QdJ – Cramer dwarsboomt kerncentrale

Quote du Jour“Het kabinet zal tijdens deze regeerperiode geen vergunning verstrekken voor de bouw van een nieuwe, tweede kercentrale in Nederland. Dat heeft minister Jacqueline Cramer van VROM maandag gezegd” (FD 2 oktober)

“Energiebedrijf Delta, medeeigenaar van de kerncentrale in Borssele, zal tijdens deze kabinetsperiode geen vergunning aanvragen voor de bouw van een nieuwe, tweede kerncentrale in Nederland. Dat zegt woordvoerster Mirjam van Zuilen van Delta. Er moet draagvlak zijn in de politiek en de maatschappij. Wij vragen alleen een vergunning aan als we denken dat het zin heeft , zegt Van Zuilen in reactie op uitlatingen van minister Jacqueline Cramer van VROM.” (FD 3 oktober)

Regeringspartij CDA heeft de afwijzing van nieuwe kerncentrales door minister Jacqueline Cramer van VROM als voorbarig bestempeld…De discussie of er in Nederland een tweede kerncentrale gebouwd moet worden, vindt kamerlid Liesbeth Spies (CDA) prematuur. Er ligt nog helemaal geen wettelijke aanvraag , zegt Spies. De discussie over kernenergie moet nog beginnen en is zeker niet gesloten.” (FD 3 oktober)

Schiet Cramer wederom in haar eigen voet? Door openlijk te gaan beweren dat er geen vergunning verstrekt wordt? In het regeerakkoord is vastgelegd dat er geen nieuwe kerncentrale bijgebouwd wordt in deze kabinetsperiode, maar de PVDA lijkt te concluderen dat dat inhoudt dat er geen discussie mag zijn. Kan het CDA de zaak nog redden?

 1. 4

  Het wordt een trend: eerst Van Middelkoop over de missie in Uruzgan en nu dit. Ben benieuwd of Cramer ook haar woorden gaat terugnemen.
  De PvdA kiest uit electorale- en misplaatste milieu-overwegingen blijkbaar liever voor 20 kolencentrales in China in plaats van 1 kerncentrale in Nederland.
  En de discussie over een duurzame energievoorziening voor de komende eeuw wordt ook weer 3 jaar uitgesteld.

 2. 5

  @ kaj

  inderdaad het is een spel van geven en nemen. Je geeft toe op de kerncentrales en je haalt de kolencentrales binnen. Mooi toch :s

 3. 6

  Zie ik iets niet of sommige anderen hier spoken? In het regeer-akkoord staat: Er komen geen nieuwe kerncenmtrales deze periode. De enige wijze waarop de regering de bouw van kerncentrales kan voorkomen is door geen vergunning af te geven. Ergo de regering geeft deze periode geen vergunning af, Cramer houdt zich simpelweg aan het regeer-akkoord.

  Hoe je daaruit af kan leiden dat er geen discussie over kernenergie mag zijn is me een raadsel. Dat ligt eerder in de handen van CDA blijkbaar (want kamerlid Liesbeth Spies vindt dat prematuur). Daarnaast doet Delta simpelweg geen aanvraag, waarmee een discussie aangezwengeld zou kunnen worden.

 4. 7

  Toch kan kernenergie ‘in zijn huidige vorm’ niet als duurzame technologie worden aangemerkt

  Duurzaam = renewable (Engels)

  Wiki: Duurzame energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.

  Kernsplijting wordt niet als duurzaam beschouwd omdat het de grondstof uranium gebruikt, waarvan de voorraad op aarde groot maar niet onbeperkt is. Naast uranium zouden echter zowel thorium als plutonium kunnen worden gebruikt; thorium komt, meer nog dan uranium, in de aardkorst voor en plutonium kan worden gemaakt uit niet voor huidige kerncentrales geschikte isotopen van uranium waardoor de hoeveelheid winbare energie uit splijtbare isotopen op aarde nog met ongeveer een factor honderd zou toenemen.

  Kolen verbranden en CO2 opslaan is dus ook niet duurzaam.

 5. 8

  @Bismarck

  Tussen het indienen en honoreren van een vergunning zit vaak enkele jaren vanwege allerlei procedure’s. Als er een vergunning aangevraagd wordt, is deze waarschijnlijk uberhaupt pas na deze kabinetsperiode rond.

  Zodoende zou je kunnen rederen dat je het regeerakkoord kan omzeilen ;-).

  Er is geen discussie over kernenergie in Balkenende IV tot nu toe.Waarschijnlijk komt die er ook niet, daar doelt Liesbeth Spies op, wat zij vanuit haar positie als CDA’er prematuur vind. De discussie omtrent randvoorwaarden kernenergie die is gestart tijdens Balkenende III ligt geheel stil. Cramer toont 0 initiatief om deze weer op te starten, en basht de hele tijd kernenergie.

 6. 9

  @8: Dan heeft Cramer dus ongeacht haar mening/wensen gelijk, ze zal geen vergunning afgeven voor einde kabinetsperiode (omdat zelfs bij een aanvraag nu de procedure pas om is over meer dan drie jaar). Dat kun je moeilijk bashen noemen (klinkt ongeveer als Vogelaar die zegt dat op den duur in nederland een joods-christelijke-moslim-culuur zal zijn, het is geen mening, ook geen beleidsbeslissing, maar een vaststaand gegeven).

  Dat Cramer geen initiatief vertoont lijkt me ook redelijk logisch te volgen uit het regeer-akkoord of toch op zijn minst niet in strijd ermee te zijn. Als de meerderheid van de kamer het niet eens is met haar terughoudendheid, moeten ze een motie opstellen en zo de minister tot voortvarendheid dwingen.

  Daarnaast moet Delta gewoon slim zijn en de procedure nu opstarten, als ze graag een kerncentrale willen gaan bouwen over een aantal jaar. De volgende minister zal er toch pas over beslissen. Blijkbaar ziet Delta ook op de langere termijn geen politiek en maatschappelijk draagvlak ontstaan en geeft Cramer dus volledig gelijk in haar initiatiefloosheid. Waarom zou Cramer aan kernenergie gaan lopen trekken, als de potentiele leverancier het zelf niet eens ziet zitten?