1. 2

    Het is typerend voor de zelfbevlekking die in het medialandschap heerst. Ik verwijs naar jou en jij verwijst naar mij, en dan lijkt het vanzelf of we belangrijk zijn en gelezen worden. Eigenlijk interesseert het niemand behalve de redacteuren zelf.

  2. 4

    Maar nu zonder dollen en niet altijd alles op onszelf betrekken. Ik zie dit andere kranten nog niet (zo systematisch) doen. Je zag het bij de opkomst van Fortuyn, dat het grooste deel van de maatschappelijke discussie zich online afspeelde, daar vond de radicalisering plaats en werd de kiem gelegd voor zowel de moord op Fortuyn als de talloze kogebrieven die zijn politieke tegenstanders achteraf mochten ontvangen. Heel slim van het NRC dus om ontwikkelingen op weblogs en internetfora bij te houden. Dus ik blijf bij mijn pluim voor het NRC en ik hoef zoals Dreknek suggereert niet voor ze te schrijven want ik heb een (ander) vak geleerd.