Plasterk: “Meer ruimte voor verongelijkte religieuzen”

Minister Plasterk van Onderwijs wil via een speciale wet regelen dat er meer ruimte komt voor religieuze verongelijktheid. “Dat god niet bestaat, leidt tot enorme gefrustreerdheid bij religieuzen. Je ziet religieuzen massaal in denial gaan en dat geeft allerlei vreemde excessen.” De bewindsman pleit er daarom voor religieuzen veel meer ruimte te geven om hun dingetjes in de openbare ruimte te doen. “Geef ze wat schooltjes, wat straatjes met lingerievrije reclamebordjes of een onschuldig hoogleraarschapje. Dan hebben ze in ieder geval het idee er een beetje bij te horen.”

Hoewel het aantal religieuzen in de afgelopen decennia drastisch is gedaald, gaan de overgebleven gelovigen steeds luidruchtiger zitten doen. Kenmerkend is de combi lange teentjes/korte lontjes en de rigide preoccupatie met sex. Bovendien kunnen religieuzen slecht tegen grappen, ze zijn bang voor homo’s en schaars geklede vrouwen, en ze denken dat ze na dit leven in een soort pretpark terecht komen. “En on top”, vervolgt Plasterk, die zichtbaar moeite doet om zijn lach in te houden, “denken ze dat er boven op een wolk een soort van kerel met een baard de wereld zit te bestieren.”

“Hoe dan ook”, meent Plasterk, “dit zijn denkbeeldjes waar je – hoe raar ook – rekening mee moet houden. We hebben nu eenmaal een maatschappij waarin gezond denkende mensen en gelovigen naast elkaar moeten kunnen leven. En omdat gelovigen niet heel veel ruimte hebben voor andere denkbeelden, vind ik dat niet-gelovigen die ruimte dan maar moeten scheppen. Zie het als een cadeautje van atheïsten aan god.”

In het wetsvoorstel wil Plasterk opnemen dat religieuzen meer vrijheid van onderwijs krijgen. “Uiteraard moeten de kids daar leren rekenen en schrijven. Maar er is ook ruimte om de kids te vertellen dat de aarde is gemaakt van appeltaart. Of dat homosexuelen eigenlijk profeten zijn. Of dat lelijke vrouwen geen leggings mogen dragen. Kortom, het moeten onderwijskundige speelplekjes zijn waar ruimte is voor de meest exotische religieuze fantasieën. En om het af te toppen kunnen we hier en daar nog wel een hoogleraarschap verzinnen in het één of andere alpha-vakje. Dan is het allemaal net echt.”

Op de vraag of daar geen hele generatie kinderen met een verwrongen wereldbeeld uit ontstaat, antwoordt de minister: “Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Hoe religieuzer de opvoeding van een kind, hoe groter de kans dat het kind later met die religie breekt. Dus laat die predikers met hun boekjes zich maar lekker uitleven op die kids.”

Daarnaast wil de minister dat er speciale reli-potjes komen van waaruit religieuzen gescheiden zwemlessen, zondagsrusthuizen, ondoorzichtig textiel en poliokuren kunnen betalen. “Maar ik sluit ook niet uit dat we tijdelijk een Rijkskerst en Rijksramadan onder de wet laten vallen. Daar schep je ook weer een stukje folkloregebeuren mee in de wijk. Leuk toch?”

Met de Wet Verongelijkte Religieuzen lijkt Plasterk het religieuze gevoel in de samenwerking een enorme boost te willen geven. De bewindsman ontkent dat: “Als god dankzij mijn wet ineens weer gaat bestaan, dan bewijst dat vooral dat Ronald Plasterk bestaat. En dat is natuurlijk best wel een geinige gedachte.”

 1. 2

  “ziet religieuzen massaal in denial gaan ….” dat doet mij toch meer aan een gang naar de psychiater denken, al dan niet verplicht. Ik vind het overigens geen argument om naar meer religieus geblaaskaak te gaan luisteren.

  Maar ja: Plas-sterk = mega-zeikert

  Wel ben ik voor een wettelijk verbod op het dragen van leggings door lelijke vrouwen.

 2. 9

  He’s back :))

  Carlos toch… luister je nu echt naar reaguurders.
  Softie…!!

  Maar eerlijk is eerlijk Perik, reactie #1 laat zien dat je hard nodig bent.
  *gaat een wijntje drinken op de goede afloop*

 3. 12

  @qwerty: Nu uit het filter. En over Perik, we hebben zelfs het dreigement geuit hem te helpen bij een verbouwing om er maar voor te zorgen dat hij snel weer ging schrijven.

  @stoethaspel: tags!

 4. 13

  Ik, Ernst, voorzitter van de Bond van Verongelijkte Religieuzen wil graag benadrukken dat wij de schertsende toon van de minister hoog opnemen. Daarnaast weet ieder ongeletterd kind dat de wereld niet van appeltaart, maar van slagroomtaart is gemaakt.

 5. 17

  Leuk stukje, maar..uhm, een vergelijkbaar satirisch stuk heeft het Blad opinio al eerder de kop gekost.
  Het is natuurlijk maar de vraag of Plasterk even lange tenen heeft als Balkenende, maar de kans dat de landsadvocaat straks jullie pad kruist blijft aanwezig.
  In dat geval: sterkte.
  *alvast popcorn en bier klaarzet*

 6. 19

  @13: ja, ja de AIVD schaduwt Plasterk sinds vanmiddag 16u15…

  Ik stel voor om Art. 1 van de grondwet zo te veranderen dat uitsluitend gediscrimineerde islamitische homosexuelen het recht hebben om leggings te dragen. Ik heb gezegd.

 7. 21

  Ik vind het prima wat Ronald oppert, en vooral dat atheisten die ruimte dan maar Moeten geven. Dit maakt mij als agnost nog vrijer. En zo heb ik het graag. Slimme gozer die Plasterk, maar niet zo intelligent. Hij komt een beetje overbodig op mij over. Maar dat staat em vrij. Meneer doet maar.

 8. 24

  En inderdaad ik lees mee het zou zomaar kunnen dat ik een aanklacht wegens aanmoedigen tot discriminatie van religieuzen doe.

  Alhoewel
  Aan de andere kant laat een dergelijk artikel op deze site ook wel zien wat het niveau is. Degene die met dit artikel het meest in de zeik wordt gezet is de schrijver zelf. Die zijn zieke wereldbeeld hier toont en laat zien dat hij een van degenen is die beter in een psychiatrische inrichting kan zitten dan daar buiten.

 9. 28

  Was deze grap maar waar, en wat zou het heerlijk zijn als er dat ook wat meer ruimte was voor het ontkennen van de verstandsverbijstering die men geloof noemt.

 10. 29

  @12 (Steeph over verbouwhulpdreigement) Verbouwen en een sociaal leven gaan gewoon niet zo goed samen.

  Oh, en is ‘Parodie brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe’ geen betere tag? (Danwel: Satire kan het sperma beschadigen)

 11. 30

  ja maar, atheisme is ook een geloof.

  er zou in dit stuk meer een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen geloof, religie en godsdienst.

  Dat mensen alleen maar uit moleculen bestaan is ook een geloof, want niet bewezen. Waar komen dan het gevoel en de emoties vandaan en het bewustzijn en zo. En wat is dan de zin van het leven.
  Dus alles waar je in gelooft is een geloof.
  aangezien we niet weten hoe het allemaal precies werkt en waarom, is alles daarover een geloof.
  Het woord religie is ook breed: dat woord wordt meer gebruikt voor een geloof samen met andere mensen en daar samen handelingen en rituelen mee doen om daar uitdrukking aan te geven.

  Het woord godsdienst is een beperkte opvatting van religie.
  dus gods-dienst is het idee dat er 1 god is, en dat je die moet dienen, op een bepaalde manier.

  Deze laatste groep religieuzen: de godsdienstigen, hebben inderdaad alle ruimte en zijn verongelijkt. Ze hebben de ruimte voor religieuziteit zich toegeeigend. Dus je moet met ze zijn of anders ben je tegen ze. Maar er zijn heel veel religieuzen of gelovigen, die niet godsdienstig zijn. In ieder geval niet op hun manier.