Quote du Jour | De Zucht

Quote du Jour“De aanval van de dolleman leverde in Amsterdam een niet onlogisch applaus op. Iedereen is geschrokken en het was duidelijk een uitdrukking van emoties en sympathie. Dat Amsterdam van huis uit een republikeinse stad is, zal de Koningin extra genoegen hebben gedaan.”

De Telegraaf haalt applaushistoricus en oranjedeskundige Cees Fasseur er maar weer eens bij om ‘De Aanslag’ verder uit te melken. Het siert de krant wel dat het de woorden uit de monden haalt van ‘onafhankelijke’ deskundologen. Het NRC vond het nodig om de Suzukitragedie van 30 april gisteren op de voorpagina uit te roepen tot een referendum over de constitutionele monarchie. Een “informeel referendum”, dat gelukkig nog wel. Na een aardige opmaat over de veranderende symboliek van dodenherdenking, spuit Marc Chavannes alles wat hij leerde op de Basiscursus Lyrische Poëzie voor Krantenmeneren welgemikt in de rondte: ” ‘De Zucht’ zou wel eens een van de crowning moments van Beatrix’ regeerperiode kunnen worden. Tegen een achtergrond die zo uit Vermeer kwam, belichaamde zij perfect haar opvatting van het koningschap: van de mensen en voor de mensen. Hard werken voor Nederland, met een natuurlijk besef van de eigen roeping als bindend symbool.” Tsja, daar kan je het toch alleen maar mee eens zijn?

 1. 3

  Historici dienen zich met de geschiedenis bezig te houden.
  Niet met commentaar op actuele zaken.

  Becommentariëren van actuele zaken door historici is verkeerd gebruik van de geschiedenis, meestal foute interpretatie van de actuele zaak en vooral een overschatting van historici.

 2. 4

  Voor een republiekeinse stad hebben ze haar familie destijds anders wel een toppie paleisje kado gedaan, op een piekfijne lokatie.

 3. 6

  @1: Historici/wetenschappers zijn mensen, en hun uitingen altijd gekleurd. Dat is onvermijdelijk, of het nu in wetenschappelijke, journalistieke of ieder andere context gebeurt. Het lijkt me daarom interessanter om een historicus om zijn visie te vragen dan iemand anders, laat staan een journalist zonder gedegen kennis.

 4. 7

  @Jay
  Zeg ik dan dat historici altijd hun mond moeten houden?

  Voor mij hoeven ze ook niet te wachten tot ze iets gevraagd wordt. Ik stel het alleen op prijs als ze hun kennis en kunde niet in dienst stellen van de schone edoch onzinnige kunst van het becommentariëren van actuele zaken.

  Het – becommentariëren van actuele zaken dus – is een inflatie van kennisgebruik en een schandelijk misbruik van een [vermeende] reputatie van geleerde [en dus wijze?].

 5. 8

  @5 We leven in snelle tijden, wordt wel eens gezegd. Het gaat misschien wel zo snel dat vandaag de historici daarom hun inzichten aan de waan van de dag toevoegen. Het komt er nog van dat ze morgen de toekomst gaan voorspellen.
  Ook historici willen er op tijd bij zijn.