Nederlanders maken weinig kans op Green Card

DATA - Het wordt steeds lastiger om als Nederlander aan een Green Card te komen.

Ik zit wel gebakken. Mijn zoon is in de VS geboren en heeft daarmee automatisch het Amerikaanse staatsburgerschap verworven. Hij kan daar afstand van doen, maar we laten het maar even zo. Je weet maar nooit of het nog eens van pas komt. En over zestien jaar, als hij meerderjarig is, kan die kleine jongen mooi zijn ouders meebrengen naar het Nieuwe Land. Elias, onze kleine anchor toddler.

Voor veel Nederlanders ligt het een stuk lastiger om een Green Card te krijgen. Je kunt huwen met een Amerikaanse of een dermate aantrekkelijk beroep hebben, dat je op een fast track wordt geplaatst. Anders is het aansluiten bij een lange, lange rij.

Het verwerven van een Green Card is soms letterlijk een loterij.

Slechts 1 op de 370 Green Cards die wereldwijd worden verloot door de Verenigde Staten, gaat naar een Nederlander. Daarmee hebben we een enorm kleine kans in vergelijking met inwoners van landen als Nigeria, Oekraïne en ook Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van het Department of Homeland Security van de VS.

Een Green Card is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor de VS en erg gewild. De bewijzen worden onder meer per loterij verdeeld. Daarvoor zijn slechts 55.000 Green Cards per jaar beschikbaar, om zo de immigratie te beperken. Als Nederlander heb je wereldwijd gezien maar 0,076 procent kans om een Green Card voor de Verenigde Staten te krijgen.

Inwoners van 72 landen ter wereld hebben een grotere kans op een permanent visum. Nigeria voert de lijst aan met een winkans van ruim 3%.

Volgens de woordvoerster van de Amerikaanse ambassade wordt 80% van de visa verstrekt aan Afrikaanse en Europese landen. Geen enkel land kan meer dan 7% van het totaal van de visa – oftewel 3500 visa – krijgen. Nederland krijgt er dit jaar slechts 149.

Magere oogst

De precieze reden voor deze uiterst magere oogst voor Nederland durft de woordvoerster niet te geven. Bij de ambassade vermoeden ze dat het te maken heeft met de regionale spreiding van de visa. ,,De visa worden regionaal verstrekt en vanuit elke regio komen er minder immigranten naar de Verenigde Staten.’’ Een aantal Europese landen – zoals Oekraïne, Rusland, Turkije, Duitsland en Roemenië – heeft echter een erg hoge winkans en dus krijgen zij veel visa die voor Europa bedoeld zijn.

Ondanks de geringe winkans, stijgt het aantal Nederlanders dat zich inschrijft voor de loterij. Zo schreven zich dit jaar bijna 10.000 mensen in, vijf jaar terug was dat nog maar een kleine 9000.

Naturalisaties

Via de normale weg, dus een langdurig verblijf in de VS, inschakelen van een asieladvocaat etc., levert ook steeds minder op. Werden in 2005 nog ruim 1800 Green Cards verstrekt, vorig jaar waren het er niet iets meer dan duizend.

Het aantal naturalisaties schommelt nogal. In de eerste helft van het vorige decennium steeg het aantal tot het hoogtepunt van 1219 in 2008. Vorig jaar waren het er nog geen achthonderd.

Aardig is ook dat het aantal niet-toegelaten Nederlanders flink is gedaald. Ik heb alleen cijfers vanaf 2005 kunnen vinden. Toen werden 1266 Nederlanders aan de grens geweerd. Vorig jaar waren het er 399. Meestal heeft dat te maken met een crimineel verleden. Ook het aantal teruggestuurde Nederlanders (vanwege criminaliteit) was in 2011 erg laag vergeleken met de periode ervoor: 24.

Nog even een interactief overzichtje van de loterijgegegevens. De cijfers zijn van 2012, dus vers van de pers. De tabel laat alle ‘toplanden’ zien.

 1. 1

  Interessant, maar wat ik een beetje mis is uitleg over hoe dat loterijsysteem werkt. Waarom is onze winkans zo laag? Waarom is dat bij andere landen hoger? Welke criteria worden er gebruikt?

 2. 2

  Volgens mij snapt de auteur niet precies waar hij het over heeft: die loterij is niet bedoeld om ‘de immigratie te beperken’: Nederland wil de immigratie ook beperken en die verloot ook geen verblijfsvergunningen, of wel? Het is juist bedoeld om de diversiteit van de bevolking van de VS te vergroten – in naam, in ieder geval, maar als het doel was de immigratie te beperken zouden de VS gewoon géén loterij doen.

  Ik vraag me ook af (er staat geen enkele link naar een bron bij dit stukje) wat de schrijver precies bedoelt met ‘winkans’: is dat de kans per deelnemer? De kans per hoofd van de bevolking? Een door de VS vastgesteld winpercentage?

 3. 3

  Als je niet met een Amerikaanse wil trouwen of een dermate aantrekkelijk beroep heb dat er dikke pakken dollars mee te verdienen zijn is het voor de gemiddelde Nederlander helemaal niet bijster aantrekkelijk om naar de VS te verhuizen. Met een gewoon visum kan je de zaken en vakantie dingen doen die je daar wilt en na een paar maanden McDonald’s cultuur verlang je dan al snel terug naar de beschaafde wereld.

 4. 4

  Dimitri je presenteert je cijfers niet erg overzichtelijk. Het duurt tot de 5e alinea voor je met voldoende informatie komt om je bewering uit de titel enigszins te kunnen staven (en om de cijfers in de voorgaande alinea’s betekenis te geven).

 5. 5

  @1 Ieder jaar wordt er een quotum samengesteld, het totale aantal green cards wordt bepaald, alsmede de verdeling. Daarbij spelen meerdere factoren een rol, waarbij bijvoorbeeld ook wordt gekeken naar personen die interessant kunnen zijn. Dat geldt overigens voor alle green card aanvragen.

  Wie in de VS een green card aanvraagt, moet ook door zo’n molen. In theorie zijn die maatstaven voor iedereen gelijk, maar het hangt in de praktijk er nogal vanaf of je een goede advocaat hebt, hoeveel je verdient, of je werkgelegenheid creeert, etc.

  Het is niet zo dat NL’ers nou bovenmatig veel green cards in de VS zelf krijgen. Het is dus niet zo dat het lage aantal loterijcards compenseert voor het aantal visa dat in de VS wordt afgegeven.

  @2. Winkans is wereldwijd. Als je meedoet aan deze loterij, hoeveel kans heb je dat je (in dit geval als Nederlander) een green card wint.

 6. 6

  Je zegt dat je als Nederlander heel erg weinig kans hebt op een kaart, 0,076 procent. Later zeg je dat NL er 149 krijgt, op 10.000 aanvragen. Da’s bijna 1,5, een factor 20 groter.

  Ik snap dat die eerste kans het aantal wereldwijd uitgedeelde kaarten is gedeeld door het aantal kaarten dat NL krijgt, maar dat is totaal niet relevant voor Nederlanders.

  En anders: is het misschien interessant om te kijken hoeveel Nigeriaanse aanvragen er zijn en om dan te kijken of een Nigeriaan of Nederlander meer kans maakt op een verblijfsvergunning? Iets zegt me dat de Nederlander meer kans maakt.

 7. 9

  “Look at the way people vote with their feet [when] you judge which society gives them better conditions” – Milton Friedman.

  De toestroom naar socialistische landen is vermoedelijk — gokje hoor! — een stuk kleiner…

  Verder wat Joost zegt over de percentages.

 8. 13

  Ik heb het verder nooit uitgezocht en loterij = willekeur maar ze zullen toch wel ergens criteria aanleggen hoop ik? Bedoel, ik heb een arisch uiterlijk…dat zou dan in principe afdoende moeten wezen naar wij dachten.

 9. 15

  Naast de bovengenoemde mogelijkheden (vrouw, werk, loterij) heb je als Nederlander ook de mogelijkheid om een Greencard aan te vragen op basis van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, welke Nederlanders in staat stelt om in de VS een onderneming op te zetten en vice versa.

 10. 16

  Amerikanen zijn wereldwijd belastingplichtig. Uw zoon dus ook. Bent u bekend met het Amerikaanse belastingstelsel? Doet u jaarlijks aangifte namens uw zoon? Mogelijk kan uw zoon dus over zestien jaar opgepakt worden wegens belastingontduiking en een aanslag voor achterstallige belastingen tegemoet zien met rente, boetes en mogelijke criminele vervolging. Weet waaraan je begint.