1. 1

    Typisch tweede kamer: het woekert er, maar ze doen er niks mee…

    Zo men in de tweede kamer iets doet, geeft het ook telkens weer blijk van een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid en inzicht.