De onzinargumenten van een anti-vaxxer

Ze zeggen dat het inmiddels zo lang geleden is dat infectieziekten huis hielden onder de bevolking dat we de ellende ervan vergeten zijn, en dat daardoor steeds meer mensen het aandurven hun kinderen niet meer te vaccineren. Een van die mensen is Pauline Bijster, journalist.

Gisteren ontstond er #ophef over het stuk dat ze schreef voor Happinez.nl.

Daar blogde ze over de redenen waarom ze haar jongste kind nog niet heeft laten inenten. Happinez besloot in de loop van de avond – terecht – het artikel van de site te verwijderen. Maar omdat dit soort denkbeelden langzaamaan aan populariteit wint, wil ik het toch bespreken. En omdat er blijkbaar op de redactie van dat blaadje nog meer anti-vaxxers rondlopen: “De ouders op onze redactie zijn hierover net zo verdeeld als heel social media”

Misleidende informatie en kronkelredenaties

Want de argumentatie is zoals gebruikelijk van een bedroevend laag niveau. Volgens Bijster kan bijvoorbeeld niemand vertellen wat ze in haar baby’s spuiten, waarom ze dat doen, waarom ze dat zo vaak doen, en al zo snel.

Laat dit even op je inwerken. Iemand die zichzelf journalist noemt en blijkbaar niet in staat is deze vragen te googelen. Eigenlijk is het nog erger, want ze zegt dat artsen haar deze antwoorden niet kunnen geven, wat totale onzin is (of ze moet dringend andere artsen raadplegen). Ook claimt ze dat polio al voor het vaccinatieprogramma was verdwenen, door “hygiëne en voeding” terwijl na ongeveer 5 seconden zoeken dit grafiekje op m’n scherm stond.

aantal-meldingen-polio

Nee dus, Polio is vrij abrupt verdwenen in Nederland. Niet door betere hygiëne en voeding, maar door de start van het rijksvaccinatieprogramma,  in 1957.

En de misleidende bagger die volgt slaat alles. Van de suggestie dat voeding en hygiëne betrouwbaarder zouden zijn dan inenten, tot dat je “soms wel een paar weken moet uitzieken” van kinkhoest, en dat ziektes als mazelen, bof en rode hond “niet zo erg” zijn, want Bijster heeft ze zelf gehad. Ja joh, vertel dat aan alle mensen die blijvende schade hebben overgehouden aan dit soort ziektes, ondergetekende incluis. Ook suggereert ze uit het niets dat ouders die hun kinderen wél laten inenten slechte ouders zijn omdat ze dat vaak zouden doen omdat ze geen tijd meer hebben om voor zieke kinderen te zorgen. En dan de uitsmijter: “ziek zijn is ook een groeimoment, dat soms best prettig is”.

Je eigen feiten creëren

Het is typerend voor dit soort stukken. “Feiten” presenteren die dat niet zijn, vage gevolgtrekkingen maken, halve verdachtmakingen richting artsen en niet onderbouwde suggesties doen. Bijster noemt het onderwerp aan het begin van haar stuk “waarlijk ingewikkeld en gevoelig”, maar laat blijken niet eens een poging gedaan te hebben de materie daadwerkelijk te doorgronden, of überhaupt even op te zoeken of dat wat ze schreef ook klopte. Ik kan alleen maar hopen voor haar kind dat ze tot inkeer komt en het alsnog laat vaccineren. En voor de andere gevaccineerde kinderen in haar omgeving. Want een van de weinige dingen die wel klopte in haar stuk is dat vaccinatie inderdaad niet altijd helpt. Maar dat is geen reden niet in te enten, zoals ze suggereert, maar juist een reden om het wél te doen. Waarom? Eén woord: groepsimmuniteit. En zo ben je als anti-vaxxer niet alleen maar gevaarlijk voor je eigen kroost, maar ook voor dat van anderen.

Ik sluit af met een mooie – zij het ietwat aangezette – illustratie van waar het om gaat.

Reacties (100)

#1 Bernard Weiss

Het lijkt wel of er een soort Liga Van Domme Blondjes bestaat, die hun best doen het bimbo-image van blondjes in stand te houden. Eerst hadden we de twee afslankende-lichtge-wichten van Green Happiness, en nu weer Pauline Ik-Ben-Het-Spoor-Volledig-Bijster.

En het mag ook nog overal publiceren dat het een lieve lust is, terwijl je zou verwachten dat dat soort dames allang onder curatele zou staan van een Rotterdamse wethouder die ze de mogelijkheid tot voortplanten onthoudt.

Enfin, hopen dat Darwin een keer toeslaat en de dames onder een grote vrachtwagen lopen in de overtuiging dat hun havermoutdiëet ze onoverwinnelijk heeft gemaakt….

 • Volgende discussie
#2 Henk van S tot S

@1:
Een ander is niet voorbehouden aan “domme blondjes”.
Er zijn diverse “geleerden” m/v en religiegekken, die onzin over inenten uitkramen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Dat stukje van Bijster laat wel zien dat het ‘vooruitgangsgeloof’ nergens op is gebaseerd, en hoe makkelijk ‘we’ terug kunnen vallen op middeleeuwse toestanden. Want zo’n journaliste post zoiets alleen maar als ze denkt dat het maatschappelijk geaccepteerd is om zoiets te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Amateur Commenter

Mevrouw Bijster moet eens door de Veluwe heenlopen, geheid dat je daar iemand tegenkomt die polio heeft gehad. Dan kan je direct zien wat voor impact je eigen stommiteit op je kind kan hebben. Mensen getekend voor het leven omdat hun ouders legaal kinderen mochten mishandelen onder het mom van religiositeit.

Want dat is het, zware kindermishandeling, wanneer je je kind moedwillig medische toegang ontzegt en het daarmee volledig bewust aan een geheel onnodig risico blootstelt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJH

De woorden ‘Happinez’ en ‘journalist’ worden toch niet ook op andere plekken in dezelfde zin gebruikt, wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 børkbørkbørk

En dat wordt algemeen geschaard onder “hoog opgeleid”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 frankw

Voor ouders die hun kinderen niet vaccineren een fijn verhaaltje van Roald Dahl. Een kinderverhaaltje.

http://www.roalddahl.com/roald-dahl/timeline/1960s/november-1962

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Frank789

Iedereen die zich een beetje in de antivaxxers verdiept herkent in het stukje van Pauline Bijster de teksten van de homeopatische antiprikkers NVKP.

De grote leugen die antiprikkers blijven herhalen is dat de infectieziekten door betere voeding en hygiëne vanzelf al weggingen. Daarbij laten ze heel frauduleus een grafiek van het afnemende aantal sterfgevallen van bv mazelen zien en niet van de incidentie zoals Joost hierboven laat zien.

Antiprikkers zijn daar al tig keer op gewezen maar ze blijven stug bedriegen. En Pauline Bijster neemt dat één op één over. Dat kan niet als je jezelf journalist noemt, dat lijkt erop te wijzen dat Bijster inmiddels 100% antiprikker is geworden maar zich voordoet als twijfelend moedertje die het ook allemaal nog niet zo goed weet.

Happinez heeft uiteraard een reputatie als het om zweefklets gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hans Verbeek

De mensheid heeft zich 200.000 jaar kunnen redden zonder vaccins. Dus mijns inziens zijn vaccins niet nodig.
Er zijn altijd epidemieën geweest. Vroeger stierven mensen aan griep, TBC, cholera, pokken enzovoorts. Tegenwoordig sterven mensen op hogere leeftijd aan andere ziektes: kanker, Alzheimer en uitval van organen.
Het is een kwestie van persoonlijke subjectieve voorkeur wat er erger is… in 2 jaar sterven aan kanker op je 70-ste of in 2 weken aan mazelen als je 20 bent.
Ik zou het liefst sterven aan een hartaanval of beroerte: snel en onaangekondigd en zonder pijn en angst.

Het is wel een beetje raar om mensen, die er een andere mening over hebben dom te noemen of een nare bijnaam te geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 frankw

De mensheid heeft zich 200.000 jaar kunnen redden zonder vaccins. Dus mijns inziens zijn vaccins niet nodig.

Je bent zeker geen kinderen of jong-volwassenen in je omgeving kwijtgeraakt of die geraakt zijn? Anders kan ik je volstrekte gebrek aan empathie niet begrijpen. (ik heb overigens een zus die tenauwernood een hersenvliesontsteking die als complicatie van de bof optrad heeft overleefd, dus kom niet met laffe praatjes over nare bijnamen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Frank789

@9: Mensen sterven nu op hoge leeftijd aan ziektes, niet allemaal an ziektes trouwens, juist omdat ze de eerste 5 jaren hebben overleefd, te beginnen de geboorte. En zonder massale vaccinatie krijg je mazelen niet pas op je 20e maar vóór je 5e, net als een hele reeks andere infectieziekten en vergeet dan vooral niet polio.

Je bent niet dom om een andere “mening”, maar dom omdat je de feiten negeert. Wetenschap is geen mening.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Prediker

Ik zou het liefst sterven aan een hartaanval of beroerte: snel en onaangekondigd en zonder pijn en angst.

@9 Zat mensen met hartklachten of een beroerte die niet in een keer sterven. Die hebben dan een aantal hartinfarcten, zijn altijd moe, pijn op de borst. Of zitten hele dagen half verlamd in een stoel, gezicht vertrokken, kwijl uit de mond lopend.

Kortom, je kletst weer eens over zaken waar je geen sjoege van hebt en je denkt er blijkbaar ook niet te lang over na.

Beetje zoals dat puberjoch in mijn klas tijdens maatschappijleer, die op grond van zijn fantasievoorstelling over de gevangenis beweerde dat hij beter een misdaad kon plegen en dan de gevangenis in kon draaien want dan hoefde hij nooit te werken en werd kost & inwoning voor hem verzorgd.

Dat klinkt plausibel, zolang je totaal geen weet hebt van hoe het leven in de gevangenis er in de praktijk uit ziet, en je afweging enkel baseert op geromantiseerde fantasievoorstellingen; zoals jij ook steeds doet in de vaccinatiediscussie.

De mensheid heeft zich 200.000 jaar kunnen redden zonder vaccins. Dus mijns inziens zijn vaccins niet nodig.

Dat is zoiets als zeggen dat de mensheid zich 200.000 jaar heeft kunnen redden zonder de Trias Politica, dus dat de mensheid al die ingewikkelde checks & balances op de macht ook niet nodig heeft.

Of dat de mensheid zich 200.000 jaar heeft kunnen redden zonder mensenrechten; en dat maatschappijen waarvan de economie liep op slavernij, oorlog en onderdrukking ook prima functioneerden. En dan concluderen dat we dús prima zonder al die loze frasen in het VN-mensenrechtenverdrag kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@9: De mens heeft ook 2 miljoen jaar zonder computers kunnen leven. Ik stel dus voor dat jij de jouwe uitzet, je je berenvel om doet, en je terugtrekt in je hol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Prediker

Ook claimt ze dat polio al voor het vaccinatieprogramma was verdwenen, door “hygiëne en voeding” terwijl na ongeveer 5 seconden zoeken dit grafiekje op m’n scherm stond.

@0 Toch vind ik dat niet zo’n sterk argument. Antivaxx-sites schermen namelijk met hun eigen grafiekjes en hun interpretatie daarvan.

Voor een leek als ik ziet het er op het oog net zo overtuigend uit, dus komt het neer op de vraag van autoriteit en betrouwbaarheid; wie dicht je meer gezag toe: een of andere anonieme pipo op het internet of officiële instanties van artsen en medische wetenschappers?

Dat haakt dus in op een groeiend wantrouwen jegens instituties. Kun je nog wel vertrouwen wat de overheid, media, schoolboekjes, industrie je vertellen? Wel, niet altijd zo blijkt. Dus waarom zou ik officiële instanties op dit punt wel vertrouwen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Prediker

De mens heeft ook 2 miljoen jaar zonder computers kunnen leven.

@13 En zonder noemenswaardige tandheelkundige zorg. Die tandarts spuit allemaal chemicaliën je mond in. En ze hebben ons meer dan honderd jaar lang vergiftigd met kwik (amalgaamvullingen). Niet te vertrouwen, die kwakzalvers!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 gronk

@14: volgens mij is een van de issues dat officiële instanties te weinig afstand nemen van de industrie/politiek/etc. Wil je jezelf neer kunnen zetten als ‘onafhankelijk’, dan zul je je zo af en toe moeten afzetten tegen gevestigde belangen. Als je dat niet doet uit vrees voor gedoe, dan bevestig je alleen maar dat je niet onafhankelijk bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Joost

@prediker: klopt. Maar als je de instanties niet meer gelooft is het einde zoek, en zit je in complotland. Dan is er sowieso geen discussie meer mogelijk, omdat alle argumenten die je aan kan dragen direct terzijde worden geschoven. Het ultieme eigen gelijk.

Gedurende de eerste helft van de 20e eeuw nam de medische kennis sowieso flink toe, en inderdaad, ook de sterfte nam gedurende die periode af. Geleidelijk. Maar dat was over de gehele linie, ook buiten infectieziekten om. De sterfte nam dus af, maar de sterftelast bleef gelijk.

Daarnaast is de groep met complicaties misschien nog belangrijker. Die is vele maanden groter dan de groep doden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

@16 En daar zit dus volgens mij het eigenlijke probleem. We kunnen het hebben over domdenken, informatiebubbels, het internet, de egalisering van informatievoorziening, de kritische burger…

… maar volgens mij is de vertrouwenscrisis in instanties vooral te wijten aan die instanties zelf, de belangen die ze dienen en de dogmatische wijze waarop zij paradigma’s hanteren.

Mooi voorbeeld is hoe het IMF en de Eurogroep zijn omgesprongen met Griekenland. Iedereen kan zien dat het beleid niet werkt, maar toch moet de trein door. Vertrouw ons nou maar, zeggen de vertegenwoordigers van de instituties – en de journalisten, die vanuit dezelfde paradigma’s opereren praten hun frames fijn na. Kijk, dat kweekt geen vertrouwen in instituties en gevestigde media.

Dat is slechts één voorbeeldje: er zijn er legio te vinden waarin de mensen terecht cynisch worden over instituties, de praatjes die ze houden en de belangen die zij dienen. Dat werkt het gevoel van wantrouwen maar in de hand, en ook dat mensen zichzelf aanleren alles wat de overheid verkondigt dan maar met wantrouwen te bejegenen en zelf alternatieve informatie te zoeken op internet.

Wat dat betreft is internet vergelijkbaar met de drukpers rond 1445: de instituties hebben niet langer het monopolie op informatie, en dat brengt niet enkel meer autonomie en kritische argumentatie met zich mee, maar ook allerlei wilde aberraties, ketterijen en maatschappelijke wanorde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 MrOoijer (Jan van Rongen)

@9: Het is een kwestie van persoonlijke subjectieve voorkeur wat er erger is…

… subjectief …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 frankw

Prediker, ik vind dat je met deze uitspraak maar volgens mij is de vertrouwenscrisis in instanties vooral te wijten aan die instanties zelf, de belangen die ze dienen en de dogmatische wijze waarop zij paradigma’s hanteren. maar de helft van het probleem te pakken hebt.

Als ik om me heen kijk, zie ik mensen die van nature extreem achterdochtig zijn. Mensen die zo in complottheorieën stappen. volgens mij is dat zo oud als de mensheid zelf. Ik denk dat je altijd een paar (???) procent gekkies hebt die alle antwoorden op levensvragen in samenzweringen zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 okto

Strikt genomen is de keuze van Pauline Bijster natuurlijk heel rationeel: bij vaccinaties is er altijd een kans dat je kind er twee dagen beroerd van is, en dat voorkom je. En zolang de rest wel vaccineert loop je geen risico. Het is wel egoistisch, want je bent een “free rider” die profiteert bij de gratie van de verantwoordelijkheid die anderen wel nemen. En het is een zeker risico; ik zou het er in b.v. Zutphen of op de Veluwe niet op wagen.

Het is dan trouwens weer niet rationeel om dat in een blog te zetten: immers, hoe meer twijfel je zaait over vaccinaties, hoe meer mensen hun kind niet zullen vaccineren, en hoe groter de kans dat de vaccinatiegraad niet hoog genoeg meer is, zodat je eigen kind toch weer risico loopt. Echt rationeel zou zijn: zelf niet vaccineren, maar iedereen zo veel mogelijk stimuleren om het juist wel te doen.

Ik vrees dan ook dat haar motivatie eerder gestoeld is op domheid dan op rationaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

@9: stropop, much?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Prediker

Als ik om me heen kijk, zie ik mensen die van nature extreem achterdochtig zijn.

Ik weet niet in welke kringen jij verkeert, maar de achterdocht voor instituties en daaruit voortvloeiend complotdenken lijkt vandaag groter dan, zeg, twintig jaar geleden. (9/11 was an inside job!)

Misschien is het gewoon zichtbaarder geworden door het internet en social media; zo’n berichtje op Happinez is gauw gedeeld; misschien ook is het makkelijker desinformatie op te pikken.

Aan de andere kant, ik had rond 2000 contact met een stel dominees die al jaren zendingswerk in het Oostblok deden, en die vertelden dat de samenzweringstheorieën daar welig tierden. Theorieën over hoe de wereld beheerst werd door Jezuïeten, Joden en Vrijmetselaars, en dat je daar achter kon komen door steeds in publicaties van de andere groep te lezen wat hun rivalen zoal uitspookten.

En de Protocollen van de Wijzen van Zion werden, de Dolkstootlegende, en Judaïsering van het Avondland waren in Europa zo’n tachtig jaar geleden ook populair; dus in die zin is een flink deel van de bevolking blijkbaar altijd al vatbaar geweest voor complotdenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Gladiool

De ‘van horen zeggen-types’ kun je vanalles op de mouw spelden, maar de evangelisten onder hen kun je gerust bestempelen als zeer kwaadaardige oplichters. Die laatsten zullen nooit rekenschap hoeven af te leggen. Gek eigenlijk. Maar ja, propagandamachines met eenzijdige belichtingen (lees: Nieuwsuur omtrent CETA), kunnen dat ook straffeloos. Wen er maar aan maar blijf sceptisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 hermann

Mijn stiefvader had polio – geboren in ’n tijd, dat er nog geen inenting tegen polio bestond. Ik weet in dit geval, waar ik over praat. Z’n hele leven lang veel leed, want ja, ’n aanzienlijke handicap. Hij kon tenminste nog ‘hinken’, de andere drie uit z’n buurt zaten levenslang in een rolstoel. Ikzelf ben ingeënt, mijn kinderen natuurlijk ook.

Zeer lezenswaardig stuk en ’n aanvulling op @0: http://skepsis.nl/weerstand-tegen-vaccinatie/

Vanwege inentingen zouden kinderen autistisch kunnen worden, gaat de mare. Dat is niet waar gebleken, maar dat verhaal gonst nog steeds rond. Wel kunnen kinderen aan mazelen sterven of ernstige, levenslange complicaties oplopen. Bij de oosterburen laten steeds meer hoogopgeleide ouders (vooral die) hun kinderen niet meer inenten. Vorig jaar een grote mazelenepidemie in Berlijn – 1 kind gestorven. Vrouwtje Bijster kan niet achterhalen wat ‘er in de spuit’ zit (RIVM helpt), maar misschien heeft ze wel gehoord, dat er kwik(zilver) in zit. Ja, dat zit erin, maar dan net zoiets als dat er chloor in keukenzout zit. http://chemreporter.de/2016/09/26/was-hat-giftiges-quecksilber-in-impfstoffen-zu-suchen/ Vrouwtje Bijster zet zich in, om in dezen onze oosterburen achterna te gaan. Haar jongste kind zal niet sterven weet ze, ’t zijn toch altijd de kinderen van anderen.

@9 De ‘natte droom’ van iemand, die buiten de realiteit staat. ’s Avonds in bed stappen en ’s ochtends er niet meer zijn. Ik weet, dat komt voor, alsook ’n hartinfarct tijdens ‘een potje krikken’. Misschien ligt Uw voorkeur wel bij het laatste. Toch moet ik U teleurstellen -ervaringsdeskundige, want al ruim 20 jaar hartpatiënt-, het is een zeer slopende, soms zeer pijnlijke en progressieve ziekte. En om die beroertes te voorkomen, waar U zo dol op lijkt te zijn, daarvoor heeft mijn cardioloog Eliquis voorgeschreven.

En over ’n paar dagen weer de griepprik. Met kwik!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Lutine

Want dat is het, zware kindermishandeling, wanneer je je kind moedwillig medische toegang ontzegt en het daarmee volledig bewust aan een geheel onnodig risico blootstelt.

Het is gelukkig nog zo in ons land gesteld dat ouders zélf keuzes mogen maken v.w.b. vaccinatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 KJH

@16: “volgens mij is een van de issues dat officiële instanties te weinig afstand nemen van de industrie/politiek/etc.”

Kijk. Hier verraadt zich de linkse mens. De industrie en de politiek hebben namelijk *ook* een noemenswaardige rol gespeeld in de verlenging van onze levensduur en onze welvaart. Heus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gronk

@27: je leest maar wat je wilt lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@26: “Het is gelukkig nog zo in ons land gesteld dat ouders zélf keuzes mogen maken v.w.b. vaccinatie.”

Waar slaat het zelf in die zin precies op? Het gaat om de inentingen van de kinderen, niet hun ouders. Zo gelukkig is het niet dat die keuze aan de ouders wordt overgelaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Frank789

@29: Happinez is slechts het papieren evenknie van vele lifestyle-RTL-programma’s zoals “Life is beautiful”. Dat soort programma’s moeten officieel een onafhankelijke redactie hebben, maar iedereen die betaalt kan er zijn kwakzalverij aanbieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Prediker

@29 Een soort DWDD dus, maar dan met het thema knutselspiritualiteit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Verbeek

@10:

Anders kan ik je volstrekte gebrek aan empathie niet begrijpen.

Je kent me helemaal niet.
Ik voel heel veel empathie met mensen, die aan Alzheimer, MS en kanker lijden. Je reactie raakt kant noch wal.

@11:
Ik zeg niet dat alle vaccinaties per se slecht zijn. Ik zeg dat we zonder zouden kunnen.
Ik vind vaccinatie tegen polio best zinvol omdat de slachtoffers nog levenslang last hebben van de ziekte. Dat geldt niet bij mazelen, bof, tyfus, kinkhoest, rode hond en de griep.

@12:

Kortom, je kletst weer eens over zaken waar je geen sjoege van hebt en je denkt er blijkbaar ook niet te lang over na.

Ik ben opgeleid als bioloog en weet veel meer over vaccinatie en het immuunsysteem dan jij.
Ik heb er langer over nagedacht dan jij, Prediker. Ik kom alleen tot een ander inzicht.
Honderd jaar geleden woedde er een wereldwijde griepepidemie (Spaanse griep). Die epidemie eiste 20 tot 100 miljoen slachtoffers; meer dan de loopgravenoorlog in België en Noord-Frankrijk.
De doden van de Eerste Wereldoorlog worden binnenkort weer herdacht. De slachtoffers van de Spaanse Griep niet.
Je hebt geen idee wie je vergelijkt met dat puberjongetje.

@22:waarom heb je in dit artikel geen link gemaakt naar de groeiende vraag naar euthanasie en beëindiging van een voltooid leven?
En wat bedoel je met stropop?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Lutine

@30

Als het aan mij lag werden kinderen ook niet meer geïndoctrineerd met religie, politiek e.d. Maar we hebben in ons land de zinnige afspraak dat ouders voor hun kinderen bepalen. Om de eenvoudige reden dat kinderen dat niet zelf kunnen. Daar valt vaccinatie ook onder.

@4 lijkt te suggereren dat de overheid moet bepalen wat ouders mogen beschikken over hun kinderen. Ik ben daar geen voorstander van. Want ik kan ook roeptoeteren dat religieuze opvoeding kindermishandeling is. (wat er m.i. ook aardig bij in de buurt komt)

Maar ik vind de vrijheid die ouders hebben om te beschikken belangrijker. Omdat een discussie hierover tot desintegratie kan leiden van dat wat we bereikt hebben aan beschaving. Het zijn dus de ouders die beschikken over wel of niet vaccineren.

Mensen bestempelen als anti-vaxxer is erg gemakkelijk. Een opinie zoals hier omschreven is van lange halen, snel thuis. Met hetzelfde gemak haal ik vele godsdienstige argumenten ook onderuit. Maar we hebben het hier tevens over de lichamelijke integriteit. De zgn. anti-vaxxers hanteren een bepaald geloof waarom zij hun lichamelijke integriteit niet geschonden wensen. Of hun minderjarige kinderen waar zij als bevoegd beschikkende voor optreden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Lutine

@34
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2730905/1996/08/10/Defect-in-gen-maakt-drager-mogelijk-immuun-voor-aids-virus.dhtml

Interessant is immuniteit voor aids. Er duikt immuniteit voor aids op. Maar de evolutie kan alleen haar gang gaan als we niks doen tegen aids. Na enkele miljarden doden kan de mensheid een immuniteit van tegen de 100% bereiken.

Iedere bestrijding van aids werkt dus eigenlijk dat natuurlijke proces tegen. Maar miljarden doden is ook zo weer wat natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Frank789

@14: De site die je aangeeft is nog zo netjes om het daadwerkelijk over mortality rates te hebben in plaats van te doen alsof het incidentie betreft.
Sterfte aan mazelen in Nederland nam van 1900 tot 1973 af van 2500 naar 10-15 per jaar. En dat haalde nooit de krant want het was normaal.

Tijdens de laatste mazelenepidemie in 2013 van 20.000-30.000 zieken is er 1 dode gevallen, in de gelijksoortige epidemie 11 jaar ervoor 3 doden. Bij de huidige vaccinatiegraad in combinatie met de biblebelt treden mazelenepidemiën om ongeveer 11-13 jaar op.

Als alle kinderen mazelen zouden krijgen vallen er nog steeds 6 tot 10 doden per jaar. Maar dat vinden de antiprikkers helemaal niet erg want die kinderen waren in hun ogen “toch al verzwakt”, maar dat kan kerngezonde kinderen overkomen. Dat ze zonder mazelen vrijwel niet doodgaan is niet belangrijk voor ze. Maar als er één kind binnen een paar dagen na vaccinatie onverklaarbaar of zelfs verklaarbaar sterft, dan wordt dit breed uitgemolken decennialang.

Wat onze overheid helaas vergeet te benadrukken is het leed dat kinderen aangedaan wordt.
Tijdens de laatste mazelenepidemie zijn er wel 1.200 kinderen met ernstige complicaties geweest waarvan honderden met ziekenhuisopname. Hoeveel er na hun long- oor- of hersenvliesontsteking nog blijvend letsel (o.a. doofheid) heeft overgehouden weet ik niet, maar ze zijn er wel. En de antiprikkers negeren dit leed.

Als niemand meer tegen infectieziektes vaccineert vallen er jaarlijks in Nederland meer dan 200 dode kinderen, meer dan 200 kinderen met een vorm van invaliditeit en meer dan 300.000 ziektegevallen.

https://www.ntvg.nl/sites/default/files/migrated/1994123920001f.jpg

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Frank789

TMP @DocTMP

Kijk, @paulinebijster , deze regio’s moeten nog echt iets doen aan hun leefstijl. Heb je nog tips?

https://twitter.com/DocTMP/status/789898056619679744

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Frank N. Stein

@Hans Verbeek: Argumenten gebruiken als ‘de mensheid kon al zolang zonder, dus nu ook nog’ geldt voor letterlijk alles, dus stop met kraanwater drinken (waterzuivering is helemaal niet nodig, want dat hadden ze vroeger ook niet), poepen in de wc (doe dat maar in de tuin), of kleding dragen, want een berenvelletje is voldoende. Daarnaast is gesproken taal ook maar een nieuwerwetse uitvinding (want naar schatting pas 35.000-40.000 jaar oud en komt nog lang niet in de buurt van de 160.000 jaar daarvoor waar de mens het blijkbaar zonder heeft gekund), dus wat grommen en knikken naar je medemens is meer dan voldoende. Ziekenhuizen zijn eveneens ongewenst, want ‘we’ hebben duizenden jaren zonder gedaan, dus waarom moeten we die willen?
Je argumentatie is echt volstrekt onzinnig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Frank789

@34: [ Ik vind vaccinatie tegen polio best zinvol omdat de slachtoffers nog levenslang last hebben van de ziekte. Dat geldt niet bij mazelen, bof, tyfus, kinkhoest, rode hond en de griep. ]

[ Ik ben opgeleid als bioloog en weet veel meer over vaccinatie en het immuunsysteem dan jij. ]

Dan heb je verzuimd om de ziektepercentages, sterftepercentages en invaliditeitspercentages op te zoeken en om te rekenen naar de Nederlandse bevolking anders had je die eerste bewering niet gemaakt.
Weet je dat de sterfte aan kinkhoest 6 keer groter is dan aan mazelen? Dat het aantal handicaps (met name doofheid door oorontsteking) door mazelen 60 keer hoger ligt dan polio? Dat iedereen mazelen krijgt in een ongevaccineerde samenleving maar niet iedereen polio omdat dat veel minder besmettelijk is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Hans Verbeek

@39: appels en peren, Frank.
Vaccins zijn minder dan 100 jaar oud. Dat kun je niet vergelijken met het ontstaan van taal.
Er zijn heel veel mensen op de wereld, die geen kraanwater drinken, in de bosjes poepen en nauwelijks kleding dragen. Er zijn ook mensen die hun poep en pies inzamelen en composteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Frank N. Stein

Pijnlijk, die bewering van Verbeek dat hij is opgeleid als bioloog en dan zulke flaters begaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Frank N. Stein

@41: dat neemt niet de kern van het argument weg, slimmerik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 gbh

@34:

Ik vind vaccinatie tegen polio best zinvol omdat de slachtoffers nog levenslang last hebben van de ziekte. Dat geldt niet bij mazelen, bof, tyfus, kinkhoest, rode hond en de griep.

Griep kan bij ouderen dodelijk zijn en alleen die en mensen met een zwak immuunsysteem worden standaard gevaccineerd. Andere ziekten zoals bijvoorbeeld de rode hond zijn niet schadelijk voor het slachtoffer zelf maar wel voor hun toekomstige kinderen. Een goede bioloog weet dat maar die slijt zijn leven ook niet als vakkenvuller.

Honderd jaar geleden woedde er een wereldwijde griepepidemie (Spaanse griep). Die epidemie eiste 20 tot 100 miljoen slachtoffers; meer dan de loopgravenoorlog in België en Noord-Frankrijk.

De dodelijke mutatie is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door de slechte hygiëne in die loopgraven en wereldwijd geëxporteerd door troepen die naar huis gingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Hans Verbeek

@0: vaccineren is in sommige gevallen best een slim idee. Maar veel mensen, waaronder ikzelf, vinden dat vaccinatie een businessmodel is geworden, een industrie waarin veel geld te verdienen valt.
Is de griepprik echt zinvol en effectief?
Is de vaccinatie tegen het HPV (het baarmoederhalskanker-virus) echt nodig?

Ik denk dat de afkeer van de vaccinbusiness en de doem-porno die de vaccin-industrie gebruikt wel eens een belangrijk argument van de tegenstanders kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Hans Verbeek

@44:

De dodelijke mutatie is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door de slechte hygiëne

Mutaties ontstaan spontaan in het erfelijk materiaal van het virus. Dat het dodelijke virus zo snel een grote groep infecteerde kwam waarschijnlijk wel door slechte hygiëne en omdat zoveel ondervoede en uitgeputte soldaten zo dicht op elkaar gepakt zaten.
De repatriëring maakte er een mondiale pandemie van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Frank789

@41: [ Er zijn heel veel mensen op de wereld, die geen kraanwater drinken, in de bosjes poepen en nauwelijks kleding dragen.]

Ja, daarom sterven er in Somalië 137 per 1000 kinderen van 0 tot 5 jaar oud en in Nederland 4!

Bent u nu echt doctorandus bioloog?

http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Henk van S tot S

@34:

(uit jouw antwoord op 11)
Dat geldt niet bij mazelen, bof, tyfus, kinkhoest, rode hond en de griep.

Er zijn toch wel wat nadelen te vinden voor niet ingeënte stervelingen:

Zoals bijvoorbeeld bij jou “niet zinvolle” entingen tegen rode hond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 gbh

@46:

Mutaties ontstaan spontaan in het erfelijk materiaal van het virus

Mutaties ontstaan ook door interactie met andere virussen; hygiëne dus! Het is niet voor niets dat China waar mensen, kippen, eenden en varkens nauw samenleven een kweekvijver is voor nieuwe mutaties mijnheer de bioloog.

Het punt was ook dat de Spaanse griep naar alle waarschijnlijkheid een direct gevolg was van die loopgravenoorlog en dus valt onder de slachtoffers van WWI.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 frankw

Hans Verbeek @45

Is de vaccinatie tegen het HPV (het baarmoederhalskanker-virus) echt nodig? Ik denk dat de afkeer van de vaccinbusiness en de doem-porno die de vaccin-industrie gebruikt wel eens een belangrijk argument van de tegenstanders kan worden.

Ik ga nu bewust de grenzen van de huisregels opzoeken

[WEGGECENSUREERD]

Ik heb vriendinnen met baarmoederhalskanker gehad. Het lijden. Jouw loze praatjes zijn zo harteloos en zo beschamend. Ik vind je een harteloze [WEGGECENSUREERD] toch een eind op met die praatjes van je.

(en ik hoop dat de redactie voor een keer deze reactie door de vingers wil zien).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 MrOoijer (Jan van Rongen)

@34: je hebt bij biologie kennelijk niets geleerd, want wat je hier schrijft over (niet voorkomen van) permanente gevolgen is grote onzin. Die zijn er in ruime mate wel en anderen wijzen daar ook terecht op.

Maar ook stel je : ” Ik zeg dat we zonder [vaccinatie] zouden kunnen”. Volstrekt onduidelijk wat je daarmee bedoelt, behalve misschien het cynisme dat we onze kinderen ook jong kunnen laten sterven?

Het probleem in deze hele discussie is dat veel van de huidige ouders gewoon niet meer weten welke ravages deze ziektes konden (en kunnen) aanrichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Dehnus

@1: Probleem is de, deze mensen krijgen niet de ziekte. Zij zijn ingeënt. Hun kinderen krijgen Polio en de ziektes. Daarom is dit zo’n gemeen iets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Remco G

Een groot deel van onze samenleving is niet Christelijk meer, maar we zijn nog steeds mensen en hebben dus nogal een hang naar religie.

Dus duiken er beginnetjes van nieuwe religies op, en anti-vaxx, allerlei dieethypes, etc etc zijn daar voorbeelden van.

Ze zijn per definitie niet rationeel, en zoals we op de Veluwe zien kan religie veel sterker zijn dan de angst voor een ziekte als polio.

Dus ik zie dit nog niet zo snel minder worden door argumenten, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Hans Verbeek

@47: moet een bioloog weten hoeveel kinderen er sterven in Somalië? Jij zoekt het even snel op op een website en doet dan alsof dat heel knap is en bijdraagt aan de discussie.

@48: ja, er zijn soms complicaties, dat ontken ik niet. Maar zijn die complicaties echt zo ernstig? Of worden die complicaties uitvergroot om vaccins te kunnen verkopen?
Rode Hond (inclusief de complicaties) vind ik niet echt een bedreiging voor de volksgezondheid of de wereldbevolking. Roken vind ik wel een bedreiging. Ik ben voorstander van een rookverbod in openbare gebouwen. Maar ik ben tegen verplichte vaccinatie tegen rode hond.

@49: ja, dat klopt, bedankt voor je aanvulling.

Het punt was ook dat de Spaanse griep naar alle waarschijnlijkheid een direct gevolg was van die loopgravenoorlog en dus valt onder de slachtoffers van WWI.

Die theorie is mij niet bekend. Heb je het zelf bedacht of ergens gelezen.
Ik vind persoonlijk slachtoffers van oorlogsgeweld een andere categorie dan mensen, die aan een ziekte lijden of sterven.

@50: het is niet mijn schuld dat er mensen lijden of overlijden. Ik heb er geen enkele invloed op. Ik laat iedereen zelf zijn eigen keuzes maken. Ik stel alleen wat vragen, die misschien helpen bij meningsvorming.

@51:

Volstrekt onduidelijk wat je daarmee bedoelt, behalve misschien het cynisme dat we onze kinderen ook jong kunnen laten sterven?

Nee, ik bedoel ermee dat iedereen de vrijheid moet hebben om vaccinatie te kunnen weigeren. Integriteit van het eigen lichaam, baas in eigen bloedbaan. Ik vind dat geen onzin, maar een groot goed.

Wil jij graag dat vaccinaties verplicht worden? Dat er een vaccinpolitie komt, die de huizen langsgaat en iedereen vaccineert?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Bismarck

@35: “Maar we hebben in ons land de zinnige afspraak dat ouders voor hun kinderen bepalen. Om de eenvoudige reden dat kinderen dat niet zelf kunnen. Daar valt vaccinatie ook onder.”
Ik weet niet of het in geval vaccinatie zo zinnig is om de ouders voor hun kinderen te laten bepalen.

“Maar ik vind de vrijheid die ouders hebben om te beschikken belangrijker.”
Ik vind het wat raar om daar van een vrijheid te spreken. Het gaat immers niet om de ouders zelf, maar om andere mensen waarover ze beschikken. En als het ouders betreft die hun kinderen niet laten inenten, dan zit je al in het gebied verwaarlozing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 gbh
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Frank789

@54: [ moet een bioloog weten hoeveel kinderen er sterven in Somalië? Jij zoekt het even snel op op een website ]

Neen, driewerf neen, mijnheer Verbeek, ik wist van de hoge kindersterfte in Somalië omdat ik al vaker domme romantische beweringen over het leven in de oertijd heb bestreden (u weet wel, dat paleo-dieet en oermelk en speltbrood en harmonisch enz.). Maar het is wel handig om het exacte cijfer op te zoeken.
Dan blijkt ook dat het in Congo zelfs 150 is.
Dan blijkt ook dat het in 1960 in Sierra Leone 396 was!

En dan weten we nog niet hoe het sterftecijfer van net ontdekte stammen in het Amazone oerwoud is die ook allemaal halfnaakt rondlopen zonder stromend water of WC.

En u, die claimt bioloog te zijn, beweert zaken die aantoonbaar fout zijn, die een bioloog beter had kunnen weten, en die een snelle Google search van uw zijde had kunnen voorkomen.
Maar u kiest keer op keer voor de losse flodders en gaat een ander beschuldigen van “even snel op een website opzoeken”. Nou, ik prefereer dan zelfs toch dat laatste in plaats van uw losse flodders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Joost

Ah, Hans heeft zijn “de mensheid overleeft het wel”-stropop weer opgetuigd? Niemand ontkent dat hier en we zijn weer terug bij af.

Mensen, Hans interesseert individueel leed geen zak. Hij denkt in complete populaties. Vandaar termen als “volksgezondheid” en “wereldbevolking”. En hij heeft gelijk, maar tegelijkertijd is hij met een compleet andere discussie bezig dan zo’n beetje iedereen hier.

Maar sterfte is natuurlijk maar (minder dan) de helft van het verhaal. Toen er een polio-epidemie uitbrak in Staphorst in 1971, kregen 37 kinderen polio, en stierven er 5. Maar 8 waren blijvend gehandicapt. Dus alleen naar die cijfers kijken is misleidend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Olav

@54:

Integriteit van het eigen lichaam, baas in eigen bloedbaan. Ik vind dat geen onzin, maar een groot goed.

Daar ben ik het van harte mee eens.

Maar juist kinderen kunnen dergelijke beslissingen nog niet nemen. Die hebben er daarom recht op dat volwassenen voor hen de best mogelijke beslissingen nemen. Niet alleen de eigen ouders zijn daarvoor verantwoordelijk, maar de hele maatschappij.

Er zijn een aantal dingen die ouders niet mogen met “hun” kinderen. Een kind is immers je eigendom niet. Mishandelen mag niet, laten verhongeren mag niet, weghouden van school mag niet, niet inenten zou ook niet moeten mogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Henk van S tot S

@54:

@48: ja, er zijn soms complicaties, dat ontken ik niet. Maar zijn die complicaties echt zo ernstig? Of worden die complicaties uitvergroot om vaccins te kunnen verkopen?
Rode Hond (inclusief de complicaties) vind ik niet echt een bedreiging voor de volksgezondheid of de wereldbevolking, enz.

Sorry hoor, maar m.i. zijn mensen als jij een gevaar voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en, of aan het aftakelen of rijp voor de psychiater.
;-)

Over en uit maar

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Lutine

@55

Ik vind het behoorlijk eng wat je daar schrijft. Dat zou suggereren dat ‘de maatschappij’ zeggenschap heeft over de lichamelijke integriteit van andermans kinderen.

Dat is een beetje het nare van dit soort discussies. De consensus is zó groot v.w.b. vaccinatie, dat er een lijn overschreden wordt. Natuurlijk weet ik ook wel dat gedwongen vaccinatie niet zal gebeuren. Maar je zou voor jezelf al die lijn niet moeten willen overschrijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 MrOoijer (Jan van Rongen)

@54 – Nee, ik bedoel ermee dat iedereen de vrijheid moet hebben om vaccinatie te kunnen weigeren. … als “verduidelijking” op je eerdere Ik zeg dat we zonder [vaccinatie] zouden kunnen.

Dat zijn twee totaal verschillende beweringen.

Helaas is er inderdaad in Nederland de vrijheid voor ouders om te beslissen dat ze hun kinderen niet laten vaccineren. Dan kan er dus dit gebeuren:

https://pbs.twimg.com/media/Cvc1uVFXEAABguq.jpg

Zo nu en dan overlijdt er dan ook eentje aan een vermijdbare besmetting. Bij de laatste epidemie twee. Maar niet alleen kinderen van weiger-ouders lopen risico. In 1999 raakten twee nog niet ingeënte baby’s besmet van zo’n kind van weiger-ouders. Een overleed 14 jaar later aan de complicaties (A 14-year-old German boy has died due to complications from a measles infection he picked up as baby from an unvaccinated child )

Dat dus vind ik misdadig. En daarmee ook jouw standpunt.

Die tweede: nog steeds volstrekt onduidelijk wat je dan bedoelt. Zonder vaccinaties zouden er jaarlijks duizenden kinderen meer dood gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 gronk

Happinez heeft dat flutartikeltje weliswaar offline gehaald, maar ze zijn wel verongelijkt dat ze zoveel kritiek krijgen.

Zo’n storm aan genadeloze en soms ook ongenuanceerde en zelfs ongeïnformeerde kritiek roept nogal wat vragen op. Over het recht van twijfelen bijvoorbeeld. Over het absolute, onbetwistbare gelijk van de wetenschap – terwijl vragen stellen nota bene de basis is van de wetenschap.

‘If you find yourself in a hole, stop digging.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 frankw

Joost @58
Mensen, Hans interesseert individueel leed geen zak. Hij denkt in complete populaties. Vandaar termen als “volksgezondheid” en “wereldbevolking”. En hij heeft gelijk, maar tegelijkertijd is hij met een compleet andere discussie bezig dan zo’n beetje iedereen hier.

Hij heeft niet gelijk Joost. Ook in termen van wereldbevolking en volksgezondheid is niet vaccineren voor ziektes een slechte zaak die onnodig veel leed bezorgt en geen problemen oplost. Overigens Stalin dacht ook in complete populaties. “One death is a tragedy, a million death is statistics” (ongeveer).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 MrOoijer (Jan van Rongen)

[lamaar]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Frank789

@65: Je moet toch echt de reacties hierboven beter lezen, je hebt al twee links geplaatst die hierboven al staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 gbh

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 gbh

@65: Hij was wel goed he en fileert de argumentatie tegen vaccinatie ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Bismarck

@61: Ik vind juist de gedachte dat individuele leken vrijwel volledige zeggenschap over andere mensen hebben eng. Het feit dat je iemands ouder bent, maakt nog niet dat je in staat bent de beste beslissingen voor die mens kunt maken. Daar mogen van mij zeker grenzen aan gesteld worden en volgens mij denk jij daar ook zo over. We verschillen alleen in waar die grenzen getrokken moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Joost

@64: Als je de wereld beziet zoals Hans, dan heeft Hans gelijk. Leed is voor hem nooit een argument geweest.

En “minder mensen” lost volgens hem weldegelijk het een en ander op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 okto

ik bedoel ermee dat iedereen de vrijheid moet hebben om vaccinatie te kunnen weigeren. Integriteit van het eigen lichaam, baas in eigen bloedbaan. Ik vind dat geen onzin, maar een groot goed.
Wil jij graag dat vaccinaties verplicht worden? Dat er een vaccinpolitie komt, die de huizen langsgaat en iedereen vaccineert?

Hoewel het allemaal tegen Hans lijkt te zijn, vind ik toch dat hij hier een punt heeft. Je kunt niet inenten kindermishandeling of onverantwoordelijk noemen, maar dat betekent nog niet dat je inenten verplicht moet gaan stellen. Waar ligt de grens? Is wonen langs de A10 ook kindermishandeling? Of kinderen elke dag mee laten roken? Of ze vijf keer per week een frikandel als maaltijd voorzetten? Ook die ouders bestaan, en ook in die gevallen verplichten we ze niet tot verantwoordelijker gedrag. Zelfbeschikking is een groot goed.

Het wordt natuurlijk anders als je ook anderen in gevaar brengt. Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk zo: leukemiepatientjes die om medische reden geen inentingen kunnen krijgen breng je onnodig in gevaar. Je zou voor scholen en kinderopvangcentra een verplichte registratie van de inentingen moeten hebben. Valt de vaccinatiegraad in een klas onder een bepaald niveau, dan volgt het dringende advies om toch te gaan vaccineren, of moet helaas de toegang ontzegt worden voor het kind dat niet gevaccineerd is.

Maar ja, dat is weer nauwelijks te handhaven plus allemaal administratieve rompslomp. Dus toch maar bij voorbaat alle niet gevaccineerde kinderen de toegang tot scholen verbieden? Er is wat voor te zeggen.

Het is op z’n minst wel merkwaardig dat er nu helemaal niets mee gedaan wordt voor scholen en kinderopvangcentra. Op z’n minst zou je moeten weten hoeveel er op een klas niet gevaccineerd zijn, lijkt me.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Bismarck

@71: “Zelfbeschikking is een groot goed.”
Mijn punt is dat het helemaal niet over zelfbeschikking gaat; Er wordt beschikt over een ander.

Waar ligt de grens?
Precies, waar ligt de grens? Verwaarlozing? Jongensbesnijdenis? Meisjesbesnijdenis? Veganistisch dieet voor kleuters? Peuters? Zuigelingen? Uithongering? Mishandeling? Niet behandeling van ernstige ziektes? We zijn het er denk ik allemaal over eens dat er een moment komt waarop we zeggen dat ouders niet meer over hun kinderen mogen beschikken. De vraag is waar we die grens leggen. Wat mij betreft ligt vaccinatie aan de andere kant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Henk van S tot S

@61: & @71:
Wat mij nog steeds verbaast is dat er nog geen poliopatiënten zijn die hun ouders voor de rechter hebben gesleept wegens kindermishandeling of het opzettelijk toebrengen van letsel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 MrOoijer (Jan van Rongen)

@71: argumenten die redelijke opinies lijken maar in wezen zijn gebaseerd op leugens _zie met name #34_ zijn het niet waard te bediscussiëren met degenen die ze noemt.

Uit: http://www.washingtonpost.com/sf/brand-connect/bleecker-street/denial/


Experts use the term “denialism.” [ … ]

It’s a refusal to accept established facts and documented evidence […..] You get people who absolutely deny that vaccines do any good or even insist that vaccines do great harm. Then you get people who sort of say, “Well, I’m not sure. The jury’s still out.” It’s a squishier, harder-to-pin-down kind of attitude. To some degree, that is harder to combat than the hardcore stuff. It’s much more ambiguous.

Denial is a refusal to accept facts. People who are deniers do not really deserve to have their arguments categorized as “opinions.” These arguments are rooted in lies, and that is what they remain.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 tigger

@73:
Van het opzettelijk toebrengen van letsel of mishandeling is dan ook geen sprake, geen rechter zal daar in meegaan. Verwacht jij trouwens echt van gehandicapte mensen dat zij hun familie aanklagen en zich tegen hun gemeenschap keren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 okto

@72:

Mijn punt is dat het helemaal niet over zelfbeschikking gaat; Er wordt beschikt over een ander.

Dat gaat er over in hoeverre ouders over hun kinderen mogen beschikken. Dat is in wezen een andere discussie.

@74: Het feit dat iemand onzinnige dingen beweert maakt nog niet per se dat daardoor meteen alles wat hij beweert onzinnig is. Dat is een drogreden van het type “Wat meneer X zegt is onzin, want hij praat altijd onzin”. Vind ik niet een waardig argument in een discussie.
Hans beweert onzinnige dingen, maar ik vind de vraag in hoeverre je ouders moet/kunt verplichten hun kinderen te vaccineren zeker niet onzinnig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 gronk

@76: ik kan me best voorstellen dat mensen moeite hebben met overheidsmaatregelen (want sommige van de maatregelen die overheden namen in het kader van de volksgezondheid waren echt niet zo OK), zeker als dat door een stel jeugdzorgtantes met een ‘befehl ist befehl’-mentaliteit wordt doorgedreven. Daar kun je ieder wetenschappelijk onderbouwd volksgezondheidsprogramma mee de nek omdraaien. Maar inentingen voor ziektes met stevige consequenties als kinkhoest, mazelen etc. lijken me wel een heel ander verhaal.

Ik ben trouwens wel benieuwd of fluoridering van het drinkwater tegenwoordig wel zou worden ingevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Bismarck

@77: Het laat in ieder geval zien dat voor het internet hele volksstammen (en politici) zich ook al door charlatans lieten beïnvloeden:
“Een maand voordat plenair zou worden gestemd over het wetsvoorstel, stelde de Amerikaanse kankerdeskundige Dr. Burk dat gefluorideerd water schadelijk zou zijn voor de menselijke gezondheid en zelfs kon leiden tot de dood.
Zijn onderzoek was reeds lange tijd weerlegd, maar toch kon hij door middel van een televisie-interview een duidelijk stempel drukken op de meningsvorming in Nederland. Fluoride zou volgens Burk kanker veroorzaken. De Kamerleden voelden de publieke druk. Het Kamerdebat in 1976 resulteerde ten slotte in een intrekking van het wetsvoorstel om drinkwaterfluoridering in Nederland van een wettelijke basis te voorzien.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Oink

Een ander probleem is dat pasgeborenen in aanraking kunnen komen met besmettelijke zweef-teef-kinderen. Ze zijn nog niet gevaccineerd en hebben nog een slecht werkend afweersysteem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Prediker

@78 Het laat echter vooral zien dat de wetgeving inmiddels zo in elkaar steekt dat je burgers niet langer massaal gezondheidsmaatregelen op te leggen. En dat lijkt me staatsrechtelijk wel zo gezond.

Na een juridische procedure gaf de Raad van State de aanvechter gelijk; men heeft het recht om te kunnen kiezen tussen gefluorideerd en ongefluorideerd drinkwater. (…)

Als afsluiting van de discussie over de drinkwaterfluoridering werd in 1983 het sociale grondrecht artikel 11 opgenomen in de constitutie. Dit artikel stelde dat eenieder het recht heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, op de onaantastbaarheid van zijn lichaam. De jurisprudentie van de Raad van State en de Hoge Raad uit de jaren zestig en zeventig over de drinkwaterfluoridering lag hieraan ten grondslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Lutine

@69

Ik ga er van uit dat ouders het beste met hun kinderen voor hebben. Als dat niet zo is, dan dienen zij uit de ouderlijke macht ontzet te worden.

De discussie gaat dus over “het beste”. Gedwongen vaccinatie valt daar niet onder, net zo min als een verbod op godsdienstige indoctrinatie. En dat laatste vind ik eigenlijk erg. Godsdienstige indoctrinatie is het opzettelijk, geestelijk verminken van een kind.

Maar kom er eens mee aan bij christelijke of islamitische gezinnen. Dat zou maatschappij-ontwrichtend werken. We neuzelen al over boerkini’ s, laat staat over de gehele indoctrinatie.

Dus laten we het gewoon zoals het is. En is gedwongen vaccinatie onbespreekbaar. Antivaxxers kunnen namelijk beweren dat vaccinatie kindermishandeling is en verboden zou moeten worden.

Die kant wil je toch hopelijk niet op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Lutine

@73

Wat mij dan weer verbaast is dat jongens hun ouders niet aan klagen vanwege besnijdenis. Dat is een verminking voor het leven. Maar ja, het zijn je ouders hé?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Hans Verbeek

@59:

niet inenten zou ook niet moeten mogen.

Dat ben ik niet met je eens, Olav. Ik vind dat de overheid niet het recht heeft om iedereen gedwongen te vaccineren.

@70: leed is relatief, Joost.
In Afrika is kindersterfte heel normaal. Om een gestorven kind rouwt men één dag en dan gaat het leven weer verder. Er komen vast nog wel nieuwe kinderen.
Hier in Nederland is het overlijden van je kind zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen in je leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 gbh

@83:

Hier in Nederland is het overlijden van je kind zo’n beetje het ergste wat je kan overkomen in je leven.

Dat is overal zo Hans alleen daar heb jij kennelijk geen enkel gevoel bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Frank789

@82: Nou, googel maar een op sues parents for circumcision…

Maar er zijn in de US ook ouders die ziekenhuizen aanklaagden omdat hun zoon tegen hun uitdrukkelijke wens was besneden. Maar het was zo’n fabrieksmatige ingreep dat hun bezwaar was vergeten.

https://www.google.nl/search?q=sues+parents+for+circumcision&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=Qg0OWN3XDeuv8weY-oDYDw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Frank789

@83: [ In Afrika is kindersterfte heel normaal. Om een gestorven kind rouwt men één dag en dan gaat het leven weer verder. ]

Daar zou ik graag een bewijs van zien.

Bovendien riekt uw opmerking er naar dat u denkt dat ze in HEEL Afrika nog in rieten rokjes rondlopen en in lemen hutjes wonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Bismarck

@81:“De discussie gaat dus over “het beste”. Gedwongen vaccinatie valt daar niet onder, net zo min als een verbod op godsdienstige indoctrinatie. En dat laatste vind ik eigenlijk erg.”
Ik het eerste ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Henk van S tot S

@75:
Ik vind, dat als ouders een kind willens en wetens niet inenten tegen polio, dat er sprake is van opzet.
Het aanklagen van ouders door kinderen gebeurt niet vaak (zelfs niet bij incest), maar ik hoop toch dat er een paar eindelijk eens hun verstand gaan gebruiken.
Zie ook #85
@82:
Mag van mij best.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Frank789

Verplicht inenten gaat mijns inziens te ver, maar je zou die ongevaccineerde kinderen op hun 16e of 18e moeten benaderen om zelf een keuze te maken.

Wat in de US deels al gebeurt is dat ongevaccineerde kinderen bij bepaalde crèches of scholen niet meer welkom zijn. Je bent immers een reëel gevaar voor nog niet gevaccineerde baby’s of kinderen waar de vaccinatie niet is aangeslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Frank789

“Hij kreeg hele hoge koorts en had overal snot. Zelfs uit zijn ogen. Bij het aankleden moest hij braken. We gingen naar het ziekenhuis, maar mazelen is zo besmettelijk dat we dat moesten doen met een kap over de wandelwagen. In het ziekenhuis is hij in quarantaine gegaan. Wat begon als ‘verkoudheid’ bleek een zware, dubbele longontsteking. Hij was een baby van 8 maanden met een zware ‘rokershoest’.”

“Wij hebben steeds aan zijn bedje gezeten, maar zijn na een tijdje uitgeput naar huis gegaan om een paar uurtjes te rusten. Vrij snel werden we gebeld. Dat is natuurlijk nooit een goed teken. De arts zei dat we meteen moesten komen. Onze zoon was koud geworden en reageerde niet op de pijnprikkel van het infuus.”

https://vrouw.nl/artikel/in-het-nieuws/37816/mijn-kind-ging-bijna-dood-omdat-andere-mensen-niet-inenten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 okto

@90: Dus: bij wet niet gevaccineerde kinderen de toegang tot scholen en met name creches ontzeggen. Dus geen verbod op niet vaccineren. Wel een verbod op anderen in gevaar brengen op plaatsen waar dat veel kwaad kan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Hal Incandenza

Geen kinderbijslag etc. en geen toegang tot openbaar onderwijs. Dat eerste hebben ze net in Australië (‘No jab, no pay’) volgens mij ingevoerd. Moet je eens kijken hoe principieel ze nou echt zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Frank789

@91: Feitelijk zouden alle ongevaccineerden die de mazelen niet hebben gehad weg moeten blijven van alle plekken waar ongevaccineerde baby’s zich bevinden, of vlak daarna gaan bevinden. Iemand met mazelen in een of andere wachtkamer kan een baby besmetten die pas 20 minuten later diezelfde wachtkamer inkomt terwijl de zieke persoon alweer weg is.

Zo’n verbod lijkt me ondoenlijk, maar tijdens een mazelenepidemie lijkt het me wel gerechtvaardigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 tigger

In Nederland kunnen Jehova’s getuigen uit hun ouderlijke macht worden gezet als ze een operatie weigeren die noodzakelijk is voor een kind. Jehova’s mogen namelijk vanuit hun geloof geen bloedtransfusies ontvangen en dus heeft elk ziekenhuis een protocol voor deze groep.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Lutine

@87

De portee is natuurlijk dat ik niet uit maak wat belangrijk of laakbaar is. En jij ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Lutine

en geen toegang tot openbaar onderwijs

Wel eens van leerplicht gehoord? Luchtfietserij brengt ons nergens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Hal Incandenza

@97
Want er is alleen openbaar onderwijs? Er zijn altijd nog scholen waar kinderen dan wel naartoe kunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Lutine

@97

Bijzonder onderwijs voor niet-gevaccineerde kinderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 okto

@96: Je verwart leerplicht met schoolplicht. Maar goed, dat is een heel andere discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Joost

@94: Vaak zie je dat ouders zich voor hun kinderen voor de vorm verzetten, maar zich maar al te graag uit de ouderlijke macht laten zetten. Daarmee redden ze hun kind én hun gezicht.

/van horen zeggen

 • Vorige discussie