PVV: Wilders verwerpt aantijging premier

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

PVV: Wilders verwerpt aantijging premier

Geert Wilders verwerpt de beschuldiging van premier Jan Peter Balkenende (CDA) dat de anti-Europese opstelling van de PVV de economie schaadt. Het PVV-beleid is juist goed voor de BV Nederland, laat Wilders donderdag weten.

0

Reacties (23)

#1 Jonas

Snap niet waar Bak ellende zich mee bezig houdt. Het CDA is dus zoals hij zelf een keer heeft aangeven (met andere woorden) het schandknaapje van het bedrijfsleven?

 • Volgende discussie
#2 Mark

Hij houdt zich bezig met het weerspreken van het idee dat we wel zonder de EU kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Truth Hurts

‘De economie schaadt’.

Over de aandacht van je eigen falen en gebrek aan daadkracht inzake een kredietcrisis gesproken.

Dit kabinet is als enige verantwoordelijk voor een opstanding van een partij als de PVV, en dat weten ze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@3: een beetje kort van geheugen? De PVV bestond al voordat dit kabinet er kwam. De opstanding van de PVV kan dus onmogelijk aan dit kabinet geweten worden. Daar zijn meerdere, voornamelijk rechtse, kabinetten voor verantwoordelijk geweest. Voor PVVers waren al die kabinetten wel links, natuurlijk, zelfs het kabinet met de LPF er in. Meer nog is de opstanding van de PVV te danken aan het feit, dat zij krachtige en simpele oplossingen formuleren voor ingewikkelde problemen, die bij een deel van de bevolking aanspreken. Dat die oplossingen vaak alleen maar schijnoplossingen zijn, die niet uitvoerbaar zijn of slechts aan symptoombestrijding doen en het probleem voort laten bestaan, is daarbij niet belangrijk, want er wordt een voorstelling gemaakt, alsof de problemen direct oplosbaar zijn, en dat willen die mensen horen. Die zijn niet geïnteresseerd in genuanceerde oplossingen, waarin behalve met hun belangen ook met de belangen van anderen rekening wordt gehouden, waardoor oplossingen niet meer zo eenvoudig te bedenken zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Truth Hurts

Pedro, de PVV stelde niks voor voor dit kabinet er was, al bestonden ze al 1000 jaar.

Ik zie elders en nu ook hier dat jij bij de Linkse adepten behoort die hun wanbeleid over de afgelopen decennia probeert te maskeren door met het vingertje in alle richtingen te wijzen, behalve die van jezelf.

Dit kabinet, een Links kabinet, heeft ervoor gezorgd dat de PVV groot is geworden, en dat heeft de voorman van de überlinkse PVDA, Eberhard van der Laan, in een knieval zelf toegegeven.
Met uitspraken, die nog Wilderiaanser waren dan die van Wilders zelf.
Wellicht dat je geheugen je toelaat de betreffende uitspraken te herinneren.

Ik ben het helemaal met je eens: de PVV is een farce, Wilders is een joker.

Dat geeft alleen maar meer het het ongelooflijke falen van het kabinet aan, dat zo’n stelletje jokers de grootste partij van het land kunnen worden.
Dat kan zelfs jij niet ontkennen.

Want weet je, die farce, dat jokergebeuren, dat zagen we ook al in het reguliere kabinet.
Er zit gewoon geen verschil in holle rethoriek en schijnoplossingen tussen de PVV en de rest.
Dat geeft o.a. een totaal mislukt integratiebeleid wel aan.
And then some.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mark

@Truth:

de stroom immigranten in de jaren 60/70 komt op het conto van de toenmalige kabinetten, de problemen die daardoor zijn veroorzaakt kun je moeilijk volledig op het conto van de huidige kabinetten bijschrijven.

Het beleid had veel beter gemoeten, dat ben ik met je eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Truth Hurts

@Mark: mee eens, maar kunnen we het eens zijn over het feit dat er eigenlijk toenmalig niet sprake was van die mate van problemen die nu spelen?
Het is wellicht interessant te vermelden dat ik een Surinaamse Hindoestaan ben.
De Surinamers, (maar dan meer de Afro-Surinamers) in het begin van de jaren ’80, werden destijds ook als een soort probleem gezien in de samenleving.
Nu kijken autochtone Nederlanders met weemoed terug naar die tijd: het was allemaal een storm in een glas water, vergeleken met wat er nu speelt, met een voornamelijk Marokkaanse bevolking.

Men had destijds veel meer ruimte in NL dan nu, er was veel meer werkgelegenheid, de hele tijdsgeest was geheel anders, het was een en al hoogconjuctuur.

Maar toen de kritiek na de eerste crisisjaren in de jaren ’80 begon te komen van mensen die zeiden dat het einde toch in zicht begon te komen, dat het toch wel een beetje vol raakte, dat dit niet oneindig door kon gaan, werd dat allemaal afgedaan als racistische, onderbuikerige, rechtsextremistische taal, en ging men vrolijk verder met de eigen Linkse agenda van een ideaalplaatje van een multicultureel walhalla vol met vrolijk in elkaar gearmde lachende en dansende mensen.

Dat is volledig uit de klauwen gelopen.
En dat kan je, mijns insziens, wél op het conto schrijven van de huidige kabinetten.
Het is de arrogantie van de politiek die in het verleden iedere vorm van oppositie in de kiem kon smoren, en nu ervoor gezorgd heeft dat een clown als Geert Wilders de macht gaat grijpen.

En dat niet alleen door zijn kritiek op een Islamiseringsbeleid, maar omdat veel mensen expres op hem stemmen als proteststem tegen alle overige partijen.

Dit is echt wel aan te rekenen aan het huidige kabinet, die niets anders heeft gedaan dan alle verworven vrijheden en rechten van de vorige kabinetten verkwanselen.
Dat zagen we wel weer heel goed tijdens de afgelopen kredietcrisis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

“Het is wellicht interessant te vermelden dat ik een Surinaamse Hindoestaan ben.”

Waarom? Geeft dat jou dan meer recht om kritiek te hebben? Of geeft het je standpunt meer gewicht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Truth Hurts

“Waarom?”

Waarom niet?

Het doet jou in elk geval het zwijgen toe betreffende de inhoud, dus blijkbaar heeft het toch een gesorteerd effect gehad, op jou in elk geval ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@5: aan je stijl van schrijven en het rond strooien van beschuldigingen te zien, ben jij niet vies van holle retoriek.

Ik ben wel links. dat heb je goed gezien, maar voor de rest slaan je opmerkingen nergens op. Ik heb niets met het beleid van de afgelopen decennia te maken en hoef dus ook niets te maskeren. Met vingertjes wijzen doen we allemaal wel eens. Lees er je eigen reactie nog maar eens op na, voordat je anderen ergens van beschuldigt. Je wijzende vingertje in de richting van mij, van het kabinet en van alles wat volgens jou links is, is veel langer dan mijn vingertje ooit geweest is.

En als je beschuldigingen dan ook nog maar enigszins zouden kloppen, maar ook dat is vooralsnog niet te zien. Ik hoop, dat je oud genoeg bent om je de vorige verkiezingen nog te herinneren, toen de PVV al een grote verkiezingswinst boekte en als grote overwinnaar uit de bus kwam. Je stelling, dat de opkomst van de PVV aan het huidige kabinet te wijten is, is op drijfzand gebaseerd. Dat is gewoon een feit. Uitspraken van Van der Laan zijn slechts zijn mening en komen op zijn conto, maar als je daar mee wil zeggen, dat Van der Laan altijd de waarheid spreekt en je hem altijd gelooft, moet ik zeggen, dat ik dat niet met je eens ben.

Wat betreft het totaal mislukte integratiebeleid moet ik je ook uit een droom helpen. Dat het integratiebeleid totaal mislukt was en nog een hele lange weg te gaan heeft, voordat het nu bereikt kan worden, ligt aan het feit, dat de rechtse kabinetten in de jaren 60 integratie niet nodig vonden, omdat al die mensen terug zouden keren naar hun geboorteland (en dat horen we uit precies dezelfde kelen nu weer, maar dan over de oost Europeanen). En ook later, tot in de jaren 90, zijn bijna alle integratieplannen door rechts geblokkeerd, omdat die plannen te veel geld kostten. Als we kijken welke kabinetten en ministers maatregelen hebben genomen om de immigratie in te perken of de integratie te bevorderen, zul je versteld staan (hoewel ik eigenlijk denk, dat je die feiten gewoon zult willen negeren).

Het eerste kabinet, dat immigratiebeperkingen oplegde, was het kabinet Den Uyl (PvdA) in 1973. In de jaren 80, toen er vooral rechtse kabinetten aan de macht waren, was er veel holle retoriek (o.a. van Bolkestein), maar werden nauwelijks maatregelen genomen. Die moesten wachten tot Aad Kosto (PvdA) zich daar mee bemoeide. En ook het huidige integratiebeleid, nu dat eindelijk eens een beetje op poten is gezet, is afkomstig uit de PvdA (Job Cohen). wat over al die jaren geconstateerd kan worden, is dat rechts de mond vol heeft van het nemen van maatregelen, maar er vrijwel geen enkele neemt, omdat die maatregelen geld kosten. Het zijn PvdA bewindslieden, die die maatregelen wel nemen, maar die tegelijk de schuld krijgen van het niet nemen van maatregelen door hun VVD en CDA collega´s.

Holle retoriek is er ook aan PvdA kant hoor. Dat zul je mij niet horen ontkennen. Politici zijn nu eenmaal politici, of ze nu bij de PVV, de SP of de PvdA zitten. Daarom kunnen we dus beter van de feiten uit gaan. De feiten zijn, dat de immigratie vooral door rechtse stimulansen op gang is gekomen, dat beperkende maatregelen vooral uit de koker van de PvdA komen en dat het beetje integratiebeleid, dat we nu hebben, ook van de PvdA af komt, terwijl VVD en CDA in de laatste halve eeuw veel meer, langer en vaker in de regering hebben gezeten.

het integratiebeleid had veel beter gemoeten, daar is iedereen het over eens. het had al moeten beginnen in de jaren 60. We hadden de werkgevers toen al moeten verplichten hun gastarbeiders normale lonen te betalen, ze naar cursussen Nederlands te sturen. We hadden al vanaf het begin de huisjesmelkers aan moeten pakken, die van de migranten profiteerden, door ze kamers te verhuren tegen woekerprijzen met 8 man op een kamertje te proppen. Als we dat en meer van dat soort zaken gedaan zouden hebben, was het integratieprobleem nu een heel stuk kleiner. Maar als je daar de PvdA en alleen de PvdA de schuld van wil geven, zijn je opmerkingen over wijzende vingertjes niet meer dan holle retoriek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Truth Hurts

Als het huidige kabinet, in combinatie met de arrogantie van de vorige Linkse kabinetten niet verantwoordelijk zijn geweest voor de opstanding van een Geert Wilders met zijn clownspartij PVV, dan kan dat alleen maar betekenen dat de Nederlandse bevolking dus voor een deel zodanig dommer is geworden, dat ze voor zo iemand kiezen.

Is dat het, Pedro?

Over op drijfzand gefundeerde uitspraken gesproken.
2 á 3 jaar geleden was de PVV nog niks. Toen was het zelfs nog Rita Verdonk die de PVV voorbijstreefde, en iedereen dacht dat met hetzelfde tempo waarmee zij niet links, niet rechts maar rechtdoor naar haar ondergang marcheerde door voornamelijk haarzelf, de PVV haar achterna zou gaan.
Dat is vooralsnog niet gebeurd.

WIE wil jij daarvoor verantwoordelijk houden, Pedro? Want dat is de grote vraag voor jou, ik zie geen antwoord op je ontkenningen dat een totaal falen van dit kabinet, een massaal wantrouwen van het volk in politie, overheid, instanties en alles wat met de overheid te maken heeft tot en met het Koningshuis aan toe, ligt aan aan jarenlang totale ‘lak aan’ arrogantie van beleidsbepalers om te luisteren naar geluiden uit haar achterban.
Geluiden, die er al sinds jaar en dag waren.

Natuurlijk heb ik commentaar op rechts.
Links is verantwoordelijk voor een falend immigratiebeleid en een totaal scheefgegroeide verhouding betreffende het strafrecht en rechten voor dader/slachtoffers, Rechts is verantwoordelijk voor het bestelen van het volk met een belastingdruk die er nu voor gezorgd heeft dat zelfs bovenmodaal verdienende 2-verdienende gezinnen heel erg moeten uitkijken hoe zij hun huishouden inrichten.

*hierbij sla ik gemakshalve de drang naar status van de mens over, wat zeker een rol meespeelt in het feit dat veel mensen puur in de problemen komen omdat ze willen leven boven hun stand, een totaal andere discussie*

Maar de budgetoverschrijdende projecten, de ongelooflijk geldverslindende mislukkingen, wanprestaties, justitiële dwalingen, graaigedrag van boven, enz. enz….het is een optelsom die de spreekwoordelijke druppel al over de emmer doet lopen.
En dat zou op zich niet zo erg zijn, ware het niet dat de burger wél voor alles mag opdraaien, volgens een strak en digitaal stramien wordt gestraft en in de gaten wordt gehouden voor werkelijk iedere overtreding, waar een elite elkaar de hand boven het hoofd houdt en elkaars fouten maskeert.
Dit kan niet, dit zijn Italiaanse toestanden die hier gewoon niet kunnen.
Zowel van Links als van Rechts.

Ik ga echt niet alleen de PVDA de schuld geven van wat er mis is met het integratiebeleid.
Mijn punt is dit: fouten die in het verleden zijn gemaakt in een andere tijdsgeest….het was nieuw.
Men mag fouten maken, daar leer je van.
Maar i.p.v. die fouten toe te geven, heeft men stug vastgehouden aan multiculturele waanzinideëen á la Vogelaar, waarvan men niet wist hoe snel ze haar moesten dumpen toen men in de gaten kreeg dat een hardere toon gewenst was om het aantal verliezende stemmen in te halen.

Holle retoriek? Die komt niet van mij, die komt van Eberhard van der Laan, Wouter Bos, Alexander Pechtold, die zijn hele politieke bestaan te danken heeft aan Wilders.

Als kippen zonder kop loopt het rond Pedro. Het is gewoon pathetisch, zonder ook maar mijn vinger te wijzen naar wie dan ook.
De PVV is even pathetisch als al die anderen.
Maar zoals ik al zei..is het met de massale opkomst van die PVV dan niet aangetoond hoe pathetisch het huidige kabinet dan is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Joost

pa·the·tisch bn, bw (vnl. min) hoogdravend, gezwollen; vol pathos

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Truth Hurts

Sputter de sputter.

(als mensen inhoudelijks niks bijzonders te melden hebben) :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joost

Oh, maar #12 is weldegelijk inhoudelijk hoor. Het gaat in op jouw afserveren in #9 van mijn #8. Ik stel gewoon een vraag. Dat deze niet ingaat op hetgeen jij graag wilt bespreken boeit me niets.

Ik was gewoon benieuwd naar je reden dat als argument in de strijd te gooien.

En verder hebben we de discussie die je hier komt voeren onder het valse adagium “truth hurts” en “ik presenteer feiten”, al tientallen keren gevoerd.

Jij presenteert al net zo min de feiten als je ons verwijt. Je pakt een paar feitjes, gooit er een paar drogredenen tegenaan en voila, je hebt jouw waarheid. Jammer dat die alleen in jouw hoofd bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Truth Hurts

Jij stelde in #8 geen vraag, jij bediende je van je stokpaardje ‘de pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet’, Joost.

Dat je dat niet inziet, geeft al aan wie er hier aan het drogredeneren is.

En dat je nog steeds ontstellend oninhoudelijk bent, is nu andermaal duidelijk :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

@16: Hoe interpreteer jij vraagtekens? En wat dat te maken heeft met “de pot verwijt de ketel” ontgaat me totaal. Maar van jou verwacht ik nu een antwoord in de zin van: “Dat je dat ontgaat zegt al genoeg over jou”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Truth Hurts

Joost: ik begrijp het als het zou zijn dat je eenzaam bent, maar ik een inhoudelijke discussie toch meer op prijs stellen dan die persoonlijke tierlantijntjes van je :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Mark

@7:

“afgedaan als racistische, onderbuikerige, rechtsextremistische taal, en ging men vrolijk verder met de eigen Linkse agenda van een ideaalplaatje van een multicultureel walhalla vol met vrolijk in elkaar gearmde lachende en dansende mensen.”

Er waren in die periode slechts centrum-rechtse regeringen aan de macht. Zij hadden maatregelen kunnen nemen. Het is onwaarschijnlijk dat “Links” dat had kunnen tegenhouden. Het is mij een raadsel hoe mensen als jij die tirades tegen links blijven afsteken zich niet inlezen in de geschiedenis.

Het migrantenprobleem is door het gehele politiek onderschat, en men wilde de honger van het bedrijfsleven naar goedkope werkkrachten stillen.

Kom eens met bewijzen voor je aantijgingen tegen links.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

@18: Dank voor het bevestigen van mijn opmerking in #17.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Truth Hurts

Mark: met “what if” ‘het is onwaarschijnlijk’-achtige uitspraken kunnen we de muur behangen.

Jij wilt bewijzen voor mijn aantijgingen tegen Links: ik zou zeggen, vraag je eens af waarom Ella Vogelaar opeens door haar eigen partij een trap onder haar hol kreeg ten faveure van Eberhard van der Laan.

Kom eens met ontkenningen van het wanbeleid van Links.
Kom mij eens aantonen dat in 3 jaar tijd, de Nederlandse bevolking zó dom is, dat ze opeens allemaal in rechtsextreme racisten veranderd zijn.
In ‘PVV-ers’

Want dat is zo ongeveer het verweer van Links op hun beleid, toch?
Dat was ook de oorspronkelijke bedoeling van Harry van der Laan, het ‘kanon’ tegen Wilders…zo werd hij aangekondigd in de landelijke dagbladen.
Tot hij en andere partijbonzen opeens Wilders gingen napraten.
Geluiden lieten horen die verdacht veel overeenkwamen met die van ene GW.

Als dat geen bewijs is dat je zelf inziet dat je totale beleid mislukt is, als je om kiezers te gaat winnen je eigen principes overboord gooit en het eveneens over een populistische boeg gaat gooien, en mensen als jij dat hier nog gaan ontkennen, dan is het geen wonder dat dit zo is gelopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Truth Hurts

#20: Joost, geen dank. Zie jij maar wat je wilt zien, dat zijn we immers al gewend van ‘daadkrachtige’ sociaal-correcte types als jij :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Painted Bird

@15 ‘Ik stel gewoon een vraag. Dat deze niet ingaat op hetgeen jij graag wilt bespreken boeit me niets.’

Erg prettig om te weten Joost. En ik stel dan ook voor dat jij in 2010 niet meer eindeloos zeurt over vragen en opmerkingen van anderen die jij graag (en veelvoudig) als off-topic bestempeld. Dat boeit tenslotte ook niemand.

 • Vorige discussie