PvdA wil van iedereen vingerafdrukken

De PvdA is een voorstander van het opnemen van vingerafdrukken in een paspoort. De website ditismijnvingerafdruk.nl meldt dit deze woensdag. De PvdA vindt het plan dat er bij de uitgifte van een paspoort een vingerafdruk wordt geplaatst en geregistreerd, mede in het kader van fraude een goede zaak. Initiatiefnemer Arnoud Boer is hierover teleurgesteld:

Ga naar www.ditismijnvingerafdruk.nl´Er is geen noodzaak om zo’n database in te voeren. En als deze database ook gebruikt wordt als opsporingsregister voor bepaalde misdrijven, is dat een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, omdat ook de gegevens van niet-verdachte personen erin zijn opgenomen.´

De vingerafdrukken bij opsporing en mogelijke vervolging moet mogelijk zijn vindt de partij, maar onder zeer strikte voorwaarden. Voor de PvdA-fractie is een definitief oordeel mede afhankelijk van het oordeel van het College Bescherming Persoonsgegevens. De Haagse weblogger is ontevreden over de houding van PvdA: ´Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft zich al uitgesproken tegen deze database, omdat Nederland zich hiermee schuldig maakt aan het schenden van de in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) geformuleerde privacyrechten. Ik begrijp dus niet zo goed waar de PvdA op wacht.´