Quote van de Dag: Meineed

Een ambtenaar valt niet graag zijn minister af. Een meineed is zo gepleegd.

Aldus columnist Max Pam in zijn wekelijkse column in Buitenhof, die deze keer zeer verrassend over het conflict tussen Wilders en het kabinet ging. Pam ziet niets in de mogelijke oplossing van het horen van ambtenaren onder ede.

Maar: als een meineed inderdaad zo gepleegd is, zoals Pam stelt, dan is het kunnen horen onder ede geen reden meer om parlementaire enquetes te houden. Sterker nog, dan ontvalt zelfs de basis voor de geloofwaardigheid van getuigen in de rechtspraak. Wat vindt u: een meineedje op z’n tijd, moet kunnen?

 1. 3

  Naar mijn ervaring plegen particulieren nog altijd veel makkelijker meineed (of anderzszins fraude) dan overheidsdienaren. #2 geeft een goed voorbeeld met de bouwfraudezaak.

 2. 4

  Meineed komt pas aan het licht als het kan worden aangetoond, of minimaal kan worden vermoed.

  Of een ambtenaar het makkelijker doet dan een willekeurige burger is een onbewezen vermoeden. Iedereen die belangen veilig moet stellen kan in de verleiding komen het erop te wagen.

  Wat ontbreekt in de zaak Wilders is wie wat heeft gezegd en daarover houdt iedereen zijn mond, zowel Wilders als de aanwezige ministers. En de Tweede Kamer wil het niet echt weten, die vinden het allang mooi dat Wilders in een kwaad daglicht is gezet.

 3. 5

  @4

  “En de Tweede Kamer wil het niet echt weten, die vinden het allang mooi dat Wilders in een kwaad daglicht is gezet.”

  En dat is dus niet waar. Halsema en Pechtold hebben voorgesteld om ambtenaren onder ede te horen, om de waarheid boven tafel te krijgen. Het commentaar van Wilders’daarop was juist: “Jullie bekijken het allemaal maar.”

  Kan me niet aan de indruk onttrekken dat Wilders maar wat graag in zn slachtofferrol blijft hangen, al moet hij er uitgestoken handen voor afslaan.

 4. 6

  Het onder ede van ambtenaren horen heeft in deze zaak geen enkele zin: als de ambtenaren onder ede verklaren, dat de door hen opgestelde notulen de inhoud van het gesprek dekken, zullen Wilders en zijn aanhang roepen, dat ook die ambtenaren liegen.

  Als Wilders nu in een kwaad daglicht is gesteld, heeft hij daar zelf aan mee gewerkt. Hij had dat kunnen voorkomen door de notulen zelf op te vragen, na te kijken en daar eventueel commentaar bij te leveren of in op laten nemen. Hij heeft dat niet gedaan. Of hij dat uit politiek opportunisme heeft nagelaten (de commotie rond de mogelijke inhoud en alle reacties daarop leverden hem heel veel gratis publiciteit op), of dat dat een politieke blunder was (waardoor hij nu in een kwaad daglicht komt te staan), moet de toekomst uitwijzen.

 5. 7

  @6

  “Het onder ede van ambtenaren horen heeft in deze zaak geen enkele zin: als de ambtenaren onder ede verklaren, dat de door hen opgestelde notulen de inhoud van het gesprek dekken, zullen Wilders en zijn aanhang roepen, dat ook die ambtenaren liegen.”

  Met die analyse zou je best eens gelijk kunnen hebben, en dat is op zichzelf al een trieste zaak.

  Wat ik in de quote echter triest vind, is dat het niet een Wilders fanaat met oogkleppen is die bij voorbaat al zegt dat ze toch zullen liegen, maar een toch alom gerespecteerde columnist.

 6. 8

  @5 Zoals je weet wil de kamer alleen iets weten als er een MEERDERHEID voor is en zolang die er niet is geldt mijn stelling, dat ze het liever niet echt willen weten.

 7. 9

  @8

  Uiteindelijk is geen voorstel met die strekking in stemming gebracht, dus feitelijk weten we dat niet.

  Ik nuanceer met mijn opmerkng jouw sweeping statement over “de” Tweede Kamer, door aan te geven dat er leden van de Tweede Kamer waren die hier anders over dachten, omdat (lees de Handelingen er maar op na) er inderdaad Kamerleden zijn die het belang van het vertrouwen in de democratie belangrijker vinden dan de Phyrrus-overwinning van het (impliciet of expliciet) voor leugenaar kunnen uitmaken van de tegenstander.

  Jij plaatst met jouw stelling Wilders tegenover de rest van de Tweede Kamer (ik neem althans aan, dat jij niet zal menen dat Wilders graag in het kwade daglicht gezet wordt). Dat onderdeel van de stellingname is onjuist, aangezien Wilders zelf ook aangeeft het niet te willen weten.

 8. 10

  Ik heb het debat realtime gevolgd en bij nader inzien zijn de geleverde stukken geen bewijs voor de stelling dat de informatie over de inhoud van de film door Wilders was meegedeeld, wel mogelijk dat de inhoud door Hirsch B. is opgesomd. In overgrote meerderheid stond de Kamer aan de kant van de regering, zonder er verder in te willen graven.

  Mijns inziens kan het niet zo zijn dat vanwege een fictie (het kabinet liegt niet), geen onderzoek plaats zou moeten vinden.

  Dat kwade daglicht, waar menig kamerlid blij mee was, heeft niks te maken met hoe ik over Wilders en de PVV denk, maar alles met het feit dat ze tot op heden niet in staat waren hem van goede repliek te voorzien. De bibberende handjes van Van Geel spraken weer boekdelen, toen hij het woord vilein in de strijd wierp. En het was even allen tegen één toen de zware aantijgingen vielen.

  Er zijn nu in elk geval een paar oppositiepartijen die het echte naadje van de kous willen weten, dus ik ben benieuwd of de rest dat toelaat….

 9. 11

  @3

  Er waren anders heel wat (hoge) ambtenaren bij betrokken. En dit is ook nogal dubieus:

  Ad Bos, de oud-directeur van bouwbedrijf Koop Tjuchem die de bouwfraude als eerste aan de kaak stelde, kwam tijdens een tweede verhoor van hem niet met concrete voorbeelden van corruptie of omkoping. Eerdere beweringen van hem over het aantal corrupte ambtenaren en de omvang van de bouwfraude werden later door hem afgezwakt.

  Bos verklaarde nu slechts dat hij vermoedt dat er in de jaren negentig circa 100 ambtenaren waren die presentjes ter waarde van 200 gulden of meer hebben aangenomen. Het ging daarbij onder meer om bezoeken aan seksclubs, etentjes en diensten, zoals verbouwingen. Eerder had Bos de indruk gewekt dat het om veel meer gevallen van omkoping ging. De commissie concludeerde uiteindelijk dat er geen sprake was geweest van corruptie van ambtenaren. De wetenschappers die onderzoek verrichtte delen deze mening overigens niet omdat er geen betrouwbare conclusie uit de gegevens kon worden getrokken. Bovendien kregen ze een spreekverbod opgelegd.

  Me dunkt dat daar wel een gevalletje meineed aan te pas kwam.