QdJ – Van de vrachtwagen gevallen

Quote du Jour“Ik denk niet dat het dit jaar gaat lukken. Het lijkt wel of de doodstraf erop staat. Mensen zijn als de dood om hem te laten zien. Maar we gaan door tot een uur voor de Troonrede. Er moeten toch vrachtwagens de stad in worden gereden met die pakketten.”

Parlementair journalist Frits Wester heeft de troonrede nog niet te pakken. Het Lekspel wekt na de Hoedjesparade de meeste beroering onder het volk. De positieve berichten over de oplevende economie die straks van de koninklijke stembanden zullen rollen, worden door ruim de helft van de Nederlanders niet als verdienste van het kabinet aangemerkt.

Omdat het Lekspel zo weinig jolijt biedt dit jaar, suggereer ik een variant op de Sargassale traditie* van het Turfspel ™. In de comments kunt u gokken welke woorden dit jaar het meest door Bea gebezigd zullen worden. [Buiten mededinging woordjes als ‘de/het/een’ en eventuele Gilles de la Tourettiaanse oprispingen.]
U kunt tevens een gokje wagen naar de formulering van de afsluitende bede in de rede.

*Eerdere edities van dit onregelmatige fenomeen: In 2003 werd het stokje van wijlen Tonie.net ontfutseld en in 2005 alras tot Turftraditie gebombardeerd.

Update 13.54 De Uitslag volgens de Troonrede 2006:
zorg (jeugd-, thuis-, zorgt, mantel–ers, -stelsel): 11
verantwoordelijk(heid): 8
wereld(wijd): 7
arbeid(smarkt/stijden/somstandigheden/songeschiktheid): 5
onderwijs: 4
milieu/schoon(/schoner): 4
lasten: 4 (lusten: 0)
innovatie: 3
werkgevers: 3 (werknemers: 2)
cultuur/culturele: 2
rechtsstaat: 1

De bede in de rede: Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”

 1. 1

  “verbetering”, al dan niet in samenstellingen als ‘koopkrachtverbetering’. De troonrede zal wel een grote goed-nieuwsshow worden. Niet gek natuurlijk, want de verkiezingen staan voor de deur.

 2. 4

  Ik gok op ‘samen’. Het individualisme is doorgeschoten en er moet weer meer samengewerkt worden in de samenleving en dat is dan goed tegen radicalisering. Zoiets. De enorme terreurdreiging moet toch ook bij Bea aanbeland zijn.

 3. 6

  Ik gok:
  1. gezellig/gezelligheid
  2. Theo van Gogh/die dikke columnist
  3. doorwerken

  De bede aan het slot zal luiden:
  “U wacht een zware taak. Weet dat er een soort van onbestemde kracht is die velen vagelijk voelen en die anderen met een irritante overtuiging bestempelen als ”mijn verlosser die het einde der tijden zojuist heeft aangekondigd”, en u moet maar van mij aannemen dat die kracht u zal steunen. Of niet.”

 4. 10

  Europ(a, ees, ese)
  Regering, overheid
  middelen
  verlagen, verlaagt, verlaagd
  zorg-, -zorg
  noodza(ak, kelijk)
  kwaliteit
  beter (-e, ver–ing -d)

 5. 12

  1. economie(sch(e))
  2. verbetering(en)
  3. ontwikkeling(en)
  4. verandering(en)

  Bede:
  ”Maar even alle gekheid op een stokje nu geachte Leden van de Staten-Generaal potdomme! En zoals mijn moeder 25 jaar geleden al zei: ”Je zou ze toch één-voor-één het liefst állemaal doodtrappen,.. die ratten”. Want: ik heb er de kracht niet meer voor! Ik krijg zo-zoetjes-aan het basta van die SP met die draaikonterige carnavals-Mussolini van een Marijnissen!
  Op u rust dus een verantwoordelijke en zware taak. Hij moet wieberen! Ongeacht! U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u dezelfde wijsheid toewensen en met mij om Gods zegen bidden en zo.”

 6. 19

  @steeph: zekers niet slecht. Vanwege de bijwoordelijkheid zou ik em niet in het rijtje voegen. Ik zal u uitnodigen om deel te nemen aan de jury die bepaalt of ‘beter’ voor de eindprijs meetelt….

  Scherp Cole. Hij staat erbij (minus de zorgvuldigheid).

 7. 22

  ”Ontwikkeling(en)” staat er minimaal 3 x in. Maar ikke geen Kniesoor ! En de bede is patagonisch gelul! *met respect voor gelovigen onder ons uitersteraardderzaak*

 8. 23

  Voouit Balk’s bede’s

  BI, 2002
  Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspiratie en kracht vinden voor uw verantwoordelijke werk. Ik wens u daarbij Gods zegen toe.

  BII, 2003
  Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

  BII, 2004
  Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

  BII, 2005
  Op u rust een verantwoordelijke en zware taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

  BIII, 2006
  Op u, leden van de Staten-Generaal, rust een belangrijke taak. U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

  Elk kabinet zijn eigen bede; gaandeweg lijkt Balk wat minder onder de indruk te raken van de S-G;
  van verantwoordelijke en zware taak naar belangrijke taak.

 9. 24

  *ouwe muziek aan ’t draaien*

  Bede 2007:
  CSNY: Carry- on, Blackbird, Long time gone, Suite Judy blue eyes & Wooden ships.

  Mag wel hè?