Dure en goedkope Indiers

In onze nieuwe rubriek De Praktijk, vertellen vakmensen vanaf de werkvloer over hun werk, de samenleving, dilemma’s en politiek. De rubriek verschijnt voorlopig wekelijks. De auteurs zijn vakmensen die openhartig zullen berichten en daarom vaak onder pseudoniem schrijven. Vandaag vertelt de Outsourcer over zijn werk voor een multinational. 

Iedereen die graag eens de globalisering in het echt wil beleven kan dit doen op 22 oktober in Amstelveen. Op die dag wordt van gemeentewege aandacht besteed aan het Indiase Diwali feest. Geen multicultureel festival is om de integratie te bevorderen, maar het gaat om goede contacten met de Indiase professionals die voor bedrijven in de omgeving werken. Oud-Hollandse koopmansmotieven dus.

Slechts enkelen van van de Indiërs zijn geïnteresseerd in integreren. Een grotere wens is een volgend contract in Groot Brittannië, of nog liever, de Verenigde Staten. Anderen willen graag snel terug naar familie en kinderen in India. Maar een tijdje werken in het buitenland is goed voor de carrière en er kan flink geld worden verdiend. Om een tijdelijke werkvergunning te krijgen moeten deze IT’ers (want dat zijn het meestal) in ieder geval 50.000 Euro per jaar verdienen. Dat geldt voor de 30-plussers, ben je een niet-Europeaan van onder de 30 dan verdien je minimaal 35.000 Euro. Zelfs met de hoge expat huurprijzen blijft er meer over dan thuis.

De komst van Indiërs op de Nederlandse werkvloer is een onderbelicht aspect in de filosofie van de platte, geglobaliseerde aarde. Het gaat vaker over het het verplaatsen van werk dan verplaatsing van medewerkers. IT-activiteiten uitvoeren in bijvoorbeeld Bangalore is veel rendabeler vanwege het verschil in loonkosten.

In bovenstaand geval komen Indiërs echter naar Nederland en is het financiële voordeel voor het bedrijf minder groot. Het blijft goedkoper dan de inhuur van een gemiddelde ZZP’er, maar bijvoorbeeld onbekendheid met de Nederlandse bedrijfscultuur brengt ook verborgen kosten met zich mee. De meeste Indiers zijn gewend aan andere ongeschreven regels op de werkvloer dan hier gebruikelijk. Om je staande te houden moet je toch een deel van de regels kennen en dat duurt wel even. In de tussentijd worden mensen soms onzeker, wat de productiviteit, samenwerking en het nemen van initiatief niet bevordert.

Er zijn meer situaties waarin de kosten van offshoring mogelijk niet opwegen tegen de baten. Een groot Nederlands bedrijf heeft zijn helpdesk verplaatst naar Zuid Afrika. De medewerkers voor de helpdesk worden daarna gerecruteerd in Nederland. Zou dit echt goedkoper zijn dan een helpdesk in Nederland?

Soms is er ook twijfel over de berekende besparingen bij het verplaatsen van werk naar het buitenland. Volgens veel van mijn collega’s, die regelmatig samenwerken met IT’ers in offshoringslocaties, gaat er zoveel tijd verloren met het stroomlijnen van communicatie en het managen van de Indiase service provider dat het meer loont om het werk in Nederland beter te organiseren.

Als de baten van niet vanzelfsprekend zijn, waarom is offshoring dan toch aantrekkelijk?

De werkgevers kennen de bijkomende voordelen. Alleen al de dreiging van offshoring drukt de inhuurprijzen in Nederland; een ZZP’er die 85 Euro per uur krijgt is eerder geneigd om te zakken naar 65 Euro als hij heeft gezien dat het werk ook zou kunnen verdwijnen. Ook is het verplaatsen van activiteiten een sterke push voor verdere standaardisering van processen en systemen. Om te bepalen welke sub-taken in aanmerking komen voor verhuizing moet eerst inzichtelijk worden gemaakt wat er eigenlijk allemaal nodig is om een eindproduct op te leveren.

Soms liggen de overwegingen op een ander vlak. Offshoring is een manier voor IT-managers om te laten zien dat er wordt gewerkt aan verbetering. Daarnaast heeft de markt simpelweg geloof in globalisering. Investeerders willen graag hun geld steken in bedrijven met een uitgebreide offshoring strategie. Het aangetrokken kapitaal kan dan dan weer worden gebruikt om nieuw geld te verdienen, bijvoorbeeld voor het overnemen van andere bedrijven.

Eén van de grootste IT werkgevers in India en wereldwijd is Tata Consultancy Services (TCS). Zij ondersteunt niet alleen de Amstelveense Diwali viering maar is sinds kort ook hoofdsponsor van de Marathon van Amsterdam. Ongetwijfeld een goede manier om de mogelijkheden voor offshoring nog meer onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Noot van de redactie: we zoeken nog steeds schrijvers.

  1. 2

    Geinig voorbeeld, van de helpdesk die naar Zuid Afrika gaat en dan vervolgens weer Nederlanders aantrekt om daar te gaan werken. Volgens mij hebben veel Amerikaanse bedrijven in het verleden hun Europese werknemers massaal naar Ierland verscheept om vergelijkbare redenen. Drie maal raden wie het meest geprofiteerd hebben (tip: het zijn niet de consumenten).

  2. 3

    Globalisering biedt niet alleen kostenvoordelen, maar ook toegang tot nieuwe afzetmarkten en mogelijkheden tot productinnovatie. Tijdens een seminar op 18 oktober zal onder meer een Nederlandse softwareproducent uitleggen hoe met behulp van een team in India de software aangepast wordt aan de internationale markt, en ook hoe hiervoor klanten gevonden worden. Productontwikkeling kan ook gestimuleerd worden door contacten met buitenlandse partners, zoals afkomstig uit de innovatieve high-tech sector in Israël. Ook dan is een kostenbesparing mogelijk vanwege de samenwerking die daar steeds vaker plaatsvindt met Palestina, een nieuwe nearshore bestemming. Tijdens de bijeenkomst zal ook ingegaan worden op de specifieke uitdagingen bij offshore sourcing, zoals het omgaan met de verschillen in taal, afstand, tijdzone en cultuur. We beginnen om 15:00 uur, met aansluitend een informeel gedeelte van 17:00 tot 19:00 uur. Er zal ruime gelegenheid zijn om met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen. Deelname aan deze informatieve bijeenkomst is kosteloos, evenals de hapjes en drankjes. Het programma is te vinden op: http://www.gpic.nl/seminar18okt.pdf