PVV logica: iedere asielzoeker is een potentiële moordernaar

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (39)

#1 CaAl

“Erkent u [Hirsch-Ballin] dat het mogelijk is dat Marianne Vaatstra door één of meerdere PVV-stemmers is vermoord?”

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Maar de term Bruin I is echt over de schreef hoor!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Taco Zip

Wat moet Hirsch Ballin zeggen? “Nee, dat is godsonmogelijk”? Wat wil die Fritsma nou, laat hem dáár eens duidelijk over zijn.
En wanneer wordt een kamerlid dat zulke domme vragen stelt nou eens gewoon flink de oren gewassen door een minister?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Spam

Hebben Ferrier en Koppejan al gereageerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Eric

En Rutte maar hard ontkennen dat hij met ze in een kabinet zit. Alles voor het pluche, maar dat schijnt dan weer iets exclusief links te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Eric

CaAl: ik zou die vraag nog iets verder aanscherpen, “PVV-kamerleden“…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Aristeranthropos Brynnar

@1, De moordernaar van Marianne Vaatstra is nooit gevonden. Het kan dus werkelijk iedereen zijn. Er zijn 21.531 (1 aug 2010) asielzoekers in Nederland en ca. 1.500.000 PVV-stemmers.

De kans dat het een PVV-stemmer geweest is, is theoretisch dus bijna 70x zo groot als dat het een asielzoeker was.

Kamervragen!!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eric

Hoe zou Ivo Opstelten deze vraag trouwens gaan beantwoorden? Hirsch Ballin is voor die tijd weg…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ronnie
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 esgigt

Fritsma heeft natuurlijk groot gelijk… Iedere asielzoeker is een potentiele moordenaar, net zoals iedere nederlandse ingezetene een potentieel moordenaar is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Cycloop

@10
Ja het woord potentie biedt veel potentie tot het stellen van kamervragen
Wat waren ook al weer de kosten van een kamervraag: was dat niet EUR 1.750,- (circa fl. 3850,-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 HPax

Marianne Vaatstra. In Memoriam.

In 1999 is in de Friese provinciestad KM een jonge vrouw aangerand, vermoord, de keel doorgesneden. Terstond na de constatering van dit misdrijf deden geruchten de omloop dat de dader mogelijk een asielzoeker was, afkomstig uit een Asielzoekerscentrum (AZC)dichtbij KM gelegen. Zoals achteraf gebleken, waren die praatjes, als je ze geen inlichtingen mag noemen, niet zonder substantie, maar werden ze – hoe afgezaagd! – door de betrokken l’étranger c’est mon ami authoriteiten op staande voet als ‘stemmingmakerij’ afgewimpeld. Pas in een veel later stadium van het onderzoek naar de crime werden deze ge-ruchten tot informatie bevorderd waaraan de noodzakelijke aandacht werd geschonken. Dit leidde tot aanhouding in het buitenland van een asielzoeker die in de tijd direct na de moord de benen had genomen en zo de schijn van daderschap op zich had geladen. Enfin, hij werd opgepakt in een Turks bordeel en na een DNA test onschuldig verklaard. Hij had zich als asielzoeker in Nederland gemeld om aan een gratis hartoperatie te komen en dat was alles. Niks kwaads in de zin dus, en niets aan de hand. Z’n operatie schijnt goed verlopen en de wachtlijst voor hartoperaties was weer met één ‘behandeld’ afgenomen, wat ook scheelt.
De asielzoeker(s) gingen dus vrijuit. Het dorp KM bleef opgewonden en anti-asielzoekersgezind; men had meer klachten over ze, maar geen moorden of zo. Die negatieve gevoelens ondergingen een versterking toen in de tijd rond en na de moord van gemeentewege plannen werden ontvouwen om een nieuw AZC nog dichter bij KM te bouwen. Je moet wel durven!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 esgigt

“Hij had zich als asielzoeker in Nederland gemeld om aan een gratis hartoperatie te komen en dat was alles. Niks kwaads in de zin dus, en niets aan de hand.”

Wel kwaads in de zin dus: misbruik maken van onze voorzieningen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joop

Misbruik maken van ‘onze’ voorzieningen.

Toch weer aardig dat hier een discussie is over iets wat de roeptoeters van de PVV naar voren brengen. Hun achterban of toekomstige achterban is al overtuigd. En de tegenstander gaat weer babbelen over deze uitspraak. Fritsma die dubt net weer een flesje bubbelwater open met Brinkman. Leuk toch, je zegt wat, en huppekee de linkse media hapt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HPax

@ 13 Ik schreef het ironisch en quasi-berustend. Natuurlijk is er sprake van diefstal, je reinste. Maar we = NL pikt(e) het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Anton Haris bin Amram

14. Joop
Binnenkort geef ik een feestje, kom ik bij jou even wat flessen drank halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJ

@Anton; Ik denk dat men bedoelde dat de kwaaiigheid een kwestie van gradatie was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Anton Haris bin Amram

17. KJ
Tuurlijk, heb Je gelijk in, maar het principe blijft hetzelfde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Migchiell

@16: dat er profiteurs onder asielzoekers zitten (op zich een aardig onderwerp van discussie, over naastenliefde enzo) betekent natuurlijk nog lang niet dat alle asielzoekers potientele moordenaars zijn. En dat is wat de PVV hier wel suggereert en de minister in de mond wil leggen.

@15: als je lijdt aan een hartkwaal en je kunt geen behandeling betalen, maar in een ander land kun je gratis geholpen worden… er zijn maar weinigen die dat niet zullen aangrijpen, lijkt me. Dat kun je “je reinste diefstal” noemen, je kunt het ook roemen als slim ondernemersschap. Een soort van VOC-mentaliteit, eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 mango

ik geloof dat ik fritsma de engste vind van dat hele zooitje

verwoordt op uiterst gesoigneerde wijze de meest abjecte standpunten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 HPax

@19 ‘@15’

Die quasi asiel-zoeker is er een van de velen die de instandhouding van onze nationale gezondheidszorg bedreigen.

Verder neem ik niemand wat opportunisme en soms zelfs diefstal kwalijk. Wat ik verwerp is dat je tegen opportunisten en dieven geen neen zou mogen zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KJ

@Anton; Nee, want de oplichter krijgt ook niet dezelfde celstraf als hij, die in het openbaar zijn blaas ledigt. Relativisme past hier *wel*.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Anton Haris bin Amram

19. Migchiell
Een goed punt, maar ik denk dat het suggestieve in deze zaak aan eenzijdige conclusies onderhevig is. Het is maar hoe je het wilt interpreteren. Half vol, half leeg.
Hirsch Ballin is ook niet zuiver te noemen. Politiek correcte standpunten verdedigen ten koste van beroepsmatige objectieviteit is hem zeer kwalijk te nemen.

22. KJ
Overtuigend standpunt waar ik me wel in kan vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Hal Incandenza

@Anton
Nee, het is geen kwestie van half vol of half leeg. Het is half vol in negatieve zin, want als Fritsma dit niet had gevraagd dan was er helemaal geen issue geweest.

Daarbij doet het er geen sikkepit toe wat jij van HB vindt als wij met zijn allen een waardeoordeel over de vraag van Fritsma willen vellen. Toch wonderlijk hoe jij als xeno xenofobie relativeert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 HPax

@24
Er is een ‘issue’ in Kollum en ook bij enige non-Kollummers. Dan te beweren dat die ‘issue’ er zonder Fritsma niet zou zijn geweest,wijst op een arrogante, regentachtige instelling en zal een klap in de gezichten van veel Kollummers cum suis zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Hal Incandenza

@HPax
Begrijpend lezen is nogal moeilijk kennelijk. Deze discussie gaat over de betamelijkheid van de vraag en/of het gebrek aan relevantie ervan. @10 legt esgigt dat keurig uit.

(PS.
Taal is een levend ding enzo, maar hou eens met van die lelijke woorden te bedenken als er mooiere alternatieven bestaan, alsjeblieft.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Anton Haris bin Amram

24. Hal
Bij dat half-vol-half-leeg voeg ik kop-in-het-zand toe. Zie 25 voor verdere uitleg.
Het commentaar van esgigt in punt 10 is natuurlijk van hetzelfde gehalte als waar jij mij van betigt, het interesseert mij geen drol wat esgigt daar ongefundeerd uitbraakt.
Wat ik van HB vind is gebaseerd op feiten. Of heb je de zaak Nekschot niet gevolgd? En meer recentelijk hoe Wilders is aangeklaagd. Een gotspe.
Ontken het dus maar.
Ik heb al meer gesteld dat er geen xenofobie is maar xenohypoglykemie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hal Incandenza

@27/Anton
@25 heeft niets te maken met wat deze discussie over gaat. Zoals ik in @26 al uitleg.

Xenohypoglykemie: Een lichaamsvreemd te laag glucosegehalte in het bloed waardoor de hersens niet meer functioneren?? Je braakt al net zulke onzin uit als die profeet van je.

“Wat ik van HB vind is gebaseerd op feiten.”

Maar het doet er geen biet toe in deze discussie. Die gaat namelijk over het soort vraag dat Fritsma stelt. Niet weer gelijk een slachtoffer (martelaar??) van hem maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 HPax

1 @26, 28. 1] ‘de betamelijkheid van de vraag’.

Betamelijk! Dit regentachtige, ook wel karakterloze woord, gebruikte ooit een redactielid van de NRC. Hij deed dit – nota bene: ook! – i.v.m. & contra de emotie ontstaan n.a.v. de moord op het meisje Vaatstra uit Kollum. Hij stelde die aandoening achter bij het belang van het vestigen van een nieuwe AZC.
Kortom, de ‘issue’ is de ‘issue’ en wordt het steeds meer.

Wat ik hieronder van die journalist citeer, komt uit mijn boek en is met mijn commentaar vervlochten. Ik heb geen zin dat eruit te halen.

Een blad, een Krant, dat zich landelijk verspreidt en zijn sociale zetel in de randstad heeft, schrijft in een redactionele kolom over het verzet van K. tegen dat nieuwe centrum de volgende, door mij gelardeerde zinnen.
‘De grenzen van het betamelijke (vetdruk van s.d.) in KM zijn behoorlijk overschreden. Justitie is er tot dusverre niet in geslaagd de hoofdverdachte van die laffe moord in te rekenen, waardoor de emoties nog altijd vrij spel hebben. Dat is op zichzelf treurig’ – wat is treurig? – ‘maar het verschaft de KM.-ers in geen enkel opzicht een vrijbrief mogelijke wandaden’ – wat mogelijke?; is dat meisje misschien niet vermoord? – van een enkeling bot te vieren op een groep mensen die daar in de verste verte niet verantwoordelijk voor is. In dit verband mag begrip voor de gevoelens met betrekking tot MV (het vermoorde meisje; s.d.) niet worden verward met aanvaarding van de gedachte dat burgers zelf wel uitmaken wat er nu verder gebeurt. ‘Om zulke’ – democratische? – ‘misverstanden te voorkomen, mag het uitstel van de komst van het centrum voor asielzoekers daarom niet te lang duren. Er is al genoeg kwaad gesticht’.

Je zou verwachten, als redelijk mens levend in een modern-burgerlijk bestuurd land, dat de redactie allereerst een beroep op de politie doet om zo snel mogelijk de dader van de moord op te pakken. Maar nee, de directie wil als het kan gisteren een nieuw AZC dicht bij Kollum gevestigd zien. Als om het te straffen. Een sadisme. Ook vraag je je af waar dat journaal die absolute zekerheid vandaan haalt dat de asielzoekers niets met de moord te maken hebben?

2] @ 28 ‘Maar het doet er geen biet toe in deze discussie. Die gaat namelijk over het soort vraag dat Fritsma stelt. Niet weer gelijk een slachtoffer (martelaar??) van hem maken.’

Van F. mag (een ander) geen martelaar maken, jij hem zelf wel zwart?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

“Maar nee, de directie wil als het kan gisteren een nieuw AZC dicht bij Kollum gevestigd zien. Als om het te straffen.”

En dat is waar de redenatie de mist in gaat. Je impliceert (net als de bewoners van Kollum) een verband tussen de moord en het AZC dat er vooralsnog niet is. Zover als ik kan nagaan betreft het hier één van de inaccuraatheden in je paste: het AZC wordt verplaatst (een andere is dat er niet 1, maar 2 asielzoekers hun dna moesten afgeven voor matching). De Kollummers probeerden de moord te gebruiken als reden de verplaatsing van het AZC tegen te houden/vertragen. Terecht dat de overheid daar niet op ingaat. Het gaat hier niet om straffen, maar het voorkomen van belonen (als je onterecht een moord met een AZC in verband brengt, krijg je het AZC weg).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 HPax

@30
1. ‘niet 1, maar 2 asielzoekers hun dna moesten afgeven voor matching’

Klopt, maar ik heb niet alles gespuid.
Met permissie van Sargasso nu dan de rest.

Ook al aarzel ik zelf, precies weet ik nergens wat van af. Daarom acht ik het nog steeds correct asielzoekers gelegerd rond Kollum in te lijven bij de verdachten van de moordaanslag en de rest. En als dat nieuwsorgaan beter dan ik is geïnformeerd, wat best kan, moet het dáárover schrijven. Feiten natuurlijk, als dat iets voor die krant is.
Wat er in dat redactionele stuk aan regentesks staat, is niet verstopt. In zijn libidineuze obsessie met asielzoekers vertreedt het blindelings of hondsdol principes die algemeen als zeer democratisch bekend staan en waaronder het beginsel van inspraak door liberale, mondige burgers een van de meest bejubelde is. Aan dat gejuich doet naar ik weet die zeer Nederlandse Krant in gezapige tijden mee. Indien zij er al niet in vóórgaat’. Het kan ze van de redactie dan allemaal niet democratisch genoeg toe gaan. Helaas, juichen uit overtuiging, of met de wolven in het bos meejoelen, dit verschil laat zich niet in alle omstandigheden direct kennen. Maar nu hebben we met de waarheid van dat blad te maken, zijnde: de valsheid van zijn democratisch uiterlijk, ervan uitgaande dat bij het ondergáán en het uiten van emotie vaak het sociale masker valt en het ware gezicht te voorschijn komt. En in zoverre die Krant Nederland representeert, doe je er goed aan je idealisme over de democratie zoals zij in Holland uitpakt te temperen. Want op doorslaggevende momenten vergen democratische heersers en hun applausleiders slaafse onderworpenheid van hun mede-‘burgers’. Leest wat de Krant op koloniale toon de dorpse K.-ers bekend maakt: ‘Dat de burgers zelf wel uitmaken wat er nu verder gebeurt, is een misverstand dat moet worden voorkomen.’ Kun je in democratische tijden je nog ondemocratischer ontboezemen? Hoe arrogant! Of is het onderwerpings-gedrag? Lees ter vergelijking in Notitie 5.5 in Hoofdstuk V de bedenking van Lijphart bij de Nederlandse democratie waarin de dociliteit van de kiezers zo’n rol speelt.
Nota bene cursieve woorden, vide 6 regels naar boven; dit is mijn letterlijke weergave van wat de Krant in 1999 waagt te schrijven – als zij asielzoekers belaagd waant – en wat die courant zoals ik het lees vanaf anno 1794 en verder terug bedoelt. Indien het blad in de bewoners van KM in feite gepeupel ziet, had het dat lelijke woord beter (eerlijker, minder laf) kunnen opschrijven. In beide gevallen evenwel, burgers of gepeupel, het is taalgebruik van regenten dat de Krant slaafs nabauwt en een deel van mijn taak om het woord betamelijk in zo’n bakermat teruggelegd te krijgen, heb ik verricht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 esgigt

@27: leuk om te lezen dat jij mij beter schijnt te begrijpen dan ik zelf bedoeld heb… Wat bedoelde ik dan @10 volgens jou?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Anton Haris bin Amram

28. Hal
“Xenohypoglykemie: Een lichaamsvreemd te laag glucosegehalte in het bloed waardoor de hersens niet meer functioneren?? Je braakt al net zulke onzin uit als die profeet van je.”

Waar is je gevoel voor humor, Hal.

“Wat ik van HB vind is gebaseerd op feiten.”
“Maar het doet er geen biet toe in deze discussie. Die gaat namelijk over het soort vraag dat Fritsma stelt. Niet weer gelijk een slachtoffer (martelaar??) van hem maken.”

Zie HPax.
Door Fritsma verdacht te maken ben je niet objectief. De reden waarom ik HB erbij betrek is om aan te tonen dat een politicus met een bewezen smerige manier van politiek bedrijven overal mee wegkomt en het voordeel van de twijfel geniet.

32. esgigt
Ja, wat bedoel je nou eigenlijk? Je commentaar in punt 10 is natuurlijk best wel een sarcastische manier van foute conclusies trekken uit Fritsma’s doelstelling in deze zaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 esgigt

@33: Jammer dat je de pointe gemist hebt. Daarom: De suggestie van Fritsma is in de grond wel juist, echter vergeet hij erbij te melden dat hetgeen voor asielzoekers geldt, ook voor Nederlandse ingezetenen geldt. In die “eigenschap” (potentiele moordenaar) verschillen de groepen niet. Ik trek geen conclusie uit Fritsma’s verhaal, ik vestig uitsluitend de aandacht op de onterechte eenzijdigheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 HPax

Waar het (toen) in de zaak Fritsma (Kollum) om ging, was een aprioristische verwerping van de mogelijkheid dat onder de nabij gelegerde asielzoekers ook wel eens de moordenaar te vinden zou kunnen zijn.
Bij hun verwerping maakten NL-authoriteiten die erover gingen, en hun claque, niet de indruk zich op feiten te bezinnen, maar leken zij bezeten van die dwaze ‘l’étranger c’est mon ami’ mentaliteit.
Ik ken Fritsma niet, maar hij zou alsnog goed werk kunnen doen. En hij doet het, want zou hij anders niet zo nagewezen en belasterd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Carlos

“nabij gelegerde asielzoekers” HPax, taalkundig serpent die u er bent!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Hal Incandenza

@Anton
Ik vond het juist wel grappig van me…

Ik maak nergens Fritsma verdacht, nergens rep ik met een woord over Fritma als persoon. Het enige dat ik aan de kaak stel is de vraag die hij stelt. Jij maakt daarentegen HB verdacht, wellicht terecht maar het doet er m.i. dus niets toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Hal Incandenza

@HPax
Aangezien u nogal een obscurantist bent, zoals Chomsky over Derrida zei:

“I therefore read the papers with some hope that they would help me “transcend” these limitations, or perhaps suggest an entirely different course. I’m afraid I was disappointed. Admittedly, that may be my own limitation. Quite regularly, “my eyes glaze over” when I read polysyllabic discourse on the themes of [poststructuralism and postmodernism] (Hal:) integration; what I understand is largely truism or error, but that is only a fraction of the total word count.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 HPax

@ Van Chomsky heb ik een boek doorworsteld. Niet om doorheen te komen. Afgemeten aan de Saussure* is Chom bocht. Een linguïst schreef eens dat Ch. in feite te weinig van zijn eigen vakgebied wist. Die conclusie had zich ook aan mij opgedrongen, maar dorst ik als leek nooit uit te spreken. Dat Chomsky zich zo als politiek activist – met altijd het verkeerde standpunt – heeft ontwikkeld, kan als een geval van compensatie worden begrepen. Derrida ken ik alleen van naam. Met Chom erbij te slepen, overtuig je me niet. Of juist wel!
* Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Payot, Paris, 1969. Eerste uitgave dateert uit 1915.

 • Vorige discussie