Omstreden tradities

ELDERS - Grindadráp heet de jaarlijkse griendenjacht op de Faeroër eilanden. Een wrede en onnodige traditie volgens dierenwelzijnsactivisten.

Het in Nederland geregistreerde schip Bob Barker van de milieuorganisatie Sea Sheperd is begin deze week de toegang tot de Faeroër-eilanden ontzegdSea Sheperd voert actie tegen de omstreden jacht op grienden, een soort walvis uit de dolfijnenfamilie. Vorige week zijn vijf activisten het land uitgezet. Ze waren eerder veroordeeld tot boetes wegens poging tot verstoring van de Grindadráp.

Sea Sheperd houdt de Deens regering verantwoordelijk voor het in stand houden van een vorm van dierenmishandeling die in strijd is met de Bern Convention van de Raad van Europa over de bescherming van flora en fauna. De dieren worden door de jagers met bootjes opgejaagd en ingesloten en vervolgens vlakbij het strand handmatig gedood met messen. Op het strand wordt de dieren geslacht. Beelden van een bloedrode baai met walviskarkassen op het strand roepen elk jaar hevige verontwaardiging op onder dierenliefhebbers.

De voorstanders van de Grindadráp hechten aan de eeuwenoude traditie en ook aan het voedsel dat de jacht de eilandbewoners oplevert. Het vlees wordt verdeeld over de deelnemende dorpen en niet verhandeld. Medici hebben overigens al gewaarschuwd voor het overmatig eten van griendenvlees vanwege de zware metalen die de dieren in de vervuilde oceaan hebben opgedaan. De eilandregering heeft regels uitgevaardigd voor het doden van de dieren die er voor moeten zorgen dat het snel en effectief gebeurt. De dieren mogen niet meer vanaf de boot worden gedood. Het aantal dieren dat jaarlijks wordt gedood brengt de soort niet in gevaar.  Op de lijst van bedreigde diersoorten staat dat er voor de griend onvoldoende data zijn om de status vast te stellen.

Dierenbeschermers blijven het hoe dan ook een wrede praktijk vinden. Ze bestoken de Deense parlementariërs met duizenden emails. Er wordt flink gescholden en een parlementariër ontving een doodsbedreiging . Het conservatieve parlementslid Rasmus Jarlov verwijt de afzenders hypocrisie. Het is niet verboden dieren voor de consumptie van vlees te doden, zegt hij.

They are killed as fast as possible and overall their welfare is a thousand times better than that of the cows, pigs and poultry that live miserable lives in your own country so that your own countrymen can get something to eat. So please stop being hypocrites and start targeting the important animal welfare issues in this world rather than going for the ones with the most dramatic video clips.”

Culturele tradities en dierenrechten

Het dierenwelzijn en de bescherming van bedreigde diersoorten botsen nogal eens met tradities, folklore en eeuwenoud volksvermaak. In Europa richten dierenactivisten hun acties naast de Grindadráp op de vossenjacht, de vogeljacht, alle vormen van plezierjacht , de sportvisserij, het rapen van kievitseieren en de productie van foie gras. Verder hebben we natuurlijk nog het het stierenvechten en alles wat daarmee vergelijkbaar is, zoals de hanengevechten die in sommige landen nog zijn toegestaan, en ook het gebruik van dieren in het circus dat in Nederland vanaf 15 september verboden is. En dan zijn er nog allerlei andere exotische vormen van volksvermaak met dieren zoals het ganstrekken (het onthoofden van speciaal voor dit doel gedode en geprepareerde ganzen). De meest opmerkelijke omstreden traditie: in het Belgische Geraardsbergen drinken notabelen tijdens het Krakelingenfeest een glas wijn met levende visjes. Er is ongetwijfeld meer te melden op dit gebied.

Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn die aan de bezwaren van dierenactivisten tegemoet komt loopt niet zelden vast op het verzet van aan tradities verknochte burgers en hun politiek invloedrijke lobbygroepen. Europese regelgeving is lastig zodra culturele tradities in de strijd gegooid kunnen worden. Cultuur is nog steeds een terrein waarop “Brussel” niet wordt toegelaten. De opleving van het nationalisme en de scepsis over Europese samenwerking maken het er niet gemakkelijker op. Het stierenvechten is ook in Spanje inmiddels onderwerp van debat. Maar de voorstanders van dit volksvermaak kunnen een Europese richtlijn die tot een definitief verbod zou leiden eenvoudig dwarsbomen door te pleiten voor afschaffing van allerlei omstreden tradities in andere landen. Zwarte Piet, om maar eens een Nederlands gebruik te noemen.

[Foto: Erik Christensen, Porkeri (Website – Contact)]

 

 1. 1

  Volgens Rusland zijn de claims van de Ukraine en Georgie dat ze aparte landen zijn omstreden. Dat is een bijna even zinvolle claim als het gezeik over Zwarte Piet.

  Binnen veel families is het nog steeds traditie om op de PvdA, de VVD, D66 of het CDA te stemmen. Aangezien die meer schade hebben aangericht dan Zwarte Piet ooit heeft gedaan stel ik voor dat we pas weer over Zwarte Piet praten wanneer die partijen zijn opgeheven.

 2. 2

  Kijk, Rasmus Jarlov heeft natuurlijk wel (een beetje) gelijk.

  Aan de andere kant mogen de Denen natuurlijk wel de veranderde schaal in ogenschouw nemen (hoeveel beesten mag je doden gegeven de toenemende bevolkingsdruk?).

  Maar een verbod op deze slacht is een uiting van de hypocrisie van de carnivoor: beelden van slachthuizen doen het niet zo goed. Zeker niet als de slacht geldt als gezellig familie-uitje. Nogal tweeslachtig dit.

  Aan de andere kant: is Marianne Thieme vegetariër?

 3. 3

  Het rapen van Kievits eieren is ook onzin en heel schadelijk voor de soort. Er is ook een alternatief, namelijk om er een sport van te maken door na het spotten er een vlaggetje te plaatsen, waarna gecontroleerd word of je de eerste bent in Nederland en een prijs kunt winnen. Maar er zijn bepaalde zakken in Noord Nederland (zowel Gronings/oost Fries als Fries/westFries) die vinden dat ze als idioten een vogelsoort mogen lastigvallen wn kapotmake. Dat geeftnde sport een hele slechte naam.

  Waar het spotten met vlag de soort beschermd, want de Boer rijdt niet meer er overheen.

 4. 4

  @3: Vooropgesteld, ik heb niks met kievitseieren rapen (ik woon in Friesland), maar dit

  Maar er zijn bepaalde zakken in Noord Nederland (zowel Gronings/oost Fries als Fries/westFries) die vinden dat ze als idioten een vogelsoort mogen lastigvallen wn kapotmaken

  Is natuurlijk je reinste kolder, het rapen gebeurt al honderden jaren en nu ineens zou de soort er kapot van gaan, als dat zo zou zijn dan was dat beest al enkele honderen jaren geleden uitgestorven omdat met toen niet alleen voor de sport raapte maar ook gewoon als aanvulling van het dieet en werd er dus veel meer geraapt als nu.

  De kievit wordt niet bedreigd door het rapen maar door de mechanisatie en automatisering van de landbouw, vroeger toen alles nog met paarden werd gedaan ging alles veel slomer, nu worden trekkers door GPS bestuurd en die kijkt echt niet naar zo’n vlaggetje hoor, de boer stuurt zelf vaak niet eens meer.

 5. 5

  @2: Ja, dat is ze. Veganist zelfs geloof ik. Haar partner heeft (heb ik wel eens begrepen) de vegetarische snackbar tegenover station Den Haag HS.

  Overigens: toen ik de titel las dacht ik even dat het over Zwarte Piet zou gaan… Dat is immers ook weer actueel vandaag.

 6. 6

  @5: ik dacht dat de partner van mev. Thieme een jager is.

  Overigens ben ik vegetariër, maar ben ik niet tegen alle vormen van jacht.
  Als dieren verhongeren in een gebied dat door mensen beheerd wordt (sterker nog: gecreëerd is), lijkt afschieten mij beter.
  Mits de jager natuurlijk de tijd neemt om goed te mikken, en niet gewonde dieren laat creperen.

 7. 7

  @4: Juist vanwege de bedreiging van de vogelsoort door intensieve landbouw schaadt het rapen van de eieren de instandhouding van de soort. Uit onderzoek is gebleken dat over het algemeen het broedsucces van kieviten te laag is om de sterfte te compenseren, schrijft de Vogelbescherming.

  In het verleden is er voor Friesland vanwege de bestaande traditie een uitzondering gemaakt. Een compromis tussen folklore en dierenbescherming dus. Maar dit jaar heeft de Raad van State het rapen toch weer verboden vanwege de te verwachten schade. De Friezen zijn er verdeeld over, al vindt meer dan de helft dat de traditie uit de tijd is.

 8. 10

  @7: In dat geval is het beest toch ten dode opgeschreven, rapen of niet, door de niet te stuiten automatisering van de landbouwmachines is het over en sluiten voor de Kiviet.

  Persoonlijk hoeft dat rapen van mij ook niet, ik zie de lol er niet van in maar het verbieden van het rapen zal het uitsterven slechts vertragen, niet verhinderen.
  Er zijn al trekkers waarbij de boer al thuis de route op de akker kan instellen en eenmaal op het land op een knop drukt en de trekker de rest alles volautomatisch doet, de boer hoeft het ding alleen nog maar naar de akker en terug te rijden.

 9. 12

  Nog een curieus bericht op Joop over de plezierjacht. De Stichting Dier&Recht is naar de Reclame Code Commissie (RCC) gestapt vanwege een loze verkiezingsbelofte van de PvdA inzake plezierjacht. Volgens de Stichting valt dat standpunt onder de definitie “aanprijzingen van denkbeelden” van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en is het daarmee reclame. Nu blijkt dat het om loze beloftes gaat, heeft de PvdA zich schuldig gemaakt aan misleidende reclame. Nog niet eerder werd een politieke partij hiervoor aangeklaagd.

  Een vreemde actie. Kiezers horen loze beloftes af te straffenen niet de RCC. Moet de RCC nu alle verkiezingsprogramma’s gaan bekijken op eventuele loze beloftes? Zo neem je het democratisch proces niet meer serieus. Ik mag hopen dat de klacht van Dier&Recht in deze zaak niet ontvankelijk wordt verklaard. Al ben ik het geheel met hen eens dat de PvdA de boel belazerd heeft om niet in botsing te komen met de VVD. En verder dient artikel 1 van RCC zo snel mogelijk worden gewijzigd. Iedereen moet alle denkbeelden kunnen vrij en zonder risico kunnen aanprijzen zo lang men zich aan de wet houdt. Zie artikel 7 van de grondwet.

 10. 13

  @11: Mooi initiatief, maar kansloos ben ik bang, boeren hebben geen keus het is schaal vergroting inc moderne landbouw machines of failliet gaan.

 11. 14

  Er zijn heel veel boeren die rekening houden met nesten van kieviten. Blijkbaar ben je niet echt op de hoogte. Het is vrij gemakkelijk om de nesten te markeren en er omheen te oogsten.

 12. 15

  @14: Boeren wel ja, maar de huidige generatie landbouw machines worden niet meer door boeren bestuurd maar door GPS.

  Voor de mensen die het nog niet weten maar tegenwoordig rijd een boer de machine naar de akker en dan gaat de GPS besturing aan en doet de boer een dutje, en die GPS besturing rijd echt niet om een vlaggetje heen hoor.
  Google zelfrijdende auto, big deal, de boeren doen dat allang.

 13. 16

  @15: “die GPS besturing rijd echt niet om een vlaggetje heen hoor.
  Google zelfrijdende auto, big deal, de boeren doen dat allang.”

  Als de boeren de zelfrijdende auto voor willen blijven, zal dat om het vlaggetje heen rijden toch niet lang op zich moeten laten wachten. Het is niet alsof zoiets technologisch onhaalbaar is met de huidige stand van de techniek.