Quote du Jour | Geen heilige willen zijn

Serie:

„Misschien tijd voor een kleine anekdote”, glimlacht hij en vertelt van zijn ervaringen in een dorpje bij het Balatonmeer waar hij een buitenhuis heeft. Op de eerste dag werd hij daar meteen aangesproken door een buurvrouw die zich beklaagde over de zigeuners in het dorp. Of Konrád daar als man met invloed iets aan kon doen. Misschien zelfs wegjagen.

„Na een paar dagen heb ik haar gevraagd, tante Tereza, moet die oude grootmoeder ook weg? Nee zei ze, die zorgt voor haar kleinkinderen. En die jonge moeder? Nee die ook niet. Maar die Gyula wel, dat is een slechte man!”

Tante Tereza is bang voor de groep, maar niet voor het individu, legt Konrád uit. De groep zigeuners moet weg, maar de individuele zigeuner mag blijven. De politiek en de media veralgemeniseren. Dat leidt tot idiote ideeën zoals het referendum dat premier Orbán wil houden over de toelating van migranten.

NRC bevatte afgelopen weekend een interview met de Hongaars-Joodse schrijver, intellectueel en dissident György Konrád. Opvallend: hij waarschuwt zowel tegen de mechanismen die reactionair en fascistoïde rechts in de hand werken, als tegen ongebreidelde opname van honderdduizenden Arabische vluchtelingen.Die zullen er doorgaans toch een voorstelling van de ideale verhouding van kerk en staat op nahouden, die haaks staat op Europese waarden.

Bovendien voorspelt de mislukte assimilatie van bestaande migrantengemeenschappen uit de Maghreb, Turkije en Pakistan, met alle gettovorming en latente afkeer van de samenleving die dat met zich meebrengt, weinig goeds voor hoe de assimilatie van een nieuwe, massale stoot migranten uit landen die sterk islamitisch gestempeld zijn. Het is vragen om problemen, aldus Konrad.

Je moet geen heilige proberen te zijn, aldus Konrád. Fatsoenlijk zijn is al moeilijk genoeg. Dat laatste brengt dan ook met zich mee: flink de portemonnee trekken om vluchtelingen op te vangen in Turkije, Jordanië en Libanon, gepaard met een toelatingsbeleid voor vluchtelingen dat behapbaar en beheersbaar is.

Een en ander roept wel de vraag op: welke richting gaat het multicultidebat op, nu zelfs intellectuele lichten die het morele geweten van Europa vormen, ‘om’ gaan ten aanzien van het vluchtelingenvraagstuk, en de aanwezigheid van moslimgemeenschappen in Europa beginnen te problematiseren?

Reacties (34)

#1 McLovin

welke richting gaat het multicultidebat ”Dit is neem ik aan een retorische vraag? Enige antwoord dat me van toepassing lijkt is: hopen dat je geen Moslim-achtergrond hebt.

 • Volgende discussie
#2 Bernard Weiss

Hoezo “om” gaan? Alsof ze naar de vijand over zijn gelopen. Wat een kromme, domme, achterlijke aanname. Ik vond de interviews met Konrad de laatste tijd aangenaam en verhelderend, en goed om te zie dat er linkse denkers zijn die nog wèl hun verstand gebruiken.

En ter informatie: het zijn niet linkse denkers (of rechtse, for that matter) die moslimgemeenschappen problematiseren. Het zijn moslims die moslims problematiseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 AltJohan

Enige zelfgenoegzaamheid maakt zich van mij meester.

Uiteindelijk zal iemand als Wilders weer gewoon over straat kunnen zonder 24/7 beveiliging, ondanks populistische uitspraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lutine

Als we nu aardig zijn tegen de moslims, kunnen we misschien iets goed maken van wat we de Joden hebben aangedaan. Daar hou ik niet van. Merkel is een domineesdochter, zij probeert de eer te redden.

Konrád plaatst een frame (domineesdochter) en gaat er vervolgens zelf in geloven. We zijn helemaal niet aardig tegen moslims omdat we wat goed te maken hebben. Wat we (de liberale democratie) trachten te doen is niet in de fouten te stinken waar diezelfde Konrád mee van doen heeft gehad. (de nazi’ s en de communisten)

Alleen in een totalitaire systeem (waar hij zo tegen is) kan je moslims over de grens kieperen of zorgen dat ze er überhaupt niet in kunnen komen.

Hebben Nederlanders en Duitsers dezelfde waarden? Zijn Nederlanders in essentie veel democratischer dan Oost-Europeanen? In Nederland is 68 procent van de Joden gedood. In Hongarije precies hetzelfde percentage. Dat was het Europese gemiddelde. Dus niemand heeft veel recht zich goed te voelen, we hebben allemaal veel reden om ons te schamen. Daarom zeg ik, we proberen dezelfde rechten en waarden na te streven en dat is niet gemakkelijk. Wat dat betreft ben ik realistisch.

De vraag is niet of Nederlanders, Duitsers of Hongaren dezelfde waarden hebben. De vraag is ook niet wie er goed was in de oorlog. De vraag zou moeten zijn of we vast willen houden aan waarden als democratie, instituties, gelijke rechten van alle ingezetenen in Europa. Als we dat willen moeten we ook met de islam zien te dealen. En daar de islam ook soms totalitaire trekjes heeft, juist DAAROM moeten we vast houden aan onze eigen waarden als democratie, instituties, gelijke rechten van alle ingezetenen.

De essentie van Europa gaat terug op Karel de Grote die al wilde voorkomen dat Fransen en Duitsers elkaar in de haren vlogen. Dat is nu bereikt en dat is het fundament van Europa.

Of het terug te voeren is op Karel de Grote weet ik niet, maar de Frans-Duitse as is wel het fundament. Daar kunnen de andere landen gewoon op mee liften. Duitsland is een land wat gelooft in een Europese toekomst. Dat er geen andere toekomst kan zijn dan één Europa. Anders vervallen we weer in de barbarij zoals we die al eeuwenlang kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 McLovin

@4: “De essentie van Europa gaat terug op Karel de Grote die al wilde voorkomen dat Fransen en Duitsers elkaar in de haren vlogen. ” Van wie is deze quote? lijkt mij grootste kul die er is. Anachronisme ten top; ten tijde van Karel de Grote bestonden de noties van Duitsers en Fransen helemaal niet. En dat karel de Grote een grote vredesduif was, mhoah, das best wel een beetje de geschiedenis naar je hand zetten. Kareltje moest zijn positie handhaven, en daarvoor had hij steun nodig van andere grote mannen, en die steun kon ie vooral krijgen door materiële gaven aan deze grote mannen te geven. En daarvoor had hij steeds weer opnieuw lapjes grond nodig. Gevolg; continue landje pik, oorlog en plundering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Sterker nog, dat Fransen en Duitsers elkaar in de haren vlogen is een behoorlijk direct gevolg geweest van het beleid van Karel de Grote (en zijn directe voorouders en nazaten). Hij completeerde het veroveringswerk van zijn voorouders tot bijna heel het huidige Duitsland, Frankrijk en de tussenliggende landen. Vervolgens werd dat in een Westelijk, Midden en een Oostelijk deel verdeeld onder zijn kleinzonen en toen de Middenpartij zwak bleek, hebben Oost en West vervolgens een millennium erom gevochten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lutine

@5

Van wie is deze quote? lijkt mij grootste kul die er is. Anachronisme ten top; ten tijde van Karel de Grote bestonden de noties van Duitsers en Fransen helemaal niet.

Die quote is van Konrád. Zie (link in) artikel.

Uberhaupt is de notie van het Fransman, Duitser of Nederlander zijn een verzinsel. De naties zoals wij die nu kennen zijn ook een recent verzinsel. Iemand heeft d.m.v. oorlog (en een of ander congres van Wenen) ergens lijntjes op een kaart getekend en daarom zou ik een Nederlander moeten zijn? Doch het is de aard van de mens om alles maar te verdelen.
Desnoods maar in Amsterdammers en Rotterdammers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Prediker

Doch het is de aard van de mens om alles maar te verdelen.

@7 Klopt. Onderscheid schept identiteit. En als we geen onderscheid zoude maken tussen onszelf en de wereld om ons, tussen eetbare dingen en oneetbare, tussen roofdier en prooidier, vijand en vriend, zouden we al gauw het haasje zijn.

Of gewoon in een delirium op het gras blijven liggen in een gevoel van eenheid met de kosmos. Da’s even leuk, als de peyote of de LSD je hersenfuncties tijdelijk belemmert, maar als je dat een paar dagen volhoudt zakt de kans dat je je genen doorgeeft aan het nageslacht in rap tempo tot het nulpunt.

Wij zijn dus genoemd onderscheid te maken, ook tussen ‘wij’ en ‘zij’. Leuke is wel dat mensen tevens de neiging hebben zich in steeds grotere verbanden te verenigen. Die vallen dan vroeger of later weer uit elkaar, zie alle grote rijken van de oudheid en de Middeleeuwen, maar in de tussentijd scheelt het mogelijk een paar oorlogen.

Wereldvrede wordt het pas als een buitenaardse beschaving ons probeert uit te roeien; of wij hen, door op hun planeet cowboytje en indiaantje te spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lutine

@8

Dus is de zaak uitermate eenvoudig. Ieder onderscheid is in aanleg kunstmatig. Moslims, negers, Nederlanders, Marokkanen onderscheiden we omdat dat onze aard is.

Gaandeweg verenigen we ons idd in steeds grotere verbanden. En binnen die grotere verbanden maken we ook weer wat ruzie op basis van datzelfde onderscheid. (zie de zwartepietendiscussie)

Wereldvrede is dus uit de aard der zaak niet mogelijk. De mens is er niet geschikt voor. (En die buitenaardse beschaving zit met hetzelfde probleem en komt er daardoor -gelukkig- niet aan toe om ons te beoorlogen. )

Niet assimilatie helpt ons uit de problemen, maar onze eigen onderscheidende aard leren kennen helpt ons uit de problemen. (Kan ons uit de problemen helpen)
Tot die tijd slaan we elkaar de hersens in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 HansR

@6: Haha, vraag maar om bewijsvoering bij Jona.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 AltJohan

@Lutine: … trachten te doen is niet in de fouten te stinken waar diezelfde Konrád mee van doen heeft gehad. (de nazi’ s en de communisten)
De fout die wij gemaakt hebben is onze gastvrijheid en opnamecapaciteit overschatten en niet goed beseffen dat er grenzen zijn die je niet kunt negeren. In een heel andere tijd met beperkte vluchtelingenstromen naar het westen is er mensenrechtenwetgeving gemaakt. Alles is nu anders. Migratiestromen van eerder zijn eigenlijk nog niet goed verwerkt en nieuwe dienen zich al weer aan. De steeds dominanter wordende beperkingen in de gastvrijheid botst nu steeds meer met de mensenrechten en instituten zoals de EU.

De oplossing is aanpassingen in de mensenrechtenwetgeving waarin we op een eerlijke manier rekening houden met de beperkingen in onze gastvrijheid.

Niet heiliger dan we kunnen waarmaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lutine

@11

Konrád heeft het niet over opnamecapaciteit. Dan zou hij namelijk een punt hebben. Over de opnamecapaciteit kan je redetwisten, maar er is een punt waarop onze maatschappij instort als je onbeperkt mensen toe laat. Doch, daar is nog geen moment sprake van geweest.

Konrád geeft zelf toe achterdochtig te zijn. En dan met name jegens de islam. Dat is volledig onterecht. Zou hij achterdochtig zijn tegen het islamisme, dan zou ik dat wel onderschrijven. Het islamisme is een politieke ideologie die uitgaat van de literalistische aard van de koran.

Lees ook wat hij beweerd:

Nou dat is een beetje simpel voorgesteld, maar het is wel zo dat ik geloof dat de meeste moslims de godsdienst boven de staat stellen. De islam heeft geen renaissance doorgemaakt, geen verlichting. Als je Turken vraagt of de religieuze leiders het laatste woord moeten hebben, dan zegt 85 procent ja. In Europa is dat maximaal 12 procent. Dat is een fundamenteel verschil in mentaliteit.

Wat bedoeld zo’ n man nu met de eerste zin? Dat blijft vaag als je geen onderscheid aan brengt tussen de islam en islamisme. Hij rept er niet eens over, dus kennelijk kletst hij maar wat. (wel vreemd voor een intellectueel, maar dat terzijde)

Hij heeft het over Turken. Maar veel Turken zijn aleviet. En dat is heel andere vorm van islam als de soennieten. Meer humanistisch en de vrouw is ook gelijkwaardig aan de man. Ook zijn veel Turken seculier of volgen de soefi’s.

En wederom: die uitspraak is voor meerdere uitleg vatbaar. Omdat hij geen onderscheid maakt tussen islam en islamisme.
Ook Erdogan heeft nationalisme en economische successen nodig om zijn islamisme aan de man te brengen.

Europa dient vast te houden aan haar eigen waarden. Een daarvan is dat religieuze leiders niet de dienst uit maken. Over het islamisme heb ik ook mijn bedenkingen. Omdat zij de scheiding tussen moskee en staat niet accepteren. In Europa dienen we er dus scherp op toe te zien dat godsdienst en staat gescheiden blijft. Wat dat betreft mogen we van de christenen ook niks meer accepteren.

Maar nogmaals, de man rept er niet eens over!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AltJohan

@Lutine: waarom moeten de christenen eventueel ingeperkt worden omdat we problemen ervaren met het accepteren van moslims?

Die hang naar politieke correctheid raakt steeds meer uit de tijd. Het wordt echt tijd om uit dat keurslijf te stappen en de oplossingsruimte te vergroten, door hier en daar selectief te durven zijn.

Een van mijn collega’s is ook Turkse Aleviet. Ze draagt geen hoofddoek en ze heeft een open en toegankelijke houding. Haar familie is geëmancipeerd. Die groep wordt in Turkije ook niet altijd voor 100% geaccepteerd en daarom zou ik voor die groep ook toleranter willen zijn dan voor de Soennieten. Ze vond het minder leuk toen ik vertelde dat ik PVV stemmer ben.

Verder is het kortzichtig dat jij de achterdocht van Konrád niet accepteert. Dergelijke emoties komen altijd ergens vandaan en ze manifesteren zich vaak vrij dominant in de lichamen van de mensen die ze hebben. Onterecht is een raar woord voor emoties die zich simpelweg manifesteren.

Het is niet mogelijk om succesvolle politiek te maken als je geen weet wilt hebben van wat er speelt in de hoofden, harten en de buiken van de mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Lutine

@13

Ik vind dat religie in het algemeen strikt gescheiden moet van de staat. In de praktijk gaat dat dus op voor het christendom en de islam. Maar uiteraard gaat het ook op voor andere religies.

Het is geen politieke correctheid (je zou mij inmiddels beter moeten kennen). Ik vind religie net zo privé als seks. Zoiets als weigerambtenaren mag niet bestaan in het publieke domein. Geen enkele concessie dienen we aan welke religie dan ook te doen.

Alevieten zijn geëmancipeerder als Soennieten, dat klopt.
Maar dat wil niet zeggen dat we voor Soennieten minder tolerant moeten zijn. Tolerantie dienen we zonder onderscheid des persoons op te brengen. Ook jou tolereer ik als PVV stemmer. Mits je je maar aan de wettelijke regels houdt. Je gedachtengoed deel ik niet, maar als mens ben je mij net zo lief als iemand die dezelfde politieke opvattingen er op na houdt als ik.

Ik begrijp wel waar de emoties van Konrád vandaan komen. Maar ik vind dat je je in de politiek niet moet laten leidden door emoties. Konrád is achterdochtig vanuit emotie. Maar de haat van Hitler was ook emotie. Emoties mogen gewoon zijn. Maar vermeng ze niet met politiek.

Zo begrijp ik ook prima dat men vanuit emotie PVV stemt. Maar zelf heb ik er niks mee. N.a.v. de opkomst van het moslimterrorisme heb ik mij verdiept in de islam. En daar van uit vorm ik een politieke mening. Niet vanuit een emotie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 AltJohan

@Lutine: mensen zijn geen kleine Hitler-tjes als ze achterdochtig zijn.

Het is wel een enorme voedingsbodem voor het populisme; Die voortdurende verdachtmaking van het gevoelsleven van bepaalde mensen

De PVV vaart er wel bij ;-)

Tolerantie is niet naar iedereen toe gelijk. Ik ben zo tolerant als ik op kan/wil brengen. Dat hangt af van de persoon en de groep(en) waartoe die persoon behoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lutine

@15

Je begrijpt mij verkeerd. Ik wilde aan geven dat de haat van Hitler een emotie was. Daarmee stel ik de emotie van Konrád niet gelijk aan een klein Hitler-tje. (en ook niet de emoties van PVV’ers)

Emoties zijn wel de voedingsbodem voor populisme. Daar ben ik het ontzettend met je over eens;-)

Doch het is niet mijn intentie om emoties verdacht te maken. Ik zou graag zien dat ze buiten de politiek blijven. Politiek dient een rationele afweging te blijven van dat wat het beste is voor ons allemaal. (religie zie ik ook als een vorm van emotie)

Ik breng dus een scheiding aan tussen al die privé-zaken en het algemeen belang. Politiek gaat over het algemeen belang om de gang van zaken dusdanig te laten verlopen dat iedereen er ook belang bij heeft. Nooit zal de uitkomst van het politieke proces synchroon zijn aan wat jij of ik als wenselijk achtten.

Maar zowel jij als ik hebben belang bij een redelijke ordening. Doch buiten die redelijke ordening vallen zaken als seks, religie, emotie en vast nog veel meer. Het zal mij worst zijn of mijn buurman de moskee bezoekt of het bed deelt met een andere man.

Vandaar dat ik geen enkel probleem heb met de islam, maar wel met islamisme. Islam gaat over de innerlijke belevenis van mijn spreekwoordelijke buurman. Dat moet hij zelf maar weten. Islamisme gaat over de maatschappelijke ordening waar jij en ik ook deel van uit maken. Dat gaat mij persoonlijk aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 AltJohan

@Lutine: Moslims worden geassocieerd met het islamisme, raar vind ik dat niet.

Emoties maken iets los en brengen mensen in beweging. Het creëert engagement. Ik durf zelf te stellen dat zonder emotie er geen politiek mogelijk is.

En het persoonlijke is altijd politiek, tenminste in mijn beleving. Neem een beslissing op micro-niveau, de opvoeding van een moslim-vader is zodanig dat een dochter niet naar de disco mag, maar een zoon wel.

Dit soort beslissingen hebben op macro-niveau enorme gevolgen (als voorbeeld, vroeg of laat op het toelatingsbeleid van minderheden in een discotheek omdat de onbalans zoekt naar een nieuwe balans).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lutine

@17

Door afstand te nemen ga je helder zien. Niks mis met emoties, maar je zicht raakt er door vertroebeld. Natuurlijk zie ik dat in de politiek emoties vaak de drijvende factor zijn.

Wilders en Erdogan hebben een verwantschap: beiden laten zich drijven door emoties. Verschillende doelen, dezelfde drijfveer.

De beslissing op micro-niveau die jij noemt van de moslim-vader is net zo goed een emotionele beslissing. Hij weet hoe mannen zijn (hij is immers zelfs een man) en wil zijn dochter beschermen tegen lieden zoals hijzelf. De emotie? Achterdocht tegen zichzelf…

Deze achterdocht draagt hij cultureel over. Maar dat soort zaken behoeft geen ingrijpen. Evenwichtige mensen zien de (emotionele) drijfveren er achter.

Onbalans zoekt idd een nieuwe balans. Marokkanen worden geweigerd in de discotheek. Of het leven zuur gemaakt. Geen zaken om je mee te bemoeien. Ik hoor van Nederlandse meiden hoe seksistisch jongens uit een bepaalde hoek zijn. In feite is het wantrouwen van de moslim-vader dus terecht. Intelligente mensen onttrekken zich gewoon aan dat soort mechanismen. Uiteraard zijn er ook moslims die dat soort mechanismen kennen en zich er aan onttrekken.
En zijn er ook seksistische kaaskoppen.

De moraal? Leer te vertrouwen op je eigen intelligentie en fatsoen. Fatsoen ontmoet (als vanzelf) fatsoen. Intelligentie herkent zonder moeite intelligentie.

Maar seksisme is angstig voor seksisme. Intolerantie is angstig voor intolerantie. Emotie is angstig voor emotie.

Emotie daar is niks mis mee. Maar hou het in de privé sfeer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 AltJohan

@Lutine: Door afstand te nemen ga je helder zien. Niks mis met emoties, maar je zicht raakt er door vertroebeld.
Ik ga niet over één nacht ijs, ik stem al meer dan 20 jaar zo populistisch mogelijk (behalve net toen Fortuyn was neergeschoten, toen koos ik CDA, want met de dood van Fortuyn was de LPF een partij zonder toekomst).

” … moslim-vader is net zo goed een emotionele beslissing.”
Hoeft niet, het kan ook een cultureel automatisme zijn waar weinig emotie bij komt kijken.

Marokkanen worden geweigerd in de discotheek….. Geen zaken om je mee te bemoeien.”
Hoe zit het met de juridische dekking hiervan? Ikzelf ben een voorstander om artikel 1 van de grondwet weer terug te brengen naar zijn voor-1980 vorm, maar zo ver is het nog niet.

“Wilders en Erdogan hebben een verwantschap: beiden laten zich drijven door emoties. Verschillende doelen, dezelfde drijfveer”
Ik vind emoties vaak leuk en aantrekkelijk. Op Erdogan zou ik nooit stemmen, maar wel op Wilders en Trump.

Vooral Trump is een fenomeen die 2 miljard aan free publicity wist te genereren. Emotie is een belangrijke tool hierbij. Een ander goed voorbeeld is:
“Een beroemd voorbeeld. In 1979 bouwde de toen 33-jarige Trump op Fifth Avenue in hartje Manhattan de tweehonderd meter hoge Trump Tower, met winkels en superluxe appartementen voor ‘the rich and famous’. Om dat te doen, moest hij een gebouw slopen met prachtige Jugendstil beelden op de gevel. Heel kunstminnend New York liep tegen hem te hoop: hoe stuitend ging deze blaaskakerige multimiljonair met kunst om!

Toen de beelden na maandenlange publiciteit dan toch onder de slopershamer vielen, was dat nationaal én internationaal nieuws. Trump kijkt er met schaamteloos genoegen op terug. Het was een perfecte pr-stunt. De rijkaards die tussen de vijf en tien miljoen dollar aan een appartement kunnen besteden, wisten vanaf dat moment dat ze daarvoor bij Trump moeten zijn. En kochten ze dat appartement níet vanwege die kapotgeslagen beelden? Nee toch? Nou dan! Dit is marketing in Trumpstijl. There is no such thing as bad publicity.”
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/30/trump-is-gestoord-gevaarlijk-en-geniaal-1582672

“Emotie daar is niks mis mee. Maar hou het in de privésfeer.
Personen hebben emotie. We veranderen niet ineens in robots die als we de deur uitgaan. Zo werkt de wereld simpelweg niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Lutine

@19

Personen hebben emotie. We veranderen niet ineens in robots die als we de deur uitgaan. Zo werkt de wereld simpelweg niet.

In de politiek kunnen afgewogen beslissingen gemaakt worden.
Helemaal zonder emotie gaat dat niet. Maar ik prefereer het wel.
Bij iemand als Trump ligt de emotie bij macht, geld en vrouwen.
Dat zien we ook terug in zijn pochen en de wijze waarop hij over vrouwen spreekt. Een slecht recept voor de politiek.

Zijn aanhang is boos op de ‘elite’. Hij is notabene zelf de elite!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 AltJohan

@Lutine: “Bij iemand als Trump ligt de emotie bij macht, geld en vrouwen.”
Wat wil jij dan? Machteloos, blut en door iedere vrouw afgewezen? Nee toch zeker. Trump komt authentiek over en dat verklaart een deel van zijn succes.

“Zijn aanhang is boos op de ‘elite’. Hij is notabene zelf de elite!”
Hij is populair omdat hij stem geeft aan de aanhang en die boosheid vertolkt. Dat is wat mensen willen, een stem hebben.

Hij doet het ook nog eens erg slim door $2 miljard gratis publiciteit te genereren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Henk van S tot S

@21:

Hij is populair omdat hij stem geeft aan de aanhang en die boosheid vertolkt. Dat is wat mensen willen, een stem hebben.

Correctie:
Zijn aanhang is te dom om te zien, dat ze een charlatan/bedrieger steunen.

Verder ben ik van menig, dat we de diplomatie betrekkingen met de V.S. moeten verbreken, als die idioot president wordt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

@21

Wat wil jij dan? Machteloos, blut en door iedere vrouw afgewezen?

Ik wil niets. Macht heb ik niet en hoef ik niet. Geld najagen doe ik ook niet. Er is toch niet genoeg geld om mijn hebzucht te bevredigen. En achter de vrouwen zit ik niet aan. Ik word dus per definitie niet afgewezen.

Daarnaast is Trump een leugenaar. Jij lijkt mij intelligent genoeg om dat te zien. En Trump geeft helemaal geen macht, geld of vrouwen aan de kiezer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 AltJohan

@Lutine: jij steekt heel anders in mekaar dan ik. Een beetje mysterieus want ik begrijp niet helemaal wat jou wel drijft.

Intelligent genoeg? Opeens dacht ik: ik lijk wel zo’n slimme vrouw die verliefd wordt op een foute man en ineens alle ratio kwijt lijkt. Ik ben zo iemand die de leugentjes van Trump prompt vergeeft. (ik vind het ook geen leugentjes, maar meer vrije interpretaties).

LOL.Is hij een soort player voor mij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

@24

Er is niets wat mij drijft, anders dan het nastreven van een geordende samenleving. Waar voor iedereen plaats is. Ik wil geen seksistisch of racistisch mens zijn. Alles wat Trump is wil ik niet zijn. Ik zou niet met hem willen ruilen met al zijn geld, roem, macht en vrouwen. Ik vind het belangrijk om liefdevolle relaties met mensen te hebben. Dat gaat alleen als je zelf ook liefdevol bent. Dus kan je niet racistisch of seksistisch zijn en stem je nooit op iemand als Trump. Die man is nog erger dan Wilders.

Trump zwamt er ook duidelijk maar op los. Hij verzint soms ter plekke zijn nonsens. Ik schat jou in als intelligent, dus vraag ik mij af waarom je wat ziet in zo’ n man. En dat vraag ik mij van sommige (slimme) vrouwen ook af die steevast op foute mannen vallen. Net alsof ze op hun eigen ongeluk uit zijn. Zo lijkt de achterban van Trump ook op hun eigen ongeluk uit te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 tigger

@24:
Jij – en veel van dat andere rechts doorgedraaide gespuis – lijken een soort masochist te zijn. Die leugentjes die je van Trump accepteert is een zware understatement van jou. Jullie interesseren je niet voor het grootste deel van wat figuren als Trump, Wilders en Putin zeggen. Alles is prima zolang het jullie fantasie maar voedt om gedomineerd te worden door een krachtige leider. Het is het gedrag van hen dat jullie triggert, niet hun uitlatingen. Jullie zwijmelen weg bij het aanschouwen van de grijze zilverrug die jullie even komt corrigeren en jullie op jullie onderdanige plek komt zetten.
Het zegt trouwens veel over je dat je dat soort gedrag dan slim noemt. Het is het toppunt van domheid om je eigen meningen en meningsvorming volledig aan de kant te schuiven ten gunste van zo’n despoot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 AltJohan

@tigger: ik ben absoluut geen Poetin-fan, het KGB-verleden vind ik echt geen aanbeveling. En dat vervelende Geenstijl-Oekraïne-referendum had wat mij betreft nooit gehouden hoeven worden. Ik heb er ook niet aan meegedaan.

Ik vind Trump een verademing. Hij heeft een stijl die totaal afwijkt van het gebruikelijke. Hij heeft de GOP zo doorelkaar geschud (was echt nodig), dat de Bush-es niet eens meer op hem gaan stemmen. Dat is toch ook een aanbeveling of niet?

Hij is authentiek, hij is zichzelf. Misschien niet zonder zonden, maar wie is dat wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 AltJohan

@Lutine: “Waar voor iedereen plaats is. Ik wil geen seksistisch of racistisch mens zijn. “
Plaats creëren voor iedereen begint met het plaats creëren voor mezelf. Mezelf zoals ik authentiek ben. Mezelf inclusief mijn politiek incorrecte (seksistische en racistische) neigingen.

En dat vraag ik mij van sommige (slimme) vrouwen ook af die steevast op foute mannen vallen.”
Een goede player kan een vrouw bespelen op een manier dat er muziek uit komt.

Ik denk dat het te maken heeft met de second (van de zes) human need, zoals AR dat noemt: “the need for variety”

https://www.youtube.com/watch?v=HnQl7nQXxOA

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Henk van S tot S

@27:
Je hebt wel een voorkeur voor clowneske egotrippers!
Maar ja, wat kan men anders ook verwachten van een Wilders-adept.

Je valt toch per ongeluk niet voor figuren die aan ”haardos-NPS” lijden?
;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lutine

@28

Een goede player kan een vrouw bespelen op een manier dat er muziek uit komt.

Daarom ben ik ook geen player. Vrouwen zijn heel goed in staat om zelf muziek te maken.

Plaats creëren voor iedereen begint met het plaats creëren voor mezelf. Mezelf zoals ik authentiek ben. Mezelf inclusief mijn politiek incorrecte (seksistische en racistische) neigingen.

Ik erken mijn eigen seksistische en racistische neigingen. Het zijn obstakels om mensen te ervaren hoe ze daadwerkelijk zijn.

Niemand is vrij van vooroordelen. Maar er is wel vrijheid om ze op te ruimen. En dat schept ook weer vrijheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 AltJohan

@Lutine: …. erken mijn eigen seksistische en racistische neigingen. Het zijn obstakels om mensen te ervaren hoe ze daadwerkelijk zijn.
Bij mij is het precies andersom. Ik heb het gevoel dat ik geconditioneerd en afgericht ben door de samenleving om zo politiek correct mogelijk te reageren.

Dat is een obstakel voor mensen om mij te daadwerkelijk te ontmoeten, omdat niemand daardoor vermoedt dat ik een Wilders-stemmer ben. Het is alsof ik een politiek correct masker op heb.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Lutine

@31

Politieke correctheid is ook een valse identiteit. De “linkse goedmens” is aan mij niet besteedt. Wat de linkse goedmens doet is het ene vooroordeel verruilen voor de andere. Dan kom je bij ideologie uit. De linkse goedmens is zo naïef om te denken dat als hij de ene mentale constructie verruilt voor de andere. Dat hij dan ‘goed’ is. Wat er feitelijk gebeurd is, is dat hij een tegenhanger wordt van de “rechtse slechtmens”.

Dus je hebt een punt: dat is wederom een conditionering. Je mag jezelf gelukkig prijzen dat je daar nooit ingestonken bent. Ik zie hier ook vaak reacties van die linkse goedmens die de foute rechtsmensen hekelen. En zodoende zichzelf superieur wanen aan de slechte rechtsmens. Racisme en seksisme is ook een vorm van superieur wanen…..

In feite verschilt de linkse goedmens nauwelijks van racisten en seksisten. Hij heeft het alleen niet door, hij waant zichzelf immers (moreel) superieur.

Ik prefereer dus geen enkel masker. Daar maak je idd niet zo veel vrienden mee. De PVV stemmer jaag ik tegen mij in het harnas, maar de politiek correcte linkse goedmens ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 AltJohan

@Lutine: De PVV stemmer jaag ik tegen mij in het harnas, maar de politiek correcte linkse goedmens ook.
Harnas valt wel mee vind ik, wij zijn nog “on speaking terms”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lutine

@33

In feite heb ik met niemand onenigheid. Anderen wel met mij.
Dat hangt af van de mate waarin men ideologisch geïnspireerd is.
Ik hou mij verre van ideologie. Ideologie leidt alleen maar tot ellende. Of die ideologie nu links of rechts is doet er niet toe. Of ( ontopic ) de ideologie is islamisme.

Ideologie is altijd gerelateerd aan de wereld en hoe die er uit moet zien. En de ideologisch geïnspireerde mens weet het ook allemaal 100% zeker. Nou, dat hebben we gezien: alleen het communisme was al goed voor miljoenen doden.

Niet socialisme was het probleem; communisme was het probleem. Niet de islam is het probleem; islamisme is het probleem. Ideologie in het algemeen is het probleem.

Maar zoals de communistische heilstaten zich ook trachten te profileren als zijnde socialistisch. Zo lopen islam en islamisme ook door elkaar en in elkaar over. Maar m.i. is het belangrijk om te kijken waar nu het probleem daadwerkelijk ligt. En daar zie ik de PVV-stemmer ook als ideologisch: de moslim deugt per definitie niet in zijn ogen.

 • Vorige discussie