Nationale Pensioendialoog: handhaaf de omkeerregeling

De pensioenen staan onder druk. Wat nu te doen? De regering heeft ondertussen de Nationale Pensioendialoog gestart. Dat vraagt dus om een bijdrage. Hier een pleidooi voor de handhaving van de omkeerregeling.

Omkeerregeling? Jawel, de omkeerregeling. Simpel gezegd, de premies voor, en het rendement van uw pensioen zijn onbelast tot u met pensioen gaat. Daarna zijn de uitkeringen weer wel belast.

En het is met name het eerste, die vrijstelling, wat vanuit verschillende kanten wordt aangevallen.

De kritiek richt zich op het feit dat dit eigenlijk gewoon inkomen is waar je nu geen belasting over betaalt en later minder dan je nu over je loon zou betalen. Zeg maar een soort subsidie van de overheid en tevens een leuke bijkomstigheid voor de pensioenfondsen en -verzekeraars.

En deze indirecte subsidie zorgt er trouwens voor dat het collectieve karakter van de pensioenvoorziening meerwaarde heeft ten opzicht van ‘gewone’ verzekeringen. Het is dus in belang van de meer commercieel denkende partijen dat door het weghalen van deze regel het ‘ontcollectiviseren’ makkelijker wordt.

Voordat nou ineens iedereen overtuigd is dat de omkeerregeling dan maar afgeschaft moet worden en de staatskas gespekt kan worden, eerst nog even een paar hele belangrijke overwegingen.

Het beargumenteerde voordeel is gelegen in het feit dat – op dit moment – gepensioneerden van nu over het algemeen procentueel minder belasting betalen dan werkenden van nu. Werkenden zouden dus voordeel genieten van het feit dat ze over de pensioenpremie minder belasting betalen dan in het geval dat ze die ingehouden premies als direct loon hadden gekregen.

Dat is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken. Pensionado’s zijn immers geen werknemers. Bovendien kan het belastingtarief aan de pensioenkant natuurlijk altijd aangepast worden om dit ‘gat’ te dichten.

Maar wat veel belangrijker is dat de essentie van de omkeerregeling eigenlijk zit in het gegeven dat je pas belasting betaalt als je het geld ook daadwerkelijk ontvangt.

En dat is dus wel iets wat je wilt: als er straks steeds meer gepensioneerden leven in Nederland, dan is het toch handig dat zij tegen die tijd ook wat belasting betalen aan de overheid van later?

En dan is er nog de belangrijkste reden om pas belasting te betalen als het geld er komt: wie langer leeft en daardoor meer krijgt uit het collectief, betaalt daarover ook meer belasting. Wie niets krijgt, omdat-ie niet ouder wordt dan 65 bijvoorbeeld, hoeft door de omkeerregel ook geen belasting te betalen over zijn aan het collectief betaalde pensioenpremie.

Ik denk dat maar weinig mensen daar iets tegen kunnen hebben. Je hoort ook vaak dat de arbeider in het collectieve pensioen betaalt voor de directeur omdat de laatste gemiddeld ouder wordt? Laat die mensen die dat erg vinden, beseffen dat je met het afschaffen van de omkeerregel de arbeider ook nog eens belasting laat betalen voor de directeur.

Maar dit wordt nooit genoemd, omdat het niet in het belang is van de mensen die de opinie maken. Tegenstanders van het collectieve pensioensysteem en beleidsmakers die belasting naar voren willen halen voor een overheid in financiële nood hebben immers een gezamenlijk belang om dit soort zaken onder de pet te houden.

En stel dat de omkeerregeling wordt afgeschaft, dan is pensioen geen inkomen meer (zegt men nu) en hoef je er geen inkomstenbelasting over te betalen. Maar wie kan nu garanderen dat werknemers die nu over hun pensioenopbouw belasting gaan betalen straks niet alsnog een extra belasting geheven krijgen?

Tot slot moet nog worden gezegd dat wanneer je nu op dergelijke wijze aan het pensioen gaat sleutelen om zo het kortetermijngat van de overheid te dichten, direct bij veel werknemers de hand op de knip zal gaan. Onzekerheid over de opbouw van het pensioen leidt tot spaargedrag (waar je verdorie ook al belasting over betaalt) en werknemers die conservatievere keuzes zullen gaan maken. Immers, hoe lang moeten ze nou echt werken om nog een fatsoenlijk pensioen te krijgen? En is het wel verstandig om minder uren te gaan maken of van baan te wisselen. Enzovoort.

Kortom, blijf van de omkeerregeling af.

Reacties (7)

#1 Toko Senang

de omkeerregeling zorgt er ook voor dat er belasting en premies binnenkomen als de verhouding werkenden/niet werkenden lager wordt. Fijn voor de werkenden over zeg 20 jaar om te weten dat niet alleen zij voor de baby boom kosten opdraaien

 • Volgende discussie
#2 EdEscalier

In andere landen kan je zelf kiezen: http://en.wikipedia.org/wiki/401(k)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bookie

Als roker (in het huidige systeem financiert de roker of anderszins ongezond levende het pensioen van de gezond levende) ben ik in principe voor afschaffing, mits:

– pensioenfondsen worden opgeheven
– het gespaarde bedrag overerfbaar wordt
– je zelf kan beslissen over beleggingen, het gepaarde bedrag besteed kan worden aan aflossing schuld eigen woning(en), luxe terminale zorg e.d.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jack Random

Begin eerst maar met het opheffen van de verplichtstelling tot deelname, en laat mensen zelf kiezen wat ze met hun geld doen. Nu moet ik verplicht elke maand geld doneren aan de royale pensioenen van de babyboomers bij het ABP, terwijl de pot leeg is als ik aan de beurt ben. Ik heb mijn geld nu nodig, om m’n hypotheek boven water te trekken, en het hoofd boven water te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 kevin

En stel dat de omkeerregeling wordt afgeschaft, dan is pensioen geen inkomen meer (zegt men nu) en hoef je er geen inkomstenbelasting over te betalen. Maar wie kan nu garanderen dat werknemers die nu over hun pensioenopbouw belasting gaan betalen straks niet alsnog een extra belasting geheven krijgen?

QFT

Dit soort praatjes kennen we wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 MrOoijer (Jan van Rongen)

De directeur heeft een (vaak prive-)pensioen dat heel anders in elkaar zit en niets te maken heeft met collectieve pensioenen. Dus dat argument is me weinig waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Steeph

@6: Maar het gaat niet over zijn pensioen, maar over de belastingvrijstelling daarop. Dus dat raakt wel iedereen (is uit zelfde pot).

 • Vorige discussie