Quote du Jour | Desastreuze en verstrekkende gevolgen

Serie:

Quote du Jour

Boeren en tuinders verdienen geen overhaast #stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft #nederlanduitdestikstofimpasse

LTO Nederland vindt dat overhaast stikstofbeleid bijzonder schadelijk is voor de agrarische sector. Even een realitycheck voor LTO Nederland: Het stikstofprobleem is al decennia bekend.

Daarnaast zorgde Nederlands bekendste ponyboer er eigenhandig voor dat er een juridisch wankel stikstofbeleid werd ingevoerd. Diezelfde ponyboer zorgde er ook al voor dat het Nederlandse natuurbeleid een kopje kleiner werd gemaakt.

Hoezo overhaast? Zwaar over tijd is veel meer van toepassing.

Reacties (4)

#1 KJH

Het is inderdaad nogal sneu dat de landbouw, na decennia van zeer significante afname van stikstofuitstoot, nu op deze wijze ‘beloond’ wordt voor al haar moeite in deze.

  • Volgende discussie
#2 Bookie

@0
Inderdaad al tientallen jaren bekend. Je doet alleen alsof er sinds die tijd niets is gebeurt:
https://www.clo.nl/indicatoren/nl0183-verzuring-en-grootschalige-luchtverontreiniging-emissies

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Ronzhu

@2 Niemand die iets anders beweert, ook niet in het stukje hierboven. Punt is dat “je best doen” en “voortgang laten zien” natuurlijk voor de Raad van State niks uitmaakt, dat is in inherent aan “een juridisch wankel stikstofbeleid” en inderdaad sneu @1, net zo sneu als vissers die willens en wetens op basis van wankele aannames massaal investeren in pulsnetten bijvoorbeeld. Dan kun je boos zijn op de overheid, maar die laat ook alleen maar de oren hangen naar de belangenorganisaties.

De LTO is debet aan de huidige impasse, maar steekt hand nimmer in eigen boezem. Continue lobbyen voor uitstel kan, maar moet duurzaam ingebed zijn in een beleid om deze tijd te gebruiken voor het creëren van draagvlak voor een daadwerkelijke cultuuromslag, niet om a la Schiphol vrijgekomen ruimte meteen op te vullen met uitbreiding, in dit geval in de vorm van zeer kapitaalintensieve stallenbouw e.d.

Herinnert iemand zich nog het debacle in 2016 toen bioboeren woedend waren omdat ze vanwege het mestakkoord (fosfaat uitstoot) de veestapel moesten inkrimpen? Dat was toen ook al een geval van ‘de goeien lijden onder de slechten’, en de LTO zit aan de onderhandelingstafel. Wat zij dachten/denken van duurzaam duren is dus ondertussen wel duidelijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

@1: De sector is al beloond: er mochten stallen bijgebouwd worden.
Ik schrijf sector, want uiteraard zijn er maar een paar boeren industriële fokkers die daarvan geprofiteerd hebben, en zijn de anderen nu de klos, met dank aan de belangenorganisaties.

  • Vorige discussie