Quote du Jour | Sporen

SargQdJ09“Tot 1980 slaagden we er in het Westen in om de ongelijkheid te verminderen, terwijl die ongelijkheid in steden opnieuw toeneemt. Ik wil best nadenken over democratische post-auto-samenlevingen, maar om een alternatief systeem in goede banen te leiden is er een enorm sterk politiek leiderschap nodig, en daar kunnen we maar beter nu mee beginnen. Het is makkelijker om zoiets te bewerkstelligen in een minder democratische samenleving. De surveillance society, de controlestaat, loert dus om de hoek. Om mensen zich op een andere manier te laten verplaatsen moet je ze meer controleren. Overheden werken daar enthousiast aan mee, net als privébedrijven.” [Bron]

Aan het woord is John Urry, die voor de doorsnee Sargassolezer een niet zo verrassend donkere toekomst schetst. De toon is echter minder hypothetisch dan die van anderen, dat maakt hem wellicht wat geloofwaardiger. Waar ik hem niet in volg is de defaitistische toon omtrent het openbaar vervoer – het is een geprivatiseerde Brit natuurlijk. De doorwrochten stadsrat die ik ben houdt met passie van trams, bussen en metro, en ik zie wel degelijk enorme mogelijkheden voor een veel doordachter en uitgebreider systeem van publiek transport. Eens die vuile cylinderteef met haar vier banden uit de stad verdwenen zal zijn, gloort een (al dan niet op sporen wiegende) sociale toekomst. Tot dan moeten ook wattmannen hun zenuwen de baas blijven. Iets wat de Tram 7 bestuurder duidelijk moeite mee had: Stekt ne karstboem in olle gat!’ … (vertaling indien gewenst op aanvraag)

Reacties (24)

#1 JSK

Ik snap het niet… waarom zo snel de elektrische auto wegzetten als “onhaalbaar”?

 • Volgende discussie
#2 AntonB

Ik denk ook dat het OV het uiteindelijk aflegd tegen de electrische dan wel hybride auto. Voor minder dan de helft van prijs van een treinkaartje rij je straks comfortabel rond van waar je bent naar waar je moet zijn op de tijd die je wil. Niks geen vertraging, niks geen gillende kinderen, niks geen overstappen op een ijskoud perron. Zelfs de grootste milieu fanaat zal straks zonder gewetensbezwaar in zijn electrische auto stappen. Het is maar goed dat deze regering alvast de infrastructuur voor deze schone vorm van transport aan het verbeteren is.

Het OV blijft dan over waarvoor het bedoelt is een sociale dienstverlening voor bejaarden, studenten en anderen die niet in staat zijn zich autonoom te verplaatsen. Dan heeft oma eindelijk weer een zitplaats in de bus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Crachàt

Electriciteit… waarom zou dat zo goekoop worden? Batterijen, constructie, vervoer, grondstoffen – allemaal onderhevig aan fossiele energie. Ik denk dus niet dat je de grootste milieufanaat hoeft te zijn om gezwind in een prius te stappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JSK

Het punt van de schrijver is het opraken van de olie. Dat is een probleem dat met elektriciteit (gewonnen uit kolen, gas of god forbid zon en wind) veel minder een rol speelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Migchiell

@2: het enige dat er in jouw scenario gebeurt is dat de enorm toegenomen files een stuk minder zullen stinken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Crachàt

niet enkel dat, JSK.
Hij denkt na over post-auto-samenlevingen. Steden die dus automatisch belangrijker worden omdat de afstand daar korter is. En wat dan?

Enneuh, voor wanneer hebben we de eerste Jumbo op electriciteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Tjerk

Straks allemaal verplicht thuiswerken, met in het huis overal camera’s zodat de Arbodienst mee kan kijken of je wel achter een Arboproof bureau zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

@Crachat; Het vervelende van energie is dat de opslag ervan, en het ontsluitende mechanisme altijd een bepaalde hoeveelheid ruimte in beslag nemen en gewicht opeisen. Tot nu toe is, dat gegeven zijnde, eigenlijk alleen de verbrandingsmotor in staat gebleken om vliegtuigen in de lucht te houden. Maar dat is aan het veranderen; materialen worden steeds lichter en ook kleine kerncentrales komen, qua soortelijke massa per energie wel onder benzine uit. Dat gezegd zijnde, ik denk niet dat de auto ooit verdwijnt. Of er nu peut in moet of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Crachàt

nee, verdwijnen zal wel niet. Schwarzeneggers blijf je hebben.
De vraag is: wanneer gaat men eindelijk volwassen worden en een collectief transport algemeen, uitgebreid, aangenaam en innoverend maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 JSK

@6: Okee, maar ik denk niet dat de (behoefte aan) automobiliteit een trend is die binnenkort gekeerd kan worden. Mensen geven toch de voorkeur aan individueel vervoer als het enigszins te betalen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@7: “de Arbodienst mee kan kijken of je wel achter een Arboproof bureau zit.”

En vervolgens huurt je werkgever de arbodienst in om je met de camera te bespioneren om te controleren of je wel zoveel uur werkt als je opgeeft, terwijl de overheid ook even meekijkt of je niet toevallig brandonveilig woont, geen weedplantje in het kozijn hebt staan, danwel iets anders doet waar ze je op kunnen pakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmoc

@Crachàt, #3 Elektriciteit hoeft niet goedkoper te worden als de rest duurder wordt. Bovendien raken de kosten van elektriciteits producerende dingetjes langzaam maar zeker een klein beetje ontkoppeld van de prijzen van fossiele brandstoffen. De productiecapaciteit van zonnepanelen groeit stug door en in verhouding tot fossiele stroom wordt het steeds goedkoper.

En voor het gros van de forensen voldoen de huidige elektrische auto’s al prima. Een post-auto samenleving komt er toch niet. Of je moet met mannen met stokken aankomen die ons het OV in slaan. @Crachat, #9 Collectief en aangenaam tegelijk? Het minst aangename aspect van het OV is het collectieve aspect wat mij betreft. Ik haat mensen:P

Dus vooral bouwen al die nu misschien nog overbodige elektriciteitscentrales aub, want die hebben we keihard nodig als straks ineens iedereen elektrische autos wil omdat die zo ontzettend lekker optrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

Maar allez! Mensen, met een uitzondering in stemhok en reactiepanelen, zijn het aangenaamst wat er is! Ze weten het alleen zelf niet meer, ineengemurwd door stronttv en zelfhaat en ksenofobie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crachàt

en zmoc et les autres: denken jullie ècht dat electriciteit goedkoper wordt dan fossiel? Nu reeds slaan producenten hun tarieven op omdat mensen zelf hun zonnepaneelenergie opleveren.
Gij zult betalen, en slikken. Anyhow, anyway.

En allemaal omdat de idee van zogenaamde vrijheid in een cylinderteef zo onmisbaar lijkt.
tss.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 JSK

denken jullie ècht dat electriciteit goedkoper wordt dan fossiel?

Dat is nu al het geval wat betreft gereden kilometers…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Crachàt

jij bent toch de econoom, JSK?
prijs is wat de producent bepaalt, toch?
Jij zal precies zoveel betalen als macro-economisch gewenst is.
Over 1, 10, of 100 jaar blijf jij evenveel voor energie betalen, maak je geen illusies.
Dat het nu goedkoper is komt vanwege concurrentie tegenover olie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 JSK

Eum….? Zmoc, doe jij deze?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zmoc

Ok. @Crachàt, #14, #16: Marktwerking heet het. Vraag en aanbod bepalen de prijs. Alleen in geval van monopolies bepalen de producenten de prijs. En van een monopolie op de elektriciteitsmarkt is zeker geen sprake. En dan nog, het doet er niet zo toe of elektriciteit goedkoper wordt of niet. Fossiel wordt in ieder geval sneller duurder dan elektriciteit, dat staat buiten kijf.

En net als velen nu op diesel rijden omdat dat goedkoper is, zullen velen op middellange termijn op elektriciteit gaan rijden omdat het goedkoper is dan het alternatief. Of simpelweg omdat het zo verdomd strak optrekt, zo’n elektrisch autotje. Zzzoef!

Waar haal je trouwens Nu reeds slaan producenten hun tarieven op omdat mensen zelf hun zonnepaneelenergie opleveren. vandaan?

En het zou inderdaad kunnen dat we over 1, 10 of 100 jaar nog evenveel betalen voor onze elektriciteit. Wellicht nog wel veel meer. Fossiel valt, helemaal over 100 jaar, aardig weg. Dat moet worden opgevangen door alternatieven (vnl. elektriciteit, lijkt mij). Dat is vooralsnog niet zo overvloedig als fossiele brandstoffen en e.e.a. zal derhalve wel even wat duurder worden omdat we never nooit niet snel genoeg alternatieve productiecapaciteit bij kunnen bouwen.

Aan de andere kant, als de productiecapaciteit van zonnepanelen net zo hard blijft groeien als nu en de technologie net zo hard vooruitspringt als nu, zou energie wel eens spotgoedkoop kunnen worden. Of megaduur. Veel teveel variabelen om er iets over te zeggen.

Waar wel iets van te zeggen is, is dat ook “de producenten” daar weinig invloed op hebben. Wel van grote invloed zijn de opschaling van de productiecapaciteit van zonnepanelen, wellicht eindelijk kernfusie en peak oil.

En waar ook iets over te zeggen valt, is over de prijs van elektriciteit vs fossiel (je vraag uit #14): elektriciteit wordt voornamelijk gemaakt uit fossiele brandstoffen. Het zou dus duurder moeten zijn. En dat is het ook. En blijft het ook zolang alternatieven voor fossiele elektriciteit niet grootschalig ingezet worden. Alleen is elektriciteit ontzettend veel efficienter in te zetten dan fossiele brandstoffen (afgezien van voor warmteproductie). Vandaar ook de diesel-elektrische trein, de hybride auto en de gloeilamp. Elektromotoren tikken al snel de 100% efficientie aan. Een gascentrale doet zo’n 50% efficientie (plus daarbovenop veelal restwarmte voor industrie en stadsverwarming). Da’s samen 50% energie-efficientie voor een elektrische auto. Daar komt een verbrandingsmotor die op datzelfde gas als de elektriciteitscentrale rijdt never nooit niet bij in de buurt.

Het lijkt me dan ook een stuk waarschijnlijker dat we over een tijdje met zijn allen in elektrische auto’s rondrijden dan dat we nog in ons uppie in een loeizware op gas rijdende vaak hartstikke lege autobusveewagen worden rondgetransporteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Crachàt

heren (want blijkbaar spreken JSK en Zmook uit één en hetzelfde brein) wat is er nieuw aan die uitleg?

Er is zonder enige twijfel wèl een vorm van monopolie. En dit omdat vanuit staatsbelang energie als strategisch wordt gezien. En er prijsafspraken worden gemaakt. Je hebt kennelijk theoretische economie, en de practische uitvoering ervan.

In België zijn er haast burenruzies ontstaan omdat veel gezinnen panelen op hun dak hebben laten leggen. Di omdat het waanzinnig gesubsidieerd werd, en de spaargeneratie moest èrgens met hun geld naartoe, na de beurscrashes. Wat doet de producent: een algemene taks instellen omdat ze ocharme nu electriciteit van verbruikers krijgen.

Waarom mag dat toekomstige openbare vervoer niet op electriciteit mogen rondrijden?

Misschien zullen ze in de toekomst wel sporen aanleggen, en een plus en een min aanbrengen, en dan kunnen grote voertuigen lustig rondrijden in de stad. Ik heb er al een naam voor bedacht: TRAM!

tsss.

Vergeet niet dat ik totaal niets tegen electriciteit heb, waarom zou ik? Ik heb het over het veel te duur worden in het algemeen van productie vaalles, en dat er vast schitterende voorbeelden komen van openbaar vervoer in de steden. Nu al bezig trouwens, dat verval van de auto in de stad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 S’z

Amen to that.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 zmoc

@Crachàt, #19 Zodra men de marktwerking gaat verzieken met subsidies ben ik ook snel uitgepraat hoor. All bets are off. Shit will happen. Heb je een link over die “algemene taks”?

En er is inderdaad ook een monopolie in Nederland. Op de infrastructuur. Dat ligt bij Stedin en TeNNeT. Maar dat monopolie wordt goed in de gaten gehouden. Door de Wet onafhankelijk netbeheer, heeft deze monopolist bovendien niets te maken met elektriciteitsproductie of de handel in elektriciteit. Van een “algemene taks” kan in Nederland dientengevolge sowieso geen sprake zijn.

En natuurlijk zal het OV ook op elektriceit gaan rijden. Dat doet het veelal al (trolleybussen, trams, treinen). Maar dat doet er allemaal niet zoveel toe, het OV is gewoon qua prijs-kwaliteit verhouding voor veel mensen veel onaantrekkelijker dan de auto. En dat zal zo blijven; er is geen enkele reden om aan te nemen dat de prijs-kwaliteit-verhouding-verhouding tussen autos en OV sterk zal veranderen. Wat voor energiebron de bussen, treinen en autos gebruiken maakt daarbij weinig uit.

En als “alles in het algemeen” te duur wordt dan zal dat het OV ongeveer net zo sterk raken als de auto. Wat ik wel verwacht, is dat we een soort hybrides krijgen waarbij autos treinen gaan vormen waar dat handig is. Maar dat is dan ook een vrij logisch gevolg op de huidige technologie die automatisch afstand bewaart op de snelweg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Crachàt

Heel de kwestie is, call me a dreamer, dat er vroeg of laat in de peak-oil en erger, een nieuw bewustzijn mòet ontstaan.
Al 40 jaar probeert men de mentaliteit te veranderen, dat lukt niet goedschiks – lees, uit eigen wil, bij de meerderheid. Ik ben, for that matter, overgeschakeld van fanatiek autorijder naar enthousiast openbaar vervoerd gewordene.
Bussen zijn nu met te weinig en te groot. Trams (in België) zijn niet verspreid en niet groot genoeg.
En te duur, want het ideaal is: gratis, altijd, en overal naartoe. Parijse Metrofrequentie van max 200 seconden. Privéverkeer: enkel tussen 10 en 12u. Soms andere modellen: trager rijdend, en helemaal open, zodat je bijna al rijdend op het lage platform kan opstappen.
– wacht, ik onderbreek mezelf hier: ik ga er een postje aan wijden.
Tot dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Snaporaz

En zie ook: crisis toont aan dat we boven onze stand leefden wat de planeet betreft:
http://www.milieurapport.be/nl/nieuws/crisis-versterkt-trend-van-dalende-druk-op-milieu/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 zmoc

@Crachàt, #22 Ik weet niet of dat mòet. Het ziet er wel naar uit, maar peak oil en klimaatverandering is niet het einde van het energie-intensieve tijdperk. Er is meer genoeg energie voor iedereen. Alleen niet in fossiele brandstoffen. Als we geen haast maken met het ontsluiten van die alternatieven, mòet er inderdaad wel een nieuw bewustzijn ontstaan. Maar als we op tijd zijn, is dat zeker niet nodig, dan kunnen we straks mogelijkerwijs nòg meer energie verbruiken, hopelijk met minder kwalijke bijwerkingen. Ik zie het als een timingskwestie. En we staan er niet goed voor, maar de zaak is nog zeker niet verloren.

Maar wat er ook gebeurt, jouw technologie-gedreven ov-toekomstbeeld zie ik nog niet helemaal. De mensen die nu pertinent in de auto blijven zitten, blijven daar gewoon zitten. Misschien in wat andere autos, misschien gekoppeld aan een andere auto. Maar in hedendaags OV zullen ze gewoon niet zomaar vrijwillig plaatsnemen.

 • Vorige discussie