1. 1

  Hoezo en daarna taartjes? Het lijkt me toch al nuttig als je plastic van wat anders dan olie kunt maken, want die olie wordt steeds maar schaarser. De vraag is natuurlijk vooral of het ook enigszins economisch/efficiënt kan.

 2. 2

  Ik heb zo mijn twijfels. Het exergieverschil tussen een koolwaterstof als grondstof en plastic is niet zo groot. Het exergieverschil tussen plastic en CO2 + H2O is wel groot. Lijkt mij daardoor lastig om, beginnend met CO2, een procesroute naar plastic te krijgen die grondstof en energie efficiënter is dan de huidige.

 3. 4

  @2: Efficiënter dan het huidige proces hoeft niet, want dat is op middellange termijn niet meer mogelijk (vanwege gebrek aan de grondstof). Maar er zit natuurlijk wel een bovengrens aan de hoeveelheid energie en dus geld die het mag kosten voor hout, metalen, aardewerk en dat soort producten aantrekkelijker worden.

 4. 5

  @4 Overschakelen op een alternatieve materialen die minder beslag leggen op resources, zoals hout, helpt natuurlijk. Punt hier is dat het alternatieve plastic (op het eerste gezicht) juist een groter beslag legt op resources. Hoe kan het alternatieve plastic dan bijdragen aan de oplossing?

 5. 6

  @Anton, #5 Hoe kan het alternatieve plastic dan bijdragen aan de oplossing?

  Dat hangt er vanaf wat het probleem is, he ;-) Vooralsnog is dat nog altijd geen tekort aan “resources” (ahum, wat een zinloze generalisatie is dat), maar eeder een overschot aan CO2. Dat laatste probleem wordt enigzins verlicht door deze wijze van plastic te produceren. Het is natuurlijk volstrekt nutteloos als je de voor dit proces benodigde energie haalt uit het verbranden van koolwaterstoffen, maar dat hoeft natuurlijk niet; er zijn legio alternatieven. En op de (zeer) lange termijn is het zeer denkbaar dat we aan energie uberhaupt geen tekort hebben, mogelijk zelfs in dusdanige mate dat de efficientie van zo’n proces niet eens zoveel uitmaakt. Echter, zolang we nog een significant deel van onze energie uit het verbranden van fossiele koolwaterstoffen halen, hebben we hier inderdaad niks aan. Jouw twijfels passen mijns inziens dan ook hooguit bij de korte termijn.

  We doen net alsof energie-efficientie op de lange termijn het hoogste doel is. Dat is het niet; dat is nu een toevallig modeverschijnsel omdat energieverbruik vrijwel gelijk staat aan milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Dat modeverschijnsel zal op de middellange termijn al wat afkalven als we meer duurzame alternatieven vinden en op de zeer lange termijn zal het ongetwijfeld omslaan in ongebreidelde verspilling van energie uit kernfusie. Het enige waar we op de lange termijn wel zuinig op moeten zijn, zijn niet-duurzaam verkregen “resources”. Geen van de bij dit proces benodigde “resources” valt daaronder.

  Los daarvan weet ik niet precies hoe hun proces werkt, maar als het lijkt op fotosynthese, schiet een chemische benadering sowieso tekort. Met enkel chemie is de bijna 100% efficientie van fotosynthese immers ook niet verklaarbaar; er komt een aardige zwik ontzettend interessante quantumeffecten bij kijken.

 6. 7

  Volgens mij is dit een van die dingen die je in klas 4 VWO al precies kunt uitrekenen qua gebruikte energie en gewenst resultaat, en volgens mij valt die balans nogal negatief uit.

 7. 8

  Hoe het procedé precies werkt is me niet duidelijk uit het artikel. Er wordt melding gemaakt van het gebruik van bepaalde chemicaliën die de CO2 kunnen afvangen en omzetten. De specifieke details zijn niet bekend.

  Theoretisch (of liever gezegd, hypothetisch) zou het echter wel mogelijk moeten zijn om middels een kunstmatige variant van fotosynthese kunststoffen te vormen. Planten doen al miljoenen jaren niets anders dan met water (H2O), lucht (CO2) en een externe gratis energiebron (zonlicht) complexe koolwaterstofmoleculen produceren. Deze koolwaterstofverbindingen zijn vele malen complexer dan de polymeren die wij kennen als ‘plastic’.

  Het is eigenlijk de heilige graal van de vernieuwbare grondstoffen. Hypothetisch gezien is het plausibel en ik ben ervan overtuigd dat voortschreidende inzichten in de biochemie uiteindelijk zullen leiden tot een efficiënte fotosynthetische vorm van het produceren van kunststoffen. Het is nu, anno 2010 nog ver gegrepen, maar als je kijkt hoe ver de wetenschap ons gebracht heeft de afgelopen eeuwen en waar het heen gaat, zou het me niet verbazen als een dergelijke methode binnen 50-100 jaar commercieel zal worden toegepast.

  Mvgr – B

 8. 9

  Ja, OF je zet een plantage rubberbomen neer. Maar dat zou de lol die we hebben tijdens het ontwikkelen van deze technologie maar verpesten, nietwaar ?

 9. 10

  @ KJ,
  Hahahaha, een beetje gelijk heb je wel :-)
  Rubber is alleen qua eigenschapen flink anders dan thermoplastische kunststoffen. Maar wellicht is het in de toekomst mogelijk de rubberbomen zodanig genetisch te modificeren dat ze thermoplastische polymeren afscheiden….?

  Een beetje sci-fi wordt het niveau nu wel……

  Mvgr – B

 10. 13

  Ja, meer plastic, dat hebben we nodig. En dan gaan we weer olie verstoken op de schepen die de plastic soep op de oceaan opruimen. Goed bezig.