PvdA pleit voor aanpassing Defensie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Binnenkort beslist het kabinet over de verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan. Aan de vooravond van deze beslissing presenteerde de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid het plan ?In dienst van Nederland, in dienst van de wereld? om de Defensie-organisatie aan te passen.

Actief en doelmatig
De aanleiding van het PvdA-plan wordt door de Tweede Kamerfractie ten eerste gevonden in een aantal fundamentele tekortkomingen die bij een aantal optredens in het verleden aan de oppervlakte zijn gekomen:

– Srebrenica: de geweldsinstructies en de bewapening schoten tekort en hulp van grote bondgenoten bleef uit.
– Eritrea: inhuur van duur materieel was nodig, terwijl op hetzelfde moment dit in ruime mate beschikbaar was binnen een ander krijgsmachtdeel.

Daarnaast ziet de Partij van de Arbeid problemen in de organisatie van het Defensie-apparaat: verschillende krijgsmachtdelen betekent een opeenstapeling van vele plannen met bijbehorende grote investeringen. De coalitiepartner van CDA en CU ziet hierin een ´versplintering en verbrokkeling´ die leidt tot ´omvangrijke staven en ondoelmatigheid´.

Tenslotte constateert de partij een groeiend tekort aan (juist) personeel, terwijl er een groeiend appèl wordt gedaan op de Nederlandse militairen voor bijvoorbeeld internationale missies onder de vlag van NAVO en EU.

Het plan wordt gelijk gekraakt door andere partijen in de Tweede Kamer.

Terecht?

Hoofdtaken van Defensie
De partij van Wouter Bos wil de hoofdtaken van Defensie handhaven, zoals verwoord in de Defensienota 2000:

1. Bescherming van de integriteit van het eigen en het bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba;

2. Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;

3. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Uitgangspunten voor een betere krijgsmacht
De Partij van de Arbeid formuleert vervolgens een aantal uitgangspunten waar het leger van de toekomst aan zou moeten voldoen:

De inzet staat centraal
Nederland moet geen groter leger hebben doen dan nodig is. Dit wordt bepaald door de bijdrage die nodig is voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid van ons land.

Slimmer en beter
Het rendement van de krijgsmacht moet omhoog en er moet beter worden samengewerkt met anderen. Omdat samenwerking geen vrijblijvende zaak is moet die samenwerking strak worden geregisseerd en soms zelfs worden afgedwongen;

Personeel is de kritische succesfactor
Mensen maken ambities waar. Goed materieel is, hoe belangrijk ook, slechts een middel. De krijgsmacht moet proactief in instroom, doorstroom en uitstroom, maatwerk voor knelpuntcategorieën, state-of-the-art voor- en nazorg investeren Het personeels- en veteranenbeleid verdient een solide wettelijke basis.

Vandaag en morgen betaalbaar
De Defensieorganisatie moet goedkoper en grote investeringen zijn verleden tijd. Bepaalde dienstverlening kan uitbesteed worden aan commerciële bedrijven.

Het PvdA-plan is budgettair neutraal, oftewel er gaat per saldo geen euro meer of minder in de krijgsmacht.

PvdA-plan samengevat

De belangrijkste conclusie uit het plan is dat de defensieorganisatie aangepast moet worden: meer nadruk op het personeel, samenvoegen van onderdelen en afstoten van overbodig materieel. Op die manier kan de krijgsmacht zich, budgetneutraal, aanpassen aan haar nieuwe rol in de wereld.

Met name het samenvoegen van onderdelen zal op verzet stuiten. Een reorganisatie is nooit prettig om te verkopen, omdat altijd weerstand ontstaat binnen de organisatie en daarnaast tegengeworpen kan worden dat dit afleidt van de eigenlijke taken van Defensie. Verkoop van materieel zal ook niet lekker vallen bij het personeel. Onzekerheid over de hoeveelheid middelen die je hebt is nooit prettig.

De PvdA-kamerfractie kan moedig genoemd worden met het uitbrengen van deze toekomstvisie. Alleen is het de vraag of deze in vruchtbare bodem landt, gezien de net aanvaarde plannen van Middelkoop voor de komende jaren, de weerstand die het oproept bij de coalitiegenoten en het schot voor open doel dat het biedt aan de oppositie.

Lezersvraag
Vindt u dat het leger moet worden aangepast? En zoja, hoe?

Reacties (20)

#1 Klaas de Vries

Het geld betalen aan een bezetter voor de bezetting begon in de zogenaamde Franse tijd; het is nooit weer opgehouden omdat Nederland nooit weer zelfstandig is geworden.
Het is misschien tot weinigen doorgedrongen dat Den Haag helemaal niet van plan was hulpmoordenaars naar Afghanistan te sturen, totdat de voormalige VS ambassadeur in Nederland Bremer in een ‘privé’ gesprek iets zei over economische sancties.
Daarop werd in de tweede kamer een schitterend geregisseerde show opgevoerd, waarbij onze huidige minister van ontwikkelingshulp Koenders de meeste moeite had met de hem toegewezen rol.
Maar we doen het niet slecht, in Afghanistan, volgens Belgische TV doen we daar niets anders dan er te zijn.
Dat bleek ook uit een interview recent op Nederlandse tv met een tv ploeg die er was geweest, maar het Nederlandse kamp niet uit mocht.
Wat nooit in de publiciteit is geweest, voor zo ver me bekend, is wat iemand die een Nederlandse Apache piloot goed kende, me vertelde.
Dat is dat Nederlandse Apache piloten zo nu en dan even Amerikaan worden, en dan Amerikaanse Apaches vliegen.
Amerikanen in zowel Afghanistan als in Irak staan bekend om het principe van ‘eerst schieten, dan vragen stellen’.
Putin juicht dit zeer toe, het maakte het hem mogelijk de macht te krijgen over olie en gas rond en in de Kaspische Zee.
Het ophangen van Saddam was natuurlijk ook Putin zeer behulpzaam.

 • Volgende discussie
#2 Abhorsen

Ligt het nu aan mij of is dit typisch PvdA? “We gaan iets doen. Er veranderd concreet niet echt iets, wat we precies gaan doen besluiten we later. We gaan de nadruk verleggen.” daadkrachtigheid? :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Adriaan Pek

Nou Klaas je begint steeds meer wartaal uit te slaan, complimenten, ook met je uitmuntende relaties met Putin en de plaatselijk Apachepiloot van dienst.

Afgezien daarvan, het is natuurlijk weer het Gebroken Geweertje wat de socialisten van de PvdAfgang weer parten speelt. Het wordt steeds gevaarlijker op den aardbol en de PvdAfgang wil de restanten van het leger als dank voor geleverde diensten nog minder slagvaardig maken…

Als het aan de onderterreurbaas van Groot-Islamistan ligt is Spanje nog weer eens extra de klos:
Eind vorig jaar stelde Ayman al-Zawahiri, de tweede man van het terreurnetwerk Al-Qaida, dat Ceuta en Melilla aan de moslims toebehoren. Hij zei dat de enclaves door christelijke kruisvaarders bezet worden gehouden (deze enclaves liggen in Marokko).

En Spanje is een lid van de Nato, dus die Nederlandse tanks en fregatten zijn binnenkort hard nodig……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: De wereld wordt steeds gevaarlijker? Heb je daar enig objectief bewijs voor? Ik durf eerder het tegenovergestelde te beweren. De wereld wordt steeds minder gevaarlijk. Nederland wordt ook steeds minder militair bedreigd. Daarnaast is de bedreiging die als ernstigst ervaren wordt (terrorisme) eerder een probleem van de politie dan van het leger. Bovendien heeft ons leger de paar keer dat we echt bedreigd werden de afgelopen twee eeuwen steeds bewezen niet adequaat te zijn om de bedreiging af te wenden (er werd al gerefereerd aan de franse tijd, maar we hebben natuurlijk ook WO2).

We kunnen derhalve wel stellen dat het leger voor functie 1 niet toereikt, noch toereikend te maken is. Voor functie 3 is het leger maar matig toegerust en kunnen we beter een andere dienst inrichten, die daarvoor speciaal getraind en uitgerust is.

Houden we over functie 2, die extreem breed in te vullen is. Afhankelijk van de interpretatie is deze functie in te vullen met het bezit van kernwapens tot het hebben van een kleine politiemacht (en alles daartussen). Gezien het huidige misbruik lijkt het me verstandig om dan te kiezen voor het minimale (als je geen commando’s of Apaches hebt, kunnen ze ook niet illegaal ingezet worden).

Mijn voorstel tot reorganisatie:
-Schaf het leger af.
-Vorm een dienst internationale civiele bijstand, voor rampenbestrijding, humanitaire hulp en explosieven-opruiming (inclusief mijnen).
-Vorm een internationale mobiele politiebrigade (met lichte wapens), voor stabilisatiemachten en rechtshandhaving.
-Beperk inzet van beiden tot gebieden waar geen sprake is van oorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Abhorsen

@4, Ik denk dat je volledig gelijk hebt dat het juist steeds veiliger wordt. Alleen de perceptie is extremer nu lijkt het (Moslim terrorisme is simpelweg het nieuwe communisme).

Mijn persoonlijke mening is wel dat het geen goed idee zou zijn om het leger af te schaffen. Op dit moment is het meer zo dat het leger als onderdeel van een groot “westers leger” geopereerd. Volgens mij zijn ze daar ook al eens voor gereorganiseerd. En dat is denk ik wel een belangrijke taak. Het mag wel een tandje minder dan nu. Maar volledige afschaffing en soort van international cops? Volgens mij vereist de wereld toch nog wel iets krachtiger dan politie.

Ook weet je niet hoe situaties veranderen. Misschien hebben we uiteindelijk toch wel weer een leger nodig. Een van de grote problemen die het leger in WO2 had was ook dat het zwaar verouderd was. Het materiaal en de opleiding waren bijzonder verouderd. Ik geloof zelfs dat ze net voordat Nederland in 5 dagen onder de voet gelopen was een bestelling voor beter materiaal hadden gedaan. Too little, too late.

Laat ons leger daarom maar operationeel blijven. Kunnen we nog wat weerstand bieden als de Den Hague invasion action in werking gaat :p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hassan

Als ik het dus goed begrijp van Bismarck, doet zijn naam geen eer aan, moet de Nato zo ver worden teruggebracht dat het eerste de beste kwaadaardige blokje of landje hier zo binnen kan vallen zonder op veel verzet te stuiten. De inzet moet bovendien beperkt blijven tot gebieden waar geen oorlog is en zo gauw er oorlog dreigt moeten ze zich dus weerloos overgeven…. de horden zullen je eeuwig dankbaar zijn die het vrije westen willen knechten….. Je hebt mensen die nooit iets leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Abhorsen

@6, Cool er is een horde die het vrije westen wil knechten?

For the horde!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hassan

De islamitische wereldorde, de zeespiegelstijging, het opraken van grondstoffen tegen lage prijs, het nijpender voedsel tekort, de overbevolking, het uitblijven van bestaansgronden in Afrika, de zeepiraterij, de tomeloze groei in China en India, die uiteindelijk tot instabiliteit zal leiden in die landen. Kortom redenen genoeg een sterk defensie apparaat op de been te houden en te hebben, helemaal in de lucht en ter zee.

Het is toch te gek voor woorden dat Nederland geeneens 2 bataljons in Afghanistan op de been kan houden zonder gesteun en gekreun over materiaal en manschappen voor de andere taken van de strijdmacht?

We moeten onze vrienden in de wereld niet in de steek laten door hier zo goedkoop mogelijk mee te liften en nog meer afhankelijk zijn van de bescherming van andere landen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hassan

De islamitische wereld(h)orde…. etc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Teun

Onbegrijpelijk dat de PvdA bepaalde krijgsmachtonderdelen wil uitbesteden. Hebben ze dan niks geleerd van de Haliburton en Blackwater puinhopen (o.a. commercialisering van oorlog en een serieus probleem met oorlogsrecht)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@hassan: “De islamitische wereldorde, de zeespiegelstijging, het opraken van grondstoffen tegen lage prijs, het nijpender voedsel tekort, de overbevolking, het uitblijven van bestaansgronden in Afrika, de zeepiraterij, de tomeloze groei in China en India, die uiteindelijk tot instabiliteit zal leiden in die landen”. Behalve bij het helpen vestigen van een islamitische wereldorde zie ik echt niet, waarom het in stand houden van een leger behulpzaam kan zijn bij het oplossen van die problemen, die inderdaad tot instabiliteit kunnen leiden. dat geld kan veel beter worden geïnvesteerd om de oorzaken en gevolgen van al die calamiteiten aan te pakken, waardoor je de effecten tenminste minimaliseert en die rampen misschien niet tot een wereldoorlog zullen leiden. En op een islamitische wereldorde zit ik ook niet te wachten. En om die orde tegen te gaan, kun je je geld ook beter in onderwijs stoppen dan in het neerschieten van iemands broer, zoon of vader.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hassan

Tegengaan van de Islamitische wereld(h)orde, (niet om die te vestigen zoals jij wilt….) en al die andere zaken zullen allerlei gewapende conflicten teweeg brengen en met zich meebrengen en om dat het hoofd te bieden moet je goed uitgerust zijn in militaire zin. De Verenigde Naties kunnen nu al nauwelijks voldoende hulptroepen ophoesten voor crisisgebieden.
Alleen als je denkt van het zwakke militaire apparaat in het westen te kunnen profiteren ben je tegen een goed geoutilleerde krijgsmacht.
Dat gebroken geweertje kennen we nog uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Dat de PvdAfgang daar nu weer mee op de proppen komt omdat ze niet kunnen en willen leren uit het verleden en het geld liever uitgeven aan andere dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

Lezen is een kunst Hassan. Ik ben juist tegen een islamitische wereldorde. Daarom schreef ik al: “En op een islamitische wereldorde zit ik ook niet te wachten”. Ik pikte dat er juist uit, omdat dat het enige argument is, dat je gebruikt, waarbij ik het bestaan van een leger bruikbaar acht en waarbij het inzetten van het leger tegen islamistische terroristen alleen maar meer terroristen kweekt. Zoals ik al schreef ben je op dat gebied ook beter uit door er voor te zorgen, dat de gemiddelde islamiet beter onderwijs kan krijgen. Als we al het geld, dat we in de wereld uitgeven aan defensie, uit zouden geven aan het bestrijden van al die calamiteiten, die je op hebt genoemd, kun je die calamiteiten misschien en /of gedeeltelijk voorkomen.

Je hebt dat zelf ook wel door. Je schrijft immers: “De Verenigde Naties kunnen nu al nauwelijks voldoende hulptroepen ophoesten voor crisisgebieden”. Jouw oplossing, om niet de calamiteiten maar de gevolgen daarvan te bestrijden, kan volgens die constatering niet werken. We komen nu al geld en troepen te kort. Om jouw oplossing door te zetten, moet er dus en personeel in gepompt worden. Er blijft dan dus nog minder geld voor calamiteitenbestrijding en voorkoming over, de calamiteiten nemen toe, wat leidt tot meer crisisgebieden, meer geld, meer manschappen, meer calamiteiten, enz, enz.

“Alleen als je denkt van het zwakke militaire apparaat in het westen te kunnen profiteren ben je tegen een goed geoutilleerde krijgsmacht”. Aha, daar komt de aap uit de mouw. Het westen dient beschermd te worden. Ons leger dient om onze bevoorrechte positie in de wereld te behouden. De VN zetten de troepen in Darfur niet in om de mensen van Darfur te beschermen, maar om het westen te beschermen. We brengen geen democratie en vrijheid in Irak, maar zitten daar om ons zelf te beschermen. We voeren liever oorlog, dan dat we iets van onze rijkdom delen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@6: Zoals al door #7 aangegeven, er staat niemand te popelen om ons allemaal militair te komen veroveren (veroveren doe je tegenwoordig economisch, niet militair). Daarnaast moet je een leger een beetje proportioneel naar je landje zien. Nederland is een klein kutlandje (met een grote bek, dat wel), dus hebben we aan een klein kutlegertje genoeg. Het is toch zinloos om te proberen om tegen landen als Rusland, Frankrijk, China of de VS op te bieden.

Daarnaast is een land behoorlijk waardeloos als je het met geweld inneemt (als de inwoners het er niet mee eens zijn en dus weigeren mee te werken aan de bezetting). Elk land met een leger potentieel sterk genoeg om ons land te veroveren en controleren heeft meer voordeel bij economische samenwerking dan bij bezetting.

Daarnaast sta ik een ander doel voor. Uit jouw woorden begrijp ik dat ons land zich bezig moet houden met het voeren van oorlog. Dat lijkt mij een totaal verkeerd uitgangspunt. Ik denk dat we ons leger (of in mijn voorstel onze politiemacht) alleen moeten inzetten in het kader van VN-missies (waarbij dus toestemming nodig is van de betreffende doellanden). Dat houdt in een situatie zonder oorlog, maar met een arbitraire functie (denk aan de missie in Ethiopie/Eritrea), of het scheppen van orde in landen die daar zelf onvoldoende middelen toe hebben (Timor?). Een partij vormen in (burger)oorlog zal toch onherroepelijk leiden tot schending van het VN-handvest en is zelf een vrijwel onvermijdelijk gevolg van het ingrijpen in zo’n situatie (zie Srebrenica). Gewoon niet doen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@5: Dat ons leger verouderd was, was juist het gevolg van het feit dat we een groot leger in stand wilden houden. Daardoor was het financieel ondraaglijk (en logistiek onhaalbaar)om ook (regelmatig en snel) te moderniseren. Hoe kleiner, hoe minder het kost om de nieuwe techniek bij te houden. Daarnaast lijkt me Europa nu niet te vergelijken met Europa in de jaren ’30. Nu is een oorlog binnen West-Europa economisch onmogelijk geworden, als gevolg van globalisatie en daarmee gepaard gaande economische afhankelijkheden.

Daarnaast is er internationaal gezien ook weinig nut voor nederland om een leger in stand te houden. Voor de doelen die jij in gedachte hebt, is dat op nederlandse schaal totaal inefficient.

Een Europese strijdmacht dan weer stuit op de souvereiniteitsproblemen die Eurosceptici daarmee hebben. Ik zou daar overigens wel wat in zien: Een relatief klein (zo’n Europese strijdmacht zou niet groter hoeven te zijn dan bijvoorbeeld het huidige franse leger), flexibel en modern leger, waar elk land naar rato en bijdraagt. Daarmee zijn vrijwel alle lidstaten goedkoper af. Bovendien kun je veel strenger selecteren en dus een echt topleger ervan maken. Dat betekent wel dat de afzonderlijke staten (vooral Frankrijk en England hebben daar een handje van) moeten stoppen met het leger inzetten om in andere landen regimes naar hun hand te zetten. De NATO kan daarmee overigens ook afgeschaft worden, maar dat is toch al een prehistorisch verbond, opgericht om redenen die vervallen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@6: Ik had de nato nog niet genoemd (afschaffen dus), dus je hebt me niet goed begrepen. Zorg liever dat je in elk dorp een opslag van kalashnikovs hebt liggen, als de hordes ons komen binnenvallen. Stadsguerilla doet het goed, schijnt. Dat kun je ook wel doen tegen de tijd dat zoiets dreigt (zie Chavez in Venezuela).

Overigens moet je je niet overgeven, maar gewoon niet naar plaatsen toegaan waar oorlog is en als het dreigt meteen wegwezen. In een oorlog in een ver vijandig land heeft nederland niets te zoeken. Het is een illusie dat je daar een positieve bijdrage kan leveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hassan

@14 tikte: Ik denk dat we ons leger (of in mijn voorstel onze politiemacht) alleen moeten inzetten in het kader van VN-missies…

Zoals nu dus in Afghanistan. En daarvoor moet je dus behoorlijk uitgerust zijn en behoorlijk in aantal (blijkt nu al na een jaartje). Ik heb het helemaal niet over oorlogvoeren als doel van onze strijdmacht gehad, maar juist om die, met anderen, effectief tegen te gaan. En of een landje groter of kleiner is, het zal altijd samen met andere landen zijn, zoals nu in de Nato of straks in een eigen strijdmacht van de EU. Maar als je dus denkt in een kutlandje te wonen, jouw woorden, kan ik me voorstellen dat je meer in condooms ziet dan in effectievere wapens en inzet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hassan

@pedro
je schreef dit: Behalve bij het helpen vestigen van een islamitische wereldorde zie ik echt niet….

en daar staat toch echt wat ik gelezen heb @11 en niet wat je schrijft @13…. je bedoelde dus iets anders dan je schreef, kan gebeuren.

Al die ontwikkelingshulp die jaar in, jaar uit wordt gegeven heeft tot nu toe ook niet gewerkt om ellende in veel landen te voorkomen. En dus moet er steeds met militair geweld worden ingegrepen om nog erger te voorkomen. De gedachte dat je alleen met geld kan helpen is een fictie. Je conclusie dat het rijke westen alleen zijn eigen belangen nastreeft is onjuist. Uiteraard zal het rijke westen er wel degelijk voor zorgen de eigen belangen in het oog te houden. Ik ken vrijwel geen individu, ook geen enkel land waar ook ter wereld, dat zich belangeloos op zal offeren om de rest van de wereld te redden van zijn uitzichtloos bestaan, vaak ook nog door eigen toedoen veroorzaakt.
Welke weg je ook kiest, alleen humanitair, of humanitair en militair, alles volgens de geldende internationale rechtsregels, in beide gevallen vind ik dat je defensieapparaat op orde moet zijn, voor kleinere en grotere conflicten. En allebei gaan ze komen, dat lijkt me geen moeilijke voorspelling.
Er wordt gigantisch veel uitgegeven aan defensie, ook door straatarme landen (Noord-Korea als mooi voorbeeld) en dan kunnen wij hier niet net doen of die wapens worden aangeschaft om in de vitrine te zetten.
Gelukkig zijn er meer partijen in de Kamer die er ook zo over denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

Hassan, als je toch op mij wil reageren, wil je dan s.v.p. een volgende keer eerst gewoon heel mijn reactie lezen. Jij leest eerst in reactie 11: “Behalve bij het helpen vestigen van een islamitische wereldorde zie ik echt niet”. In dezelfde reactie nr 11 schrijf ik al: “En op een islamitische wereldorde zit ik ook niet te wachten”. Nadat ik je daar op heb gewezen, laat je nu nog een keer zien, dat je die reactie ook de tweede keer niet goed hebt gelezen. Ik bedoelde niets anders dan wat ik schreef. Jij kunt gewoon niet goed lezen. Je kunt een opmerking wel uit zijn verband rukken en daar je gelijk mee proberen te halen, maar mijn reactie nr 11 staat hier toch echt vlak boven en de andere lezers hier hebben echt geen moeite om dat hele stuk te lezen, hoor.

“Al die ontwikkelingshulp die jaar in, jaar uit wordt gegeven heeft tot nu toe ook niet gewerkt om ellende in veel landen te voorkomen”. Dat is een totaal andere discussie. Mijn mening daar over is, dat heel veel ontwikkelingshulp in het verleden alleen is verleend, als we het idee hadden, dat we daar later aan konden verdienen. Daardoor wordt ontwikkelingshulp alleen in grote projecten gestopt en komt die niet bij de mensen die het nodig hebben. Het succes van de microkredieten lijkt dat te bevestigen.
“En dus moet er steeds met militair geweld worden ingegrepen om nog erger te voorkomen”. Dus??? Het feit, dat onze ontwikkelingshulp verkeerd besteedt wordt, leidt ertoe (oorzakelijk verband?) dat we militair in moeten grijpen? Als we dus stoppen met alle ontwikkelingshulp, hoeven we nergens meer in te grijpen?

“Je conclusie dat het rijke westen alleen zijn eigen belangen nastreeft is onjuist”??? Sorry? Mijn conclusie? volgens mij moet je mijn tweede reactie nog maar eens goed lezen (en vergeet niet om hulp te vragen, als het je niet duidelijk is).

“Ik ken vrijwel geen individu, ook geen enkel land waar ook ter wereld, dat zich belangeloos op zal offeren om de rest van de wereld te redden van zijn uitzichtloos bestaan”. En wat zegt dat? Ik ken persoonlijk heel veel mensen, die dat nu juist wel doen. Ik ken ook heel veel landen, die ontwikkelingshulp geven. Maar gezien je uitspraak ben je het wat dat betreft met me eens: die ontwikkelingshulp wordt meestal niet belangeloos gegeven. En je wil me toch niet vertellen, dat je nog nooit van George Soros of Bill Gates hebt gehoord. Het Rode kruis? Artsen zonder Grenzen? Alle mensen die geld geven aan die clubs? Ken je eigenlijk wel veel mensen?

“kleinere en grotere conflicten. En allebei gaan ze komen, dat lijkt me geen moeilijke voorspelling”. dat is precies wat ik ook zeg: als je weigert de problemen op te lossen, zullen die conflicten vanzelf komen. Dat wordt een ´self fulfilling prophecy´ genoemd.

2Er wordt gigantisch veel uitgegeven aan defensie, ook door straatarme landen (Noord-Korea als mooi voorbeeld) en dan kunnen wij hier niet net doen of die wapens worden aangeschaft om in de vitrine te zetten”.

“Er wordt gigantisch veel uitgegeven aan defensie, ook door straatarme landen (Noord-Korea als mooi voorbeeld) en dan kunnen wij hier niet net doen of die wapens worden aangeschaft om in de vitrine te zetten”. Dat is ook al geen echt overtuigend argument. Ik geloof niet, dat jij er weet van hebt, hoe groot het defensiebudget van Noord Korea bijvoorbeeld is en hoe zich dat verhoudt tot het Nederlandse defensiebudget. Als je dat wel zou weten, is je argument een argument om ons defensiebudget drastisch te verlagen namelijk. Noord Korea heeft ongeveer 23 miljoen inwoners en een defensiebudget van 1,3 miljard (snelst gevonden cijfer uit 2000; het hoogst gevonden cijfer spreekt over ruim 4 miljard in 2006). Nederland: 17 miljoen inwoners, defensiebudget in 2001 jaar 5,5 miljard (zelfde bron als de 1,3 miljard dollar van NK; in 2007 was het Nl defensiebudget ruim 8 miljard euro). Procentueel mag het er in Noord Korea dan wel indrukwekkend uitzien, maar in harde dollars hebben ze toch last van het ook door jou al onderkende feit, dat ze straatarm zijn. In het jaar 2000 was de donatie van wapenproducent Lockheed Martin aan de Republikeinse en Democratische partijkas in totaal (60% Rep 40% Dem) groter dan het defensiebudget van Noord Korea… Ik denk niet dat die Noord Koreanen ons zo gauw aan zullen vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Abhorsen

@15, Ik had altijd uit de geschiedenis les begrepen dat het vooral verouderd was omdat Nederland zich eigenlijk neutraal achte en dacht dat het toch nooit meer in oorlog zou komen. Maar ik geef er meteen bij toe dat dit kennis van lang geleden is. Misschien zowel feitelijk als in mijn stoffige hoofd achterhaald.

Alsnog denk ik dat het niet wijs is om het leger af te schaffen. Wat voor mij overigens een verandering in inzicht is. Toen ik gekeurd moest worden een kleine eeuwigheid terug nu heb ik daar nog eens een gezellig gesprek over gehad met zo’n knakker die je daar ondervroeg. “Afschaffen dat leger, tegen Duitsland hielden we het ook maar 5 dagen uit. Alleen Belgie kunnen we aan!”.

Ik denk juist dat Nederland goed een kleine rol kan vervullen binnen het “westerse leger” (de NATO) en het “wereld leger” (de VN). Het is allemaal niet helemaal okay natuurlijk. Verre van eigenlijk. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat deze organen gevoed worden door ALLE aangesloten landen.

Nederland zelf is geen NATO of VN macht. Maar we kunnen wel een klein beetje mee doen. Dit zodat beide organen kunnen blijven functioneren (en dat is nodig in mijn ogen) en zodat ze niet overheerst worden door slechts 1 of 2 landen.

Daarnaast lijkt het mij gewoon wijsheid om een leger te behouden omdat je nooit weet hoe de situatie zich wijzigt. Je weet nooit, misschien brokkeld bijv Amerika wel uit elkaar en is Europa toch weer op zichzelf aangewezen ofzo. Niet dat ik dat zo een twee drie zie gebeuren. Maar het kan geen kwaad vooruit te blijven denken. Ook ver over de generaties heen. En wie weet of je het nog eens nodig hebt.

Nederland heeft ook niet altijd slecht gepresteerd militair. Al is het al weer een tijdje terug dat we een wereldmacht waren, maar we zijn er wel eentje geweest. Tja een wereldmachtje dan. Je weet nooit hoe de situatie over 200 a 300 jaar is. Misschien zijn we eindelijk wijs genoeg geworden en zijn reageerders als de Hassan’s en Klaas de Vriesjes hier uitgestorven. Maar voor het zelfde geld zijn die twee in de overvloed en is zo’n legertje toch nog verdomd handig :p

 • Vorige discussie