Quote du jour | Dode vulkanen

SargQdJ09

Maar waar is het debat over de kwesties die niet in cijfers zijn uit te drukken? Waar is de echte scherpte? Roemer en Wilders mogen dode vulkanen zijn, de issues die ze aanraken gonzen nog altijd door de maatschappij, niet alleen in de bejaardenhuizen of in de Schilderswijk.

Bas Heijne beklaagt zich erover dat politiek inmiddels weer vooral een zaak van politici en niet van burgers is geworden.

Maar is het ooit anders geweest?

  1. 1

    Wilders, man van het volk. Grootste grap ooit! Als er 1 iemand een carriere gemaakt heeft uit hielenlikken bij de eliten is het onze gele roeptoeter wel.

  2. 2

    Prima. Politiek hoort ook een zaak van politici te zijn en niet van burgers. Die flauwekul altijd over “de kloof tussen politici en burgers moet gedicht”. Die kloof moet helemaal niet gedicht, want dat is een recept voor rechtlijnig simplisme, demagogie en populisme.

    Politiek gaat namelijk nou eenmaal over ingewikkelde zaken: het is (of zou dat moeten zijn) een zorgvuldige afweging van veelal tegenstrijdige belangen, en gaat maar al te vaak over zeer ingewikkelde kwesties. Mensen die roepen dat die kloof kleiner moet begrijpen niet (of willen niet begrijpen) dat nou eenmaal de helft van de bevolking een IQ van onder de 100 heeft, en helemaal niet de bagage heeft om op een zinnige wijze in zulk soort afwegingen te participeren. Laat staan dat ze dat zouden willen.

    Eigenlijk zou je aan ieder stembiljet een IQ-test moeten nieten. Maar ja, praktisch onuitvoerbaar.