Partij voor Allochtone Nederlanders

Eindelijk is het zover. Omdat de bestaande politieke partijen klaarblijkelijk hun belangen niet voldoende behartigen kiezen de allochtonen ervoor een eigen partij op te richten, de Partij voor Allochtone Nederlanders (PAN). Niet zo gek, daar de potentiele achterban op een miljoen mensen zal liggen. Uit onderzoek zou blijken dat er bijvoorbeeld veel behoefte aan een moslimpartij bestaat , maar de oprichting van een Moslim Democratische Partij MDP op initiatief van de Arabisch-Europese Liga werd al eerder afgeblazen. Er zou volgens eigen onderzoek van de Liga te weinig steun zijn, zelfs in de steden. Frappant detail: volgens voorgaande bron zou Ayaan Hirsi Ali voor de komst van zo’n moslim-partij zijn.

De Telegraaf meldt dat de partij een initiatief is van Katiana Kayvantash en Hans Hoogerdijk. Een aantal van de standpunten van de partij:

– Afschaffen inburgeringcursussen: training, scholing en onderwijs bieden t.a.v. intercultureel samenleven
– Schooluniform basis & voortgezet onderwijs
– Hoofddoek mag overal! Ophouden hierover!
– Afschaffen reïntegratie -trajecten langdurig werklozen
– Toetreding Turkije tot EU: houden aan afspraken!
– een troepen naar Afghanistan. Terugtrekking Nederlandse troepen uit Afghanistan. Stoppen met reclamespots over de landmacht aldaar. Hulp bij economische opbouw.
– Geen spreidingsbeleid

De meningen over de partij in de media zijn gematigd negatief. Bij GeenStijl wordt er uiteraard alleen gebrald dat de hoofddoekjes hier de zaak echt niet mogen overnemen in Nederland. Een columniste van Trouw vindt een partij voor allochtonen net zo gek als een partij voor vrouwen, daar vrouwen de laatste jaar prima uit de voeten kunnen in de bestaande politieke partijen.

Ikzelf vind het een goed idee en ook goed voor onze democratie. Allochtonen zitten met veel dezelfde problemen, dus waarom niet een partij die hun belangen behartigt? Op zijn minst een stimulans voor de bestaande partijen om goed naar hun beleid te kijken, want mogelijk krijgt een partij als de PvdA electoraal op zijn flikker als de zaken nu niet eindelijk goed voor elkaar komen. Maar of deze PAN die partij zal zijn? Daar moeten we skeptisch over zijn, daar er weinig bekend is over de achtergrond en oprichters van de partij. Waarom is een der oprichters duidelijk een autochtoon? En: zullen de verschillende allochtone bevolkingsgroepen in staat zijn een gezamelijk standpunt te formuleren?

 1. 1

  Het lijkt me een partij voor het behoud van de status quo. En we hebben al gezien dat dat niet werkt.

  Grappig hoe ze trappen tegen toch niet onredelijke dingen zoals het inburgeringsexamen en wat ons leger doet.

 2. 2

  Ze hebben iig een mening over een veelheid van zaken, niet alleen directe belangen van allochtonen.

  Het zijn slechts standpunten. Ik wil eerst eens een politiek programma zien. En wie vertegenwoordigen ze precies? Is het een samenwerking van bestaande organisaties of een stunt van een paar losstaande mensen? In de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag schenen er meer dan tien nieuwe partijen mee te doen. Dat slaat natuurlijk nergens op, dat zijn kleine initiatieven zonder basis.

 3. 4

  Lijkt mij een duidelijk signaal dat de integratie niet werkt. Deze mensen willen allochtoon zijn.

  Begin is met het intrekken van stemrecht voor allochtonen. Volgens mij bevordert dat de integratie.

  overigens negerzoen mag niet maar deze naam wel… Waar blijft de Stichting Eer en Herstel?

 4. 8

  Niets verkeerds aan de naam maar maakt een onderscheid en kan dus zelfs na meer dan honderd jaar nog traumitiseren..

  Verwacht dat het net niet de partij van de moslim nederlander is geworden. Waarschijnlijk niet allochtoon genoeg.

  Dat schooluniform kan ik trouwens niet rijmen met het overal mogen dragen van een hoofddoek.

 5. 9

  “Niet zo gek, daar de potentiele achterban op een miljoen mensen zal liggen”

  GEEN COMMENTAAR IS VOLKOMEN ACHTERLIJK want er zijn 3 miljoen allochtonen waarvan 1 miljoen moslim in Nederland.

  “de bestaande politieke partijen klaarblijkelijk hun belangen niet voldoende behartigen”

  HELEMAAL JUIST want het eigen partijbelang behartigen is het enigste dat de Politiek. Dat hiervoor die blauwe stoeltjes gevuld moeten worden, uitspraak van minister Pechholt gisteren, waarvoor vierjaarlijks steemve nodig is vindt men lastig.

 6. 10

  @Paul: Als je denkt dat politieke partijen er zijn voor de mensen heb je het mis. Politieke partijen hebben een programma dat ze willen uitvoeren en hopen dat veel mensen het met ze eens zijn zodat ze een mandaat krijgen het uit te voeren. DAT is democratie. Niet het met elke populistische wind meewaaien.

  En wat betreft het aantal allochtonen in Nederland. De partij richt zich duidelijk op de moslim.
  Verder is jouw getal van 3 miljoen volledig uit de lucht gegrepen. Waar baseer je dat op?

 7. 11

  Mijn mening: De bekende politieke partijen in nederland hebben voornamlijk 1 doel. Stemmen binnen halen om verder te kunnen gaan, overleven dus.

 8. 12

  Een aantal van de partijen lijkt inderdaad hun programma af te stellen op wat de gemiddelde Nederlander wil, om veel stemmen te trekken. Maar daar zitten wel uitersten in: De PvdA zal nooit de zuivere markteconomie aanhangen, en de VVD zal nooit voorstander zijn van de verzorgingsstaat.
  Maar dit gaat vooral over de echt grote partijen (CDA/VVD/PvdA). Andere partijen, zoals de SP en SGP e.d. doen veel minder water bij de wijn.

 9. 13

  @ Spuyt.
  Het begrip allochtoon is in 1994 wettelijk vastgelegd en wordt gebruikt voor personen met niet twee in Nederland geboren ouders.

  Dat zijn dus even uit mijn hoofd
  Duitsers, Belgen, Polen, Hongaren en Tsjechiz Slowaken een half miljoen.Uit Indonesie en Suriname een miljoen plus een miljoen uit Noord Afrika, Midden Oosten en Turkije. Dus voor dat verschil van een 1/2 kan ik wel bij http://www.cbs.nl? kijken.

 10. 14

  hmmm en we denken echt dat deze partij niet primair gericht is op het versterken van de positie van de moslim in ndederland? Ik heb zo 1-2-3 geen punt gevonden wat specifiek voor een andere subgroep was. Daar tegen over zijn er wel specifieke moslims punten…

 11. 15

  Deze allochtonen mogen hier van mij werken en wonen, maar ze proberen hier de macht over te nemen in ONS Nederland! Dit mag absoluut niet gebeuren. Die mensen verislamiseren heel Nederland, en de Nederlandse cultuur zal hierdoor weggevaagd worden! Mensen zijn gek als ze hierop durven te stemmen. Ik zeg NEE!!