Quote du jour | een proportionele kopstoot

Serie:

QUOTE - Deze is alweer een weekje oud, maar toch even de moeite om onder de aandacht te brengen, ook in het licht van andere artikelen die hier verschenen over dit onderwerp. Dit is best problematisch:

De politie kwam bij een garagebedrijf […], volgens eigen zeggen om een man op straat preventief te fouilleren. Daarbij zou de 41-jarige Rotterdammer zich hebben verzet door zich agressief te gedragen. Hij zou zich hebben losgerukt en een politieman hebben vastgepakt. Die zou daardoor genoodzaakt zijn geweest een kopstoot uit te delen. […] De verdachte kwam op 9 september van dit jaar naar de rechter in Rotterdam en liet camerabeelden zien van zijn bedrijf. De officier van justitie vroeg zich af waarom hij die beelden niet eerder had overhandigd. Wat blijkt? De beelden waren destijds door de technische recherche opgehaald, voor onderzoek naar de kopstoot, maar niet aan dit dossier toegevoegd. In het dossier zat alleen het proces-verbaal van de agent en zijn collega.

De rechtszaak is toen aangehouden voor nader onderzoek naar de beelden. Daarop is te zien dat de verdachte één hand in het gips en een mitella heeft. De agent rukt aan de mitella, duwt de man tegen de muur, geeft hem een kopstoot en pakt hem later bij de nek beet, voordat de verdachte wordt geboeid. De rechter merkt op dat de verdachte juist degene lijkt te zijn die de boel wil sussen. Ook constateert hij dat de agent niet bezig is met een fouilleeractie.

Het is van essentieel belang dat burgers er op kunnen vertrouwen dat de politie te goeder trouw handelt. En dat wanneer er een keer iets mis gaat, er zelfreinigend vermogen is. Dat blijkt enigszins tegen te vallen:

Volgens de politie is het al langer bekend dat er verschil zit tussen het proces-verbaal en de beelden. Dat kwam naar boven tijdens het onderzoek naar de kopstoot, die de agent zelf had gemeld. De politie heeft die kopstoot beoordeeld als “proportioneel maar niet professioneel.”

Dus nadat een rechter, aan de hand van videobeelden, heeft geconstateerd dat 1) het niet de verdachte was die agressief was maar de politie 2) de verdachte nota bene al gewond was (mitella) 3) de politie hierover doelbewust heeft gelogen 4) dat ook heeft gedaan in het proces verbaal 5) voor de politie belastende camerabeelden niet zijn gedeeld met de rechter… is de reflex nog steeds om de gelederen te sloten te houden en te doen alsof er niets aan de hand is?

Oh my. Zoals ik eerder al schreef, het is ook in het belang van de politie zelf dat burgers ze vertrouwen. En dit soort zaken helpt daarbij niet.

+12

Reacties (2)

#1 Jos van Dijk

Het is nog veel erger. ‘Het onzichtbaar maken van ondeugdelijk politiegedrag in het proces-verbaal wordt zelden stevig bestraft,’ schrijft OU hoogleraar Marijke Malsch in de NRC.

Zij constateert mede op basis van eigen onderzoek ‘dat de rechter de laatste jaren steeds milder is geworden voor de politie, vooral de Hoge Raad. Deze vindt dat als aan het licht is gekomen dat de politie foutief heeft gehandeld en dit op de zitting is besproken, het probleem is opgelost en de zaak tegen de verdachte gewoon kan worden voortgezet. In de rechterlijke uitspraak wordt dan wel gemeld dat de politie niet juist heeft gehandeld, maar die uitspraken worden weinig gelezen, ook niet door de politie, en ze worden ook lang niet altijd gepubliceerd. Dat kan betekenen dat er vanuit de rechter nauwelijks een zichtbare sanctionering van enige betekenis van de politie volgt.’

  • Volgende discussie
#1.1 Janos - Reactie op #1

Ja, dat is inderdaad nog erger :(

Weet je, ik ben een groot voorstander voor fatsoenlijk belonen van publieke diensten. Ook de politie. Salaris mag van mij omhoog, meer trainingsuren, etc. MAAR: daar staat wel tegenover dat de burger de overheid onvoorwaardelijk moet kunnen vertrouwen. En daar hoort m.i. ook de kant bij dat wanneer de overheid haar macht misbruikt, of dat nou een vervalst proces verbaal is, of een corrupte rechter, of een ambtenaar die een ambtsmisdrijf pleegt, de sanctie daarop veel zwaarder moet zijn dan voor een reguliere burger. Niet alleen de daad zelf, maar ook het geschonden vertrouwen zou bestraft moeten worden.