QdJ: Moslims moeten verlicht worden

Quote du Jour

Geloofsafvallige Moslims lopen permanent gevaar volgens de nieuwe vakbond voor ex-Moslims in Duitsland, de Zentralrat der Ex-Muslime. Dagblad Trouw schijnt vandaag haar licht op de nieuwe ex-Moslim beweging in Duitsland die zich sterk maakt voor wat zij “de verlichting van Moslims” noemt, tot grote onvrede van de Duitse politiek:

Voorzitster van de Zentralrat der Ex-Muslime Mina Ahadi: “Ik wil dat het voor moslims mogelijk wordt hun geloof te verlaten, zoals dat ook mogelijk is voor de Duitse katholieken en protestanten. De islam beschouwt alle kinderen die in een moslimgezin geboren worden, als moslim. Dat moslims als het ware vogelvrij verklaard worden wanneer ze hun geloof afzweren, is in strijd met de Duitse grondwet. Toch lopen afvallige moslims in Duitsland gevaar. Ik wil dat de minister van binnenlandse zaken, Wolfgang Schäuble, iets aan deze huichelarij gaat doen. Moslims moeten verlicht worden, dat willen wij met deze vereniging bereiken.” SPD Kamerlid Lale Akgün: “Het klopt gewoon niet, dat de islam onverenigbaar is met de grondwet. Dit is een ontoelaatbare generalisatie en wakkert de ’islamofobie’ aan. De Koran zegt (Soera 2,256): ’In het geloof bestaat geen dwang’. De islamitische koepels hebben trouwens kenbaar gemaakt dat iedereen zijn religie mag verlaten.”
 1. 1

  Rocko: You can’t chuck bowling balls at us!
  Schnitzel Cult Leader: Yes, we can. Says so in the Great Book of Bratwurst.
  [reads]
  Schnitzel Cult Leader: “And if there is one among you who does not follow the ways of the Schnitzel, let that one go, and do not throw bowling balls at them.”
  Rocko: You see? It says let us go.
  Schnitzel Cult Leader: It’s a matter of interpretation.

 2. 4

  en ja hoor, daar komt rembrandt weer kloek door de kletskoek bocht; rondje van …….trommeldetrommel … .nou ja hij zet er gelukkig geen vaart achter, toch maar een wijze raad om zijn carriere niet helemaal in de uitblijvende waterstanden te laten verzanden:

  lever hier

  “tot grote onvrede van de Duitse politiek”

  nou eens een link bij die deze formulering reflecteert. Hint: citeer duitse politiek als je na welke gevoelens dan ook een : wil zetten.

  Tis droevig; maar we kunnen mischien de broddelsoep met nog wat niet eens zoveel erger off-topic maar daarentegen voor de verandering wel hoog waarheidsgehalte bevattende ingredienten redden:

  http://www.truthout.org/docs_2006/printer_020707R.shtml about the Big (and mighty bloody) Bush inadequacy compensation push (via the dystopia > bush thread at breakingopenthehead – een forum voor psychedelici –

  to not sink into utter depression and suicide danger zones try this for a chaser:
  http://www.glumbert.com/media/roleplay

 3. 5

  Het is inderdaad zo dat er inderdaad tegenstellingen in de Koran staan, net als in de Bijbel.

  Helaas hebben islamitische schriftgeleerden, in tegenstelling tot hun christelijke evenbeelden, al tijden geleden bepaald dat zodra er een tegenstelling is in de Koran, het later komende gebod bepalend is. Dat levert een stuk meer duidelijkheid op als je de Koran kent, maar daardoor zegt de uitspraak van Lale Akgün dan ook niets.

  Helaas wordt de Koran naar het einde toe wel steeds agressiever tegenover alles en iedereen.

 4. 7

  “Helaas hebben islamitische schriftgeleerden, in tegenstelling tot hun christelijke evenbeelden, al tijden geleden bepaald dat zodra er een tegenstelling is in de Koran, het later komende gebod bepalend is.”

  Maar daarover is waarschijnlijk het laatste woord nog niet gezegd? ;-)

 5. 8

  mijn opmerking over schizofrenie mag trouwens idd. op meer godsdiensten worden toegepast… het beeld van een almachtige alwetende god van liefde instandhouden wetende wat er in de wereld gebeurt is op zichzelf al een hele prestatie

 6. 9

  mijn opmerking over schizofrenie mag trouwens idd. op meer godsdiensten worden toegepast… het beeld van een almachtige alwetende god van liefde instandhouden wetende wat er in de wereld gebeurt is op zichzelf al een hele prestatie

 7. 11

  @Spuyt12

  De Koran is niet chronologisch.
  Dat ie naar het einde toe steeds agressiever wordt betekent alleen dat de kortere soera’s agressiever zijn. En hoe moeten moslims dan weten welk gebod bepalend is?

 8. 12

  Mina Ahadi is een Iraanse communistische activiste, die fel tegen het islamitische bewind in Teheran is. Dat is natuurlijk prima, maar mij lijkt dat ze in haar nieuwe rol als ‘bevrijdster van afvallige moslims’ meevaart op de golven van de anti-islam om zo de Iraanse overheid een hak te zetten.

 9. 15

  @Spuyt12

  Ik weet het niet, maar lijkt me vreemd aangezien alom bekend is dat de koran gemakshalve is ingedeelte op de lengte van de hoofstukken. Maar goed, is niet helemaal on-topic geloof ik :-)

 10. 18

  @Toerist

  LOL

  Echter is het wel zo dat de Koran grotendeels heeft bijgedragen aan het ontstaan van de Arabische taal. Of dat dan aan het brein van een koopman is ontsproten of iemand anders dat laat ik dan aan u over :)

 11. 21

  Mohammed was tegen het levend verbranden van afvalligen. Zie hieronder.

  Daar komt nog bij dat het voor Nederlandse christenen in de loop van de afgelopen decennia steeds eenvoudiger werd om hun geloof te verlaten, en vervolgens iets anders te gaan geloven of niets. Hun hoge aantal – honderdduizenden – illustreert
  dat het verlaten van het christendom goed uitvoerbaar is.
  Dat ligt totaal anders bij de islam, die afvalligheid uitdrukkelijk verbiedt. Mohammed stelde de doodstraf in op het verlaten van het geloof dat hij zelf stichtte, en dat idee is nog springlevend. ‘Wie een ander geloof aanvaardt moet gedood worden’, zei Mohammed volgens zijn volgeling en tijdgenoot Abdulla ibn Abbas. In de Hadith – de overleveringen over het leven van Mohammed, waarop de sharia is gebaseerd – staat dat Mohammed tegen het levend verbranden van afvalligen was, hij vond onthoofding beter (Sunna, boek 38).

  Vrijheid van godsdienst en afvalligheid – M. Hegener [pdf]

 12. 23

  Ah jij blijft je dus als onverbeterlijk mulkulmamber opstellen; zo’n ‘doe net of duits turks is (dan wel binnen een handomdraai worden kan), ook andersom en zoverdervoort’ zultkop?

  Probeer eens een tropisch plantje hierheen te halen en in de wei te zetten; desnoods onder een glazen stolp; dat gaat niet zomaar zonder meer, laat staan dat dominante posities voor die mensen geen grote offers vergt. Ik zie voortschrijdende polarizatie niet als aanwinst omdat het zovaak over abstracties gaat; een clash van tegenpolen maar dan echte, juich ik doorgaans toe (eerlijk gezegd breekt zo langzamerhand mijn hoofd vanwege de moeite die het kost mijn medemens de droge en natte oxiden mix, deze beschavingen voortbrengende en lang (ver)dragende substantie [kracht bijzetten om dergelijke munitie voor niet tegen elkaar inzetten des te krachtiger uit te kunnen dragen] lof te zingen en aan te prijzen, zelfs als ik er niet eens van hoef te leven.

  Zo goed als elk religieus gevoel stamt uit gemis van, herinnering aan en/of verlangen naar siertuin met nutsplanten maar word een soort gefrustreerd krassen in de gevangenismuur kerven. Dat we daar beregoed in kunnen worden bewijzen ‘zorgende’ staten, rijke jeudgen en technische hoogstandjes; allemaal nog altijd dezelfd spirituele berooidheid en armhouderij als oorsprong.

  Al gauw heeft men niet alleen schot en schutschrift maar ook schietgebed op de kerfstok. Hoed u echter voor de vermetel vermaatschappelijkte, dwz industrieel bijgestane vormen die frustratie dan kunnen aannemen. Ik noem u ‘luchtcampagne’ verarmt DU verrijkte ammo. Ja makkertje, dan heb ik boven routinematige zwaar rollend en vliegend materiaal paraatheid duizend maal liever een hell’s angel motertkluppie, eerst zijn vuisten gebruikt, dan een mes en slechts hoogst zelden erger.

  Bovendien raakt het kant nog wal zich te concentreren op 1 enkel toevallig de kop het ergst opstekend monocultureel dan wel -theistisch aspect. Dat is vuur met vuur bestrijden en een recept voor escalatie (mijn recept: noem nooit 1 van de drie hoofdboosdoeners in afzondering van de anderen; bedenk hun inteelterige afkomst).

  Als we behalve geen goeie werkgevers ook geen goeie woordvoerders voor immigranten zijn is het voor inheemse armen vast ook niet best boeren (voer geven en woord werken).

  Let wel, ik ben groot bewonderaar van mensen die het presteren het groeiseizoen en de conventionele plantengrenzen op te rekken*; ook het platgooien van probleemwijken en die mensen wat ruimte te gunnen — op te dringen zelfs if that’s what it takes; de, ondanks rechts bijgeloof hieromtrent, de ‘primitieve’ zelf(ver)zorging is is wel degelijk een levensverrijking en als op de weg quasi-terug naar waar het weer een geboorterecht is wat dwangopheffend dwangmiddel en intolerantie genezende wilsoplegging behulpzaam blijkt zij het zo — lijkt me bittere noodzaak maar beslist niet persoons- of plaatsgebonden laat staan beperkt tot elkaar al dan niet goed liggende rassen verspreid over de heelenal godganze aardkloot (laten we hopen dat niet ook nog veel meer tijdperken onder de tanatoptiek te lijden krijgen).

  *
  Zie bijvoorbeeld http://www.krameterhof.at

 13. 26

  op hoeiboei is dit onderwerp (de dubbelheid der dubbelheden?*) wel de hit de afgelopen weken.

  Hier heb ik er in’t engels vanmorgen over gebroddeld:

  Wel knap van mij om er daar ook nog James Joyce en Angleton niet bij te halen al zeg ik het zelf, wel [Wesam al D] en zo.