Nederland buitenspel

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022
,

De lijst van maatregelen waarmee de Nederlandse regering zich impopulair maakt in Europa groeit. Onze minister-president wil maar niet begrijpen dat zijn weigering om afstand te nemen van het PVV-meldpunt schadelijk is voor de betrekkingen met de Oost-Europese partners in de EU. Ook al valt er wat voor te zeggen dat de resolutie die vorige week is aangenomen in het Europees Parlement alleen maar overmatige aandacht genereert voor Wilders. Het gaat om het beeld dat blijft hangen. En dat beeld was in Oost-Europa al niet zo positief vanwege de weigering van Nederland om Bulgarije en Roemenië tot de Schengen-zone toe te laten.

Dan zijn er nog de pogingen van minister Leers om Europa mee te krijgen in een strengere asiel- en immigratiewetgeving. Iedereen weet wie hem stuurt en andere landen zullen hem dan ook alleen tegemoetkomen als het henzelf goed uitkomt.

Ook minister Rosenthal heeft zich al enkele malen impopulair gemaakt bij de collega’s door dwars te liggen over besluiten inzake de relatie met Israël. De EU steunt Israël op vrijwel alle fronten, maar kan ook niet om alle misdaden van dat land heen. Rosenthal vindt als enige van wel. Over mensenrechten elders in de wereld heeft hij een uitgesproken mening. Nederland is nog steeds “gidsland” als het om Iran gaat. Maar er zijn kennelijk uitzonderingen. Dat blijkt ook bij het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Na enkele veroordelingen van Nederland toont onze regering zich bij monde van minister Opstelten samen met het Verenigd Koninkrijk de laatste tijd kritisch over de wijze waarop het EHRM omgaat met mensenrechten. Die houding werd deze week afgestraft door de Eerste Kamer waarin alle partijen behalve de PVV er op aandrongen toch vooral de oude koers te handhaven.

Het lijstje kan vast nog wel uitgebreid worden. Waar het om gaat is dat niemand zich kennelijk zorgen maakt om de gevolgen van een opeenstapeling van maatregelen en uitspraken waarin Nederland afstand neemt van de Europese partners. Het lijkt wel alsof men niet door heeft hoe de politiek en dus ook Europese politiek werkt. Je bent van elkaar afhankelijk en je krijgt dingen gedaan in ruil voor tegemoetkomingen aan anderen. En daar hoort ook respect en waardering bij. Het getuigt niet van inzicht in dit soort mechanismen dat Rutte puur en alleen om binnenlandse, Haagse redenen, zijn poot stijf houdt inzake dat vermaledijde meldpunt. Het getuigt van een zekere politieke blindheid, of misschien nog beter egocentrisme, als deze regering haar Haagse boodschappen in Europa probeert uit te venten zonder op enige manier rekening te houden met de visies en opinies aan de andere kant van de vergadertafel.

Is het denkbaar dat Nederland met deze primitieve politieke houding op enige coulance kan rekenen als het straks de afgesproken begrotingsregels soepel zou willen hanteren om geen al te draconische maatregelen te hoeven nemen? Het is niet moeilijk om wat landen aan te wijzen waar de toeschietelijkheid voor Nederland tot onder het nulpunt is gedaald. Maar de omgekeerde vraag is eigenlijk nog belangrijker: hoe zou je kunnen bereiken dat die coulance er wel komt? Ter wille van de zorg, de minima of het milieu bijvoorbeeld. Als je dat tenminste zou willen. Het is een vraag die deze regering waarschijnlijk niet eens stelt omdat de huidige neoliberale koers heilig is en men maar al te graag met rugdekking van Europese afspraken nog verder wil op het pad naar een kleinere overheid. Maar zou de oppositie er wel mee komen?

Beeld: Wikipedia

Reacties (60)

#1 Taco Zip

Wordt er inmiddels achter de schermen al door VVD, CDA en PvdA overlegd? Met een nieuwe coalitie eindelijk verlost van die PVV-ballast. Kunnen we verder met het besturen van dit land. En Geert mag weer doen waar hij goed in is: Schreeuwen vanaf de zijlijn.

 • Volgende discussie
#2 Anton

003 staat helemaal niet buitenspel, ze hebben ons geld veel te hard nodig. Geert doet wat hij geacht wordt te doen en dat is het belang van de Nederlandse burger behartigen, populariteit is niet relevant. Behalve dan als je in Europa op zoek bent naar een leuk baantje voor jezelf natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Kok - Reactie op #2

Geert doet wat hij geacht wordt te doen en dat is het belang van de Nederlandse burger behartigen

Nu ben ik een geboren en getogen Nederlander, maar Geert Wilders behartigt in geen enkel opzicht mijn belangen. Je moet preciezer zijn: hij behartigt de belangen van slechts een klein gedeelte van de Nederlandse burgers.

#2.2 HPax - Reactie op #2.1

Ik ben als ik het zo mag uitdrukken een volbloed Nederlander en geloof dat GW een heilzaam keerpunt in de de Nederlandse Geschiedenis is. Ik vertrouw de Historie toe dit te bewijzen en begrijp intussen dat veel Nederlanders nog niet zover zijn.

Vroeger gold NL als gidsland en was er ook toen een buitenland boos over onze propagande voor semi-vrij gebruik van verslavende middelen, vrij uitvoer van porno en respect voor pedosexuelen (de senator socialist en smeerlap Brongersma!). Maar van mensen van het type dat nu waarschuwt tegen een gevaarlijk isolement hoorde je toe niet.

Van Nederlanders van het type dat nu waarschuwt, hoorde je toen niet.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Harm - Reactie op #2.2

Als iemand begint met er op te wijzen dat hij een volbloed arier is,
dan weet je wel hoe laat het is

 • Volgende reactie op #2.2
#2.4 benjbenj - Reactie op #2.2

Zou Nederland zich niet eerder op een heilzaam keerpunt bevinden voor omliggende landen? Een land dat zich uit de markt prijst vanwege de zelfdestructieve capriolen van de niet al te snuggere Wilders en z’n teckel Rutte, dat is toch weer een concurrent minder.

 • Volgende reactie op #2.2
 • Vorige reactie op #2.2
#2.5 HPax - Reactie op #2.4

Een strikt zakelijke vraag over ‘De niet snuggere Wilders.’ Dit en dergelijke dingen worden wel meer of zelfs vaak over GW gezegd, maar waar haal(t) jij / men het vandaan? Zelfs zijn Amerikaans werd belachelijk gemaakt, maar ik heb GW voor een USA tv-station zien en horen spreken, en ik vond het niet slecht. Vrij goed zelfs.
Ook heb ik heb eens Maxim Verhagen Engels horen proberen te spreken en ik kreeg last van plaats vervangend schaamte.

Ook de aanhang van GW deelt in de verachting voor zijn intellect en eruditie; PVV-ers zijn dom. Maar die verachting. Komt die niet vaak uit de hoek waar men van de protectie van het minderwaardige en het misdadige een politiek programmapunt heeft gemaakt? En is dan die verachting voor GW geen projectie van jezelf / henzelf?

Leer van GW te houden, stop met jezelf te haten.

 • Volgende reactie op #2.4
#2.6 benjbenj - Reactie op #2.4

En waarom zou Wilders dan wél snugger zijn? Aan zijn uitspraken en optredens lees ik het niet af. Wellicht beschik jij over bijzondere, niet voor iedereen toegankelijke informatie waaruit het tegendeel blijkt?

Of Wilders goed of minder goed Engels spreekt, interesseert me niet. Aan iemands accent kun je niet horen of iemand een vat vol kennis en inzicht is of juist niet.

Over de achterban van Wilders heb ik me niet uitgelaten. Dus waarom die er nou weer bij getrokken moet worden?

Zal ik positief afsluiten? Ik wil Nederland zeker nog als gidsland zien. Een gids die laat zien hoe het niet moet. Buitenland, doe er je voordeel mee!

O ja, nog iets positiefs: “Leer van GW houden, stop met jezelf te haten.” Kostelijk!

 • Vorige reactie op #2.4
#2.7 Kok - Reactie op #2.2

en geloof dat GW een heilzaam keerpunt in de de Nederlandse Geschiedenis is

Net zoals ene Hitler dat was in Duitlsand in de jaren ’30 van de vorige eeuw?

En je zinnetje in @13 (Leer van GW te houden, stop met jezelf te haten.) laat zien hoe ver je gedwaald bent. Wilders als een soort heilige zien, zijn boodschap als Het Woord, zijn oneliners bijna als een soort opdrachten om uit te voeren. Jullie soort mensen (ja, nu generaliseer ik) zijn gevaarlijk. Voor Nederland, haar inwoners en gezond verstand.

 • Volgende reactie op #2.2
 • Vorige reactie op #2.2
#2.8 Harm - Reactie op #2.7

HPax is een belezen man: dat zinnetje komt rechtsstreeks uit 1984

#2.9 L.Brusselman - Reactie op #2.2

Die Hpax bestaat volgens mij niet echt, er zit een lolbroek achter die teksten verzint om Sargassolezers op de kast te jagen.

 • Volgende reactie op #2.2
 • Vorige reactie op #2.2
#2.10 pedro - Reactie op #2.2

“Van Nederlanders van het type dat nu waarschuwt, hoorde je toen niet”

Wat een onzin. Die mensen hadden het toentertijd over het opgeheven vingertje van Nederland.

 • Vorige reactie op #2.2
#2.11 su - Reactie op #2.1

Geert behartigt de belangen van zijn broodheren. En dat zijn geen Hollanders.

 • Vorige reactie op #2.1
#3 Anoniem

Rutte is juist blij dat hij meer mag bezuinigen..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sjiek

Buitenspel stonden we toch al. We maskeerden dat door het altijd met Duitsland eens te zijn. Dan leek het alsof je altijd kreeg wat je wilde.

De anti-Europese houding van dit kabinet vind ik veel zwaarder wegen. En het feit dat het kabinet met fascisten samenwerkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 PietjePuk

Terug naar de EEG, grenzen dicht voor iedereen die niet bijdraagt aan de samenleving en Nederlands paspoort afpakken van half buitenlandse criminelen. Lijkt mij heerlijk om nog veel minder populair te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Dehnus - Reactie op #5

En wie help je daarmee?

#6 Dehnus

Natuurlijk niet, want het gaat alleen maar om kort electoraal gewin voor lobby’s. Lobby’s zijn van bedrijven die denken korte termijn, ook in dit geval denken ze zo. Alles om hunzelf winst te leveren en de pluche plakkers te blijven steunen. Hierna kunnen ze straks van alles de EU de schuld geven. Want die wil maar niet helpen….terwijl ze zoooveeeeeel betalen en altijd in alles beter zijn ;).

Zo dom zijn ze niet hoor, allemaal om maar de underdog te spelen ;).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inje

“Je bent van elkaar afhankelijk en je krijgt dingen gedaan in ruil voor tegemoetkomingen aan anderen. En daar hoort ook respect en waardering bij.”

Allemachtig, denk je dat echt Jos?

“Het getuigt niet van inzicht in dit soort mechanismen dat Rutte puur en alleen om binnenlandse, Haagse redenen, zijn poot stijf houdt inzake dat vermaledijde meldpunt.”

Wel eens van autonomie gehoord? Das best belangrijk ivm internationale betrekkingen.

Al met al zelden zo’n slechte analyse gezien. Weet niet eens waar ik moet beginnen om het kloppend te maken. Misschien moet Jos zich voortaan niet meer met de internationale en Brusselse arena bemoeien. Stel je voor dat je iemand infecteert met je zieke waanbeelden!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 benjbenj - Reactie op #7

Jaja, Nederland moet vooral laten zien autonoom te zijn, zeker als het om zoiets idioots als het Polenmeldpunt gaat. Het zou me niet verbazen dat als Nederland qua invloedrijkheid tot het niveau van Vanuatu is afgegleden, deze muis nog steeds op de brug wil stampen om de olifanten te imponeren.

Hoewel, is Nederland wel een muis? Misschien is het toch een olifant. Zo eentje die graag in de porseleinkast vertoeft.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Inje - Reactie op #7.1

Verbaast me niets dat je dat denkt, maar binnen de Unie is Nederland een middelgrote macht. En juist over strafrecht, een nationaal baken, waarbinnen dat meldpunt valt (ook volgens EP) moet Nederland een harde opstelling hebben.

#7.3 Harm - Reactie op #7.2

“En juist over strafrecht, een nationaal baken, waarbinnen dat meldpunt valt”

Waarom is het strafrecht en “nationaaal baken” (wat is dat eigenlijk) en waarom valt het meldpunt binnen het strafrecht?

Voor strafrechtelijke feiten is justitie het “meldpunt”.

 • Volgende reactie op #7.2
#7.4 Inje - Reactie op #7.3

Het EP heeft een oproep gedaan om het strafrechtelijk te onderzoeken. En het meldpunt valt binnen het strafrecht, omdat het of binnen de VvM valt of niet. Herinner je je het Wilders proces nog?

En waarom het een nationaal baken is? Omdat strafrecht de kern van de Nederlandse wetgeving raakt.

 • Volgende reactie op #7.3
#7.5 Harm - Reactie op #7.3

Kijk eens aan, bedoel je dat zo.

En juist over strafrecht moet Nederland een harde opstelling hebben?

Ik veronderstel dat je daarmee bedoelt, dat Nederland ten alle tijde moet onderzoeken of iets niet onder het wetboek van strafrecht valt en indien ja, vervolging moet instellen?

 • Volgende reactie op #7.3
 • Vorige reactie op #7.3
#7.6 INje - Reactie op #7.3

Je hebt het niet begrepen. Ten opzichte van het strafrecht moet Nederland dus niets. Het bepaalt zelf wat het doet. En het eerste punt heb je ook niet begrepen, maar dat vloeit daaruit voort. Zo heeft de Unie bijv. sommige milieuwetgeving (dumping on sea) naar het strafrecht getild. Daarbij hoefde Nederland niet hard op te treden. Hier vormde dat namelijk geen verandering. Tevens mogen lidstaten nog altijd in die gevallen zelf de strafmaat bepalen, net als de vorm… Door die milde europeanisering hoefden andere landen ook geen harde opstelling te kiezen, omdat er feitelijk niets veranderde en men het nut ervan in zag. Maar grenzen van de VvM zijn nationaal bepaalt en zeer gevoelig, zowel voor burger als wetgever. Als je daaraan tornt, maak je de beren wakker.

 • Vorige reactie op #7.3
#7.7 benjbenj - Reactie op #7.2

Middelgrote machten kunnen ook de marges opzoeken. Zelfs de status van paria behoort tot de mogelijkheden. Gewoon lekker vaak de kont tegen de krib gooien. Omdat je bijvoorbeeld vindt dat je je hard moet opstellen, terwijl je kleine, middelgrote en grote partners juist vinden dat dat niet moet. Het ga je goed, middelgroot muisje.

 • Vorige reactie op #7.2
#7.8 Inje - Reactie op #7.7

De status van paria behoort helemaal niet tot de mogelijkheden. Als jij in dat kader zit te denken, dan weet je er geen bal van af.

 • Volgende reactie op #7.7
#7.9 benjbenj - Reactie op #7.7

De status van paria ligt voor alles en iedereen binnen handbereik. Nee, niet naar aanleiding van dat gedoe over het Polenmeldpunt. Dat zet geen zoden aan de dijk. Daarvoor moet Nederland nog flink wat langer tegen schenen blijven schoppen. Misschien heeft dit land daar wel de puf voor? Ik durf het niet uit te sluiten.

Je schreef ook ergens dat er “geen afspraak is geschonden”. Maar moet dan dan? Nederland is vooral in diplomatiek opzicht aan het klungelen. Kan genoeg reputatieschade geven. En als het dan nog gaat over iets wat ertoe doet. Maar nee, het gaat over dat onzinnige Polenmeldpunt. Tjongejonge.

 • Volgende reactie op #7.7
 • Vorige reactie op #7.7
#7.10 INje - Reactie op #7.7

De status van paria ligt helemaal niet binnen handbereik, en dat weet je zelf ook, aangezien zelf aangeeft dat “Daarvoor moet Nederland nog flink wat langer tegen schenen blijven schoppen” en daarbij stel je dat het niet over triviale zaken moet gaan, zoals nu het geval is.

 • Volgende reactie op #7.7
 • Vorige reactie op #7.7
#7.11 benjbenj - Reactie op #7.7

Goed, we zijn het dus op één punt eens, ook al presenteer je het het niet zo. Waarover zijn we het eens? Hierover: de status van paria ligt binnen handbereik als je je maar lang genoeg bij iedereen onmogelijk maakt. Goed dat we hierover helderheid hebben.

Vreemd genoeg lijk je te denken dat ik heb beweerd dat Nederland zich al tot paria heeft verlaagd omdat Rutte geen afstand heeft willen nemen van dat onzinnige Polenmeldpunt. Heb ik dus niet gezegd.

Dan nog een misverstandje: het instellen van een Polenmeldpunt beschouw ik niet als iets triviaals. Het ging mij hierom: is het je waard om je blazoen te besmetten omdat je er geen afstand van wilt nemen? Nee. Dat onzinnige initiatief moet niet als iets verdedigenswaardigs gezien worden.

 • Vorige reactie op #7.7
#7.12 Harm - Reactie op #7

Natuurlijk is het wel belangrijk om in het kader van de internationale betrekkingen niet uit het oog te verliezen dat Nederland binnen Europa nog een zekere mate van autonomie heeft, ook al heeft Nederland al vrijwillig een groot deel van die autonomie afgestaan.

Dat neemt niet weg dat het nooit gunstig kan zijn om je al teveel op die autonomie te beroepen, want dat is altijd, zonder uitzondering, een teken dat je dwarsligt tegen de wil van de meerderheid in.

Als je dan ook nog posities inneemt die regelrecht tegen de bestaande verdragen en het Europese recht ingaan, dan loop je natuurlijk wel degelijk het gevaar dat je tot de orde wordt geroepen.

 • Volgende reactie op #7
 • Vorige reactie op #7
#7.13 Inje - Reactie op #7.12

Er is geen afspraak geschonden, anders had het EC wel een verdragsinbreukprocedure in werking gesteld. Nu zeurt enkel het EP.

 • Volgende reactie op #7.12
#7.14 Harm - Reactie op #7.13

Kun je even beschrijven waar die “verdragsinbreukprocedure” staat omschreven en welk orgaan die procedure uitvoert?

#7.15 Inje - Reactie op #7.14

Het is de EC die zo’n procedure start, en het staat beschreven in artikel 226 volgens mij.

 • Volgende reactie op #7.14
#7.16 Harm - Reactie op #7.14

Art. 226 van wat? Heb je ook een link?

 • Volgende reactie op #7.14
 • Vorige reactie op #7.14
#7.17 INje - Reactie op #7.14

art 226 van het EG verdrag.

 • Vorige reactie op #7.14
#7.18 Harm - Reactie op #7.12

Al gevonden, INTERESSANT, vooral ook omdat Art.226 zelfs individuele burgers de mogelijkheid geeft om te klagen:

1. Suspected Infringement

Suspected infringements refer to instances in which the Commission has some reasons to believe that a member state violated Community Law. Such suspicions can be triggered by different sources:

complaints lodged by citizens, corporations, and non-governmental organization.
own initiatives of the Commission
petitions and questions by the European Parliament
non-communication of the transposition of Directives by the member states.

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/ArchivesInstitutionsGovernanceDemocracy/Compliance/infringements.aspx

Tot zover de Nederlandse “autonomie”.

 • Vorige reactie op #7.12
#7.19 INje - Reactie op #7.18

Als dit nieuw voor je is heb ik spijt dat ik ooit met je in gesprek ben gegaan. De Unie werkt als volgt: je sluit verdragen. De EC is de hoeder der verdragen. Als zij een verdragsschending vermoedt dan neemt ze contact op met het desbetreffende land. Volgt er geen constructieve opstelling, dan gaat ze naar het Hof om een veroordeling te krijgen. Met die veroordeling in de hand dwingt ze naleving af dmv boetes ed. Soms besluit het EC direct tot het opleggen van boetes. Dat geld wordt dan op een rekening bewaard totdat het Hof een uitspraak heeft gedaan.

Nu kunnen burgers ook zaken aanhangig maken, maar het Hof en Hof van Eerste aanleg zijn veels te klein om alle zaken te behandelen. Ze behandelen per jaar ongeveer iets van 600 zaken, terwijl er een veelfout daarvan wordt aangespannen.

Daarnaast moet je je afvragen welke macht het EC werkelijk heeft. Zo houden 25 van 27 landen zich niet aan de regelgeving omtrent luchtvervuiling en heeft het Hof dat ook vastgesteld, maar is het EC onmachtig om naleving af te dwingen.

PS: dit geldt voor bepaalde beleidsterreinen. In veel gevallen moet er in de raad gestemd worden met QMV

#7.20 Jos van Dijk - Reactie op #7

Inje, zo werkt politiek, al eeuwen trouwens. Helaas wordt dat niet meer op school onderwezen. En Nederland is ook al eeuwen afhankelijk van omringende landen. Economisch, politiek, militair. Je realiseren dat je afhankelijk bent van je omgeving hoeft echter nog niet in te houden dat je je volledig overgeeft aan anderen. In de EU stuurt elk land vanuit een eigen positie mee. En dat moet ook, op dat punt heb je gelijk. Het tragische is echter dat Rutte zich laat gijzelen door een koppig over het paard getild kind dat niet geleerd heeft dat je met onderhandelen meer bereikt dan met eeuwig dwars blijven. Dat je respect toont voor anderen, geeft en neemt. En dat je luistert naar anderen en bereid met anderen in debat te gaan. Heb je dat Wilders ooit zien doen? Hij geeft alleen maar verklaringen af. Nog los van zijn denkbeelden (die gewoon iets rechtser zijn dan die van de VVD) zit hier volgens mij het grootste probleem: uitsluitend roeptoeteren, niet debatteren, niet onderhandelen. Het is deze stijl die gevaarlijk is voor onze relaties met andere landen in Europa.

 • Volgende reactie op #7
 • Vorige reactie op #7
#7.21 Inje - Reactie op #7.20

Als jij denkt dat politiek zo werkt, al eeuwen, dan ben je een verloren zaak. Je geeft iemand respect naar gelang de machtspositie die een land inneemt.

#7.22 benjbenj - Reactie op #7.21

Aha. En Nederland is dus die grootmacht aan wie alle respect toekomt? Een land dat zich aan niets of niemand iets gelegen hoeft te laten liggen? Wat een eyeopener!

#7.23 INje - Reactie op #7.22

Dat zijn jouw woorden, en zeer zeker niet de mijne.

 • Volgende reactie op #7.22
#7.24 benjbenj - Reactie op #7.22

Ja, het was te extreem gesteld, hè? Ik geef toe, wat Jos tot nu toe te berde heeft gebracht, was zo gek nog niet.

 • Vorige reactie op #7.22
#7.25 pedro - Reactie op #7

“Misschien moet Jos zich voortaan niet meer met de internationale en Brusselse arena bemoeien. Stel je voor dat je iemand infecteert met je zieke waanbeelden!”

Vrijheid van meningsuiting v2??? Of moeten we nu net als Geert gaan lopen schreeuwen, dat ons de mond gesnoerd wordt?

 • Vorige reactie op #7
#7.26 INje - Reactie op #7.25

Het eerste woord dat je aanhaalt, ‘Misschien’, duidt op een suggestie. Dat is geen inperking van VvM, maar een hint. Het begint ook wel een beetje een standaard reactie van je te worden hoor. Wilders is vrijgesproken weet je nog? De VvM staat niet meer onder druk, hoe hard sommigen dat ook roepen.

#7.27 pedro - Reactie op #7.26

“Wilders is vrijgesproken weet je nog? De VvM staat niet meer onder druk, hoe hard sommigen dat ook roepen”
Ja dat weet ik nog, maar waarom schrijf je dan dat de VvM niet meer onder druk staat, want de vrijspraak bewijst, dat de VvM nooit onder druk heeft gestaan. Dat was alleen maar suggestie van de kant van de PVV en haar aanhangers.

Zoek de overeenkomsten.

#8 L.Brusselman

Wellicht een geheime agenda:als Nederland straks wordt aangepakt door Europa heeft rechts een smoes om ook het laatste restje sociale zekerheid,dat is verworven in de jaren zestig en zeventig,af te breken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Dat zal zeker een rol spelen: vimeo.com/14847387

 • Volgende reactie op #8
#8.2 L.Brusselman - Reactie op #8.1

Thnx,er valt het een en ander op z’n plaats na het zien van deze doc.

#8.3 INje - Reactie op #8

Het Europees Hof heeft ook wat sociale uitspraken gedaan, met name over mantelzorg, ouderschapsverlof en werktijden/arbo. Helemaal alles ongedaan maken wil zelfs het neo-liberale Europa niet.

 • Vorige reactie op #8
#9 DJ

Citigroup Expels The Netherlands From Europe’s “Core”[x]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 jsk - Reactie op #9

thanks 4 de link!

#10 alt. johan

@000: “…. is dat niemand zich kennelijk zorgen maakt om de gevolgen van een opeenstapeling van maatregelen en uitspraken waarin Nederland afstand neemt van de Europese partners. “
Die indruk klopt niet. Het punt is we kunnen gewoon maar een beperkt aantal ballen in de lucht houden. Iedereen tevreden houden is onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Harm - Reactie op #10

En zolang we de PVV nou maar tevreden houden
kunnen “we” tenminste doorgaan met “regeren”.

#11 pedro

Berlusconi heeft ook geen enkel verdrag geschonden. Waarom hij dan toch als een clown beschouwd en internationaal nauwelijks nog serieus genomen wordt, is een raadsel. Blijkbaar spelen er echter meer zaken mee dan alleen maar en net binnen de regeltjes blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 INje - Reactie op #11

Berlusconi werd in de krant misschien als clown beschouwd, maar door zijn collega’s toch echt wel als volwaardig beschouwd en behandeld. Italië is ook veel te machtig als land om het te diskwalificeren door het gedrag van haar oud premier. Zie bijv. de discussies in het EP over de mediamacht van Berlusconi (waarin resoluties tegen Berlusconi niet gehaald werden), die het EC opriep om voor de persvrijheid in Italië op te komen. Ook heeft het EC nooit stappen ondernomen tegen de buitensporige machtspositie van Berlusconi, die de meeste commerciële media in handen heeft en als premier ook de staatsomroepen. Dus jij kunt de man wel afschilderen als een clown die niet serieus genomen werd, maar dat is onjuist. Zelfs Balkenende wist hij voor z’n karretje te spannen, en internationaal gezien was Balkenende zeer volhardend.

Maar goed van je dat je het juridische niet als doorslaggevend beschouwd. Dat is vaak slechts een weergave van de status quo.

 • Volgende reactie op #11
#11.2 pedro - Reactie op #11.1

En alweer een beroep op je eigen autoriteit. Dat is niet echt indrukwekkend hoor. Zeker niet, omdat we wikileaks hebben…

http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/1889472/2011/02/18/VS-zien-Berlusconi-als-een-politieke-clown.dhtml

Ik ben niet de enige die Berlusconi als een clown beschouwt en ik heb dat woord ook niet zo maar gebruikt hoor.

#11.3 Harm - Reactie op #11.2

NIEUWS: de ene clown weet de andere clown voor zijn karretje te spannen

#11.4 benjbenj - Reactie op #11

“Blijkbaar spelen er echter meer zaken mee dan alleen maar en net binnen de regeltjes blijven.”

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen, heb ik de indruk.

 • Vorige reactie op #11
#12 salvatore

En het weigeren stelselmatig excuses aan te bieden voor onze eigen fouten (en erkennen) Noch van eigen gepleegde oorlogsmisdaden (waar we dat van anderen wel bombastisch eisen) Noch erkennen en een sorry voor onze ” inschattingsfouten van werknemers van dutbath,en onze ” inschattingsfouten” Die nodeloos 3 levens kosten….

Zet ons ook niet mooier op de kaart dan al die “achterlijke” landen we liefst naar wijzen…

12 jaar procederen, …nadat je nodeloos, je familie bent verloren aan onbenul; te voorkomen met een lullig risicoloos pasje voor eigen werknemers; Tevens hoe WE net als de vs, met beroeps ptss omgaan (niet dus!) En ook micro,hetzelfde.

Hoe we met onze eigen ouderen omgaan….
het is ronduit om je kapot te schamen…de schaamteloosheid heerst alom,…die mentaliteit….is tooooooo MUCH.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie