Oppositiepartij van het jaar: Vragen VVD en PvdD

Fractievoorzitters (GC/Adriaan)

GeenCommentaar was niet te beroerd om de gewaardeerde oppositiepartijen in de enorm drukke dagen rondom Prinsjesdag te storen om te vragen of ze mee wilden doen aan de verkiezing van GC’s Oppositiepartij van het jaar. Net als vorig jaar zullen we vragen stellen aan de kamerfracties van de oppositiepartijen. Hun antwoorden zullen we hier presenteren, waarna onze gewaardeerde lezers aan het eind van de rit kunnen stemmen op de partij die volgens hen het best presteert.

Wat anders is dan vorig jaar, is dat we naast onze eigen standaardvragen ook één of twee vragen van lezers zullen meesturen. Dus, ga in uw elitaire leunstoel zitten, krabbel een beetje aan uw linker- of rechteronderbuik en deel uw vraag met ons.

Gisteren waren de SP en ToN aan de beurt.

Vandaag kunt u vragen opstellen voor de VVD en de Partij voor de Dieren.

 1. 2

  VVD: 1a. Er is de laatste 50 jaar nooit een liberale premier geweest. Hoe komt dat volgens u?
  1b. Wie zou in een nieuw kabinet een liberale premier kunnen zijn?
  2a. Hoe staat u tegenover het idee om de CDA-dominantie te doorbreken en mee te werken aan een coalitie van VVD, PvdA, D66, GL en SP?
  (opm: u herinnert zich vast wel het initiatief van uw JOVD, die leidde tot het buiten spel zetten van het CDA).
  2b. Als u daar positief tegenover staat, bent u dan bereid dat idee in uw verkiezingscampagne uit te dragen?

 2. 3

  @2: 2a > SP vervangen door PVV

  VVD: een van de beste voorstellen de laatste tijd van een VVD’er was om de VVM te verruimen, het zgn ‘holocaust_ontkennen_mag’ voorstel. Dit is door een conservatief smaldeel in NL afgeschoten. Gaat de VVD hier nog op terugkomen?

  PvdD: slaan ze bij jullie wel eens muggen dood? (leuke basisschoolvraag).

 3. 4

  @Peter: Jij zit nogal met die CDA-dominantie he? Ik vond je eerste vraag wel heel interessant.

  @kropotkin: Was een week aandacht voor dat VvM-voorstel (wat ik een interessant voorstel vond), ik mis de decursus, dus goed dat je die vraag stelt.

 4. 5

  PvdD; 1 welk land is een voorbeeld voor u als het gaat om dierenrechten
  2 in welk jaar zijn dierenrechten op een voor u acceptabel niveau?
  3 waaarom bestaat uw partij uit zoveel reli fanatici

 5. 6

  @Pvdd: elk voorstel om voedsel duurder te maken (bijvoorbeeld vlees, zuivel) zal per definitie de lagere inkomens, die het grootste deel van hun geld uitgeven aan voedsel, het meest treffen. Is het uw bedoeling dat vlees iets voor hogere inkomens wordt?

  @VVD: De VVD pleit voor forse bezuinigingen om de overheidsfinancien op orde te krijgen. Is in dit kader beperken van de hypotheekrenteaftrek ook bespreekbaar voor de VVD en zo nee, waarom niet=

 6. 7

  @Roy: Ja, ik had die vraag ook al ingeleverd voor de vragen aan de SP.
  Dus die vraag over een coalitie zonder een christelijke partij wil ik ook aan de PvdA, D66 en GL stellen. Je kan ‘m misschien ook alvast aan je lijst met vragen voor die partijen opnemen. Scheelt mij een paar reacties hier ;-)

  En over een VVD-premier: dat moet ze toch dwars zitten. Misschien kunnen ze een of andere icoon uit de liberale kast toveren (nee, niet Wiegel) die hun kans vergroot.

 7. 9

  eurocraat @ pvdd vraag. wat denk je dat het antwoord wordt. Ik zou de vraag graag zo stellen, is het voor u acceptabel dat voedsel onvermijdbaar duurder wordt door ingrepen lees regulering in de behandeling van dieren. Ze zal ja zeggen, dus kunnen wij concluderen dat vlees minder vaak of door de armeren helemaal niet meer gegeten kan worden. (wat ik onzin vindt maar het is wel lekker populistisch)

 8. 10

  @ Peter,

  de reden waarom er na de tweede wereld oorlog geen liberale minister-president is geweest komt door het ontstaan, toendertijd, van massapartijen. De liberalen, in tegenstelling tot de socialisten en christenen/katholieken, hebben zich nooit op zeer grote schaal verenigt en hebben een achterban die ook niet openstond van deze soort van verzuiling. Daar ondervindt de VVD nog steeds het nadeel van.

 9. 11

  @Inje: de liberalen hadden niet zo veel op met die soort van verzuiling?
  Nee, als je de liberlae geschiedenis er op naslaat staat het bol van individuen die zich zelfs onder het liberaal gedachtengoed niet kunnen verenigen. Reden waarom er telkens mensen de liberale partij verlaten en hun heil meer rechts of meer links zochten. Of (hedendaagse variant) een eigen beweging stichten.

  Je zou je dan kunnnen afvragen: gaat het de liberalen nou om de samenleving of om individualisme?

  Maar goed, regeren wil de VVD wel. Aan de 27 na-oorlogse kabinetten, namen de liberalen 18 x deel. Waarvan 11x met het CDA, 6x met CDA en PvdA en slechts 2x met alleen de PvdA en D66.
  Het is natuurlijk het goed recht van de VVD om zelf vaker te kiezen voor christelijke partners dan voor meer vrijzinnige collega’s. Misschien is dat wel de reden waarom de VVD klein blijft en aardig wat mensen met een wat mider behouden, maar wel liberaal hart alsmaar kwijt is aan D66, PvdA en GL?

 10. 12

  ”Nee, als je de liberlae geschiedenis er op naslaat staat het bol van individuen die zich zelfs onder het liberaal gedachtengoed niet kunnen verenigen.”

  Het ”verenigingen” opzich gaat tegen het liberale gedachtengoed in. Tot de tweede wereld oorlog waren de liberalen zelfs vel tegenstander van de politieke partij. Een liberaal geloof(t)/(de) namelijk dat een regering het beste beleid kon bepalen via discussie en debat. Daarin is geen plaats voor partijdiscipline en het vertegenwoordigen van slecht 1 groep (arbeiders, gristenen..), aangezien de beste oplossing gevonden moest worden, niet de beste voor alleen de liberalen…

  ”Je zou je dan kunnnen afvragen: gaat het de liberalen nou om de samenleving of om individualisme?”

  Het gaat de liberalen dus om de samenleving als geheel, en niet slechts 1 groep.

  Ik blijf me trouwens verbazen dat men D66 liberaal noemt. In welk opzicht zijn ze dat? Gekozen burgemeester? Past totaal niet in de liberale traditie (de gewone mens zoveel zeggenschap willen geven op het (lands)bestuur is puur socialistsch).
  De PvdA dan? (kan niet zo snel een voorbeeld aanhalen, aangezien ik geen concreet voorbeeld kan aanhalen van wat de PvdA wilt)
  Groenlinks, de naam zegt het al —> niet liberaal. Bijv. Het stimuleren van bepaalde groepen om zo milieuschoner te produceren, is alweer totaal niet liberaal.

  Ik ben dan ook van mening dat die mensne die weglopen van de VVD niet hun liberale heil ergens anders zoeken, maar gewoon overstappen op een andere ideologie.

 11. 13

  Inje:

  De VVD is liberaal-conservatief, D66 liberaal-sociaal en GL is links-liberaal.

  Rond 1900 had je al de vrijzinnig-democraten, de radicaal-liberalen, enz. Onderstaande punten zie je in min of meerdere mate terug bij de 3 partijen.

  Waarom?

  1. individualisme
  2. minder invloed staat op burger
  3. vrije markt werking
  4. scheiding kerk en staat
  5. vrijzinnige opstelling
  6. emancipatie
  7. sterk burgerschap

 12. 14

  @Inje: tja, zijn ze consequent dan heffen ze de VVD op. In het huidige parlementaire stelsel is dan aleen plaats voor liberale bewegingen volgens het ToN en PVV-principe. De een-man of een-vrouw partijen.
  Terug naar de regententijd zit er niet meer in, hoewel officieel de monarch nog steeds ministers benoemd.

  Na opheffing van de VVD zullen we eens zien naar welke andere partijen de actieve liberale politici uitwijken. De kiezers? Die verdelen zich over wat hen goed lijkt.

  Maar, ook al is het al weer zo lang geleden, willen de liberalen zich niet eens wreken op Abraham Kuyper? Dat zou kunnen door eens afscheid te nemen van het CDA en aansluiting te zoeken bij anderen.
  Mij lijkt dat een goede zaak voor de VVD. Het voorkomt misschien ook dat ze definitief de laaste restjes puur liberalisme verloren laten gaan.

 13. 15

  @ Peter

  ”Maar, ook al is het al weer zo lang geleden, willen de liberalen zich niet eens wreken op Abraham Kuyper? Dat zou kunnen door eens afscheid te nemen van het CDA en aansluiting te zoeken bij anderen.
  Mij lijkt dat een goede zaak voor de VVD. Het voorkomt misschien ook dat ze definitief de laaste restjes puur liberalisme verloren laten gaan.”

  hear hear

 14. 16

  Voor de VVD:
  – Het ‘groen rechts’ principe komt niet echt van de grond; de VVD blijft toch de ‘autopartij’ bij uitstek. Gaat de VVD nog inzetten op marktwerking voor het milieu met maatregelen als emissierechten en road pricing?
  – De VVD heeft onder Rita Verdonk erg ingezet op overheidsmaatregelen voor integratie. Is het niet liberaler om voor een Amerikaans systeem te kiezen met minder overheidsbemoeienis met integratie en daar tegenover minder sociale zekerheid? Ondernemerschap van immigranten wordt in het huidige betuttelende systeem niet echt bevorderd.