Openheid over Irak

Twee weken voor de verkiezingen eist het burgerinitiatief Openheid over Irak dat de nederlandse politici die destijds instemden met de oorlog hierover verantwoording afleggen. In de Verenigde Staten en Spanje gebeurde dit al via de stembus, nu is Nederland aan zet. In Nederland wordt iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd door de partijen die – nota bene als demissionair kabinet – ons medeverantwoordelijk maakten voor de oorlog, aldus de initiatiefnemers van Openheid over Irak. Door middel van een petitie die u kunt ondertekenen en vier open brieven zal de komende dagen de druk op de verantwoordelijke regeringspartijen van toen: CDA, VVD en LPF worden opgevoerd.

Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet Balkenende-I om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee. Van de Nederlanders was 89 procent er dan ook tegen. Toch werd Irak met Nederlandse steun aangevallen.. ..Een besluit dat Nederland medeverantwoordelijk heeft gemaakt aan een gruwelijk uit de hand gelopen oorlog, die Irak in chaos heeft gedompeld en de wereld er onveiliger en onverdraagzamer op heeft gemaakt.

Nederland heeft op dubieuze gronden een omstreden oorlog gesteund, die is uitgelopen op een uitzichtloze ramp. Desondanks heeft de regering nooit verantwoording afgelegd voor haar besluit.. ..Het afleggen van verantwoordelijkheid is een democratische plicht. Alleen zó kan de burger beoordelen of de bewindslieden die voor en namens hem werken betrouwbaar zijn, en bekwaam genoeg om belangrijke beslissingen te nemen. Alleen zó kan worden beoordeeld of de regering zorgvuldig heeft gehandeld.

Gezamenlijk zullen wij een ‘coalition of the willing’ vormen die zijn democratische rechten opeist. De vestiging van een democratie in Irak was onze regering een roekeloze oorlog waard. De vraag is nu wat onze democratie óns waard is. (OpenheidOverIrak.nu)

Openheid over Irak is een initiatief van Allard de Rooi en Hein van Meeteren. De laatste is bij Sargasso-lezers bekend van zijn gastbijdrage alhier over zijn gooi naar het lijsttrekkerschap van D66. Inmiddels heeft van Meeteren de partij verlaten.

 1. 3

  Het is nu net voor de verkiezingen. Waarom deze stap niet eerst besproken met de politieke tegenstanders van deelname aan Irak/Afghanistan. Zagen die er niets in ? Waarom niet ?

  Ze springen midden in de vijver hiermee. Zonder te kijken of er krokodillen zitten. Ik vind het niet zo’n best plan om midden op straat allerlei leuzen van de daken te gaan roepen voordat je de partiële analyse half af hebt.

 2. 4

  Wat een flauwekul. Wij hebben nooit militair meegedaan aan de oorlog tegen Irak. Wij hebben toen de aanvalsoorlog eenmaal was afgelopen -op basis van onze internationale verantwoordelijkheid- besloten in de puinhoop aldaar enigzins bij te dragen aan een oplossing voor vrede en veiligheid zoals onze grondwet ons opdraagt .

 3. 5

  Lastige zaak. Ik denk dat iedereen, behalve de initiatiefnemers van de oorlog, het er over eens zijn dat de oorlog inderdaad op grond van valse informatie is begonnen. En zelfs als de informatie wel correct zou zijn geweest, blijft een militaire inval diskutabel.
  Belanrijker lijkt mij wat er nu moet gebeuren.
  Natuurlijk is het een goede zaak als de verantwoordelijken opstappen wegens wereldwijd kiezersbedrog.
  Maar of nu de betrokken landen zich moeten terugtrekken uit Irak?? Ik denk dat zelfs de grootste tegenstanders van de oorlog in Irak vrezen dat er dan nog grotere problemen zullen ontstaan.
  Irak zal weer opgebouwd moeten worden. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de Irakezen zelf. Het accent van de buitnelandse aanwezigheid daar zal sterk moeten verschuiven van ‘bezetting’ naar ‘wederopbouw’. Dat wordt een lastige klus omdat er nog wel wat Irakezen rondlopen die hun wederopbouw met de wapens in de hand willen bewerkstelligen.
  Ik denk hierbij aan drie speerpunten:
  1. Geef de aanwezige bevolkingsgroepen hun eigen stukje Irak.
  2. Voor de korte termijn: die gebieden die dan niet zo’n sterke economie zullen hebben wegens de afwezigheid van olie krijgen flink hulp om olie-onafhankelijke economieën op te bouwen (ict, kennis en innovatie, toerisme of wat dan ook).
  3. Op de langere termijn: het moet snel afgelopen zijn met het gebruik van olie. Wereldwijd. De redenen daarvoor zijn al lang bekend. Het is ondertussen hard nodig voor verbetering van het klimaat en het neemt de grondslag tot menige oorlog weg.
  Vreselijk naïef, dat laatste punt, maar weet u wat beters?

 4. 6

  Ik zou de stukken nog maar eens lezen, DutchMachiavelli. De regering heeft ons deze oorlog ingelogen. Met dezelfde leugens als Bush en Blair. Bush heeft ons land herhaaldelijk expliciet opgevoerd als onderdeel van de “coalition of the willing”. En dan beweren dat we nooit “militair” hebben meegedaan. Wat een flauwekul. Je lijkt Clinton wel: I had NOT sex with this woman. We did NOT go to war to Irak.
  We deden mee, en niets kan dat feit meer terugdraaien, zelfs pathologische ontkenningen niet.

 5. 7

  Een besluit dat Nederland medeverantwoordelijk heeft gemaakt aan een gruwelijk uit de hand gelopen oorlog, die Irak in chaos heeft gedompeld en de wereld er onveiliger en onverdraagzamer op heeft gemaakt.

  Bullshit. Die negenhonderd Nederlandse soldaten in het zuiden van Irak hebben op geen manier bijdragen aan het sektarisch geweld in het midden van Irak. De reden waarom soenieten en sjieten elkaar uitmoorden op hoogst georganiseerde wijze is dat ze elkaar in de gehele arabische wereld naar het leven staan. Dat heeft weinig met de aanwezigheid van een paar honderd Nedelandse militairen te maken, maar alles met het verwijderen van Saddam Hoessein door de Amerikanen. Iets waar Nederland niet aan heeft deelgenomen.

  Openheid over Irak is een initiatief van Allard de Rooi en Hein van Meeteren. De laatste is bij Sargasso-lezers bekend van zijn gastbijdrage alhier over zijn gooi naar het lijsttrekkerschap van D66. Inmiddels heeft van Meeteren de partij verlaten.

  Ah, een politieke ondernemer. Heeft hij (van Meeteren) al geprobeerd bij EénNL of PVV?

 6. 8

  [quote=”JSK”]Die negenhonderd Nederlandse soldaten in het zuiden van Irak hebben op geen manier bijdragen aan het sektarisch geweld in het midden van Irak…..Bullshit….Ah, een politieke ondernemer. Heeft hij (van Meeteren) al geprobeerd bij EénNL of PVV?
  [/quote]

  De Nederlandse wereldberoemde Geestelijke Luiheid komt weer mooi bovendrijven hier. Balkenende sluit een deal met Bush om de Irakoorlog te steunen, teneinde De Hoop Scheffer z’n baantje bij de NATO zeker te stellen…..Nederlandse militairen zitten in de militaire staf die de oorlog in in Irak centraal coördineert, Nederlandse troepen vormen een onverbrekelijk deel van de gehele bezettingsmacht van Irak (los van de vraag hoe (on)rustig het in het zuiden was), vanaf het begin roepen Balkenende, Kamp, de Hoop Scheffer enzovoorts om het hardst dat Irak massavernietigingswapens heeft en daarom met harde hand moet worden binnengevallen en bezet gehouden maar….Een zekere JSK weet het allemaal beter, ontkent de feiten en zakt weg in de blubber van zijn eigen cynisme. En noemt tenslotte een van de initiatiefnemers een politieke ondernemer, waarbij hij duidelijk pejoratieve subtexten suggereert.
  Wat een menselijk onvermogen in één bijdrage gebundeld. Dank JSK. Ik weet weer waarom ik Nederlanders een slap klotenvolkje vindt.

 7. 11

  @JSK, Nederland heeft de inval gesteund, en na de inval zorg gedragen voor de controle van 1 provincie. Saddam hielt de bevolking rustig. Na de inval is het geweld tussen de bevolkingsgroepen los gebarsten. Nederland is daar nu dus mede verantwoordelijk voor.

  En als Nederland het verschil NIET maakt, waarom moesten we dan met zijn allen VOOR zijn, en niet neutraal?

  Of is het zo dat je je eigen straatje nu schoon probeert te vegen omdat jij toentertijd voorstander van de oorlog was en er nu achter komt dat het gewoon een heel domme actie was?

 8. 14

  That sounds like the retreat of a dog full of fear….

  Honden staan idd bekend om hun engelse taalbeheersing.

  @Imgikke.

  Nederland heeft de inval gesteund,

  Niet met militaire middelen, dat lijkt mij een groot verschil. Iets met woorden steunen maakt je er niet perse medeverantwoordelijk voor.

  Saddam hielt de bevolking rustig. Na de inval is het geweld tussen de bevolkingsgroepen los gebarsten. Nederland is daar nu dus mede verantwoordelijk voor.

  Nou nee, want wij hebben hem niet verwijderd. We hebben alleen gezegd: wij vinden het niet erg dat jullie (de Amerikanen) hem verwijderen. Hoogstens kan je spreken over een morele medeverantwoordelijkheid. Net zoals de Socialistische Partij in de jaren ’70 moreel gezien medeverantwoordelijk was voor de bloedige Culturele Revolutie in China. Moeten er daar praktische consequenties aan verbonden worden? Ik denk het niet.

  Of is het zo dat je je eigen straatje nu schoon probeert te vegen omdat jij toentertijd voorstander van de oorlog was en er nu achter komt dat het gewoon een heel domme actie was?

  Nee hoor.

 9. 15

  @JSK: Ik heb toch heel veel moeite met het gemak waarmee jij het steunen lostrekt van het mede dragen van verantwoordelijkheid. Zeker als je mede lid bent van de NAVO.
  Het niet afwijzen heeft het mede mogelijk gemaakt dat deze oorlog uberhaupt gevoerd werd. Stel dat alle landen behalve de vs en het vk het hadden afgewezen en met maatregelen hadden gedreigd?
  En dan vind ik nog wel een verschil zitten tussen een regering van een land en een indertijd splinterpartij (zonder kamerzetels) als de SP.

 10. 16

  @JSK, dat is wel een beetje krom. Als er op deze wereld Niemand was geweest die de USA gesteund hadden, dan hadden ze wellicht de inval niet gedaan. Wat is het nut van steunen als je er vervolgens geen verantwoordelijkheid mee draagt?

  Kortom, populistisch meelullen, hard roepen, maar als nadien om enige verantwoording gevraagd wordt geef je niet thuis.

  Volgens jouw redenatie hoeft er dus bij de martelpraktijken in Irak en Guatanamo Bay geen onderzoek meer plaats te vinden naar wie de opdracht gegeven had tot martelen? Jouw redenatie: Ook al steunden de leidinggevenden het martelen, ook al hadden ze er toestemming voor gegeven. Degene die martelde is er verantwoordelijk voor. Iedereen hoger in de bevelvoering niet, wat zij hebben het niet fysiek uitgevoerd.

 11. 17

  @14: Wat betreft de SP: Dat doe jij ook. Daarnaast is er een wezenlijk verschil. De Nederlandse staat heeft de oorlog van de VS tegen Irak mede mogelijk gemaakt. Wij als land hebben geroepen dat de VS Irak kon binnenvalen en onze politieke steun verleend aan het internationaal mogelijk maken van die aanval.

  Het feit dat wij geen soldaten in de voorste gelederen hebben meegestuurd naar de frontlinie maakt ons niet minder verantwoordelijk. Wij waren onderdeel van de “coalition of the willing”, die door Bush als argument gebruikt is om de VN buiten spel te zetten en onze premier heeft met Bush meegelogen om de aanval te verantwoorden. Dat maakt hem op zijn minst medeplichtig.

 12. 18

  @JSK,

  Even eerlijk zijn nu. Indien de inval in Irak een succes geweest was, dan was jij de eerste die zijn gelijk zou komen halen. Een echte kerel geeft gewoon toe dat hij het toentertijd verkeerd ingeschat had. Dat het gewoon een wespennest blijkt te zijn zoals vele anderen al reeds voorspeld hadden.

 13. 19

  Democratische verantwoording afleggen gebeurt in Nederland op initiatief van onze Volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Elk individueel lid van die Volksvertegenwoordiging kan ministers naar de Kamer roepen om verantwoording af te leggen. Als een meerderheid van die Volksvertegenwoordiging vindt dat dit allemaal niet genoeg is, kan ze ook verdergaande maatregelen treffen, totaan een parlementaire enquete waar ook achteraf nog toenmalige ministers ter verantwoording kunnen worden geroepen.

  De mensen van dit burgerinitiatief vinden kennelijk dat de Volksvertegenwoordiging haar werk niet goed genoeg gedaan heeft en heeft verzuimd de regering te dwingen democratische verantwoording af te leggen. Nou, dan hebben ze eens in de vier jaar de mogelijkheid om via de stembus te zorgen dat er een volksvertegenwoordiging komt die wel het volk op dit punt naar hun smaak goed vertegenwoordigt.

  Het probleem is echter dat een meerderheid van het Nederlandse volk het volgens mij helemaal geen reet interesseert of er democratische verantwoording wordt afgelegd over Irak. Sterker nog, ik denk dat de meerderheid van het Nederlandse volk helemaal niet begrijpt wat dit burgerinitiatief nou precies bedoelt met het afleggen van democratische verantwoording. En als dat zo is, is het de democratische plicht van de mensen van dit burgerinitatief om de wens van de meerderheid van het volk te respecteren.

 14. 21

  @Jan,

  Mooie analyse, geeft ook meteen de zwakte van een democratie weer. Als de bevolking niet de wil of interesse heeft om verantwoording omtrent dubieuze beslissingen te eisen, dan maakt het voor de politici toch nauwelijks meer uit wat ze uitvoeren? Dan gaan de verkiezingen er toch alleen maar over om de mensen te vertellen wat ze willen horen. Dan IS het toch gewoon een poppenkast?

 15. 22

  @Steeph:

  Het niet afwijzen heeft het mede mogelijk gemaakt dat deze oorlog uberhaupt gevoerd werd. Stel dat alle landen behalve de vs en het vk het hadden afgewezen en met maatregelen hadden gedreigd?

  Em.. hadden de meeste (NAVO-)landen niet de oorlog afgewezen? (als in: Duitsland, Frankrijk, België)
  En met wat voor een maatregelen hadden wij als oorlog-afwijzers moeten dreigen? Militair ingrijpen in Washington?

  En dan vind ik nog wel een verschil zitten tussen een regering van een land en een indertijd splinterpartij (zonder kamerzetels) als de SP.

  Dat was inderdaad een vergelijking die niet helemaal opgaat.

  @Imgikke:

  Als er op deze wereld Niemand was geweest die de USA gesteund hadden, dan hadden ze wellicht de inval niet gedaan.

  Lijkt me sterk. Alsof de Amerikanen zich zoveel aantrekken van de rest van de wereld. Zie: het Kyoto-verdrag?

  Jouw redenatie: Ook al steunden de leidinggevenden het martelen, ook al hadden ze er toestemming voor gegeven. Degene die martelde is er verantwoordelijk voor. Iedereen hoger in de bevelvoering niet, wat zij hebben het niet fysiek uitgevoerd.

  Dat is helemaal niet mijn ‘redenatie’. Ik zie het als volgt: je hebt formele autoriteit en morele autoriteit. Op basis van de formele autoriteit van de Amerikaanse regering hebben Amerikaanse soldaten geweld gepleegd in Irak waardoor het de chaos is geworden wat het nu is. Wij – als bondgenoten – hebben wellicht onze morele autoriteit gebruikt om de Amerikanen te sterken in hun overtuiging, maar dat betekent niet dat wij direct verantwoordelijk zijn.

  Als in: als wij, net zoals Frankrijk, Duitsland en België geen lippendienst hadden verleend aan de Amerikanen dan waren de Amerikanen hoogst waarschijnlijk toch Irak binnengevallen. Anders gezegd, de woorden van onze regering hebben niet het verschil gemaakt tussen burgeroorlog en geen (of minder) burgeroorlog in Irak. De formele autoriteit van de Amerikaanse (en Britse) regering heeft dat wel gedaan. Dat is voor mij een zeer groot verschil.

  @Bismarck:

  Wat betreft de SP: Dat doe jij ook.

  Heb ik ook tijdens de jaren ’70 lippendienst verleend aan de Chinese regering terwijl zij contra-revolutionairen door het hoofd schoot?

  De Nederlandse staat heeft de oorlog van de VS tegen Irak mede mogelijk gemaakt. Wij als land hebben geroepen dat de VS Irak kon binnenvalen en onze politieke steun verleend aan het internationaal mogelijk maken van die aanval.

  Nou nee: alsof de Amerikanen hun oorlogsbeslissingen laten afhangen van de Nederlandse politieke steun, kom nou. Praktisch gezien is er geen causaal verband tussen het instemmen van Balkenende en de oorlog in Irak.

  Het feit dat wij geen soldaten in de voorste gelederen hebben meegestuurd naar de frontlinie maakt ons niet minder verantwoordelijk.

  Het feit dat we geen soldaten hebben meegestuurd die Saddam hebben afgezet maakt ons niet minder verantwoordelijk voor de burgeroorlog die veroorzaakt is door het afzetten van Saddam? Dat klopt niet eens op een logisch niveau. :P

  @Imgikke:

  Even eerlijk zijn nu. Indien de inval in Irak een succes geweest was, dan was jij de eerste die zijn gelijk zou komen halen. Een echte kerel geeft gewoon toe dat hij het toentertijd verkeerd ingeschat had.

  Zeg mannetje.. nergens heb ik het militair ingrijpen in Irak met woorden ondersteund. Ik zeg alleen dat het aftreden eisen van diegenen die dat destijds wél (met woorden!) hebben gedaan voor mij een stap te ver is.

  Het klinkt mij als politiek opportunisme in de oren, eerlijk gezegd. Je kiest een platform waar bijna iedereen het mee eens is (de oorlog in Irak is een fiasco) en je verbindt er een duidelijk machtspolitiek doel aan (de huidige machtshebbers moeten weg, want zij ‘steunden’ die oorlog). Wat verwacht van Meeteren, dat hij heer en meester der Nederlanden wordt als Balkenende wordt afgezet?

 16. 23

  @John O’Neill: De film waar naar je verwijst bevat voor mij niets nieuws (zoek maar eens op Power of Nightmares van de BBC). En verder ontgaat me de relevantie voor het specifieke topic waar met de vinger naar de NL regering wordt gewezen ook even. Verklaar u nader.

  @JSK #22: Ik denk dat er voldoende, niet geweldadige, middelen beschikbaar zijn om een land op andere gedachten te brengen. De NAVO was nu gespleten waarbij zware landen als VS en VK voor waren (en ook Spanje en Italie).
  Waren alle landen m.u.v. de eerste twee echt tegen geweest (dus ook landen als Polen) had je de logistieke steun van de NAVO bases bijvoorbeeld weg kunnen nemen.
  Maar dit staat helemaal los van de principiele vraag of je wel of niet mede-verantwoordelijk bent als je gedoogdsteun verleent. In mijn ogen dus wel degelijk.
  En wat hierbij belangrijk is, is hoe je tot die steun gekomen bent. Welke “feiten” zijn gebruikt om tot de conclusie te komen dat het een gerechtvaardige oorlog zou zijn. Het ontbreken van informatie hierover maakt het nog belangrijker dat hier eindelijk eens duidelijkheid over komt.
  Anders leren we nooit iets. Wat dat betreft deden de amerikanen het al een klein beetje beter met hun onderzoeken naar het functioneren van de CIA in de aanloop naar Irak (hoewel dit duidelijk een schijnbeweging was).

 17. 24

  Volgens mij maken jullie deze discussie veel ingewikkelder dan nodig is. Het gaat niet over militaire steun, en niemand heeft nog om aftreden geroepen.

  Waar het omgaat is dat Nederland duidelijk en openlijk politieke steun heeft gegeven aan een Amerikaanse inval op Irak. De regering is kennelijk tot deze steun gekomen naar aanleiding van informatie. Aangezien bij andere landen (bv VS en GB) is gebleken dat deze ten minste deels onjuist was, is het een legitieme vraag op welke gronden Nederland tot deze politieke steun is overgegaan.

 18. 25

  Waren alle landen m.u.v. de eerste twee echt tegen geweest (dus ook landen als Polen) had je de logistieke steun van de NAVO bases bijvoorbeeld weg kunnen nemen.

  Volgens mij zijn de meeste NAVO-bases bemand door Amerikaanse of Britse troepen. Als in: zelfs als we allemaal politieke tegen waren, dan hadden we geen poot om op te staan.

  Maar dit staat helemaal los van de principiele vraag of je wel of niet mede-verantwoordelijk bent als je gedoogdsteun verleent. In mijn ogen dus wel degelijk.

  Ja, je bent wel verantwoordelijk in een morele zin (zoals ik al zei) maar of dat een basis voor gedwongen aftreden is… ik denk het niet.

 19. 26

  @Imgikke: als de meerderheid van de bevolking wil dat het alleen maar een poppenkast is, dan is dat ook een democratische beslissing. Democratie betekent je neerleggen bij de wens van de meerderheid van het volk, ook als die wens je niet aanstaat. Als je dat niet wilt, dan zul je de democratie juist moeten afschaffen, of op zijn minst inperken.

  Je ziet dit paradoxale verschijnsel waarin men uit naam van de democratie, de democratie wil inperken wel vaker. Bijvoorbeeld bij de discussie over het afschaffen van de monarchie omdat dat ondemocratisch zou zijn, terwijl de overgrote meerderheid van het volk en haar volksvertegenwoordigers het in de huidige vorm wil behouden.

  Kennelijk zijn er toch altijd groepjes mensen die menen dat zij zo goed weten wat de rest van het volk zou moeten vinden en doen, dat ze hun eigen mening belangrijker vinden dan die van de echte meerderheid.

 20. 27

  @Jaap:

  Nou ja.

  Een besluit dat Nederland medeverantwoordelijk heeft gemaakt aan een gruwelijk uit de hand gelopen oorlog, die Irak in chaos heeft gedompeld en de wereld er onveiliger en onverdraagzamer op heeft gemaakt.

  Er wordt gezegd dat de regering medeverantwoordelijk is voor de bloederige chaos in Irak, wat impliceert dat zij de consequentie daaruit moet trekken (wat denk ik toch wel neerkomt op opstappen).

  is het een legitieme vraag op welke gronden Nederland tot deze politieke steun is overgegaan.

  Absoluut, maar dat is niet wat dit platform zegt. Het stelt dat de gronden van de regering ‘dubieus’ zijn en dat de regering maar zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

 21. 28

  @steeph
  Kijk eerst de film af, en stel dan je vragen mbt relevantie bij deze topic over de openheid van “ons” kabinet. Daarnaast blijft; hoe objectief en intressante docu’s ook de BBC een staats omroep

 22. 29

  [quote=”JSK”]Absoluut, maar dat is niet wat dit platform zegt. Het stelt dat de gronden van de regering ‘dubieus’ zijn en dat de regering maar zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
  [/quote]

  No es verdad! Het platform zegt niets meer en niets minder dat de regering nú, vóór de verkiezingen van 22 november, verantwoordelijkheid moet nemen voor de feiten, omstandigheden, bronnen en documenten waarop het besluit tot steun aan Bush en Blair is gebaseerd. Heeft niets met aftreden te maken maar met democratische verplichting t.a.v. bevolking.

 23. 31

  Vreemd…. Op die website van Van Meeteren, die hij opzette voor zijn campagne voor het D66 lijsttrekkerschap, is geen woord over de oorlog in Irak te vinden. Nou ja, misschien ergens in een uithoekje; ik heb het in elk geval niet gevonden.
  En nu maakt hij er plotseling iets ontzettend dringends van. Ik begrijp het niet helemaal. Maar ik ben bang dat de man, om welke reden dan ook, gewoon op zoek is naar een beetje publiciteit. Dat weerhoudt me er voorlopig van om die petitie te tekenen.

 24. 32

  @John O’Neill: Zojuist de documentaire afgekeken.
  Zucht. Een van de slechtere documentaires die ik in jaren gezien heb. Een zware bevalling om het chaotische verhaal te volgen.
  En er zat zo goed als niets nieuws in. Als je wat langer hier (of bv op vkmag of alt-f4) had rondgehangen had je het ook allemaal wel voorbij zien komen.

  Voor anderen: Spaar je de moeite.

  Om de waarheid mbt NL boven tafel te krijgen, zie ik graag een wat nuchtere weg bewandelt. Ook al zijn sommige zaken die het daglicht niet kunnen verdragen vast ook relevant.

 25. 33

  Wel nieuw is de cronologische volgorde en kleine details. Denk ook dat de film bedoeld is voor; degenen die niet Hier of bij vkmag of alt-f4 LEZEN !
  ben daarom ook blij met je toevoeging. ((quote) Om de waarheid mbt NL boven tafel te krijgen, zie ik graag een wat nuchtere weg bewandelt. Ook al zijn sommige zaken die het daglicht niet kunnen verdragen vast ook relevant.) Dus denk dat de film voor sommige anderen zeker het laatste half uur van de film intressant kan zijn.
  Met betrekking tot vragen over aan de coalitie(“ons”Kabinet en de “rest”))de hoeveelheid verarmde uranium dump ,de clusterbommen, energie verbruik v/d legers, en toeleverende industrieen de drugshandel, en andere profiterende instellingen (families), die in deze oorlogen, gebeuren uit naam van het volk. En dan nu pas;___ eist het burgerinitiatief Openheid over Irak

 26. 34

  @John: Zou fijn zijn als ze voor die film een ander format hadden gekozen. Verwijzingen naar 12 monkeys, memento en the matrix maakt het niet toegankelijker.
  Mocht je ze niet gezien hebben, ga toch vooral op zoek naar de afleveringen van Power of Nightmares. Het mag dan van een “staats”omroep zijn, het is wel samenhangend, toegankelijk en begrijpelijk.

  Verder denk ik dat het ook in NL lastig is om een “echte” open discussie over zaken als oorlog en de oorlogsindustrie te krijgen.

 27. 36

  Vreemd…. Op die website van Van Meeteren, die hij opzette voor zijn campagne voor het D66 lijsttrekkerschap, is geen woord over de oorlog in Irak te vinden. Nou ja, misschien ergens in een uithoekje; ik heb het in elk geval niet gevonden.

  In 2004 heeft Van Meeteren, samen met Allard de Rooi, dezelfde twee schooiers die het nu dus wéér doen, de actie Openheid Over Irak gestart. Op het D66 congres in najaar 2004 heeft Van Meeteren een motie in stemming gebracht waarmee werd opgedragen aan D66 om principieel de oorlog en de bezetting van Irak te verwerpen. Motie werd met grote meerderheid aangenomen, D66 deed geen reet. Lijkt me genoeg.

  In de Volksrant toen:

  Openheid over oorlog in Irak is nu geboden
  de Volkskrant, Forum, 19 maart 2004 (pagina 13)
  Hein van Meeteren en Allard de Rooi

  Voor en tijdens de oorlog in Irak is de regering het antwoord schuldig gebleven op vele vragen. Hein van Meeteren en Allard de Rooi hebben daar schoon genoeg van.

  ‘In dit potje wordt niet meer geroerd’, zei onze minister van Buitenlandse Zaken onlangs. Welk potje? Het potje dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, met steun van Nederland en andere landen, van de Irak-oorlog hebben gemaakt. We mogen er kennelijk niet meer over praten en we mogen geen onplezierige vragen meer stellen. Nou, dat doen we tóch. Waar de politiek het laat liggen moet de burger opstaan.
  Een jaar na de inval zijn er namelijk vele vragen te stellen. Pijnlijke vragen, noodzakelijke vragen. En het kabinet heeft maar te antwoorden. Niet aan de Tweede Kamer, maar aan het volk. Aan de burgers van Nederland die door de ondoorgrondelijkheid van deze regering, en haar volgzame houding tegenover de Verenigde Staten, een extra gevaar lopen slachtoffer te worden van terreuraanslagen in eigen land. Het potje mag geen doofpot blijven.

  In Nederland was en is een meerderheid van de bevolking tégen de inval in Irak. Maar premier Balkenende moest en zou, met instemming van een weifelende Tweede Kamer, steun verlenen aan een ‘preventieve’ oorlog. Irak immers bedreigde de wereld met massavernietigingswapens, al dan niet in samenwerking met terroristische groeperingen. Dat de Veiligheidsraad van de VN een heel andere aanpak voor ogen stond werd genegeerd. Een unicum.

  De afloop kennen we. Tienduizenden militairen en burgers, voornamelijk Irakezen maar ook westerlingen, werden het slachtoffer van een oorlog tegen een regime dat een tijger met cariës bleek. Niks bedreiging voor de wereld; Saddam beschikte, zoals we al lang wisten, niet eens over afvuurmechanismen om zijn vermeende apocalyptische wapens in te zetten. Van banden met Al Qa’ida is niets gebleken.

  De oorlog tegen Irak heeft de wereld niet veiliger gemaakt, integendeel. De strijd heeft nog meer kwaad bloed gezet in de islamitische wereld. Ze werd koren op de molen van fundamentalistische scherpslijpers. De Spanjaarden kunnen ervan meepraten. Negen op de tien slachtoffers van de aanslagen in Madrid waren tegen de oorlog. Schrijnend. Hun ex-premier Aznar, die tegen de wil van een overgrote meerderheid van zijn landgenoten naar Irak trok, speelde hierbij een provocerende en daarmee risicoverhogende rol. Het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel dat hij vertoonde is electoraal afgestraft.

  De dreiging van het terrorisme is echter ook voor Nederland manifester dan ooit. Ook ons kabinet heeft dat risico willens en wetens op de koop toegenomen.

  Geachte Regering, een paar vragen dus. Op welke feiten baseerde u nu eigenlijk uw steun aan een evident onnodige en in onze ogen onrechtmatige inval en bezetting, en brak u met de Nederlandse traditie dat zo’n stap alleen wordt gezet als er sprake is van onvermijdelijkheid, internationale eensgezindheid en een welomschreven doel? U mocht in Londen een document inzien bij Tony Blair. ‘For your eyes only’ stond erop, hoorden we. Op basis daarvan kwam u geheel overtuigd terug op Schiphol.

  Mogen we eindelijk eens van u horen welk document dat was? Over welke harde gegevens beschikte u en van wie zijn ze afkomstig? Door wie, en hoe, zijn ze gewogen?

  Het zijn maar een paar vraagjes. Maar we worden geplaagd door nog meer nieuwsgierigheid.

  Waar zijn die massavernietigingswapens die de aanleiding tot de oorlog waren nu toch? En waarom mogen we er niet meer over praten? U was toch overtuigd van hun bestaan? In geheime Britse documenten stond zelfs dat Saddam ze binnen 45 minuten kon inzetten. We zijn echter een jaar verder en zelfs de Amerikaanse onderzoekers die het hele land op z’n kop hebben gezet geven toe dat er geen massavernietigingswapens te vinden zijn.

  We willen ook van u horen waarom u zich kritiekloos blijft opstellen achter een Amerikaanse regering die, het wordt steeds duidelijker, oorlogsmisdaden begaat. U bent toch het kabinet van waarden en normen? Welke waarde is het om krijgsgevangenen te mishandelen en een weerloze gewonde Irakees vanuit een helikopter dood te schieten? Welke norm ligt ten grondslag aan het binnenstormen van willekeurige woningen en het bruuskeren en gevangenzetten van onschuldige burgers? En welke norm hanteert u als u het billijkt dat een militaire wereldmacht de Veiligheidsraad buitenspel zet en op basis van verdraaiing van feiten een land binnenvalt en bezet houdt?

  En dan nog iets. We hoorden u deze week zeggen dat Nederland zich vooral goed moet beschermen tegen het terrorisme. We steunen u. Maar wilt u daar dan een begin mee maken? En wel door volledig opening van zaken te geven over de besluitvorming rond een oorlog die de terreur op onze deurmat heeft gebracht? En door uw serviele steun aan een heilloze en haatzaaiende militaire bezetting te vervangen door een doortastend pleidooi voor de opbouw van humanitaire en technische hulp in een democratisch Irak onder slechts één leiding: de Verenigde Naties?

  Laten we afronden. We hebben er genoeg van. Dàt is onze boodschap. Genoeg van de geheimzinnigheid rond een oorlog en bezetting die alleen maar meer geweld hebben gebracht. Genoeg van een regering die ons waarschuwt voor terrorisme, maar hopeloos faalde in haar analyse van de Iraakse terreurdreiging en voor dat feilen geen verantwoording wenst af te leggen. Zo’n loze waarschuwing, dames en heren kabinetsleden, is weinig overtuigend.

  Geef ons onze antwoorden. Wij willen dat er in Nederland, in navolging van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, een onafhankelijk onderzoek komt naar de besluitvorming rond uw steun aan de ‘coalition of the willing’. En naar de informatie die daaraan ten grondslag lag.

  Om deze eis kracht bij te zetten beginnen wij vandaag met een grootscheepse mail- en handtekeningenactie op http://www.openheidoverirak.nl. Wij, een groeiende groep Nederlandse burgers, vinden dat we recht hebben op opening van zaken, want ook onze levens zijn in gevaar. Door ons dat recht te ontzeggen beschadigt u de open, democratische samenleving.

  Copyright: de Volkskrant

  Hein van Meeteren is jurist en lid van D66; Allard de Rooi is Midden-Oosten-kenner en lid van de PvdA.

 28. 37

  Nederland heeft wel degelijk meegeholpen aan de voorbereiding van de irak oorlog.
  Er lagen voor deze oorlog al nederlandse marine schepen in de Golf die alles afluisterden en deze informatie doorgaven aan de USA.
  Bush Blair en Balkenende waren en zijn broeders in het kwaad

 29. 39

  Ik vindt dat het NL volk best wel mag vragen waar onze regering mee bezig is. Ik ben er ook van overtuigd dat zonder die oorlog het leven een stuk goedkoper zou zijn geweest.

  Want ik denk niet dat ons leger zijn kosten haalt uit de opbrengst van de drugshandel. Dat doet de CIA namelijk al.

 30. 40

  wat er nu boven water is gekomen over de nederlandse militairen die Irakezen hebben gemarteld laat zien dat er grote hypocrisie bestaat over hetgeen van Nederlanders van allochtone afkomst wordt geeist. waar zijn nu de nederlandse “normen en waaren”?

 31. 43

  Die Google video is plots verdwenen, zou Google aan zelfcensuur doen?

  Al een half jaar? Ik wist het al ruim voor de inval dat het een leugen was.

  Alleen de regering Balkenende, die gelooft dat soort leugens.

 32. 44

  Ben het eens met het feit dat dit initiatief op het laatste moment komt, maar ik vind het wel fantastisch dat er eindelijk een initatief wordt genomen om het hier over te hebben. Aangezien de verantwoordelijke partijen echter nog geen respons hebben gegeven is het misschien een idee om met de overige partijen om de tafel te gaan zitten om zo een coalitie met “de schuldigen” te voorkomen. Of een eventuele demonstratie bij een dergelijke coaltitie om onze ontevredenheid over het beleid te uiten!

 33. 45

  De enige oplossing voor Irak is nu dat het land wordt opgedeeld in 3 verschillende staten, vergelijk Yougoslavie na het wegvallen van Tito.

 34. 48

  Hey Lutje , Als medebewoner van [email protected] geef ik jou 100 % gelijk, maar, n’ uiteengevallen Irak gaat mij als Kurdische vluchteling bijlange na niet ver genoeg en wraak is soms de enige oplossing voor mensen die door de wereldgoegemeente al tientallen jaren gruwelijk in de steek gelaten waren … Laat ons en de Shi’s nu eindelijk van de opbrengst van t’ zwarte goud genieten … En de Sunni’s … Die krijgen nikskenie(meer) ; Want die bestolen ons al genoeg . Hun eigen schuld dikke bult dus en ieder die met hen meedeed mocht verdomd zelfs geen druppel petrol aankopen als t’ aan mij lag … Hé , laagbijdegrondse nederlandse commercantjes … Poen scheppen op nachtkijkers … Dat bespaart munitie, niet ? ( Zo is n’ grootoom als weerloos konijn afgeknald … ) Voor hun eigen veiligheid dus : Bouw n’ hoge muur rond n’ groot Bagdad ; Verzamel degenen die blijven willen erachter en geef ze de status van beschermde widedieren/soort; Met toestemming tot voederen … En overkoepel met bomvrij glas want ik ken er persoonlijk heel veel die niet met eigen grondgebied tevreden zullen zijn … En terecht of onterecht … Daar kraaide vroeger evenmin een haan naar …