Quote du Jour | Balkenende’s gebedsmolen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

“Vergelijk het maar met een Tibetaanse gebedsmolen. Daar zitten mantra’s in, die voortdurend ronddraaien. En dan moet je maar hopen dat het karma die mantra’s oppakt. Het is dus simpelweg het voortdurend herhalen van zetten”.
Uri Rosenthal, fractievoorzitter van de VVD in de Senaat, over de mistige antwoorden van het kabinet Balkenende op de vele vragen die in de Eerste Kamer zijn gesteld over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. In het tv-programma Buitenhof liet Rosenthal blijken dat de Eerste Kamer het zo onderhand zat is: acht maanden moest men wachten op de antwoorden die vlak voor het Kerstreces pas afkwamen. En dan nog is er niets duidelijk: “Er hangt voortdurend dikke mist rond de besluitvorming en die mist trekt maar niet weg.”gebedsmolen
Tot voor kort was de VVD nog tegenstander van een parlementair onderzoek, maar als het kabinet niet snel duidelijkheid geeft dan is daar geen ontkomen meer aan. Zelfs een parlementaire enquête sluit Rosenthal niet meer uit, als Balkenende maar om de hete brij heen blijft draaien. De recente onthullingen over het bewust achterhouden van een ambtelijk advies hebben inmiddels ook tot vele kritische vragen geleid in de Tweede kamer.
Een meerderheid van de Nederlanders vindt, blijkens een peiling, dat er een parlementaire enquête moet komen. Het zou mooi zijn als de Senaat tot dit middel zou besluiten; dat zou namelijk voor het eerst in de geschiedenis zijn.

[poll=249]

Reacties (22)

#1 Cerridwen

Ik ben blij verrast door de ontwikkelingen. De positie van het kabinet lijkt onhoudbaar te worden, op dit moment gaat dat onderzoek er gewoon komen. Enige kans voor het kabinet is de boel zo lang traineren tot een moment waarin een onderzoek de VVD of PvdA politiek niet goed uit komt.

 • Volgende discussie
#3 Bianconero

@1 De Eerste Kamer is, anders dan de fracties in de Tweede Kamer, niet gebonden aan regeerafspraken. Dus een parlementaire enquête daar ligt meer voor de hand en is minder politiek beladen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sytz

Laten we ook niet vergeten wie er kiezersbedrog pleegde en dus medeplichtig is aan het zo lang mistig zijn van deze zaak.

Hè, Wouter!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KJ

Tja, als de NAVO een scheet laat, heeft het CDA te veel bonen gegeten. Zo gaat het al sinds de tweede wereldoorlog en je kunt het eigenlijk alleen maar de kiezer kwalijk nemen dat ze dat nog niet weten. En er zitten ook goeie kanten aan – die kwezeligheid van het ‘we rule this country’ CDA (en de VVD) als het gaat om ‘all things American’, laten we wel wezen. Bovendien is het consequent. Veel kwalijker in dit akkefietje is de rol van de VVD (destijds regerings-partij, dus WTF ?!) en de PvdA (die zich consequent laat uitonderhandelen als het stelletje idealistische middelbare scholieren dat ze zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 KJ

PS. Maar het zou super-ironisch wezen als dit (enigzins linkse) kabinet zou vallen omdat de macht in de VS (de ideologische broodheer van CDA en VVD) van eigenaar wisselt. Naar de linkerkant !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eric

Welnee, er is niets veranderd. JP roept dat er niet gespeculeerd moet worden over de rol van Nederland in Afghanisatan en zegt de zin erna dat Nederland best een leidende rol kan gaan spelen in een andere regio dan Uruzgan. Ook nu de CU een tikkie balft over een onderzoek, gaat JP er een veto voor gooien, met hulp van Donner, Verhagen en alle andere medeplichtigen…

Sytz: Bos heeft wel erg veel uit handen gegeven om in het kabinet terecht te komen, maar wanneer Balkenende keihard een veto uitspreekt kan hij ofwel in een kabinet gaan zitten dat geen onderzoek uitvoert, ofwel in de oppositie gaan zitten om te zien hoe er nog steeds geen onderzoek wordt uitgevoerd…

KJ: de VVD is specialist in het wisselen van standpunt. Na Paars was dat beleidallemaal vies en voos dankzij de PvdA en hadden ze in de jaren erna blijkbaar niets te maken gehad met Paars beleid, nu komt een switch naar de andere kant even beter uit. Niets nieuws dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Begrijp ik uit de bewoording in de poll dat een enquête van de eerste kamer diepgravender zal zijn dan van de tweede?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cerridwen

Het enige voordeel van de eerste kamer boven de tweede kamer is dat de VVD en PvdA in eerste kamer gemotiveerder (lijken te) zijn om het uit te zoeken dan in de tweede kamer. Of er ook een theoretisch verschil is, weet ik niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bianconero

@9 een “parlementair onderzoek” is niet hetzelfde als een enquête: in die laatste is men verplicht te komen en onder ede te getuigen; bij een onderzoek niet.
Een parlementair onderzoek is niet bij wet geregeld, het recht van Enquête wel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bianconero

@10 In de Tweede Kamer hebben regeringspartijen zich formeel aan het regeerakkoord verbonden, in de Senaat niet. In dit geval dus ook de PvdA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Peter

Ik mis een optie in de poll: een gerechtelijk onderzoek.

En dan het liefst eentje zoals Nancy Pelosi (de Gedri Verbeet van Amerika) voorstelde: een gerechtelijk en parlementair onderzoek naar het veiligheidsbeleid van de regering Bush.

Da’s natuurlijk een beetje laat, want Bush is weg. Maar ja, misschien moeten we hier ook wachten tot het einde van Balkenende’s rit.
Het is dan niet te hopen dat een nieuwe MP hetzelfde antwoordt als Obama nu: liever naar de toekomst kijken.

Dat klinkt mooi. Maar het hele veiligheisbeleid (diplomatiek woord voor “oorlog tegen terreur”) onder de loep nemen lijkt me nog beter.
Onder dat hele beleid valt Irak, Afghanistan, Iran en de maatregelen waar burgers world-wide last van hebben. Ofwel: allemaal onderdeeltjes van een “groter plan”?

Dat beleid heeft toch ook in bijzondere mate de steun van Balkenende c.s.?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 larie

Naar voren kijken, rest is verlies van energie.

Glijdende schaal..hoe ver terug..Neanderthalers de kop ingeslagen door Cro-Magnonen?

Let it B.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bianconero

@13 Een parlementaire enquête heeft veel weg van een rechtszaak (verplicht getuigen onder ede). Op basis van de verhoren kunnen evt. rechtszaken worden gevoerd die leiden tot een veroordeling. Vooral het plegen van meineed leidde al vaker tot vervolging en een vonnis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Peter

@15 Klein nadeeltje kan zijn dat de parlementariërs die in het panel gaan zitten, aardig betrokken zijn (geweest) bij de controle op de besluitvorming en hun partijgenoten die ondervraagd gaan worden.
Dan liever een wat “onafhankelijker” onderzoek.

Nadeel van een gerechtelijk onderzoek is dat er eerst bewijzen voor substantiële overtredingen moeten zijn en bij welk gerechtshof de zaak moet worden aangebracht.

De door het NRC omhoog getoverde document wijst op een mogelijk goede case voor het Internationaal Strafhof?

@14 Tsja, je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ik ben ook pessimistisch over lessen die uit de geschiedenis worden getrokken.
Maar zou het niet mogleijk zijn een onderzoek zo in te richten dat de burgers van Irak en Afghanistan er wat aan hebben voor die toekomst?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Pleuro

Een parlementair onderzoek, geïnitieerd door Tweede Kamer of Senaat? Nee, dank u wel. In beide organen zitten lieden met politiek boter op hun hoofd. Zal uiteindelijk niet leiden tot het scherp boven water brengen van alle feiten, en al helemaal niet tot gerechtelijke stappen. Politieke broedermoord wordt in ons poldermodel nu eenmaal niet gebezigd, tenzij het over niemendalletjes gaat. Een gerechtelijk onderzoek dan? Nee, evenmin. Rechters zijn net zo onafhankelijk van de staat als hun broodheer. Niet dus. Wie dan wel? Clingendael lijkt me wel wat: deze club heeft in het verleden al meer dan overtuigend aangetoond zich onafhankelijk en uiterst kritisch te kunnen en willen opstellen. Alleen is dan weer de vraag: heeft dit instituut afdoende mandaat en slagkracht om zo’n zwaar onderzoek te kunnen uitvoeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Bismarck

@17: Kun je even uitleggen hoezo een rechter afhankelijk is van de staat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Eric

De afhankelijkheid van Clingendael lijkt me groter dan die van een rechter. Uiteindelijk moeten ze wel opdrachten krijgen om te blijven draaien…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Pleuro

@19: wel eens van klassenjustitie gehoord? Even twee stappen buiten je vierkante denkraam zetten en je snapt dan hopelijk zelf ook dat je vraag getuigt van weinig inzicht over hoe het er in dit land daadwerkelijk aan toe gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@21: Maar antwoord op de vraag geven, ho maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie