Nederland in dienst van de VS

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Jose Maria Sison (bron: http://www.josemariasison.org/?cat=353)De Duitse Tageszeitung stelde bij de herdenking van 9/11 dit weekend de vraag: wie heeft er nu het meest geprofiteerd van de aanslagen in 2001? Naast de wapen- en veiligheidsindustrie, de neocons en de rechtspopulisten noemt de krant ook de despoten in de wereld die dankzij de “war on terror” in eigen land onder de noemer van terrorismebestrijding hun machtspositie konden versterken. Niet gehinderd door mensenrechten of democratische spelregels gaf 9/11 de repressie-apparaten van landen als Rusland, andere voormalige sovjetstaten en arabische landen de kans om zonder lastige vragen uit het buitenland de oppositie monddood te maken,  zo niet volledig uit te schakelen.

In het rijtje landen dat op deze manier profiteerde van het gunstige klimaat voor bruut machtsmisbruik past ook de Filippijnen. In 2002 wist de regering Arroyo de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken te overtuigen van de noodzaak de in Nederland in ballingschap wonende communist Sison (foto) op de terroristenlijst te zetten waardoor zijn banktegoed bevroren werd en hij geen kans meer kreeg om naar het buitenland te reizen. De beslissing van de VS was nog geen dag oud toen Nederland het initiatief overnam en Sison op de Europese terroristenlijst liet plaatsen. In 2007 gaat Nederland nog een stapje verder met de arrestatie van Sison en het in beslag nemen van computers en documenten van zijn medestanders. Tot grote tevredenheid van de Filippijnse regering, zoals blijkt uit onlangs door Wikileaks gepubliceerde diplomatieke telegrammen.

Nieuwe gelekte diplomatieke telegrammen uit Den Haag en Manilla laten zien hoe dienstbaar Nederland zich in deze zaak heeft opgesteld aan de belangen van de VS en het Filippijnse regime.

In 2009 lijken juridische procedures tegen de plaatsing van deze in Nederland levende Filippijnse communist op de Europese terroristenlijst succesvol te worden. Het Europese Hof neigt er toe de gronden waarop Sison op deze lijst is geplaatst, waardoor hij sinds 2002 niet meer kan beschikken over zijn banktegoed, af te wijzen. Paniek in Den Haag. Wat nu? Nederland heeft Sison op verzoek van de VS op de lijst laten zetten. Per diplomatiek telegram wordt dringend gevraagd om aanvullende informatie om het Hof er van te overtuigen dat Sison niet van de lijst kan. De Nederlandse politie, de AIVD en de ambassade in Manilla hebben koortsachtig gezocht naar een beter onderbouwing van de zaak. Maar:

“ Despite continued efforts to collect admissible evidence against him, however, these offices have not been able to provide concrete help.”

Intussen lijkt de steun van andere landen weg te vallen. En als Sison van de lijst wordt gehaald is het hek van de dam, dreigt de Nederlandse regering (GONL) in mei 2009:

“The GONL thinks there is much at stake in the Sison case.  Whereas the European courts have until now focused on procedural issues of sanctions designations, the Court of First Instance may rule on the substance of the Sison case.  A negative decision would set a dangerous precedent for the entire EU sanctions regime.  The GONL feels on thin ice because the original listing was in part at the USG’s request.“

Dan volgt een telegram uit Manilla van ambassadeur Kenney. Zij heeft ook niet veel meer te bieden dan dat het NPA (New People’s Army) de Filippijnse regering last bezorgd en dat men aanneemt dat Sison, als voormalige leider van de Communistische Partij ook de leiding heeft over deze groep rebellen. Maar zij laat er ook geen twijfel over bestaan waar het de VS en de Filippijnen om te doen is: Sison chanteren 0m de rebellen op de knieën te krijgen:

If Sison and the NPA were to reject their past actions and pledge not to
engage in such activity again, there might be some grounds
for revisiting their designations, but on the contrary they
refuse to agree to a ceasefire and continue to carry out
kidnappings and killings. Under the circumstances, removal
of Sison's terrorist designation is inadvisable.

Het mag Nederland in de procedure bij het Europese Hof allemaal niet baten. Het blijft  “thin ice” en op 30 september zakt Nederland er definitief doorheen. Het Europese Hof oordeelt dat Sison ten onrechte op de lijst is gezet. Voor een beroep tegen deze beslissing moet Nederland steun verwerven bij de andere EU-landen. Dat lijkt niet te lukken, Duitsland en Engeland zien er niets meer in. Toch roept de regering opnieuw de hulp in van de VS. “Het was tenslotte jullie verzoek om hem op de lijst te zetten”. Daarom wederom een dringend verzoek van de Nederlandse ambtenaar van BuZa aan de VS voor “any type or classification related to Sison”.

Hoe slaafs kun je je opstellen?

Reacties (11)

#1 Inkwith Barubador

“het Filippijnse regime” – De Filipijnen werden in 1987 een democratie. Spreken van “regime” is dan ook niet meer dan tendentieus taalgebruik, bedoeld om de lezer te beinvloeden.

Dit staat even los van het feit dat Nederlandse ambtenaren blijkbaar wel heel proactief hun best hebben gedaan om Sison op de terroristenlijst te krijgen.

 • Volgende discussie
#2 paardenkop

Nog zo’n tendentieuze bewering:

“De Nederlandse politie, de AIVD en de ambassade in Manilla hebben koortsachtig gezocht naar een beter onderbouwing van de zaak”

In de engelse versie staat:

“The Dutch police, intelligence services (AIVD),
and embassy in Manila have all argued the GONL must not allow Sison’s delisting. Despite continued efforts to collect admissible evidence against him, however, these offices have not been able to provide concrete help.”

Nog even afgezien van het feit dat een dergelijke cable natuurlijk niet op feiten hoeft te berusten, vraag ik me het volgende af:
– Waar staat “koortsachtig”?
– Waar staat “een betere onderbouwing van de zaak”?

Ik zou het engelse stukje als volgt interpreteren. De Nederlandse overheid heeft gekeken of er een reden is om Sison op de lijst te houden. Ze hebben niks gevonden.

Buitenlandse Zaken heeft dit mooi gespeeld. De VS te vriend gehouden, maar ondertussen vasthouden aan de eigen principes van de rechtsstaat.

“Van Beuningen concluded the meeting by requesting
additional information of “any type or classification”
related to Sison.”

In diplo-speak zou dit ook kunnen betekenen: “Als je niks hebt, donder dan op.”

Nog een paar uitspraken uit de cable:
– “Dutch authorities, who are less concerned with
maintaining Sison’s listing within the EU
, seek clarification on this point of law and would provisionally argue that “more services need to be involved in the fight against terrorism.””

– “the GONL could in theory appeal independently on a national basis. The GONL has discussed this internally but sees no upside to fighting for a principle on its own.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@1: Overdrijven is ook een kunst. De Fillipijnen staan 156e op de persvrijheidsindex (nog onder bv. Belarus) en in de Freedom House index komen ze ook niet verder dan “partly free”. Waar regime op zich overigens niet perse een negatieve connotatie heeft, verdient het regime van Manilla dat wel.

@2 Wat er staat is nog veel erger dan de translatie suggereert: De AIVD, de Politie en de ambassade hebben gesteld dat de Nederlandse regering Sison niet van de lijst mag verwijderen. Daarmee wordt duidelijk dat de genoemde diensten loopjongens van de VS zijn, in plaats van hun werkgever (de Nederlandse regering).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 paardenkop

@3: je hebt gelijk, I stand corrected.

Ongelooflijk dat ik er over heen las. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat aivd, politie en ambassade tegen “delisting” zijn als ze geen “admissable evidence” hebben. Als het dus waar is wat de cable zegt (en als het waar is wat Haringhuizen zegt) dan is dit heel erg.
Kamervragen anyone?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos

#3 Dank voor je support. De horigheid van bepaalde delen van de Nederlandse staat wordt pijnlijk duidelijk in deze kwestie. We hebben dat eerder gezien inzake de verlenging van de Afghanistan-missie, ook door onthullingen via Wikileaks.
#2 Als Nederland de principes van de rechtsstaat serieus neemt zou Sison als politiek vluchteling al lang zijn erkend. Hij voldoet aan de voorwaarden van het VN Vluchtelingenverdrag. Nederland onthoudt hem sinds hij hier woont echter de formele status van vluchteling “wegens het zwaarder wegende belang van internationale betrekkingen” (ik parafraseer de uitspraak van de minister van Justitie uit 1997). En werkt vervolgens mee aan zijn vervolging via andere wegen, zoals de plaatsing op de terroristenlijst en zijn arrestatie op ondeugdelijke gronden in 2007. De rechtsstaat en de mensenrechten wegen hier voor Nederland kennelijk minder zwaar dan het te vriend houden van de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

@5: Die in dit geval blijkbaar dan zelf weer een vriendendienstje leveren aan de Filipijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 paardenkop

Uiteindelijk is dit verhaal natuurlijk wel van het kaliber “Wikileaks zegt dat de Amerikaanse cable zegt dat Haringhuizen zegt dat de ambassade te Manilla, politie en aivd zeggen dat Sison niet van de lijst af mag”.

Het is wel makkelijk te roepen. Maar is het ook waar?

Wellicht moet dat even nagevraagd worden bij BZ, de politie en de aivd. Vwb die laatste, de CTIVD (www.ctivd.nl) is net klaar met hun onderzoek naar die helikopter in Libie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@7: Ja hoor. Wikileaks heeft natuurlijk deze internationaal zo belangrijke telegrammen zitten wijzigen, speciaal om de Nederlandse ambassade in Manilla in een kwaad daglicht te stellen. Het spijt me, maar er is onvoldoende reden de bron hier in twijfel te stellen. De Amerikaanse diplomaten geven hier gewoon getuigenissen uit de eerste hand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 paardenkop

@8: wikileaks geloof ik wel. de amerikanen in deze ook. Maar wie zegt me dat BZ een correcte weergave geeft van wat politie en aivd doen?
Dat zijn (die vallen onder) verschillende Haagse departementen, en die staan nu niet direct bekend om hun goede samenwerking.

Vandaar dat ik zei dat dit even nagevraagd moet worden bij BZ, de politie en de aivd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Jos

#9 Ik denk dat wat ambtenaren in niet-openbare diplomatieke telegrammen zeggen vaak dichter bij de waarheid is dan wat instanties officieel op verzoek van media aan de openbaarheid prijs geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 paardenkop

#10: i beg to differ. En daarnaast, er zijn instanties die een en ander -onafhankelijk- kunnen onderzoeken. Ik wees bijv. al op ctivd.nl

Ik denk dat een bz-ambtenaar maar al te makkelijk een instantie “citeert” in dergelijke gesprekken. Die komen er toch nooit achter. Quod non dus, en nu heeft BZ wat uit te leggen aan politie en aivd.

Het zou zomaar kunnen.

 • Vorige discussie