Quote du Jour – Bush CO2-bevoegd

Quote du JourWe have ended the administration’s denial of reality and defiance of the law.

De overwinning op de Bush-regering voor de hoogste Amerikaanse rechter wordt gevierd door een groep van een twaalftal staten, evenveel milieu-organisaties en… de auto-industrie. De Supreme Court oordeelde (met 5 tegen 4) dat de regering ondanks zijn eigen ontkenning, wel degelijk de bevoegdheid bezit om de uitstoot van CO2 te reguleren.

De autofabrikanten hebben zich aangesloten bij de rechtszaak met de hoop op een nationale standaard en om zo te voorkomen dat de staten een lapendeken aan regelingen uitstoten of, nog erger, dat het door Democraten veroverde Congres strengere maatregelen uitvaardigt.

Opmerkelijk was dat rechter Stevens zich in de uitspraak in CAPSLOCK aansloot bij de wetenschappers die stellen dat de uitstoot van Amerikaanse auto’s bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Daarmee spreekt hij enkele hoogwaardigheidsbekleders in de energie-industrie en Republikeinen in de regering en het Congres tegen.

 1. 4

  @Steeph: “heeft wel een tijdje geduurd”
  https://sargasso.nl/archief/2007/04/02/potentie-zonne-energie-in-kaart/#comment-213644

  Het beleids proces steekt anders in elkaar in Amerika, ja dat wel. Maar als je kijkt naar Europa, waar allemaal zulke fantastische afspraken worden gemaakt, en je de indruk krijgt dat Europa zoveel doet voor het milieu, zal het in de praktijk veel langer duren. Het Amerikaanse systeem werkt met schokken, deze uitspraak is enorm verstrekkend, te vergelijken met een uitspraak waarbij gezegd wordt dat de wapenindustrie verantwoordelijk is voor moorden (hetgeen onzin is btw).

  Tal van rechtszaken aangespannen door de milieubeweging en lokale overheden (zoals Mass die deze zaak aanspande) waren uitgesteld totdat deze zaak beslist zou zijn, en dat hele proces komt nu in beweging.
  Rechtszaken tegen kolencentrales of autoindustrie met hoge CO2 emissies per mijl bijvoorbeeld, de EPA is nu gesommeerd min of meer actie te ondernemen. Bovendien is dit een steun in de rug voor staten als California die 10x zo agressief als Kyoto zijn.

  Het is nu geen moment om opnieuw cynisch te zijn tov Amerika, dit is juist een uitspraak die hoopvol is mbt Amerika’s houding en actie tov global heating. Met dank aan Gore trouwens, die heeft in de media een ommekeer in bewustzijn teweeg gebracht, er wordt nu tenminste redelijk over het thema geschreven.

 2. 5

  @caprio: punt. En ik ben het met je eens dat dit een van de goede voorbeelden is hoe het systeem in de VS wel betere sturing/correctie in zich heeft.
  Hoewel ik denk dat, vanwege geld en belangen, er veel van dit soort zaken niet doorheen komen. Maar dat is een andere zaak.

  De omslag in deze discussie in de VS is inderdaad merkbaar. Overigens heb ik het gevoel dat die omslag zelfs breder is. Lijkt het nou zo of worden de media weer een stuk kritischer de laatste tijd?