Nieuwe rangorde der drugs

Dode bomen geven u alleen de samenvatting van het rapport van RIVM waarin de drugs opnieuw geclassificeerd worden. Niemand die de moeite nam even een overzichtelijk lijstje te maken. Bij deze dus. Ik heb de vrijheid genomen om de scores van de schade voor het individu en voor de maatschappij bij elkaar op te tellen en ze daarmee te sorteren.

Drug Schade
individu
Schade
maatschappij
Totaal
Crack 2,63 2,41 5,04
Heroïne 2,53 2,30 4,83
Alcohol 2,16 2,36 4,52
Tabak 2,20 2,27 4,47
Cocaïne 2,06 1,93 3,99
Metamfetamine 2,06 1,67 3,73
Methadon 1,94 1,68 3,62
Amfetamine 1,84 1,64 3,48
GHB 1,53 1,32 2,85
Benzodiazepines 1,33 1,36 2,69
Cannabis 1,19 1,26 2,45
Buprenorphine 1,31 1,00 2,31
Ecstacy 1,06 1,03 2,09
Ketamine 1,07 0,82 1,89
Methylfenidaat 0,85 0,69 1,54
Anabole steroïden 0,78 0,67 1,45
Khat 0,66 0,52 1,18
LSD 0,65 0,46 1,11
Paddo’s 0,40 0,31 0,71


Wat denkt u, zullen ze nu de Paddo’s weer legaal maken?

Update: NRC was wel zo slim.

 1. 3

  Steeph: Wat denkt u, zullen ze nu de Paddo’s weer legaal maken?
  Nee. Want ook al stelt de RIVM: Mede aan de hand van deze beoordeling kan het huidige Nederlandse drugsbeleid op een rationele wijze worden geevalueerd, die rationaliteit is ten onder gegaan aan een meer gevoelsmatige normen en waarden politiek.

  Overigens mis ik koffie in dat rijtje.

 2. 5

  Als de paddo terugkomt dan wel met een pasje denk ik. :P Iemand van het RIVM achtte het vanavond bij BNN op radio 1 wel mogelijk.

 3. 6

  @Steeph: Top, en altijd net een stapje meer doen he..

  @1:

  “… maatschappelijke schade. Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op
  het niveau van de samenleving in zijn geheel. Bezien vanuit de gehele samenleving stijgt de
  schadelijkheid van deze middelen als ze veel worden gebruikt. De maatschappelijke schade gaat dan zwaarder wegen.”

  Lijkt me dat we dan binnenkort ook XTC en paddo’s in een gedoogbeleidje moeten vatten.
  Of liever een ‘vanaf-productie-gecontroleerd-en-getaxeerd-inclusief-belasting-voorlichting-en-nazorg’beleid

  ten minste, als je kijkt hoeveel die eigenlijk gebruikt worden, hoe weinig schade dit oplevert, hoeveel van die schade komt door gebrek aan controle op product en hoeveel zwarte economie we gedogen door het niet te reguleren.

  zucht….

  Jammer dat we hier wel eens goede ideeen hebben, ze dan half uitvoeren en pas door zullen pakken wanneer een echt land het voorbeeld geeft..

 4. 7

  Prettige vraag Spuyt12, en erg belangrijk.

  Schade aan de maatschappij in relatie tot de hoeveelheid gebruikers, erg belangrijk.

  Grappig dat heroine nog steeds hoger scoort dan cocaine, eigenlijk belachelijk omdat na meth, coke en crack de grootste killers zijn, voor zowel lichaam als maatchappij. Zie ook artikel in VN paar jaar terug. Bovendien is het gebruik van cocaine aanzienlijk wijder verspreid dan het gebruik van heroine, wat zich beperkt tot enkel segmenten binnen de samenleving, terwijl cocaine letterlijk in alle lagen van de bevolking op grote schaal wordt gebruikt,.

  Eigenlijk zou zelfs alcohol, na cocaine en crack de derde plaats moeten innemen ipv heroine, hilarisch dat xtc inmiddels minder scoort op de schaal van slecht dan cannabis, waar nooit onderscheid is gemaakt tussen hashrokers en weedrokers, erg belangrijk aangezien de doorgefokte wiet voornamelijk zorgt voor veel maatschappelijke ellende.

  Schade aan het lichaam is een zeer relatief begrip, er wordt dan enkel uitgegaan van de schade die de werkzame stof aanricht, en niet de schade die de middelen teweegbrengen die op allerhande manieren worden toegevoegd uit louter commerciele overwegingen (lood in wiet, pvc/rattengif enz in coke enz enz.). En die hoeveelheid bende is evenredig groot aan het aantal gebruikers. Go figure

  In dat opzicht zullen zowel coke als cannabis de boventoon voeren, simpelweg omdat maatschappelijke schade direct gerelateerd kan worden aan de hoeveelheid gebruikers, en juist die middelen het meest worden gebruikt, waardoor ze weer commercieel interessant zijn, en dus sneller door grootgrutters zullen worden ontdaan van hun puurheid.

 5. 8

  De quotes in NRC van het CAM zijn hoopgevend, al hebben die uiteindeijk weinig macht..

  Ook dit citaat (p22) is een goede indicator:

  Zoals Figuur 6 aangeeft, is de score voor de sociale schade op individueel niveau meestal hoger dan de sociale schade op populatieniveau. Er zijn echter vijf opmerkelijke uitzonderingen: voor ecstasy, benzodiazepines, cannabis, tabak en alcohol is de score voor de sociale schade op gebruikers (individueel) niveau ongeveer gelijk aan de sociale schade op populatieniveau. Bij alcohol is de sociale schade op gebruikersniveau zelfs beduidend lager dan de sociale schade op populatieniveau. Bij deze vergelijking maakt het kortom veel uit of de drug illegaal of (semi-)legaal is.

  Ik maak eruit op dat de sociale schade voornamelijk voortkomt uit het feit dat een middel illegaal is, of niet?
  maw, door te legaliseren haal je de schade al direct naar beneden..

 6. 9

  @7:
  Plus het feit dat hun illegale (of semi-legale) status het onmogelijk maakt om de kwaliteit van het product te controleren, laat staan te labellen.
  Vanuit volksgezondheid zou je dan Cannabis, XTC en cocaine goed moeten legaliseren..

 7. 10

  Ik vind toch echt dat de volgende stap is: “Wat ging er nu eigenlijk in uw benevelde hersens om toen de paddo’s verboden moesten worden ?”

  Publicatie- en leefverbod voor Bandirah.

 8. 11

  Die ‘maatschappelijke schade’… Betreft die ook de schade in producerende landen als Colombia, Bolivia (coke), Afghanistan (heroine), om er maar even een paar te noemen?

 9. 12

  Wat ik vooral toe zou voegen, is frequentie van gebruik. Geloof me: de schade van overmatig xtc gebruik is minstens zo groot als dat van overmatig gebruik van crack. Incidenteel gebruik daarintegen heeft weinig tot geen schade (maatschappelijk of individueel en ongeacht de drug) tot gevolg. De vraag is natuurlijk wel, welke drug meer uitnodigt tot overmatig gebruik…

 10. 13

  @11: Die schade lijkt mij vooral veroorzaakt door westerse gifsproeiers. Ze gebruiken over het algemeen niet hun eigen spul.

  @5: Hmmm… is ie weg dan?

 11. 14

  de schade van overmatig xtc gebruik is minstens zo groot als dat van overmatig gebruik van crack.

  Als je mdma overmatig gebruikt, dan ben je een idioot. sim-pel. Je merkt zelf wel dat de periode van ‘diminishing returns’ is aangebroken (en dat gaat knap snel, met mdma). Als je dan toch doorslikt.. tsja..

 12. 15

  @12: Waarom zou ik jou nu moeten geloven terwijl er net een batterij experts naar heeft gekeken?

  Blijkbaar neigt de gemiddelde gebruiker minder naar overmatig XTC gebruik dan de crackgebruiker dat doet (deels door eigenschappen van de drug zelf)

  Daarnaast is het duidelijk dat ondanks de illegaliteit van XTC, negatief effect van inferieur grondstoffengebruik en onvolledige voorlichting de schade hiervan aanzienlijk lager is dan die van alcohol en tabak.

  @11:
  Ook die schade is niet zozeer door de productie van die middelen zelf, maar door de illegaliteit en de War On Drugs.
  Sterker nog, bij legalisering kunnen we de heel wat failed stated op hun benen helpen, de legale landbouwmarkt vergroten en heel wat maffiapraktijken hun broodwinning afnemen

  De totale internationale drugsmarkt is in de orde van €300-400 miljard als ik me niet vergis (linkje kwijt) dus dat is best goed voor tegen de crisis en herstel van balans

  Overigens is het bespreken hiervan geen taboe meer, gelukkig;
  http://www.moneyweek.com/news-and-charts/economics/drugs-are-moved-by-markets-not-the-war-42218.aspx

 13. 16

  De maatschappelijke schade is natuurlijk ook afhankelijk van WIE er gebruikt.
  Of (een potentiële) Einstein danwel Hitler ons ontvalt door een crackverslaving maakt nogal wat uit. Drugs voor losers zijn dus minder erg dan drugs voor genieën.

 14. 17

  @16:
  Ach, als je zo gaat inzoomen.. Er zijn ook wel baten bij gematigd gebruik door intelligent volksdeel.
  Zo zijn meerdere wetenschappelijke ontdekkingen en ICT verbeteringen mede onder invloed (LSD) bedacht. (o.a Watson en Jobs)

  Incidenteel gebruik kan helpen buiten de geijkte paden te denken. Wel een goed advies voor de kamerleden tijdens zomerreces..

 15. 18

  Ik ben wel benieuw naar wat de commenters zelf wel eens gebruikt hebben. Het is makkelijk een oordeel te hebben, maar wie zijn de experts en welke ervaringen hebben ze? Lijkt me echt de basisstap om de reacties en/of rapporten op waarde te schatten.

  Illegaliteit zorgt er niet voor dat het probleem weg gaat, de controle is minder, de kwaliteit van de drugs wordt ´economischer`, de opbrengsten vallen in de verkeerde handen…

 16. 19

  “Geloof me: de schade van overmatig xtc gebruik is minstens zo groot als dat van overmatig gebruik van crack.”

  Als u het niet erg vindt, geloof ik u niet. (Of toch op zijn minst definieer ‘overmatig’, geniet maar gebruik met mate is bij crack namelijk nogal lastig, geloof me.)

 17. 20

  opvallend dat juist voor de ‘legale’ drugs – alcohol, tabak en cannabis (oh, en bonzodoodahdinges) – de sociale kosten hoger zijn dan de individuele. zou eigenlijk andersom moeten zijn: dat je de dingen verbiedt waarvan het de maatschappij schade toebrengt maar de mensen de vrijheid geven hun eigen leven gewoon naar eigen inzicht naar de knoppen laten gaan. (kan natuurlijk ook dat juist *omdat* het legaal is de sociale kosten hoger zijn).

 18. 22

  @18:
  Marihuana: dagelijks vanaf 14, langzaam minder en tegenwoordig 1 x per week
  Paddo’s, Coke, XTC: allen zo’n 10x gebruikt, verspreid over een periode van 10 jaar.

  Daarnaast in nabije omgeving ook grootverbruikers van met name coke meegemaakt. Hiervan is +/- 85% na een experimentele periode (1-3 jaar) geheel gestopt en van de overige 15% is de helft recreatief gebruiker en de helft is helaas de weg kwijt. Of raakt hem telkens weer kwijt.

  Oftewel, in mijn ogen is zo’n 5 tot 10% bovenmatig verslavingsgevoelig. Voor die groep moet een goed traject beschikbaar zijn om weer terug naar normaal te komen. maar wie het zijn weten we pas achteraf.
  Het heeft geen zin en is niet logisch noch democratisch om iets te verbieden met als argument dan 10% van de potentiele gebruikers er niet mee om kan gaan. Dan ken ik er nog wel een paar.

 19. 24

  @20:

  Komt voor een deel doordat de sociale kosten zijn gemeten als de totale, dus niet gedeeld door aantal gebruikers oid.

 20. 25

  `sociale kosten` klinkt als een vreemd ongedefinieerd getalletje dat naar willekeur bijgesteld kan worden om een idee te verkopen

  Tabak brengt meer geld in het laadje dan dat het kost, ooit afgevraagd hoeveel pieken de overheid per pakje opstrijkt? Alchohol brengt ook meer geld in het laadje dan dat het kost. Cannabis zou veel geld kunnen opleveren, maar dat wordt door de semi-illegaliteit allemaal opgestreken door georganiseerde ´criminele´. Dat hadden dus ook gewoon belastingbetalende ondernemers kunnen zijn.
  De paddoproductie werd ook gewoon gedaan door normale belastingbetalende bedrijfen, en de `kosten/schade´ door het gebruik volgens het trimbos die lijkt me na de propaganda van Klink c.s. niet geloofwaardig.

 21. 26

  Wat reaguurders zelf gebruikt hebben interesseert mij inderdaad ook wel…
  Laat ik dan zelf maar aftrappen. (edit: beetje trage aftrap dit…) Als ik mijn lijstje zo bekijk zijn het de drugs die vooral op de psyche inwerken die ik interessant vind.

  Crack – nooit (zal ook niet gebeuren schat ik zo in)

  Heroïne – nooit (niet uitgesloten dat het ooit gebeurt)

  Alcohol – zeer gematigd (paar jaar geleden pas begonnen)

  Tabak – ja (zeer storende gewoonte vind ik zelf)

  Cocaïne – geprobeerd (niet interessant)

  Metamfetamine – nooit (weet nauwelijks wat het is)

  Methadon – nooit (ook geen behoefte aan)

  Amfetamine – geprobeerd (niet interessant wegens zuiver lichamelijk effect)

  GHB – nooit geprobeerd (en niet van plan ook – dwaas middel)

  Benzodiazepines – nooit (Ben een J.A.Deelder lezer, dan weet je wel beter…)

  Cannabis – ja, zij het enkel buitenwiet (dagelijks voor het slapen gaan)

  Buprenorphine – de watte?

  Ecstacy – geprobeerd, niet interessant (viel in slaap de 1e keer, MDMA is wél leuk)

  Ketamine – nooit (niet van plan)

  Methylfenidaat – nooit (word oud kennelijk, opnieuw geen idee)

  Anabole steroïden – proest (zou misschien voor mijn figuur best aardig kunnen zijn…)

  Khat – geprobeerd (woonde in Bijlmer een paar jaar)

  LSD – JA! (volmondig ja, veruit leukste drug, alsmede gevaarlijk! Daarom zelden gebruikt maar tot groot genoegen.)

  Paddo’s – Ja (maar mis altijd de volle mep van LSD bij paddo´s)

 22. 27

  Van dik hout zaagt men planken Steeph, Ik dacht dat je er inmiddels wel overheen zou zijn. Met deze hitte kan ik ook lekker wapperen met een krant dat is me met een blog nog nooit gelukt.

 23. 29

  Het valt me op dat nog niemand de opmerking heeft weten te plaatsen dat Methylfenidaat gewoon op doktersrecept wordt verstrekt en volgens de medicijnenindustrie juist een positieve uitwerking heeft op een grote groep mensen (1 op de 100 Nederlanders volgens sommige studies).

  Mijns inziens hoort Methylfenidaat niet onder die naam in dit rijtje thuis.

 24. 30

  Benzo’s, Buprenorphine, methadon en heroïne/ morphine zijn ook op recept te verkijgen. Daarnaast kun je natuurlijk GHB of ketamine bij de dierenarts stelen. (Ketamine natuurlijk ook wel in ziekenhuis bij pediatrie op te halen.) Over positieve danwel negatieve effecten is veel te zeggen ;).

 25. 31

  Dan komt hier mijn lijstje:
  xtc: vermakelijk, maar na een paar keer was de lol eraf
  wiet: nog steeds regelmatig (ergens sinds mn 14e 15e)
  alcohol: regelmatig en met maten
  paddo´s: een stuk of 10x gedaan, vond het geniaal
  lsd: niet aan begonnen
  coke: 1x vond het nix
  koffie: elke dag gematigd (1x goed gebruikt en dat is stuiteren)
  speed: aantal keer, niet mijn pakkie an
  tabak: dagelijks

  Over de heroïne kan ik zeggen dat dat al een zeer oude drug is die al ten tijde van de zijde-route gebruikt werd in speciale opiumkits (een soort coffeeshop voor opium (heroine) avant la lettre). Zelfs het Engelse hof heeft er een tijdje aan gezeten en toen de bekende opiumoorlog met de chinezen gevoerd. Papaver, de plant waar het allemaal mee begint, groeit ook gewoon in Nederland. Ik denk ook dat niet alleen de Taliban pieken opstrijkt van de handel in opiaten, maar ook in sterke mate de CIA. Dit kan je vergelijken met de oorlog over coke die nu al decennia gevoerd wordt in Latijns-Amerika.

  @29, de grootste rommel van de chemische pillenboeren is op recept te krijgen; te noemen de ADHD pillen, de slaappillen, etc. Dat is allemaal drugs en ja ik heb ook de adhd pillen gehad, dat was wel stuiteren, maar 1x vond ik goed genoeg…