederland onthoudt zich van stemmingen of spreekt zich zelfs uit tegen Israelisch beleid in internationale kringen.

  Niks daarvan is waar.

 16. 19

  @11: Het verschil met China is dat het daar puur opportunisme is. Onze regering maakt zich wel zorgen om de mensenrechtenschendingen en wil er ook best zo nu en dan iets van zeggen, maar vindt de economische voordelen van een goede relatie met China uiteindelijk toch belangrijker dan de vrijheid van de mensen daar. Ik ben geen liefhebber van dergelijk opportunisme, maar ze komen er min of meer eerlijk voor uit en ik kan de gedachtegang volgen.

  Israël wordt daarentegen gewoon voluit verdedigd. Zonder enig voorbehoud. Heel af en toe komt er misschien eens een klein blijk van medeleven met de Palestijnen uit, maar het Israëlisch optreden wordt altijd verdedigd. Voor de dubbele maatstaven die daarvoor gehanteerd moeten worden ken ik maar één woord; hypocrisie. En dat vind ik veel verwerpelijker en onbegrijpelijker dan eenvoudig opportunisme.