Pays Bas(que)

De gepensioneerde boswachter Edo Nyland meent dat alle Europese talen afkomstig zijn van 1 basistaal: het Baskisch. Zo is het Nederlands ontstaan als geheimtaal van Benedictijner monniken. Op zijn site heeft Nyland zelfs een verklarende woordenlijst gepubliceerd, waaruit ook blijkt dat zijn Nederlands door een lang verblijf in Canada wat roestig is geworden.

drunk-BEDRONKEN-betrunken: .be-ed.-.ro-onki-in.; obe-eda-aro-onki-in; obegipeko (favourite) edan (drink) arrotzetxe (inn) onkide (round on the house) inor (everyone); “His favourite drink in the inn is the round on the house for everyone”.

Een verwantschap met de basken zou allicht verklaren waarom de Baskische Euskaltel-renners Oranje shirtjes dragen en “pays-Basque” op de bips hebben staan. Oja, en dat Friese kaatsen is natuurlijk gejat van Jai-Alai.

Via Taalpost

 1. 1

  Was Baskisch nou net niet de ene taal in Europa die precies met geen enkele andere taal verwant was?
  Verder maar niet al te serieus nemen. Iedereen weet dat het nederlands afstamt van het Limburgs en zich daarvan heeft afgescheiden in de late middeleeuwen.

 2. 4

  Zeer interessante theorie overigens: Ik ga even mijn invulling eraan geven. De oorspronkelijke Indo-Europeanen verspreiden zich vanuit Anantolie samen met landbouw over Zuid-, Oost- en Middel-Europa. Gelijk de westerlingen in Australie of Noord-Amerika vernietigen zij de oorspronkelijke jager-verzamelaar culturen door oorlog en verspreiding van ziektes en mogelijkerwijs zelfs alcohol.

  In het noorden stuiten ze op een etnische groep die geen onderspit delft maar gedeeltelijk de taal en gewoontes langzaam overneemt. Het is aangetoond dat graanteelt tot drie keer in Scandinavie is geintroduceert, waarna het pas definitief zijn intrede deed.

  Dat maakt de germanen tot niet-arier :-)

  Hahaha. Dat vind ik nou leuk.

 3. 5

  Deze meneer lijkt bloedserieus te zijn, maar je hoeft geen colleges historische taalkunde gevolgd te hebben om te zien dat zijn theorie kant noch wal raakt, maar daarom niet minder vermakelijk is. Deze fantast herleidt elke taal tot het baskisch door woorden in een willekeurige taal in stukjes te hakken en daarna te kijken of de afzonderlijke (groepjes) lettergrepen in een baskisch woordenboek voorkomen. En als die overeenkomst wordt gehinderd door een letter of klank, dan noemt hij die simpelweg “betekenisloos”, al naar gelang het hem uitkomt.
  Ja, zo kan ik het ook. Een aantal jaren terug was er geloof ik een andere grappige Nederlandse meneer die op precies dezelfde manier iedere taal in de wereld tot het Nederlands herleidde.
  Wie er de tijd en de gekte voor had, zou zonder moeite een zelfde project kunnen beginnen om aan te tonen dat het Japans eigenlijk is uitgevonden door prehistorische finse rendierfokkers met een avontuurlijke inborst.
  Of wat dacht je hiervan? Het woord “tomahawk” is een engelse transliteratie van een woord uit het Algonquin. Zeggen ze…maar ik kan laten zien dat het Algonquin van het Engels afstamt. To-ma-hawk ofwel To-my-hawk dwz “naar mijn havik”, want die indianen gooiden vroeger hun tomahawk om die vogels te vangen.
  Etc. etc.

 4. 6

  @ Pelayo: Germanen kwamen pas veel later- je kunt het hoogstens over de oerbevolking van Europa hebben.
  Het oergermaans is gewoon een Indo-Europeesche taal, waar nog wat niet-IE woorden in zijn achtergebleven zouden kunnen zijn.

  Niet alleen de germanen zijn geen ariers; dat geldt net zo goed voor de rest van de europeanen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het slechts een kleine minderheid was die hier z’n land kwam bebouwen enz’n heil kwam zoeken.
  Van de andere kant: aangezien er al zo verrekte veel generaties overheen zijn gegaan, is waarschijnlijk het grootste gedeelte van de wereldbevolking een stukje arier…

 5. 7

  @ Pelayo

  quote:
  “In het noorden stuiten ze op een etnische groep die geen onderspit delft maar gedeeltelijk de taal en gewoontes langzaam overneemt. Het is aangetoond dat graanteelt tot drie keer in Scandinavie is geintroduceert, waarna het pas definitief zijn intrede deed.
  Dat maakt de germanen tot niet-arier :-)
  Hahaha. Dat vind ik nou leuk.”

  ??? van deze redenering snap ik daarentegen helemaal niets… hoe en waarom is dit leuk?

 6. 9

  Moehahaha… ja da’s inderdaad hilarisch.
  Ik vraag me alleen af of iedereen begrijpt dat wat de Nazis verstonden onder “arier” het resultaat was van onder andere verkeerd begrepen (of bewust vertekende) termen uit de historische taalwetenschap en de (pseudo-wetenschap) eugenetica. De term “Ariers” waarmee de Nazis de germaanse volken aanduidden was en is betekenisloos, omdat het gebaseerd was/is op een niet-bestaand verband tussen taal, genetische verwantschap en een zelfbenoemde culturele en fysieke superioriteit.

 7. 10

  Germaanse raszuiverheid, hilarisch inderdaad. En dan van de joden beweren dat het een gedegenereerd volk van bastaarden was.

  Trouwens, het laatste nieuws in Indo-europese kringen luidt: “What we do have to take into account is the typological similarity of Proto-Indo-European to the North-West Caucasian languages. If this similarity can be attributed to areal factors, we may think of Indo-European as a branch of Uralo-Altaic which was transformed under the influence of a Caucasian substratum. It now appears that this view is actually supported by the archaeological evidence. If it is correct, we may locate the earliest ancestors of the speakers of Proto-Indo-European north of the Caspian Sea in the seventh millennium. This is essentially in agreement with Gimbutas’ theory.”

 8. 11

  @SN

  De germanen kwamen pas veel later

  De Germanen hadden in den beginnen wellicht niet eens een naam voor zichzelf. De term teudisk (Duits, dan wel diets) kwam pas laat in de tijd van de volksverhuizing in zwang, en ik meen dat de Romeinse term Germanus nooit door hen gebruikt is. Van de door de Tacitus benoemde germaanse stammen hebben er een aantal namen die een niet-germaanse oorsprong (zouden kunnen) verraden: usipetes, vandali. Het hele concept Germaan en Arier is natuurlijk een contructie die grotendeels voorbij gaat aan de realiteit.

  Uit DNA-onderzoek blijkt dat het slechts een kleine minderheid was die hier z’n land kwam bebouwen enz’n heil kwam zoeken.

  Heb je daar een link van? Dat lijkt me wel boeiend leesvoer.

  Toch, er is een overduidelijke etnisch verschil tussen de gemiddelde Noor en de gemiddelde Griek. En de germaanse talen hebben overduidelijk een gemeenschappelijke oorsprong. En germaanse talen zijn in een aantal opzichten atypisch voor een Indo-Europese taal. Verder heb ik wel eens vaker gehoord dat in archeologische kringen een enorme weerstand bestaat om culturele verspreiding met taalverbreiding dan wel etnische verspreiding of migratie te verbinden, maar dat dit voor de verspreiding van Indo-Europese talen iets minder is.

 9. 12

  @Mescaline

  Link erbij graag :-)

  Ik meen me te herinneren dat er twee concurende visies zijn op het oorsprongsgebied van de IE talen. Een situeert die in Anatolie, en verbind de verspreiding dan met de verspreiding van graanteelt, en de ander situeert ’t in de Noord Kaukasus en verbind het met de verspreiding van de Koergan cultuur.

 10. 16

  @ Pelayo: Link niet meteen, maar “The seven daughters of Eve” van Brian Sykes is goed leesbaar (de laaste hoofdstukken overslaan a.u.b.). En als je googelt op “mitochondria”, “DNA” e.d. krijg je genoeg links…

  Wat Tacitus vertelt over Germanen is inderdaad net zo betrouwbaar als wat je buurman je kan vertellen over Albanie; hij is er nooit geweest.
  Dat zijn benamingen anders zijn wil echter niet zoveel zeggen; wat wij Finland noemen, noemen de finnen zelf Suomi.
  Je kunt er dus ook niet van uit gaan dat alles wat hij zegt niet klopt; na bijna 2000 jaar lijkt zijn “Batavii” bijvoorbeeld nog steeds op “Betuwe” (alhoewel dat dan misschien weer kelten waren).

 11. 18

  “En germaanse talen zijn in een aantal opzichten atypisch voor een Indo-Europese taal. ”

  Jep. Net zoals Latijse talen atypisch zijn. En de keltische. En het Grieks, Slavisch enz. Overal zit wel ’t een of andere substraat in van wat ervoor gesproken werd. Germanen zijn wat dat betreft niets bijzonders en eigelijk gewoon een stelletje laatbloeiers.

  Indo-europeesche immigratie is algemeen geaccepteerd, maar die hoefde ook niet groot te zijn. D’r hoeft maar één allochtoon te zijn die goed boert met z’n koe en graanveldje om een bessenplukkende autochtoon te laten denken “dat wil ik ook”.
  Mijn theorie is dat we nu Nederlands spreken omdat het gras bij de buren groener was…

 12. 19

  @SN

  Dat klinkt mooi. Echter, gedurende de gehele geschreven geschiedenis is er een constante factor geweest in de contacten tussen jager-verzamelaars en moderne beschavingen, en dat is de enorme reductie van bevolkingsaantallen door ziekte, oorlog en in een aantal gevallen ook alcohol. Tegenwoordig wordt er in de Amazone alles aan gedaan om te voorkomen dat daar aanwezige nooit ontdekte indianenstammen niet in contact komen met blanken omdat dat direct enorme sterfte oplevert. Maar jij denk dat dat vroeger anders was?

  Ooit Jared Diamond’s Zwaarden, Paarden en Ziektekiemen gelezen? Hij meent dat een de verspreidingen van grote taalfamilies, namelijk Bantoe talen in Afrika, Austronesiche talen in Zuid-Oost Azie met name door dit soort factoren verklaard kan worden.
  Met name het laatste is typisch, omdat het ruwweg ook in verband kan worden met etnische verspreiding van maleisische volkeren. Er zijn nog slechts sporen van oorspronkelijke bevolking over:
  Orang Asli en Negrito’s.

  Ik meen me te herinneren dat in Nederland er erg lang een jager-verzamelaar cultuur in het westen naast bandkeramiek boeren in Zuid-Limburg hebben geleefd. Dat weerspreekt toch jou bewering een beetje.

  Verder zien wij wellicht landbouw te veel als een stap omhoog op de ladder van ontwikkeling, terwijl dezlefde Jared Diamond als ’n betoogd heeft dat het the worst human mistake zou kunnen zijn.

  Maar een ding is zeker: We zullen het nooit zeker weten, dus je kan volkomen gelijk hebben.

 13. 20

  O ik heb hetb weer verprutst.. :-\ Kan iemand de <a> na het woord sterfte weghalen, en de </a> die daar op volgt?

  Een editknop, mijn koninkrijk voor een editknop!

 14. 23

  Ja ik weet het, je hebt gelijk..

  Het haalt het vuur wel uit een gloedvol betoog he, zo’n gepruts. Maar goed, ik verzoek U dus vriendelijk om daar over-, door- en omheen te lezen. De informatie is toch waar het om gaat, nietwaar?

 15. 24

  Ik zou een bloggende Bask toch eens willen vragen: hoe snij ik een vette semtexbom uit een slanke komkommer. Het is zomer en de deadline om te posten sluipt op me af als een hongerig roofdier. Over afrika gesproken, ze stoken daar de bbq met vrouwen en kinderen, dat noem ik nog eens trendy ! Weg met de kooltjes, de aanmaakblokjes zijn verkrijgbaar in tibia en fibia..roept u maar.

 16. 26

  Trendy (hierboven cynisch en semi-ironisch bedoeld voor de analfabeten) is tegenwoordig kennelijk weer overal goed voor. Beweer dat het een internationale en onmiskenbare trend is op een terrein en de boodschap gaat erin als geniepige sluikreclame in science -fiction en oorlogsfilms voor kleding, drank, automerken en ‘vrijetijdsattributen’. (zakmessen, verrekijkers e.d.)
  Net als de toevoeging ‘neo’..het is gekende en geslepen marketingtechniek om aan oude produkten een nieuw elan, een nieuw aura, een tweede jeugd, een fris nieuw imago toe te kennen terwijl er feitelijk ‘ niets nieuws’ bestaat.

 17. 27

  @Pelayo Aardig stuk. Op zoek naar de laatste taboes. De kleine mensen dan maar, historisch bekend uit Ierse en Noorse verhalen. Is er al iets historisch aan te wijzen…

  Kobolden en kabouters hebben een rare etymologie die eens opgeruimd moet worden. Fraai is hoe hele volksstammen op het internet “gnome” ook uit kuba walda verklaren, terwijl dat natuurlijk slechts de betekenis van kobold en kabouter in het Engels is.

 18. 29

  @mescaline

  Uit mijn geheugen meen ik omhoog te diepen dat erg veel Indo-Europese onstaansmythes een gevecht tegen reuzen behelst, misschien heb je daar een aansluitingspunt met Indo-Europese expansies. Dit is natuurlijk pure speculatie, het is de vraag of dit ten eerste überhaupt iets betekent, en ten tweede of het mogelijk is dat er overlevering bestaat die duizenden jaren overbrugt.

  Maar wel opvallend is dat niet alleen de talen maar ook het (oorspronkelijke) pantheon en vaak ook veel van de mythologie van Indo-Europese talen sprekende culturen opmerkelijke overeenkomsten vertoond. En dat feit alleen al geeft te denken dat er in ieder geval een rudimentaire vorm van overlevering van millenia kan zijn.
  Wellicht kan de strijd tegen reuzen uit onstaansmythes zo’n rudimentaire vorm van overlevering zijn, vergelijkbaar als het toch wel algemeen aanvaarde idee dat de vele zondvloedmythes een rudimentaire overlevering van een echte ramp zouden kunnen zijn.

 19. 30

  wat een bullshit.

  Het Baskisch nationalisme is van oorsprong uiterst rechts en katholiek. De beweging ontstond rond 1900 uit het plaatselijke verzet tegen de grootschalige industrialisering van Noord-Spanje. Leider was Sabino de Arana y Giori, een lid van de regionale elite die zijn bedrijf ten onder had zien gaan door de modernisering. Boosdoeners waren in Aranas ogen het Spaanse grootkapitaal en de arbeidsmigranten uit de armere delen van Spanje. Die kwamen in de nieuwe fabrieken in Baskenland werken en waren volgens Arana verantwoordelijk voor de opkomst van het “goddeloze” socialisme.

  Arana ontwikkelde een eigen Baskische rassenleer waarbij de zuiverheid van het bloed centraal stond. Hij meende dat het Spaanse bloed vervuild was door het eeuwenlange contact met Arabieren en joden. Die leefden tot 1492 in grote delen van Spanje. Alleen in Baskenland waren ze nooit geweest. Daar had een koninkrijk stand gehouden en er zodoende voor gezorgd dat het Baskisch bloed zuiver bleef.

  Uit een zevental plaatselijke talen stelde Arana een gestandaardiseerd Baskisch samen, ontdaan van alle Spaanse woorden. Hij verzon ook een nieuwe naam voor Baskenland: Euskadi. En hij ontwierp er meteen een vlag bij. Die kreeg een bloedrode achtergrond die symbool stond voor het Baskische volk, met daarop een diagonaal groen kruis voor de wet die boven het volk stond, en bovenop een wit kruis voor de katholieke moraal die boven alles verheven was. Veel Basken geloven nog steeds dat deze symbolen stammen uit het bijna mythische middeleeuwse koninkrijk. Dat wordt door de beweging nog steeds enorm geïdealiseerd, terwijl het in werkelijkheid gewoon een doorsnee feodaal landje was.

  Tot slot richtte Arana de Baskische Nationale Partij (PNV) op, die momenteel de grootste partij is in Baskenland. De huidige voorzitter Xabier Arzalluz beweert nog steeds dat Basken een speciale bloedgroep en schedelvorm hebben. En op nieuwe arbeidsmigranten, tegenwoordig uit Marokko, zit de PNV niet te wachten.

 20. 32

  nou dit:
  “De gepensioneerde boswachter Edo Nyland meent dat alle Europese talen afkomstig zijn van 1 basistaal: het Baskisch. ”

  Baskisch is een “gemaakte” taal. Net als esperanto een gemaakte taal is.

 21. 33

  Het zou wel mooi zijn als reuzen een vreeswekkende mythe van jagers-verzamelaars zouden zijn en kleine mensen (magie, macht over het weer en de oogst) een mythe van landbouwers. Te simpel natuurlijk.

 22. 35

  Als je nu stelt dat het onstaan van de Baskische taal op die nationalist terug te voeren valt dan ga je maar even in hetzelfde quarantaine hoekje staan waarin ook DP (“Het is wellicht twijfelachtig of Bush die bommen geplaatst heeft, maar..”) en Sickbok (“Links Nazi kerk!”) ook staan. Het feit dat een geflipte nationalist aan de haal met taal en bloedbanden om een fascistisch fantasietje te vervullen betekent niet dat de fasciten van de andere kant gelijk hebben. Jezus, zo kan je de Turken ook nog wel gaan geloven die beweren dat Koerdisch een soort berg Turks is. Het Baskisch is een eigen taal:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Euskara

  Mocht je het allemaal niet zo bedoelen, vergeet bovenstaande flame maar.

 23. 36

  Ach helemaal ongelijk heeft Baesjt natuurlijk niet: De “Baskische taal” is waarschijnlijk een standaardisatie van een aantal dialecten.
  Als je dat een gemaakte taal noemt, mag je nederlands, fries, duits, engels etc. ook gemaakte talen noemen. In alle gevallen is namelijk een dialect (of combinatie van een paar dialecten) verheven tot de “nationale taal”, ingevoerd en verplicht toegevoegd aan het onderwijs.

  Het is allemaal onderdeel van de nationalistische stroming, die sinds een paar eeuwen steeds meer de boventoon is gaan voeren in Europa. Gevolg is dat minderheidstalen worden uitgeroeid, weggedrukt, of op zijn minst benoemd tot een dialect van de landstaal. Dit alles uit de angst van de nationale staat dat een deel van het land zich af zal scheiden (hetgeen overigens terecht is gebeurd als gevolg van deze onderdrukkende politiek, die zich overigens niet tot taalkundige zuivering heeft beperkt).

 24. 37

  @mescaline en Pelayo

  Tuurlijk is 1 man totaal niet capabel om een heel volk achter zich te krijgen. Hitler lukte het niet echt en Stalin was ook niet echt bij machte.

  Dream on. Geloof vooral dat die Basken enorm uniek zijn als je dat wil.

 25. 39

  BTW Franco heeft tot voor kort nog heel Spanje aan het Castellano gedwongen.
  Overal diende de officele taal gesproken te worden. Ik heb nog draai om me oren gekregen toen ik keer Menorquin lulde tegen vriendje.
  Maar ja wat weten jullie nou. Mooie ideale ideetjes over baskjes die voor hun zogenaamde vrijheid strijden. Rot toch op. Die basken zijn op mafiaanse wijze bezig ELKAAR onder de duim te houden middels “belasting” (lees gerust afpersing) voor de goede zaak. En wat denk je wat er gebeurd zodra ze onhafhankelijk worden. Iets wat ze meer dan welk andere provincie dan ook zijn in heel Spanje (met hun EIGEN politie, hoeveel provincies ken je met EIGEN politie?). Eerste wat ze doen is bij Brussel aankloppen om lid te worden van de EU.
  Dus wat nou onafhankelijkheid.
  Maar ach, ze verhullen hun misdadige organisatie met een sausje van “onhankelijkheidsstrijders” en heel de romatisch denkende meute gaat met ze mee.
  En ik heb het nu dus over het post Franco baskenland.
  Hoe opportunistisch de eta was ten tijde van Franco is weer een heel ander verhaal vol verraad en bestrijden van zowat iedereen die iets anders zei dan zij.
  de eta heeft meer slachtoffers onder tegenstanders van Franco gemaakt dan aan franquistische kant.

 26. 40

  Waarom begin je nu ineens over de ETA Beasjt? Het gaat hier over taal! Overigens als de ETA zo misdadig is als jij beweert ben ik benieuwd naar je verklaring van het lange bestaan van de ETA en de nog immer aanwezige steun in het baskenland.

  Daarnaast ben ik benieuwd hoe je aankijkt tegen de zo ontzettend democratische spaanse staat die zoveel beter is dan dat baskenland waar je het over hebt dat het zelfs een baskische partij heeft verboden. Ik kan niet anders concluderen dan dat het met die onafhankelijkheid toch wel meevalt. Je geeft zelf al aan dat diezelfde staat ook aan taalzuivering heeft gedaan (je geeft daarmee een goed voorbeeld van mijn vorige betoog).

  Wat dat betreft is Spanje een duidelijk voorbeeld van zo’n staat die probeert een nationale staat te worden door minderheden (behalve de Basken op zijn minst ook nog de Catalanen en jij kent vast nog wel wat minderheden) te assimileren. Geen wonder dat daar groeperingen tegen in opstand komen.

  Wat de EU ermee te maken heeft moet je me ook nog eens uitleggen.Persoonlijk hoop ik dat de EU juist leidt tot opheffingen van de nationale staten en daarna een bestuurlijke herindeling in regio’s die ECHT iets met elkaar gemeen hebben.

 27. 41

  Die “steun” wordt afgedwongen.
  Middels geweld. Het in elkaar slaan van winkeliers die hun “belasting” niet willen betalen. Het platbranden van winkels, cafes etc.
  Kortom die steun is er alleen aangezien de mensen bang zijn.
  Kom eens hier wonen en kijk het nieuws hier eens elke dag. Op de nederlandse tv is er hooguit een itempie als het een politicus betreft. Maar over de dagelijkse ellende horen jullie niets.
  Maar enfin. Jullie weten het zoveel beter in nederland als wij hier.
  Dream on over dat o zo lieve breed gesteunde vredelievende eta groepje die het oooo zo goed voor heeft met iedereen.

 28. 44

  Waar ik me beetje boos over maak is dat er een sukkel in de polder gaat lopen verkondigen hoe uniek de Baskische taal wel niet is terwijl die taal godbetert amper 100nogwat jaar terug bij elkaar geraapt is uit een paar dialecten. Maar ga dan niet lopen verkondigen dat die taal aan de bakermat van zowat half Europa heeft gestaan. Sorry hoor.
  En als je die uit nationalisme taal gaat verheerlijken kom je heel snel uit op wat er eigenlijk achter dat nationalisme schuilt.
  En dat is niet veel soeps.
  Ik had schijnbaar een te hoge verwachting van sargasso en wat ze posten.

 29. 45

  Nog een ps’je qua talen hier in Spanje.
  Ik woon en leef op Menorca. We spreken Menorquin. Zeg een soort oud Catalaans wat zo´n 300-400 jaar hier onderling gesproken is. Je kan zo als wij praten en wat ze in Catalonië spreken beetje vergelijken als een Nederlander en een Zuid Afrinaer, je begrijpt elkaar wel maar het klinkt toch anders. Anyway, op dit 45 bij 25 km eilandje spreekt elk stadje weer zijn eigen dialect van Menorquin. Volg je het nog? Je hoort gelijk wie wat waar vandaar komt. En ook hier is men bezig een een “zuiver” Menorquin te maken. Hetgeen erg verhitte en leuke bijeenkomsten oplevert.
  En dit is niets iets van typisch hier. Dit zie je door heel Spanje. Simpelweg omdat talen/dialecten zoeveel jaren verboden waren. Ook voor Franco al.
  Vandaar ook dat men hier en daar nogal erg op zijn “ik” is en het gevoel daarbij.
  De Basken zijn alleen ietsie pietsie meer doorgeslagen en kortzichtig als de rest.

 30. 46

  Beasjt: Ik volg het prima. Wat je over Menorca beschrijft heb je precies zo in Limburg (behalve dat iedereen tegen een eenheidstaal is). Overigens merk ik op dat jij feitelijk verder van het Baskenland af zit dan wij (voor ons ligt er geen water tussen). Ik denk dat je daarom niet te voorbarig moet zijn en jouw kennis erover superieur stellen aan de onze. Vergeet niet dat wat jij over de ETA hoort via door de spaanse staat gecontroleerde media naar je toe komt en dus waarschijnlijk niet objectief is (denk ook aan de eerste berichten na Madrid vorig jaar!).

  Wat betreft de taal heb je het blijkbaar ook nog niet gevat: Er is al veel langer zoiets als een baskische taal (uiteraard bestaande uit dialecten) en die is op een gegeven moment gestandaardiseerd (net als het Castilliaans tot Spaans is gestandaardiseerd). Een beetje vreemd dus om er laatdunkend over te doen op de manier waar jij dat op doet.

  Tot slot moet opgemerkt worden dat het Baskisch wel degelijk een unieke taal is: Het is aan geen enkele andere taal verwant (itt bv. het Menorcisch waar jij het over hebt dat duidelijk verwant is aan het Catalaans (het wordt over het algemeen zelfs als een Catalaans dialect gezien). Overigens geeft dit meteen aan dat die man van het artikel raaskalt als hij denkt dat elke taal uit het Baskisch voortkomt.

 31. 47

  @Beasjt#39

  Maar ja wat weten jullie nou. Mooie ideale ideetjes over baskjes die voor hun zogenaamde vrijheid strijden.

  Kan je even precies aangeven in welke reactie dat wordt aangekaart? Met een exacte quote? Daarna neem ik je misschien weer serieus.

 32. 48

  @Beasjt

  Baskisch is een “gemaakte” taal. Net als esperanto een gemaakte taal is.

  Dit gaat over taal. Talen verzin je niet om een doel te dienen, zoals je suggereert in #32. Het is geprobeert, en niet van de grond gekomen. Het baskisch neemt in Europa een unieke postitie in. Als jij dat niet kan hebben omdat de ETA baskische nationalisten zijn dan trap je in exact dezelfde val als de nationalisten.

  Ik weet niet zoveel van de ETA, maar ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat er dikke overeenkomsten zijn met de IRA. En dat zijn criminele schoften, die nota bene gehaat worden door de republiek die ze heten te verdedigen. Maar dat maakt Gaelic niet tot een gemaakte taal, of tot een verachtelijke taal. Dat gegeven zegt namelijk helemaal niets over Gaelic.