Nederland in de internationale schijnwerpers

GC heeft altijd ruimte voor gastloggers. Vandaag weer onze maandelijkse gast P.J. Cokema, die uw bijdrage vraagt om belangstelling uit heel de wereld te ontlokken voor dit nederige landje.

Groen voedsel (Foto: Flickr/elycefeliz)

Wereldwijd het nieuws halen. Normaal gesproken zou elk land daar trots op zijn, ware het niet dat in veel gevallen gescoord wordt met flink wat ellende. Nederland is, wat dat betreft, redelijk gespaard gebleven: geen eng virusje van één of ander dier geëxporteerd, geen gewelddadige twisten met buurlanden. Slechts een enkele automobilist die het op de koningin gemunt had en drie flink falende euro-toppers trokken de internationale belangstelling.

Bij de start van Balkenende IV propageerde het kabinet een grote glansrol voor Nederland op het internationale podium. De coalitiegenoten waren het roerend eens met elkaar dat “Nederland een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van ontwikkelingen ten goede in de wereld”. Neerlands internationale rol werd zelfs gebombardeerd tot de eerste en belangrijkste pijler van het kabinetsbeleid. De regering verklaarde dat “als we een betere wereld willen, dan zullen we daaraan zelf concreet moeten bijdragen”. Onder andere voor een schoner milieu en meer energiezekerheid. Het schiet op die gebieden nog niet echt op. Het kabinet roffelde zich op de borst dat veel van de onderliggende doelstellingen in 2011 gehaald gaan worden, maar dat blijkt meer de verdienste van de economische krimp vanwege de kredietcrisis dan het schuifelende beleid van het kabinet.

Nee, dan onze zuiderburen. In de pittoreske stad Gent gaan ze één dag per week vegetarisch eten, om vaart te zetten in het halen van de klimaatdoelstellingen. De Gentenaren menen dat één dag vleesloos eten genoeg is om onze ecologische voetafdruk in positieve zin bij te stellen. De Gentse veggiedag gaat, dankzij BBC News, nu heel de wereld rond.

Laten we nu eens niet de reactievelden vollopen met wel of geen vlees. Besteedt uw energie eens aan een idee waarmee Nederland, schoon en klimaatvriendelijk, de internationale belangstelling kan trekken. Wellicht kan het kabinet daar ook een graantje van meepikken, hoewel ik vrees dat burgerinitiatieven niet echt de belangstelling van deze regering genieten. Maar goed, laat u zich daardoor niet ontmoedigen en kom met een voorstel waarmee we de Gentenaren kunnen overtroeven. Uw reacties worden deze week aandachtig gevolgd en volgende week hoop ik dat voor u samen te vatten.

 1. 2

  Leermoment: zet nooit in een post iets als “Laten we de reactievelden nu eens niet vollopen met, etc.”
  De gemiddelde reacteur laat zich niet de wet voorschrijven en laat zo’n postje dus links liggen.

  Of het kan zijn dat GC-lezers niet warm lopen voor klimaat-issues.
  In dat kader toch een ideetje: lopen.
  Nu we weer menig avoindvierdaagse en natuurlijk de Nijmeegse vierdaagse krijgen: laten energielevernaciers, gesteund door de overheid, alle deelnemers stroomopwekkende schoenen, kniebeugels en rugzakken meegeven.

  Dat kan per wandelaar zo’n 13 watt opleveren. De 40.000 Nijmeegse wandelaars en de ruim 22.000 avondwandelaars die ik bij slechts 10 kliks op google vond, zijn dan goed voor 756 Kwatt.
  Ter vergelijk: een plasmascherm kost 270 tot 740 Kwatt, een terrasverwarmer 200 Kwatt op jaarbasis.

  Geef iedereen die in het vrije weekend een wandelroute betreedt ook dat spul mee en dan moeten we toch een heel eind komen.