QdJ – Van de vrachtwagen gevallen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour“Ik denk niet dat het dit jaar gaat lukken. Het lijkt wel of de doodstraf erop staat. Mensen zijn als de dood om hem te laten zien. Maar we gaan door tot een uur voor de Troonrede. Er moeten toch vrachtwagens de stad in worden gereden met die pakketten.”

Parlementair journalist Frits Wester heeft de troonrede nog niet te pakken. Het Lekspel wekt na de Hoedjesparade de meeste beroering onder het volk. De positieve berichten over de oplevende economie die straks van de koninklijke stembanden zullen rollen, worden door ruim de helft van de Nederlanders niet als verdienste van het kabinet aangemerkt.

Omdat het Lekspel zo weinig jolijt biedt dit jaar, suggereer ik een variant op de Sargassale traditie* van het Turfspel ™. In de comments kunt u gokken welke woorden dit jaar het meest door Bea gebezigd zullen worden. [Buiten mededinging woordjes als ‘de/het/een’ en eventuele Gilles de la Tourettiaanse oprispingen.] U kunt tevens een gokje wagen naar de formulering van de afsluitende bede in de rede.

*Eerdere edities van dit onregelmatige fenomeen: In 2003 werd het stokje van wijlen Tonie.net ontfutseld en in 2005 alras tot Turftraditie gebombardeerd.

Update 13.54 De Uitslag volgens de Troonrede 2006:
zorg (jeugd-, thuis-, zorgt, mantel–ers, -stelsel): 11
verantwoordelijk(heid): 8
wereld(wijd): 7
arbeid(smarkt/stijden/somstandigheden/songeschiktheid): 5
onderwijs: 4
milieu/schoon(/schoner): 4
lasten: 4 (lusten: 0)
innovatie: 3
werkgevers: 3 (werknemers: 2)
cultuur/culturele: 2
rechtsstaat: 1

De bede in de rede: Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”

Reacties (25)

#1 arieT

“verbetering”, al dan niet in samenstellingen als ‘koopkrachtverbetering’. De troonrede zal wel een grote goed-nieuwsshow worden. Niet gek natuurlijk, want de verkiezingen staan voor de deur.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

Ik gok op “beter”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Manyang

1; Welvaart
2; economie
3; onveiligheid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Tink

Ik gok op ‘samen’. Het individualisme is doorgeschoten en er moet weer meer samengewerkt worden in de samenleving en dat is dan goed tegen radicalisering. Zoiets. De enorme terreurdreiging moet toch ook bij Bea aanbeland zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

veiligheid zal ongetwijfeld hoog op het lijstje staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mark

Ik gok:
1. gezellig/gezelligheid
2. Theo van Gogh/die dikke columnist
3. doorwerken

De bede aan het slot zal luiden:
“U wacht een zware taak. Weet dat er een soort van onbestemde kracht is die velen vagelijk voelen en die anderen met een irritante overtuiging bestempelen als ”mijn verlosser die het einde der tijden zojuist heeft aangekondigd”, en u moet maar van mij aannemen dat die kracht u zal steunen. Of niet.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 su

Ik gok op zoet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Crachàt

MENSEN zijn belangrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Roy

“meedoen” en “samen”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cole

Europ(a, ees, ese)
Regering, overheid
middelen
verlagen, verlaagt, verlaagd
zorg-, -zorg
noodza(ak, kelijk)
kwaliteit
beter (-e, ver–ing -d)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Willem Bever

“Allekankers”
“Sodejezus”
“Koopkracht”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Yevgeny Podorkin

1. economie(sch(e))
2. verbetering(en)
3. ontwikkeling(en)
4. verandering(en)

Bede:
”Maar even alle gekheid op een stokje nu geachte Leden van de Staten-Generaal potdomme! En zoals mijn moeder 25 jaar geleden al zei: ”Je zou ze toch één-voor-één het liefst állemaal doodtrappen,.. die ratten”. Want: ik heb er de kracht niet meer voor! Ik krijg zo-zoetjes-aan het basta van die SP met die draaikonterige carnavals-Mussolini van een Marijnissen!
Op u rust dus een verantwoordelijke en zware taak. Hij moet wieberen! Ongeacht! U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u dezelfde wijsheid toewensen en met mij om Gods zegen bidden en zo.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 maria

‘dankzij het succesvolle…’

‘reden tot vertrouwen’

‘dankbaar’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 SN

“Meer”
“Minder”
“Hoger”
“Lager”

Hoeveel mogelijkheden mag je opgeven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Michiel Maas

on-der-wijs

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

Ik zie dat ik te laat ben, maar ik zou gegokt hebben op God.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

beter staat er 8 keer in, in diverse vormen. Niet slecht gegokt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Cole

12 x zorg (-vuldigheid, jeugd-, thuis-, zorgt, mantel–ers, -stelsel)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 mark

@steeph: zekers niet slecht. Vanwege de bijwoordelijkheid zou ik em niet in het rijtje voegen. Ik zal u uitnodigen om deel te nemen aan de jury die bepaalt of ‘beter’ voor de eindprijs meetelt….

Scherp Cole. Hij staat erbij (minus de zorgvuldigheid).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cole

13 x meer (10) en extra (3)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 mescaline

Zit “zeker” er niet in ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Yevgeny Podorkin

”Ontwikkeling(en)” staat er minimaal 3 x in. Maar ikke geen Kniesoor ! En de bede is patagonisch gelul! *met respect voor gelovigen onder ons uitersteraardderzaak*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Cole

Voouit Balk’s bede’s

BI, 2002
Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspiratie en kracht vinden voor uw verantwoordelijke werk. Ik wens u daarbij Gods zegen toe.

BII, 2003
Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

BII, 2004
Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

BII, 2005
Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

BIII, 2006
Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Elk kabinet zijn eigen bede; gaandeweg lijkt Balk wat minder onder de indruk te raken van de S-G;
van verantwoordelijke en zware taak naar belangrijke taak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Yevgeny Podorkin

*ouwe muziek aan ’t draaien*

Bede 2007:
CSNY: Carry- on, Blackbird, Long time gone, Suite Judy blue eyes & Wooden ships.

Mag wel hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 CiNNeR

En niemand die gokte op het woordje ‘werk’

 • Vorige discussie