PvdA: Topsalarissen Rode Kruis

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

PvdA: Topsalarissen Rode Kruis

Wonderlijk om
te zien dat het debat over topsalarissen geheel aan snv en rode kruis is
voorbijgegaan.

0

Reacties (21)

#1 Jonas

Bedankt SP! Nu mag de PvdA eindelijk de hand in eigen boezem steken, hoeveel leden van deze partij hebben niet geprofiteerd van de verzelfstandigingen en privatiseringen. Bij woningcooperaties, welzijnsinstellingen en consultancyburootjes.

 • Volgende discussie
#2 Mark

@1: kun je dit wat verder verklaren en onderbouwen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ernest

@1 @2 Ik ben wel benieuwd naar de tarieven van advies- en interimmanagementbureaus, zoals “Boer en Croon” waar oa PvdA politici bij werken. Die tarieven moeten toch makkelijk openbaar zijn omdat verschillende politici dicht bij de opdrachten zitten die dergelijke bureaus krijgen. Ze komen al snel aan de 1000 euro per dag. En doen dat heus niet voor een paar dagen per jaar.
Hun buro is weliswaar geen “goed doel”, maar hun opdrachtgever zit wel vaak in de publieke sector. En zouden ze echt slechter werk afleveren als ze de helft betaald zouden krijgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@1 & 3: en de andere politieke partijen dan? Kunnen jullie bewijzen, dat (vrijwel) alleen PvdA politici hebben geprofiteerd van de verzelfstandigingen en privatiseringen, of dat alleen PvdA’ers bij door de regering ingehuurde adviesbureau´s werken? Of roepen jullie zo maar wat?

In het kader van de vrijheid van meningsuiting mag je tegenwoordig roepen wat je wil, maar niet alles, wat geroepen wordt, is waar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jonas

@4. Ik zeg niet dat het alleen de PvdA is, alleen als ze kritiek hebben, alleen maar een mail, spreek je dan namens de gehele partij?, maar dat terzijde. Heb je kritiek wat heel goed is, begin bij jezelf/je eigen club!

De PvdA is zeker niet alleen verantwoordelijk voor wat Ernest ook aangeeft, maar de partij staat bekend als een leuke opstap voor hoger opgeleiden naar managersposten in de publieke sector. En daarvan ken ik helaas teveel voorbeelden. Niet dat alle managers fout bezig zijn, maar belangenverstrengeling, uitgeschakelde controlemechanismen, exorbitante bonussen voor niet echt bewezen diensten en bovenal verwisseling doel en middel (niet resultaatgericht).

Is dat structureel aan de hand? Moeilijke vraag, het lijkt me geen incidenten, maar wat ik al aangeef: waar zijn de controlemechanismen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ernest

@4 De PvdA roept ook maar wat: “Wonderlijk om te zien dat het debat over topsalarissen geheel aan snv en rode kruis is voorbijgegaan.” Hoezo voorbijgegaan? De salarissen worden toch verlaagd? Dat gaat echt niet makkelijk hoor, dat weet de gemiddelde vakbondsman ook.
Mevrouw Dikkers roept dit met een air alsof stafmensen bij de SNV en Rode Kruis niet zo veel mogen verdienen, maar wat geeft haar het recht om dat te zeggen? Ze doen er toch ook wat voor? Misschien storten ze hun te veel wel terug in de kas, of geven ze het weg aan andere goede doelen. Er is wel eens iets door haar voorzitster geroepen, maar dat gaf vooral veel protesten onder de goed verdienende eminences grises. Heb je ooit Hans Alders of anderen openlijk een stapje terug horen zetten?
Ik ben overigens van mening dat de salarissen van de premier en ministers wel fors omhoog moeten, om eens een nuchturdur kijk op die salarishoogtes te krijgen. Nu zijn ze te laag. Volgens mij verdient een beetje gekwalificeerde IT freelancer al meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@5: de conclusie zou ook kunnen zijn, dat er bij de PvdA wel vragen gesteld worden, die bij CDA en VVD niet gesteld worden. Hoewel m.n. VVDers natuurlijk hun politieke loopbaan eerder als opstapje naar de nog beter betaalde banen in het bedrijfsleven gebruiken, dan als opstapje naar gesubsidieerde instellingen. En als je vraagt, waar de controlemechanismen zijn, kan ik je vertellen, dat er iig meer controlemechanismen op gesubsidieerde instellingen zijn dan op het bedrijfsleven, waar het ook maar de vraag is, of het ons uit de zak geklopte geld goed wordt besteed. Waarom zouden de argumenten van Ernest niet ook voor het bedrijfsleven gelden? 1000 Euro per dag voor een consultant is een heel normaal tarief. Waarom moet zo iemand in de publieke sector minder betaald krijgen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Jonas

Een essentiële vraag: waarom moet zo iemand in de publieke sector minder betaald krijgen? Ik keer de vraag om als in het bedrijfsleven exorbitante bonussen worden uitgekeerd, hoeft dat bij de overheid zeker niet.

Over de controlemechanismen heb ik mijn vraagtekens, vooral omdat het bij de (semi-)publieke sector vaak meerdere gemeenten zijn, wethouders. De mensen kennen elkaar vaak persoonlijk. Benoemen elkaar. Spelen elkaar de bal toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@6: Misschien roept mw Dikker dit wel, omdat de voorzitters van SNV (Dirk Elsen leverde 50% van zijn salaris bij ABNAmro in om dit werk te doen) en Rode Kruis (Elco Brinkman) geen PvdAers zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@8: dat gebeurt in het bedrijfsleven ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@8:

als in het bedrijfsleven exorbitante bonussen worden uitgekeerd, hoeft dat bij de overheid zeker niet

???? Volgens mij moet je dan die exorbitante bonussen aanpakken, als je een kwalitatief goede overheid wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Ernest

Probleem met de publieke sector is natuurlijk dat er veel minder duidelijke “bedrijfs”resultaten zijn. Ook de Rekenkamer schrijft herhaaldelijk dat de overheid veel beter moet letten op de resultaten van het voorgenomen beleid. In de publieke sector word je betaald voor “er bij zijn”. In het bedrijfsleven moet je er ook nog wat voor hebben gedaan, althans, als het goed is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jonas

In de (semi-) publieke sector zijn veel heilige huisjes, waar het middel boven het doel staat. Resultaat is vrij moeilijk in te schatten want bij de jaarlijkse rapporten zijn de verhullende teksten, lijsten met fouten bij cliënten, weinig zelfkritiek/-reflectie en grote eigendunk/borstklopperij meer dan aanwezig. Iig wat ik heb gelezen.

En dat zijn dan klachten over de vorm van communicatie, het is een grote uitdaging om een goede beeldvorming te krijgen van de geboekte resultaten, de effectiviteit en hoe de organisatie functioneert. Soms staan er financiële lijken in de kast waar niemand van afweet, de bestuurs/directievoorzitter is op het juiste moment naar een andere leuke functie en de gemeente/gemeenschap mag betalen voor het disfunctioneren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

@5: zijn dat voorbeelden van bekende mensen, kamerleden bv.? Kun je er een paar noemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@12:

In het bedrijfsleven moet je er ook nog wat voor hebben gedaan, althans, als het goed is

In de publieke sector ook, althans, als het goed is.

@13:

Resultaat is vrij moeilijk in te schatten want bij de jaarlijkse rapporten zijn de verhullende teksten, lijsten met fouten bij cliënten, weinig zelfkritiek/-reflectie en grote eigendunk/borstklopperij meer dan aanwezig

Geldt ook in het bedrijfsleven. Kijk maar eens naar de banken, bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jonas

@14. Het gaat niet om de poppetjes, meer de kritiek in het algemeen, zoals Ernest ook aangeeft – resultaten, financieel beheer, belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling is niet altijd fout, want netwerken is zeker belangrijk, en integrale samenwerking tussen maatschappelijke organisaties is vaak toe te juichen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Ernest

@ 14 Nou neem Walter Etty, een vooraanstaand PvdA-er. Op LinkedIn staat: “Hij was projectleider voor complexe ruimtelijke projecten zoals het Museumplein en het Wieringerrandmeer.”
Maar ook, uit ene bericht over de VVD-er Hooijmaijers: “Anderhalf jaar lang probeerden de ambtenaren Hooijmaijers en de projectontwikkelaar ervan te overtuigen dat de afspraken onaanvaardbare risico?s inhielden voor de provincie, maar zij stuitten daarbij op een muur van onbegrip.(…) Ook stelden de ambtenaren dat er tussen de betrokken marktpartijen en overheden geen enkel vertrouwen was, en dat de private partijen ? in tegenstelling tot de provincie zelf ? nauwelijks risico liepen.”
Wat deed Etty hier? “Projectleiding”? Ik beschuldig Etty niet hoor, daarvoor weet ik te weinig van hetproject, maar het hele gedoe rond dit project lijkt pas naar buiten te zijn gekomen na het Noordhollandse debacle met IceSave van Hooijmaijers, en niet doordat mensen in een eerder stadium al echt de publieke zaak behartigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Teun

@8“Een essentiële vraag: waarom moet zo iemand in de publieke sector minder betaald krijgen?”

Ten eerste omdat iemand in de publieke sector geen bedrijfsrisico loopt en ten tweede omdat de we willen dat publieke taken een beetje goedkoop uitgevoerd worden. Dat willen we natuurlijk ook met private marktmechanismes, maar in het publieke domein is er geen mechanisme om dat te bewerkstelligen*.

Dit is precies dezelfde argumenten die je ook tegen topsalarissen voor medisch specialisten kunt aanvoeren (los van het feit dat die onregelmatige werktijden hebben en 24uur paraat moeten staan)

*) ik zeg niet dat dat in de private sector wel altijd werkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Erik

@18:”Ten eerste omdat iemand in de publieke sector geen bedrijfsrisico loopt”
Is het een bedrijsrisiko als je je bonus misloopt? Het gaat hier niet over mensen die aan het hoofd staan van hun eigen bedrijf, maar over mensen in loondienst dat eigendom is van anderen, al kunnen ze natuurlijk zelf ook aandelen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Erik

Na “loondienst” had uiteraard nog “bij een bedrijf” moeten staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jonas

De NRC meent dat deze discussie maatschappelijk breed wordt gevoerd ‘over salariëring van directeuren van verzelfstandigde overheidsorganisaties en gesubsidieerde instellingen’.

http://www.nrc.nl/binnenland/article2576317.ece/Hulporganisatie_weigert_korting_salaris_directeur

 • Vorige discussie