Niks aan ’t handje, zegt de nVWA

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het staat, vermoedelijk mede door de ophef rondom de brand in een chemische fabriek in Moerdijk, niet hoog in de itemlijst van het journaal: het Duitse dioxineschandaal. In Nederland zijn we in elk geval alweer over tot de orde van de dag, nadat de nVWA gisteren een sussend bericht liet verspreiden: we hoeven nergens bang voor te zijn. Het grootste deel van de 136.000 verdachte eieren die naar Nederland zijn gekomen, is geblokkeerd. Een klein deel is in producten verwerkt. Daardoor zijn ze zo verdund, dat er geen risico meer is.

Ik haal de informatie van de site van het Voedingscentrum en link daar ook naar omdat de informatie op de site van de nVWA zó goed verstopt is dat ik ze in elk geval niet gevonden heb. De jongste waarschuwing voor levensmiddelen dateert daar van 8 oktober en betreft een mij onbekend goedje genaamd Miracle Mineral Solution.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik van deze houding van de nVWA niet zoveel begrijp. Nee, het zal best dat je zelfs na het leegeten van een hele pot mayo waarin een fractie van een met dioxine besmet ei is verwerkt niet meteen dood zult gaan of zelfs ziek zult worden of wat jeukende huiduitslag krijgt. Maar dioxine is een gif met een gemene eigenschap: het is vetoplosbaar. Dat betekent dat als je het éénmaal in je lichaam hebt, het daar ook blijft. Als je 34 jaar geleden in de buurt van Seveso bent geweest en nu een patatje met nuttigt, heb je kans dat je een optelsom maakt. Dioxine is in het menselijk lichaam een tikkende tijdbom. Welke druppel de emmer doet overlopen, weet je nooit.

In het bericht staan bovendien vier vreselijk enge woordjes bij elkaar: “voor zover nu bekend”. Wat was er eigenlijk precies bekend toen de nVWA zijn bagatelliserende woorden de wereld in stuurde? In ieder geval niet dat de vervuiling al negen maanden aan de gang was. Negen maanden waarin allerlei instanties kennelijk ook maar vast hadden beslist dat er allemaal niet zo veel aan de hand was en de economische belangen zwaarder moesten wegen dan de risico’s voor de volksgezondheid.

Sussen en afwachten, dat lijkt het beleid te zijn. Over een paar jaar komen we er misschien achter hoeveel producten gewoon zijn geconsumeerd die met een wat minder laconieke instelling van diverse instanties hadden kunnen worden tegengehouden. Of misschien ook wel niet, want tegen die tijd is het toch al te laat. Dan kun je zoiets beter onder de mat vegen. Alles beter dan paniek.

De nVWA zou eens over zijn prioriteiten na moeten denken, en zich afvragen of het vernietigen van een paar honderdduizend potten mayonaise en pakken koekjes bij nader inzien toch maar niet zou moeten opwegen tegen een potentieel risico van gifophoping bij de burgers die ze geacht wordt voedselveiligheid te bieden.

Reacties (10)

#1 Cracken

sinds wanneer zit er een ‘n’ voor de VWA?

 • Volgende discussie
#2 Henk Daalder Windparken Wiki

Hier is het bericht te vindenop de nVWA website
http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2010901/nederlandse-overheid-en-koepelorganisaties-bespreken-duitse-dioxinecrisis

de N staat voor “Nieuwe” VWA
Echt onvervalst newspeak?
“De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren. In 2012 vormen deze inspectiediensten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) één nieuwe organisatie. “

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Emsuuri

@Cracken: De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren. In 2012 vormen deze inspectiediensten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) één nieuwe organisatie. Als voorbereiding op de fusie per 1 januari 2012 hebben de PD, de AID en de VWA hun organisaties bijeengebracht tot een tijdelijke werkorganisatie van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. (bron: http://www.vva.nl/organisatie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Baron E

Er stond vandaag een stukje met een uitzonderlijke informatiedichtheid over dioxine in De Pers. Met voor de leek (lees: mij) een aantal nieuwtjes, in het bijzonder dat “dioxine” een verzamelnaam is voor ruim 200 stoffen, de één veel giftiger dan de andere.

Vooralsnog is het mij dus volkomen onduidelijk in welke mate er reëel gevaar is op dit moment. Dat het allemaal al maanden aan de gang was, is evenwel onmiskenbaar laakbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cracken

Ze zijn wel ontzettend origineel bij het bedenken van namen zeg, zet er maar nieuw voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gk

In paling is een veelvoud aan dioxine toegestaan t.o.v. vlees of eieren (12 pg tov 4 pg). Eén keer boven de norm binnen krijgen is geen probleem. De norm is erop gericht dat de gemiddelde inname van dioxine geen probleem gaat vormen. In heel veel producten is een geringe mate van voorkomen van dioxine niet te voorkomen. Doordat er inmiddels meer als 10 jaar een eis is dat de dioxine norm voor de individuele humane en diervoeder grondstoffen op hetzelfde niveau moeten liggen als die van eindproducten is het niveau in het eindproduct al aanzienlijk verlaagd t.o.v. het verleden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 gronk

Teletekst: Met bluswater vervuilde sloten rond Chemie-Pack in Moerdijk bevatten kankerverwekkende stoffen.Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het waterschap Brabantse Delta is uitgevoerd.Het water wordt opgeslagen in tanks omdat het niet op een normale manier veilig kan worden gezuiverd.


Uit tests van de afgelopen dagen blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten zoals xyleen,naftaleen en tolueen. De volledige lijst met stoffen die opgeslagen lagen bij Chemie-Pack,blijft nog geheim.Het Openbaar Ministerie heeft die lijst in het bezit,maar wil die niet vrijgeven in verband met het strafrechtelijk onderzoek naar de brand in Moerdijk.

Volgens het OM zeggen de chemische stoffen die waren opgeslagen niets over hoe schadelijk de stoffen zijn wanneer die verbranden.Bij verbranding is het gevaar voor de gezondheid veel minder.

Kleine correctie op dat laatste: als je een fik hebt waarbij een flink deel onverbrand de lucht in gaat, omdat de hitte van de brand zodanig is dat veel vloeistof omgezet kan worden in damp maar daarna niet verbrand door stevige wind heb je natuurlijk wel een probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

Waarom hebben we al die toezichthouders zo laten inpakken door het bedrijfsleven?
Minder regeltjes,minder toezicht, Rechtse hobby.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 about:

Voor iets meer (en mogelijk iets meer betrouwbare) informatie over dioxines: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 weerbarst

7: huh waarom is die lijst geheim? kan iemand van de brandweer dit even lekken aub? het leven van uw zieke collegas staat hier op het spel.

 • Vorige discussie