Quote du Jour | Einde rechtse hobbyvlekken

SargQdJ09Vanaf 2040 betalen mensen geen belasting meer over een gemiddeld huis en ontvangen ze er geen subsidie meer op. (Volkskrant)

Een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek over de periode 2015-2040: dat is de strekking van de voorstellen die GroenLinks doet in haar verkiezingsprogramma [.pdf]. In het fel-realistische programma wordt er fors bezuinigd op overbodige overheidstaken en rechtse hobby’s om uiteindelijk de lasten eerlijker te verdelen en de overheidsuitgaven weer op orde te krijgen. De hypotheekrenteaftrek is zo’n rechtse hobby die voor een aanzienlijke hobbyvlek op de begroting zorgt én bovendien niet in lijn is met Europees beleid. De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek was dan ook al één van de vaker genoemde maatregelen bij het samenstellen van de Sargasso 25-puntenlijst die hier binnenkort ter stemming zal worden gebracht. Welke partijen sluiten zich hierbij aan?

 1. 3

  Leuk stukje VVD-rethoriek in zijn inverse achteruit.

  Alleen bij “Welke partijen sluiten zich hierbij aan?” stel ik voor: “Valt er nog wat politiek-correct te demoniseren ?”

 2. 4

  Het afschaffen van de hypotheekrente aftrek is geen bezuiniging, maar een lastenverhoging. Het geld van aftrek heb je namelijk met je eigen arbeid verdient en wordt niet door de gemeenschap gedragen, zoals b.v. huursubsidie. Economisch is het afschaffen dan ook alleen maar verantwoord als andere belastingen navenant verminderd worden, maar ik heb het vermoeden dat dat niet de bedoeling is van GL, het is gewoon een ordinair graaipoging.

  Ironisch is dat vooral gezinnen die het laatste stukje huishoudbudget vullen met deze aftrek hiermee in de problemen zullen komen, en dat de lagere inkomens de toegang tot de koophuizenmarkt geblokkeerd wordt. Sociaal beleid anno 2010.

 3. 6

  @4 gaat de huizenprijs echter ook niet omlaag moment dat de aftrek wordt gestopt. Volgens mij is het namelijk een kunstmatige verhoging van de huizenprijzen die het veroorzaakt.

  Nu moet ik er bij zeggen dat ik met de huidige prijzen ook geen huis had kunnen betalen zonder de aftrek. Groenlinks moet er dan straks dus ook rekening mee houden dat mensen die een hypotheek pre-afschaffing zijn aangegaan straks niet genaaid worden omdat ze dus wel een hogere hypotheek met de bank hebben afgesproken maar straks dus geen aftrekpost meer hebben.

 4. 7

  @ 4

  Het afschaffen van de hypotheekrente aftrek is geen bezuiniging, maar een lastenverhoging. Het geld van aftrek heb je namelijk met je eigen arbeid verdient en wordt niet door de gemeenschap gedragen, zoals b.v. huursubsidie.

  Ben jij werkelijk ZO dom?

 5. 8

  Moet zeggen dat het programma me wel aanspreekt. Vooral de duidelijke inzet op een groene economie, afschaffing hypotheek rente aftrek, feed-in systeem, duurzame energie bronnen. Het klinkt in elk geval als een veel realistische visie op de toekomst. Iets wat ik totaal niet terug zie aan de rechterkant van het politieke spectrum.

 6. 9

  Ik ben voor. Een weloverwogen keuze om het af te schaffen. Lijkt me goed om dit samen te laten gaan met een aanpassing van de overdrachtsbelasting en nog wat fiscale trucs. Om toch een kleine impuls te geven aan de huizenmarkt en koopkracht.
  Maar het juiste moment kiezen is mogelijk nog belangrijker. Ik ben er niet zeker van dat het huidige economische klimaat hét moment is om er mee te beginnen.

  Daarom is het misschien wel verstandig om wat later te beginnen met de geleidelijke afschaffing.

  ps: zie o.a. Noorwegen hoe het wel kan. Huizenprijzen waren na 5 jaar weer op peil.

 7. 10

  Een onzin redenatie AtonB. Neem maar eens twee mensen die hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. De een heeft een HRA en de ander niet. Wie betaald er meer belasting? Wie wordt er dus gesubsidieerd? Waarom niet allebei dezelfde hoeveelheid belasting betalen? Ze werken, in jouw redenatie er toch voor?

  Als we van huursubsidie een belastingaftrek maken dan is het wel goed?

  Of het nu belastingaftrek, uitkering of subsidie is, maakt niet uit. In alle drie de gevallen is het belastinggeld naar een individu.
  Dat men voor aftrek heeft gekozen en niet subsidie is om de hoogste inkomens nog meer voordeel te geven. Het had ook een HRS kunnen zijn of HRU.

 8. 11

  @4: zeer correct weergegeven.

  Bezuiniging: overheid geeft minder geld uit. Het geld van de HRA zit helemaal niet bij de overheid. Ook bij het opstellen van de top 25 bleken er hier veel mensen te zijn die dit of niet begrijpen, of moedwillig het verkeerde label plakken om dit voorstel een heilig tintje te geven. Redeneringen als dat de HRA de overheid nu X miljard zouden kosten zijn dan ook een kwaadwillende voorstelling van zaken. Het bedrag dat er meer gemoeid is mag correct zijn, het is vooralsnog wel geld van de burger. En, zoals bekend, is een euro bij de burger nog altijd beter, produktiever en effectiever dan een euro bij de overheid.

  Lastenverzwaring: de burger gaat er op achteruit ten opzichte van de huidige status en de belastinginkomsten van de overheid worden verhoogd. Dat zou duidelijk het geval zijn als de HRA wordt veranderd.

  De overdrachtsbelasting hoort er sowieso niet te zijn, het is een heffing die voor 100% op harken is gericht, zonder tegenprestatie, met bovendien nog nadelige

 9. 12

  “En, zoals bekend, is een euro bij de burger nog altijd beter, produktiever en effectiever dan een euro bij de overheid.”

  *klappert met oren*

 10. 13

  En, zoals bekend, is een euro bij de burger nog altijd beter, produktiever en effectiever dan een euro bij de overheid.

  Bla bla bla… klein voorbeeld: een zwangere vriendin van mij en haar vriend zijn op zoek naar een huis. Ze hadden er eentje gevonden op Funda.nl. Op de kaart zag het er goed uit: gelegen naast veel groen aan de rand van een middengrote stad. Op de grond was het verschrikkelijk: het “groen” was een gigantische vuilnisbelt. Over gemiste kansen gesproken.

  Met privaat geld zou de vuilnisbelt nooit worden uitgegraven en de bodem nooit gesaneerd: de baten daarvan – voor de leefomgeving en de buurt, laat staan de volksgezondheid – zijn te diffuus om te gelde te maken. Dus de “markt” doet het niet. Jij gaat mij niet vertellen dat het opruimen van de vuilnisbelt en bijbehorende waardevermeerdering voor de buurt, huizenbeziters en de gezondheid van bewoners *per definitie* minder waard is dan een miljoen nieuwe iPods of 10000 nieuwe auto’s.

  Het idee dat de markt *altijd* beter geld kan besteden dan de overheid of gemeenschap is gewoon vals.

 11. 14

  Ik vind het prima, maar:
  1) Ik wil wel een lastenverlaging.
  2) De rekening die de overheid gepresenteerd krijgt n.a.v. dit soort maatregelen (de onmiddellijke knal op de huizenmarkt bijvoorbeeld, en de daarbij horende stagnatie – niemand die zijn huis meer wil verkopen) wil ik inzichtelijk gepresenteerd hebben in een publieke rapportage na een paar jaar, zodat we weten wie we met pek en veren de stad uit moeten dragen.
  3) Huursubsidie, rare welstandsregels, huurwaardeforfait gaan mee de afgrond in. Je hebt een huis of je hebt het niet.
  4) Overdrachtsbelasting ?

 12. 18

  @13 nou moet je er geen karikatuuur van maken: ik pleit echt niet voor 0 overheid. Maar een euro die een particulier spaart zal – extreme uitzonderingen die jij vast wel zal willen bedenken – voor investeringen zorgen die voor welvaart zorgen. Diezelfde euro bij een ambtenaar zorgt voor regels, inefficiëntie en overbodigheid, en hheel af en toe een gesaneerd vuilnisbeltje. Dat is precies de reden dat de overheid veel uitvoerende taken is gaan uitbesteden: je blijft de baas maar de markt kan het beter.

  Die vuilnisbelt was daar wel aangelegd door de overheid of tot stand gekomen onder de – eventueel niet gehandhaafde – regels van de overheid. Overigens zijn bij mij in de buurt ook aardig wat vervuilde percelen privaat gesaneerd. Gewoon, omdat de ontwikkeling daarna genoeg geeld opleverde om het aantrekkelijk te maken.

  Het gemak waarmee links altijd meent over het eerlijk verdiende geld van de burger te mogen beschikken is stuitend. De controle van parlement en rekenkamers is bovendien veel te terughoudend, naar de normen van efficiënte organisaties wordt er bij de overheid ongelooflijk veel geld verspild. Ons geld.

  Verder zou ik je vrienden Google aanraden. Scheelt een boel tijd.

 13. 19

  @18 Ik zou jou toch eens willen vragen mij een land te noemen waar de collectieve welvaart, leefklimaat e.d. hoger ligt dan hier. En wel als gevolg van de gelukkige toepassing van jouw leerstelling(en). S*ckss.

 14. 22

  @4
  Lees eerst is het programma voorstel van GL, daar staat:
  “33. De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft. Het
  bedrag aan hypotheekschuld waarover rente kan worden
  afgetrokken wordt gemaximeerd en geleidelijk afgebouwd tot nul. De waarde van het eigen huis wordt geleidelijk betrokken in de vermogensbelasting, waarbij een vrijstelling
  geldt ter hoogte van de waarde van een gemiddeld huis.
  Tegelijkertijd worden het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting geleidelijk afgebouwd.


  Het is dus geen lastenverzwaring.
  Het plan van GL komt aardig overeen met wat econemen zeggen in een stuk in de Volkskrant van vandaag

 15. 23

  @18: Zou het kunnen dat die private percelen gesaneerd zijn omdat dat moest van de overheden? Dankzij een regeltje. Zo’n regeltje van een ambtenaar die die euro kreeg om z’n werk te doen.

  Zelfregulering door marktwerking werkt alleen in je verbeelding.

 16. 24

  @Plinius van den Akkkker #11,18

  Grappig toch dat elke mening die niet in jouw straatje past gelijk een karikatuur is.

  “De overdrachtsbelasting hoort er sowieso niet te zijn, het is een heffing die voor 100% op harken is gericht”

  Je maakt helaas je zin niet af, maar ik kan wel raden wat je erachteraan wilde zeggen. Iets met verstoring van de huizenmarkt zeker?
  Ik kan twee goede redenen bedenken voor de overdrachtsbelasting, die GL overigens ook wil afbouwen.
  1. Het werkt speculatie op de huizenmarkt tegen. Dat lijkt mij juist gunstig voor de prijzen op de huizenmarkt.
  2. Huizen zijn een van de weinige, zo niet de enige, goederen die in prijs blijven stijgen, vrijwel onafhankelijk van eventuele investeringen in een huis (verbouwing). Maar bij de verkoop van bestaande huizen wordt geen BTW geheven.

  De door GL voorgestelde verschuiving naar box 3 en de beperking van HRA samen met beperking van EWF en Overdrachtsbelasting vind ik een goede keuze. Ook omdat het een vereenvoudiging van ons belastingstelsel inhoud.

 17. 26

  Als we nou HRA, huurtoeslag, zorgtoeslag etcetera afschaffen en dat voor de burger met een belastingverlaging goedmaken scheelt dat een hoop gesleep met geld en ambtenarij.

 18. 27

  Het probleem met algemene belastingverlaging is dat het dan bij iedereen terecht komt. Als je zorgtoeslag afschaft, en bijvoorbeeld het percentage van de eerste schijf verlaagd, dat je dan veel meer geld kwijt bent als overheid omdat ook de hogere inkomens weer mee profiteren. Zorgtoeslag is nu juist een systeem waarvan ik heel sterk denk dat het niet zo heel veel ambtenaren kost.

  Uiteindelijk is het effect dat de lagere inkomens inleveren.

 19. 29

  Als je speculatie met woningen wil tegengaan, moet je iets doen wat met deze maatregelen en de meningen erover in deze thread geen hol te maken heeft, en wat ze in Frankrijk doen, namelijk: de overdrachts-belasting omkeren en afbouwen, d.w.z. de verkoper betaalt en hij betaalt minder naarmate hij het huis langer heeft gehad.

  Maar dat gaat helemaal voorbij aan het feit dat (de in hier welbekende krakerstermen evil, evil) ‘speculatie’ hardstikke goed is geweest in bepaalde sectoren van het vastgoed: koop een aftands huis, knap het op, en verkoop het met winst. Pure speculatie. Maar wat is daar nou slecht aan ?

 20. 30

  @29 Op zichzelf is dat niet slecht, dat wordt het pas wanneer je langdurig woonruimte aan de markt onttrekt door het net zolang leeg te laten staan totdat iemand de (woeker-)prijs ervoor neerlegt die jij wilt hebben. Huizen zijn er om in te wonen, niet om leeg te laten staan.

 21. 31

  @30
  Hoop dat dat niet betekend dat je dus in een economische neergang een huis maar tegen verlies of gelijke prijs (wat ook verlies is door inflatie) moet verkopen.

 22. 32

  Er moet volgens cpb minimaal 29 a 35 mrd netto structureel bezuinigd worden. GL komt niet verder dan 9 mrd. Gevolg: verder oplopende staatsschuld.

 23. 34

  Er zijn drie samenhangende mechanismes op de huizenmarkt:
  – beperking van de beschikbare ruimte om bij te bouwen (bestemmingsplan, planprocedures)
  – subsidiering van goedkope huurwoningen via huursubsidie en stelsel van corporaties
  – stimulering van investeren in koopwoningen via de HRA

  De combinatie van deze regels zijn dominant in de woningmarkt zoals we hem kennen. Met negatieve kanten:
  – Er wordt anders (minder en met andere kwaliteiten) gebouwd dan de markt zou willen, maar wel met hoge grondprijs voor de koper.
  – Er wordt scheef gewoond in de sociale woningvoorraad.
  – Er wordt maximaal gefinancierd, met meeste voordeel voor hoogste inkomens.

  Maar ook met positieve kanten:
  – NL wordt niet klakkeloos volgebouwd, ook niet het park waar je naast woont, maar wel met hoge grondprijs voor de overheid.
  – de sociale woningvoorraad in NL is van heel behoorlijk kwaliteitsniveau
  – Er wordt veel meer geld in de woningmarkt en economie gestopt (niet alleen spaargeld, maar ook de lening. Niet meer kunnen lenen halveert de hoeveelheid geld in de economie)

  Aanpak van de woningmarkt vraagt om samenhangend pakket van maatregelen, en dus niet enkel afschaffing van de HRA.

 24. 37

  Maar dat gaat helemaal voorbij aan het feit dat (de in hier welbekende krakerstermen evil, evil) ’speculatie’ hardstikke goed is geweest in bepaalde sectoren van het vastgoed: koop een aftands huis, knap het op, en verkoop het met winst. Pure speculatie. Maar wat is daar nou slecht aan ?

  Dat is niet wat er wordt verstaan onder speculatie. Speculatie is het *vasthouden* van bezit op gok dat de waarde ervan van stijgt. Ik kan mij voorstellen dat het leidt tot structurele leegstand: een huizenbezitter kan niet kopen-verkopen als het pand bewoond wordt.

 25. 38

  @19: Zwitserland en Oostenrijk; daar wordt de staat fiscaal goed in de hand gehouden en ligt de welvaart toch in brede zin erg hoog. En als je de straat wilt oversteken stoppen de Mercedessen nog voor je ook!

  Verder is het gemiddelde welvaartniveau in de VS natuurlijk hoog, maar daar zitten wat jammerlijke uitschieters naar beneden bij. Iets wat we hier niet zouden accepteren maar dat doen zij ook niet van onze collectiviteitswaan.

  @23: nee, was geheel privaat, stukken mochten braak blijven liggen, enige dwang was dat als er gebouwd zou worden de grond schoon moest; doordat de grondprijs zo steeg was het op zeker moment gewoon lucratief

  @24: zin was inderdaad per ongeluk afgebroken, en inderdaad -deels- goed afgemaakt; wat ik echter ook nog bedoelde was het negatieve effect op de mobiliteit, waardoor we in de file staan omdat de overheid haar inkomsten niet gewoon via de IB en Vpb regelt

  Je redenen voor de overdrachtsbelasting:
  1. is eenvoudig technisch te verhinderen zonder dat het nette mensen geld kost
  2. nou en? De eerste bewoners betaalt BTW, en dat zit dus in de prijs. Ik snap dat je het leuk zou vinden als op iedere transactie BTW zou zitten maar dat doen we dus lekker niet. De kosten van een goeie verbouwing voor eigen gebruik verdien je nooit terug. En tot slot: waarom zou iets niet in waarde mogen stijgen zonder dat de overheid er direct met de grijpgrage vingers aan zit? Veel mensen hebbben een huis als dekking van het pensioen, waar de overheid ook al steeds meer vanaf knabbelt.

 26. 39

  Opknappen, niet opknappen. Geldt een likje verf voor een beter verkoop als opknappen ? Het is gewoon een glijdende schaal. Niet-bewoonde onttrekking aan de markt en winstoogmerk, de rest is definitie. Wees het er dan in elk geval mee eens dat maatregelen die speculatie treffen, over het algemeen ook de bonafide huizen-opknapper treffen.

 27. 41

  @40 ahh, hervormingen noemt u dat? Ik lees in dat laatste stuk toch echt over lastenverzwaringen door nivellering.

  “Wij vermoorden deze puppie niet. We hervormen hem tot biologische bestanddelen zodat hij beter in de hakselaar past.”

  Ik neem mijn eerdere statement over de eerlijkheid van GL terug. Onbeholpen versluieraars.

 28. 42

  @39: Het verschil is natuurlijk dat jouw definitie van woningspeculatie leidt tot de verbetering van een buurt, en de algemeen gebezigde definite tot leegstand en verpaupering.

  @41: Nu moet je even ophouden. Of je nou de hypotheekrente aftrek afschaft (GL) of de WW verkort (VVD*): iemands nettolasten worden verzwaard. Dat jij het toevallig niet eens bent met *waar* die lasten worden neerlegd is jouw probleem, maar doet niks af aan het feit dat GroenLinks de begroting sluitend maakt.

  Fiscale verantwoordelijkheid en nivellering zijn twee volstrekt verschillende zaken.

  *en ook GL, ik weet het

 29. 43

  #42; Mijn punt is dat, zolang je niet in mensen hun hoofden kunt kijken, en zolang ‘verbetering van de buurt’ een subjectief en in de toekomst liggend begrip is, je niet eenduidig aan kunt geven wat een woningverbeteraar is, en wat een evil, evil speculant.

 30. 44

  GL schrijft verhullend. 3mrd wellichtjuist, echter die 17 mrd bezuiniging (per jaar) vullen ze nu nog niet in en willen tot en met 2015 gaan nadenken hoe dat te doen. 5x 17mrd… tekort dus. Ondertussen stijgt de schuld door en zijn er alweer verkiezingen geweest.
  “Dit betekent dat uiterlijk in 2015 een begin gemaakt wordt met geleidelijke invoering van structurele hervormingen ter waarde van 17 miljard euro.”

  “GroenLinks kiest voor een mix van maatregelen, waardoor 9 miljard netto wordt bezuinigd”
  Lees anders de duiding http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1361510.ece/Hoofdpunten_verkiezingsprogramma_GroenLinks
  en

 31. 46

  Uch! Dat hele ‘jouw geld mijn geld’-verhaal gaat alleen op in het libertaire-lala land. Meeste mensen hier leven in Nederland, waar we waarde hechten aan een enigszins gelijke inkomensverdeling.

 32. 47

  Als we nou eens gewoon de hypotheekrenteaftrek ruilen tegen een AOW-leeftijdverlaging met 1 jaar?:-) Dan houden we nog geld over ook.

  Dankuwel.

 33. 48

  @39: Een bonafide huizenopknapper kan ook huizen die niet in zijn bezit zijn opknappen. Overigens ken ik 0 van die bonafide huizenopknappers, terwijl ik al een dozijn van die minder bonafide “huizenopknappers” tegen ben gekomen.

 34. 50

  @Bismarck; Een bonafide huizenopknapper kan ook huizen die niet in zijn bezit zijn opknappen.

  Ja, zoiets heet een (onder)aannemer.

  Overigens ken ik 0 van die bonafide huizenopknappers, terwijl ik al een dozijn van die minder bonafide “huizenopknappers” tegen ben gekomen.

  Je kennissenkring bepaalt ongetwijfeld je wereldbeeld. Nou, ik ken ze wel, dus mijn anekdote is beter dan jouw anekdote. Puh !

 35. 51

  Overigens hebben ze in de andere Europese landen naar mijn weten niet zo’n riant hypotheekrenta-adftrek-systeem als hier.
  Dat is ook de reden dat iun bv Duitsland de huizen in verhouding idioot goedkoop zijn.

 36. 52

  Overigens hebben ze in de andere Europese landen naar mijn weten niet zo’n riant hypotheekrente-aftrek-systeem als hier.
  Dat is ook de reden dat in bv Duitsland de huizen in verhouding idioot goedkoop zijn.

 37. 54

  @46 JSK

  Wat jij enigzins noemt vindt iemand anders zwaar doorgeschoten, temeer als je ziet hoe slecht de afgeroomde bedragen worden besteed.

  Maar leg me nou eens echt uit hoe iemands nettolasten worden verzwaard als de periode dat hij WW ontvangt wordt verkort. Ik snap werkelijk niet wat je daarmee bedoelt. Heb je wel op die link geklikt?

 38. 56

  @seven Als je twee pagina’s verder had doorgelezen (moeilijk, ik weet het) had je kunnen zien dat de invulling van die structurele hervormingen bestaat uit:
  We dringen de schuldeneconomie terug door het rustig en geleidelijk afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en verder aanpakken van belastingaftrek op schulden van bedrijfsleven;
  De arbeidsparticipatie wordt gestimuleerd door koppeling van de AOW aan arbeidsverleden en versneld afschaffen van de aanrechtsubsidie;
  We versterken de solidariteit tussen rijk en arm én jong en oud door versnelde fiscalisering van de AOW en invoeren van een studietax.


  Graag gedaan.

 39. 57

  Toch mooi om te zien hoe mensen als Anton (o.a. #4) en Plinius (o.a. #54) proberen aan te tonen dat afschaffen van de hypotheekrenteaftrek een Linkse hobby is en de vrije markt eerder verstoort dan goed doet. Niet accepteren dat de HRA zoals jullie ‘m noemen een subsidie is voor vermogende maar toch armlastige types een te duur huis te verschaffen! Zonder HRA zouden vele mensen goedkoper moeten wonen. Zonder HRA zouden de huizenprijzen ook lager liggen: allemaal al wetenschappelijk uitgerekend en onderbouwt. Beweren dat afschaffen HRA desastreus zou zijn voor de markt geeft weer dat jullie niet op de hoogte zijn van de aanpak van Zweden, noch van het voorstel van GroenLinks!
  Ten slotte, voor diegenen die vinden dat het lafjes is van GL om pas over 5 jaar te beginnen: Je kan ook stellen dat het prettig is dat een partij eindelijk eens 5 jaar de tijd neemt om nieuw beleid voor te bereiden en dan 25 jaar de tijd om het uit te voeren! Is weer eens wat anders dan 10 jaar kletsen over beleid en dan via haast en broddelwerk over gaan tot uitvoering (VVD met het nieuwe gezondheidssysteem…. desastreus voor de kwaliteit geweest, dank Hogervorst!)
  Tot absolute slot: GroenLinks nog steeds afschilderen als Linkse-kerk is naief! Femke Halsema heeft de partij een vrijzinnig liberale richting ingestuurd: minder overheid, minder regels, met een positief en progressief toekomstbeeld en solidair met milieu en de groepen die moeite hebben mee te komen! Niet echt PvdA of SP retoriek lijkt me!