Pleidooi van de dag: vrijheid van meningsuiting

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Freek at Luxor (Foto: Flickr/Erwin boogert)“Tot u Jan Peter Balkenende, richt ik mij. Omdat ik het met u wil hebben over de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali. En vooral de weigering van uw regering die buiten Nederland te garanderen. Dat wil ik met u persoonlijk in de eerste plaats omdat u kortgeleden ons kunstenaars heeft uitgedaagd ons eens wat meer te bemoeien met de maatschappij en het debat niet te schuwen. In de tweede plaats omdat u de discussie rond het verval van normen en waarden heeft aangeslingerd. Ten derde omdat u gezien de gretigheid ons leger waar ook ter wereld in te zetten er kennelijk naar hunkert de eer van Nederland hoog te houden. En in de vierde plaats omdat u als protestant- christen weet hoeveel bloed er vloeide voor de vrijheid van meningsuiting en welke onbetwiste hoofdrol ons land in die strijd speelde.

Vrijheid van meningsuiting laat ik het nog maar eens definiëren, is te mogen zeggen waartoe het geweten dwingt. Dat houdt in voor u als politiek leider dat u zich niet genoeg kunt uitspreken voor dat grondrecht. Dat u hen die dat recht menen te moeten aantasten duidelijk te kennen geeft daar niet van gediend te zijn, maar vooral ook degene die door het geven van zijn/haar mening in gevaar komt te beschermen. Tot zover zult u het hartgrondig met mij eens zijn.

Maar kennelijk houdt die bescherming van landgenoten buiten onze landsgrenzen op. Wat heeft dat met principes te maken? Dat heeft er alleen mee te maken dat het gedoe eromheen irriteert. Geld hebben we het niet over want het schijnt zelfs goedkoper te zijn om mevrouw Hirsi Ali in de Verenigde Staten te beveiligen. Dat zou betekenen dat het pal staan voor uw normen en waarden zijn grens bereikt als het te veel gedoe wordt. U dacht door gebruik te maken van de Ayaan moeheid bij de mensen u die moeite te kunnen besparen.

Dat is een man van uw kaliber toch onwaardig. U heeft als protestant christen een ereschuld aan álle martelaren voor de zaak van de vrijheid van meningsuiting. Het gaat om meer dan een persoon. Het reikt verder dan Nederland. Ik raad u aan uw besluit omtrent Ayaans beveiliging in het buitenland te heroverwegen en het idee dat de wereld over Nederland heeft als tolerant, barmhartig en vastberaden land nieuw leven in te blazen. Ik verzoek u in ieder geval te reageren op dit appel omdat anders uw woorden over dat maatschappelijk debat met kunstenaars loos blijken.

Ons bereiken inmiddels berichten dat Frankrijk op de loer ligt Ayaan in te lijven. Kom op, ridder Balkenende spring op uw paard en in galop achter de roofridder Sarkozy aan, die de wittebroodsweken nog niet achter de rug, er met de trots van Nederland vandoor dreigt te gaan. Het is een erezaak. een principiële zaak, een nationale zaak. Kom op Jan Peter gooi ons land niet te grabbel. Te paard!”

Aldus een in het hart geraakte Freek de Jonge ?tijdens Pauw en Witteman– in een persoonlijke column gericht aan Jan Peter Balkenende.

Freek de Jonge heeft GeenCommentaar toestemming gegeven om zijn woorden over te nemen.

Reacties (17)

#1 Jay

Maar kennelijk houdt die bescherming van landgenoten buiten onze landsgrenzen op. Wat heeft dat met principes te maken? Dat heeft er alleen mee te maken dat het gedoe eromheen irriteert.

Scherp.

Kom op, ridder Balkenende spring op uw paard en in galop achter de roofridder Sarkozy aan, die de wittebroodsweken nog niet achter de rug, er met de trots van Nederland vandoor dreigt te gaan.

Minder scherp.

Maar met de strekking ben ik het eens, hoewel ik bang ben dat het te laat is om het gezicht nog te redden.

 • Volgende discussie
#2 Baron E

Wat Jay zegt.

En ik snapte niet waarom FdJ meermalen het “protestant-christen” (uitgesproken als “gristen”) zijn van Balkenende erbij haalde. Alsof de overwegingen over dit onderwerp voor iemand met een andere levenovertuiging anders zouden zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Baron E

Overigens vind ik wel dat er grenzen gesteld kunnen worden aan hoeveel je uit wilt geven aan iemands beveiliging.

Als ik graag jaarlijks drie keer de wereld rond wil reizen, moet de staat dan ook maar een legertje beveiligers eerste klas met mij mee laten vliegen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Teun

@2 Alsof de overwegingen over dit onderwerp voor iemand met een andere levenovertuiging anders zouden zijn.

uuuhhh, ja…

Balkenende gaat namelijk (al dan niet bewust en al dan niet publiekelijk) behoorlijk prat op zijn Christelijk superioriteitsgevoel. Dan mag je hem daar ook op aanspreken. Zie (toevallig) ook de ijzersterke column van Wijnberg in NRC.next (sorry: geen link)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Baron E

Dat Balkenende zelf argumenten hanteert waar ik (en ik neem aan Freek de Jonge ook) geen enkele waarde aan hecht, betekent toch nog niet dat “wij” hem daar dan ook aan moeten houden?

Ik vind het een zwaktebod.

Je kan niet een argument verwerpen maar dan wel verwachten dat de andere partij er wel de negatieve consequenties van moet accepteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mark

Je moet iemand altijd aanspreken op inconsequent gedrag. Een politicus die A uitdraagt en B doet moet tot de orde geroepen worden. Daar is niks zwaks aan.

De bedoeling van je laatste zin ontgaat me; welk argument wordt door wie verworpen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Baron E

Je moet iemand altijd aanspreken op inconsequent gedrag.
Dat ben ik met je eens, maar ik zou nooit zeggen: “Ik ben het niet eens met jouw moraal, maar in dit geval dien je je er wel aan te houden.”

De bedoeling van je laatste zin ontgaat me; welk argument wordt door wie verworpen?
Meer algemeen bedoeld, maar in dit geval het argument dat de christelijke waarden van enige betekenis zouden zijn, dat door mij, maar voor zover ik weet ook door FdJ verworpen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

Het punt is denk ik dat in dit geval de Normen en Waarden van Balkie een actie tot gevolg zouden moeten hebben die aansluit bij de N&W van Freek. Dat maakt het geoorloofd om Balk op die N&W aan te spreken; m.a.w. het zijn N&W die ook door niet-christenen worden gedeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Laurent

Laat het maar aan Balkenende over ons internationaal een figuur te laten slaan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Teun

@7 eens met #8. bovendien kan Freeks verhaal wel aan Balkenende appelleren door aan zijn N&W referentiekader te refereren. een geoorloofde retorische techniek, lijkt mij: “U zegt toch altijd zus-en-zo? Dan moet dit u toch aanspreken.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Henk van S tot S

Sommige oudere mensen worden milder.
Freek gelukkig niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Albert Schwein

Freek is zelf doordrenkt van een heavy protestants-christelijk levensgevoel en mag van daaruit rustig een beroep doen op dat van Balk. De ene dominee tegen de ander, zeg maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Anno Zijlstra

Freeks reactie komt als mosterd na de maaltijd nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 bart

Ik ga vanmiddag asiel aanvragen in frankrijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Albert Schwein

@14: Zielepiet. Als Nederlander kun je je zo in Frankrijk vestigen. Hup, die koffertjes gepakt en wegwezen dus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Gijswijs

@Baron, Think Tank en de rest.
Ik dacht dat Freek JP juist aansprak op zijn protestant christelijke N&W, omdat JP deze uberhaupt kan beleiden vanwege het feit dat deze zo zwaar bevochten zijn tijdens de reformatie.

Als protestant christen met historisch besef zou je moeten weten dat vrijheid van meningsuiting zijn prijs kent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 dramklukkel

Jongens, JP is een Zeeuw. En wat weten we dáárvan? Nounounou?

 • Vorige discussie