1. 1

  Van dit soort initiatieven krijg ik weer een beetje vertrouwen dat pro-actief en toekomstgericht landsbestuur ook mogelijk is.

 2. 2

  Er staat ook:

  “Investeer zo snel mogelijk in een slimme energie-infrastructuur,”

  Bedoelen ze daar die slimme meters mee?

 3. 3

  @2:
  Zie pagina 26 van het rapport:

  De uitdaging ligt vooral in het realiseren van slim transport en waar nodig opslag van energie, waarmee het variabele hernieuwbare energieaanbod afgestemd kan worden op de vraag. De inpassing van zeer grote hoeveelheden elektrische energie uit duurzame bronnen zal een grote uitdaging zijn en vergen naar verwachting toepassing van centrale en decentrale opslagtechnieken.

  De infrastructuur moet bovendien smart zijn, waar informatietechnologie bijdraagt aan een goede afstemming van vraag en aanbod. Accu’s van elektrische auto’s kunnen dienen als decentrale opslag mogelijkheid om variabiliteit van decentrale vraag en aanbod op te vangen.

 4. 5

  Oh en ik vind de petitie (of de genoemde punten) erg vaag. Lijkt een beetje als een puntenrijtje waar de meeste partijen van kunnen zeggen dat ze daar al 10 jaar achter staan.

 5. 7

  Oh nee dat gaat helpen, we praten hier tenslotte pas zo’n veertig jaar over dus als we daar nu gewoon eens over gaan praten dan komt het allemaal goed. Het wordt extreem druk in de malebolge en de cocytus.

 6. 10

  @9: Denk anders de spatie daar even weg en doe dan nog eens antwoord geven. Ik weet het namelijk niet, want het wordt me niet duidelijk uit de petitie of die nu pleit voor meer kerncentrales of meer windmolens.

 7. 12

  @10 Ik lees:

  “3. Onzekerheid over de keuze van transitiebrandstof (aardgas, schoon fossiel of kernenergie) creëert ook investeringsonzekerheid.”

  en even verder:

  “Zolang het hernieuwbare aanbod in omvang en vorm nog onvoldoende aansluit op de energievraag, is vooral aardgas zeer goed te combineren met het beoogde snel groeiend aandeel hernieuwbare energie vanwege het variabele en decentrale karakter van aardgascentrales. ”

  De meest voor de hand liggende transitiebrandstof is dus gas volgens dit rapport, niet kernenergie.

 8. 13

  Dit is een gezamenlijk initiatief van leden uit de partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD

  geen kernenergie dus

  snap niet waarom er nog een petitie nodig is, deze partijen hebben samen altijd wel een meerderheid

 9. 14

  @12: Als transitie ja, maar gezien #13 (CDA, VVD) lijkt me heel waarschijnlijk dat onder duurzame energie ook kernenergie verstaan wordt. Van de andere kant betekent het voor GL windmolens (waar ook niet iedereen op zit te wachten). Zo zie je maar, eenieder kan eruit halen wat ie wil.