Quote du Jour: Bijbelse Hitler?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour “En wat wij ons nu gaandeweg gaan realiseren, zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog, is dat Hitler eigenlijk veel beter in de bijbel thuis was dan wij gewoonlijk voor waar willen houden, En dat Hitler deze, op zich bijbelse gedachte, tot z’n uiterste consequentie heeft uitgewerkt. Want Hitler zei: Dan moet de jood ook maar verdwijnen! Want er moet toch een nieuwe mens komen”
Wassenaarse predikant toont aan dat nuance soms ver te zoeken is bij mensen die teveel in een oude tekst geloven…

Reacties (57)

#1 Agricola

Heeft niets te maken met “teveel geloven in een oude tekst” (whatever that may be, trouwens), maar met obscure denkbeelden van de man in kwestie zelf. (Het bericht vermeldt trouwens ook, dat de domi “vorig jaar al zijn excuses gemaakt en zijn preek ingetrokken” heeft.)

~GBA.

 • Volgende discussie
#2 Marduk

Hitler vervolgde de Joden niet vanwege religieuze redenen, maar om raciale redenen. De laatste keer dat Joden op grote schaal werden omgebracht vanwege geloofsredenen is in de tijd van de Kruisvaarders geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Sikbock

@ Marduk: de joden zijn geen “ras”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Spuyt12

@Sickbock: Daar dachten Hitler en zijn wetenschappers anders over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sikbock

@ Spuyt: dank.. dat betekent niet dat gelijk hadden.. door die genocide achteraf als “raciaal” te bestempelen geef je Hitler dus gelijk

flauw he? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Stijn

Hoe dan ook lijkt me een bijbelbijlesje op zijn plaats: Misschien maar beginnen met het aardige detail dat deze dominee zijn Here, Heiland en Verlosser zelf een jood was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Sikbock

nee, dank u beste herder.. liever geen bijbellesje..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Crachàt

Stijn, de man met een missie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Crachàt

pardon: Missie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 knArie

Ik hoef geen hond want de heer is mijn herder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sikbock

zeg beetje respect aub voor onze dorpsnotabele aub? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Stijn

Dank Sikbock.

*Neemt hoge hoed af*

;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Marduk

Goed, geen ras dan, maar afkomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 mescaline

Klets afkomst. Raciaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sikbock

Raciaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 LeonZ

Ja, hitler deed ’t om raciale redenen, niet afkomst redenen of geloofsredenen. Marduk wint de de bijbel met de vergulde kaft. Gefeliciteerd Marduk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mescaline

Betrekking hebbende op -. Zuiverheid van bloed en – . En zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Sikbock

@ Mescaline: zoek jij de definitie van een “ras” maar eens op

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mescaline

Rassenwaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Sikbock

voor de “slowhands”: H

Hitler en companen definieeren in hun rassenwetten het “jodenras” (en roeien er een hoop uit)

Het “jodenras” bestaat echter wetenschappelijk helemaal niet ( ligt in de term ras besloten) —> de rassenwetten van Hitler zijn wetenschappelijke bagger..

conclusie: door te spreken over het “jodenras” baseert u zich op hitleriaanse wetenschappelijke bagger..

is godwin al gevallen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Agricola

is godwin al gevallen?

Volgens mij al in de topic titel :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 mescaline

Ik vat hem, maar je hebt het mis @Sikbock. Hitlers obsessie was dat het zuivere Germaanse ras werd vervuild door vuile lage joodse inbred.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Voorbijganger

Ga allen Heinrich Heine lezen aub – (Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Spuyt12

Raciaal? Razziaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Sikbock

@ voorbijganger.. ik verveel me, maar niet zo erg dat ik Heinrich Heine ga lezen..

kun je niet even samenvatten wat erin staat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Dreknek

Er was eens man uit Braunau am Inn was aan het werk
Die gedroeg zich in Duitsland als een vlerk
Hij bracht Joden om
Dat was misschien dom
Maar niet volgens de predikant van onze kerk

LAAAAAAAAAAAAAAAALALALLAAAAAAAAAAAAAAALAAA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Sikbock

Mescaline: Volgens mij koppelde Hitler c.s. het joodse geloof op “onwetenschappelijke gronden” aan fysieke eigenschappen/ kenmerken..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 mescaline

Tuurlijk, kromme neuzen, krom geloof, kromme genen, kromme tenen. Daar moesten wij rechte Ariers niets van hebben.

Een hocus pocus arisch mythisch ratjetoe, maar ivm de joden vooral wel: raciaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Sikbock

*gaapt en verveelt zich nog steeds*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Sikbock

wat bedoel je Mescaline? .. ik snap je niet

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 mescaline

Het ging H. om het behoud van het “Arische complex”: bloed, bodem, ras, cultuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sikbock

vraag aan Mesc.: wat is het verschil tussen anti-semitisme en racisme?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mescaline

Bij verveling downloade men als de weerga iets van Tonino Carotone.

Ik heb geen zin meer in raciaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Sikbock

ok.. ik snap je.. ( kort door de bocht modus aan) heeft dus niks te maken met het ( niet bestaande) “jodenRAS” maar met alle “vreemde” elementen enzo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Sikbock

@ Mescaline: sorry, soms heb ik verdonk neigingen ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 mescaline

Waar wil je heen ? Discriminatie op grond van ras ? *gaaap*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 mescaline

*zzzz*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Sikbock

@ Mesc.. nee, zuivere terminologie.. ik gebruik liever “zuivere termen”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 mescaline

@Sik 38 Maar waarom ? AHA. De voorbeelden spreken klare taal. Beroepsgeformeerd … Jij zat toch in de allochtonen, @Sikbock ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Voorbijganger

Heinrich Heine legt uit in z’n boek van ca. 1830 hoe het christendom in Duitsland zich (na en met Luther) losgemaakt heeft van het universele beeld van de verlosser en terug aan het vallen is in een heidense “nationalistische” versie waarin heiland en heimat samenvallen (cf Wagner). Hij besluit door te Fransen te waarschuwen voor een grote komende oorlog, “die zelfs zal reiken tot de leeuwen in afrika” en “de Franse revolutie als onschuldig kinderspel zal doen lijken”.

Het probleem is hoe een “nationalistisch christendom” verenigd kan worden met het (voort)bestaan van “het bijbelse volk gods”.

Tot voorkort, zag je een vergelijkbaar probleem bij het catholicisme, hoe is immers een “universeel christendom” mogelijk met het (voort)bestaan van een particulier volk gods?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Sikbock

Stuur maar een mailtje.. dan drinken we een keer een pils

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Sikbock

@ mescaline is dat

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Sikbock

@ voorbijganger; dank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Bismarck

Om even op de oorzaak (Marduk2) terug te komen: Wat jij zegt is natuurlijk ook niet waar! Joden zijn door de tijden heen altijd over de kling gejaagd om gemengde redenen. Al in de kruisvaardertijd waren economische redenen mogelijk belangrijker dan religieuze (joden waren de enige bankiers in die tijd).

Verder was ook in Hitlers tijd was religie op zijn minst een indirecte reden: Joden onderscheidden zich van andere groepen door hun religie en groepen die zich onderscheiden zijn een fantastische target om de aandacht op te vestigen, zodat je hem van andere zaken kan afleiden. Zie ook de zigeuners, homosexuelen, communisten die mee de kampen ingingen. Allemaal groepen die zich onderscheidden van de kleinburgerlijke braaf katholieke/lutheraanse duitssprekende gewone man (m/v).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Agricola

Sikbock: wat is het verschil tussen anti-semitisme en racisme?

M.i.: racisem is de afkeer van elk ander “ras” dan de eigen; anti-semitisme de afkeer van het semitische “ras”; waar trouwens ook de Arabische volkeren ondervallen, hoewel natuurlijk doorgaans ‘anti-semitisme’ wordt verstaan als zijnde Jodenhaat.

~ GBA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Marduk

@ Bismarck 44.

En waarom zou daarom wat ik zeg niet waar zijn. Wat ik zei in 2 is dat de Kruistochten de laatse keer waren dat de Joden op zo’n grote schaal en om religieuze redenen zijn uitgeroeid, alhoewel Spanje het later nog eens dunnetjes over heeft gedaan. Jouw uitspraak en mijn uitspraak sluiten elkaar dus niet uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Bram VL

Bon soit, de Joden zijn geen ras wetenschappelijk gezien. Maar volgende gedachten zijn er wel is om over na te denken.

Vooraf wil ik even melden dat ik Hitlers denkbeelden niet ondersteun.

Volgende gedachtenwens ik hier toch even te posten:

Hitler haalde zijn saus over raszuiverheid van de Joden zelf. Joden mogen enkel met Joden trouwen en je bent pas echt een Jood als je moeder een Joodse is e.d..
Erg pijnlijk dus voor de Joden zelf vind ik.

Op dit moment wordt in Palestina door Israël ook aan gethovorming gedaan ten aanzien van de Palestijnen.
Die saus zijn ze zelf bij hun eigen kwelduivel gaan halen.

Hitler en de Joden het is een gecompliceerde zaak.
Hij heeft ze zelf te sterk vereenvoudigd om er eigenlijk nog een zuiver beeld van te schetsen.

Ma soit. Volgens mij moeten we mss is stoppen met te melken over vroeger.
We kunnen er beter lessen uit leren en vooruitgaan.
Maar das gevaarlijk want als we stoppen met er zwaar naar terug te grijpen dan moeten we Israël harder aanpakken en mss wel terug binnen hun echte landsgrenzen duwen.
Maar dat kan niet want wee o wee ze hebben zwaar afgezien in WOII. Tis 60 jaar geleden tijd voor de toekomst.

En om af te sluiten deze quote van Alex Agnew.

Als de Joden het uitverkoren volk van God is dan is God een humorist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Jan des Bouvrie

@Bram VI:

– “Joden mogen alleen met Joden trouwen….”

De ene Jood is de ander niet. Net als bij alle religies zitten er orthodoxen en extremisten tussen. Alleen streng orthodoxe Joden geloven in je stelling hier.

-“in Palestina wordt door Israel…”
Israel is een land, geen geloof. De daden van het land Israel als maatstaf nemen voor de daden van Joden in het algemeen is hetzelfde als de daden van Afghanistan onder de Taliban als maatstaf nemen voor de daden van Moslims in het algemeen.

-“Hitler en Joden is een gecompliceerde zaak”

nee, hoor dat lag heel simpel. Hitler zag het als zijn taak alle Joden van de Aardbodem te laten verdwijnen. Zwart/witter dan dat kan je je het haast niet voorstellen.

En om af te sluiten: de echte landsgrenzen van Israel zijn niet door Israel zelf, maar door de internationale gemeenschap destijds vastgesteld en strategisch onhoudbaar. Israel was in het midden zo smal dat het de-facto onverdedigbaar was tegen een zeer reele dreiging van omringende landen. Dit gezegd hebbende wil ik wel even aangeven dat ik het geenzins met alle politiek van Israel eens ben.

We zouden allemaal wel wat meer lering uit de Holocaust kunnen trekken. Helaas was vooral Nederland het allemaal al weer snel vergeten, getuige bijvoorbeeld de Politionele acties in Indonesie, nota bene drie (!) jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 JSK

“Bon soit, de Joden zijn geen ras wetenschappelijk gezien.”

Nee, maar wel een volk met een bepaalde enticiteit. Dus…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Sikbock

p.s. een vrouw die zich tot het jodendom bekeert brengt ook joodse kinderen voort.. kortom.. die joden maken er een rotzooitje van

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Voorbijganger

Meer verplicht leesvoer:

What the Jews won’t tell you!

http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/EK04Aa03.html

“[…] Every people wishes to be eternal, to be, as it were, God’s chosen. Adolf Hitler’s notion of the Master Race, some commentators aver, is an adaptation of the Jewish notion of election. Hitler’s determination to destroy the Jews stemmed from his belief that Germany could not really be the Chosen People as long as the Jews remained in existence. The more vulnerable become the fading peoples of Western Europe, the hotter burns their wrath against the Eternal People […]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Bram VL

@ Jan de Bouvrie

“Joden mogen alleen met Joden trouwen….”

Net zoals de katholieke kerk had ook de joodse gemeenschap tot begin jaren 60 veel meer invloed was daar waar nie de regel hierboven idd een uitzondering is was dit ten tijde van de 2de WO eerder de gangbare regel.


Israel is een land, geen geloof. De daden van het land Israel als maatstaf nemen voor de daden van Joden in het algemeen is hetzelfde als de daden van Afghanistan onder de Taliban

Israel is geen lekenstaat maar een de Joodse staat. Dus haar daden staan toch wel korter bij het wat de Joden verlangen dan dat van pakweg Turkije bij dat wat de Islamieten willen.
Maar goed dit punt wil ik toegeven daarentegen.


de echte landsgrenzen van Israel zijn niet door Israel zelf, maar door de internationale gemeenschap destijds vastgesteld en strategisch onhoudbaar. Israel was in het midden zo smal dat het de-facto onverdedigbaar was

Dit geeft hen niet het recht een land al jaren te bezetten.
België is defacto ook onverdedigbaar maar aan het feit dat we samen met de ge-allieerden 2 wereldoorlogen gewonnen hebben hebben we amper iets overgehouden. En zeker geen strategische belangen.

Dat was trouwens mijn punt niet.
Wat ik niet snap is dat begin jaren 90 Irak binnenvalt in Koeweit en we sturen direct allemaal troepen om ze daar weg te jagen.
Dat we als internationale gemeenschap troepen naar Bosnië sturen om de vechtende groepen uiteen te halen en iedereen op zijn stukje grond te zetten.
Maar dat we nog steeds geen blauwhelmen sturen naar Palestina om daar het toezicht uit te oefenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Voorbijganger

@Bram

Er is een erg lange lijst van plaatsen waar ‘we’ geen blauwhelmen naartoesturen…

Waarom raakt’t je zo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Bismarck

@marduk: Ik beweer dat de joden net zoveel om religieuze redenen zijn uitgemoord tijdens kriuistochten als tijdens het 3e rijk. Tenzij je een holocaustbagataliseerder bent kan dat niet verenigbaar zijn met jouw uitspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Bram VL

@Voorbijganger

Om volgende redenen vind ik dat er blauwhelmen naartoe moeten :
– Het is een door de Navo en Uno gecreëerd probleem
– Het is een van de langst aanslepende conflicten
– Een oplossing daar ontneemt extremisten één van hun argumenten. Begrijp met niet verkeerd, ze zullen er wel genoeg overhouden maar stap per stap die wegnemen is de enige oplossing

Waarom raakt het me zo.

Omdat ik gek word van de enorme voorkeursbehandeling die Israel krijgt.

Wat is hun binding met Europa???
Toch doen ze mee in de Europese poole voor voetbal
doen ze mee aan Champions League, Eurovisie, ….

Geografosch liggen ze niet in europa en ze zijn zoals reeds gemeld geen lekenstaat zoals Europa wel eist van landen die willen toetreden tot de unie.
Maar blijkbaar gelden die regels niet voor Israël.

Ze hadden een enorm krediet opgebouwd door WOII om effe meer te mogen dan derest.
Dat krediet is op vind ik. Maar blijkbaar sta ik daar alleen in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Agricola

Bismarck: Ik beweer dat de joden net zoveel om religieuze redenen zijn uitgemoord tijdens kriuistochten als tijdens het 3e rijk.

Ik vind dit nogal een boude uitspraak. Tijdens de periode van de Kruistochten zijn er inderdaad pogroms geweest tegen Joden in Europa (m.n. in het Duitse Rijk en in Oost-Europa), maar er was geen systematische vervolging c.q. uitmoording van Joden, zoals tijdens Hitlers regime. Ik denk dat deze vergelijking zowel in absolute aantallen als in relatieve getallen (tijdens de Middeleeuwen was Europa natuurlijk minder bevolkt als in de jaren ’40 van de 20e eeuw) mank gaat. [Waarmee ik, natuurlijk, geenszins de Middeleeuwse pogroms wil goedpraten of vergoeilijken.)

Bram VL: Het is een door de Navo en Uno gecreëerd probleem

Dat is wel erg kort door de bocht (voorzover ik weet, heeft de NAVO niks te maken of te maken gehad met het ontstaan van Israël in 1948, want pas opgericht in 1949). In 1947 wilde de Britse regering af van haar mandaat in Palestina, als gevolg van / reactie op het vele geweld in het gebied. De VN besloten het land te verdelen, wat door Ben-Gurion werd geaccepteerd, maar niet door de Arabieren. Na het uitroepen van de staat Israel werd het land van alle kanten aangevallen door de Arabische landen om het eens en voor al van de kaart te vegen. Israel vocht terug en wist haar positie te verstevigen. De Arabische landen echter, gaven de Palestijnen geen eigen land, maar veroverden hun gebieden (de Westbank door Jordanië en de Gaza-strook door Egypte). De gevluchte Palestijnen werden in kampen gestopt in Jordanië en later in Libanon en zelfs door Koning Hussain van Jordanië vermoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Jan des Bouvrie

@Bram VI: Ik denk dat de belangrijkste reden dat ‘we’ Irak wel bevrijdden en Palestina niet een puur politieke is. Er zit in Irak en de rest van het Midden-Oosten een heleboel olie en veel te veel onberekenbare dictators. Door hard in te grijpen in Irak wordt stabiliteit in de regio geschapen en de oliebelangen veilig gesteld. Althans dat was het idee. Saddam Hussein had de pech dat hij op dat moment de meest aggresieve en expansionistische dictator van een olierijk land was. Anders was Iran wel aan de beurt geweest.

Overigens ben ik wel met je eens dat Israel geen voorkeurspositie zou moeten krijgen vanuit een soort Holocaust schuldgevoel van het Westen en daar lijkt het inderdaad vaak wel op. Israeli’s zijn niet minder dan andere mensen. Maar ook niet meer.

 • Vorige discussie