Natuur en milieu in Europa

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

figuren uit het EEA rapport Twee weken terug kwam een belangrijk vijf-jaarlijks rapport uit over de toestand van natuur en milieu in Europa. De oude media schonken er wat minimale berichtjes* aan maar dit goed doortimmerde werk van het European Environment Agency (EEA) verdient beter. Het rapport The European Environment: State and Outlook 2005 bevat een schat aan cijfermateriaal, infographs en kaarten. Dus download dit rapport of als u dol bent op visualisaties en lijstjes surf dan gelijk naar het plaatjeswerk.

Een paar opvallende conclusies van het rapport waren:

 • De emissie van zwaveldioxide is in Europa sterk verminderd.
 • De hoeveelheid Europees bos neemt langzaam toe.
 • Driekwart van de Europese bevolking woont in stedelijk gebied en dat beslaat 10% van het totale landoppervlak.
 • De groei van het stedelijk gebied in Europa was tussen 1990-2000 equivalent aan drie keer het grondgebied van Luxemburg.
 • Innovatieve verbeteringen op het gebied van energy efficiency worden teniet gedaan door groei van het energiegebruik.
 • Heide, moerassen en toendra vertonen grootste achteruitgang in biodiversiteit.
 • De hoeveelheid huishoudelijk afval nam in Nederland tussen 1990-2000 met 40% toe, maar neemt de laatste jaren weer wat af.
 • In Nederland is 2% van landbouwgrond biologisch, met de huidige groei worden doelstellingen niet gehaald (2010, 10%).
 • In 2004 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 1,8% in het huidige tempo zal de doelstelling: 5% in 2010 niet worden gehaald.
 • * disclaimer: mocht ik een uitgebreide bijdrage op een wetenschapspagina hebben gemist dan bied ik alsnog mijn excuses aan het desbetreffende oude medium.

  Reacties (23)

  #1 Crachàt

  Verrek, het doet goed dat er ook nog goed nieuws bestaat.
  Ik herinner me nog de “zure regen” en de Duitse bossen die 80% naar de vaantjes waren.

  • Volgende discussie
  #2 Carlos

  Hongarije, Portugal, Spanje en Noord-Oost Groningen zien bostoename door het vertrek van boeren, zie de oranje-bruine pixels:
  http://dataservice.eea.eu.int/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=1899

  ..als we niet oppassen dan komen we straks om in de bomen !!!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #3 Crachàt

  … en vergeet het dan maar dat je erdoorheen het bos nog zal kunnen zien!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #4 Pelayo

  Het gaat wat beter met wolven, veelvraten, lynxen en beren. De laatste zit nu ook in Zwitserland. Het gaat wat beter met de autochtone vissen van de rijn.

  De biologische landbouw moet belangrijk worden. En, vooral gecombineerd met de leegloop van het platteland, dat zou gecombineerd klunnen worden met een overleving van de “keuterboer”. Allerlei Europese regelvoering, niet in de minste plaats de subsidiering van de prijzen bulkgewassen en -producten, hebben voor de ondergang van’t kleine gemengde bedrijf gezorgd. En dat is nou net de bedrijfsvorm die ideaal is voor biologische landbouw..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #5 Larie

  Whow..wat zou ik doen als ik niet zo nu en dan van die zeer gerichte primadeluxe pdf’sjes door jou voorgeschoteld krijg. Na de dis met een glas (of wat) ga ik er eens lekker voor zitten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #6 Crachàt

  Klopt, Pelayo. Maar een uiterst verwende consument, en de moeilijkheid van kleinschalig zijn en een betaalbare distributie opgezet te krijgen, zijn al even debet aan het lage procent bio. Vlaanderen zit overigens aan een nòg achterlijker en beschamender 0,6%…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #7 Pelayo

  @Crachàt

  Ik heb ooit gehoord van een boer dat ongeveer een kwart van de bloemkolen geschikt zijn voor consumptie vanwege de hoge eisen van de consument: Hagelwit, grote gelsoten krop etc etc. De rest wordt zo weggegooid.

  Maar met de ondergang van het kleine gemengde bedrijf is er meer verloren gegaan dan een mogelijke infrastructuur voor biologisch landbouw. Het is ook het einde van een cultuur. Of beter gezegd, het einde van de boerenstand. Moderne boeren zijn agrarisch ondernemer.

  Laten we ’t lekker kort door de bocht houden: de boerenstand in Europa is niet meer.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #8 Larie

  @Pelayo: About Zwitserland, in mijn buurtwinkel (CooP) is vrijwel alles maar dan ook alles bio en Max-Havelaar (zelf bloemen?)
  De beren beginnen lokaal een probleem te vormen en net voordat de koeien etc feestelijk behangen met bellen en bloemen het dal ingingen waren er al flink wat opgepeuzeld.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #9 Carlos

  Graag gedaan Larie ;-)
  Die Zwitserse Coop is inderdaad de milieubewustste supermarkt van Europa en ik las een half jaar geleden dat de wolf ook weer terug is in Zwitserland.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #10 Pelayo

  @Larie

  Beren? Je bedoelt meerdere? Op de site van ’t Zwitserse Bundesambt für Umwelt, Wald und Landschaft staat dat het er maar eentje is..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #11 Carlos

  Over wolven gesproken…
  deze link stond al sinds april ergens opgeslagen onder “potentieel postje”:
  http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/news/index.cfm?uNewsID=19492

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #12 Larie

  Het is niet één beer, het is een nieuwe realiteit, sporen uberall ( de urine heeft een bijzondere en herkenbare geur, reukt een beetje naar wolf)

  Nog niet zo lang geleden (twee weken op pakweg 1000mtr) oog in oog gestaan met een wolf, een van mijn dochters (4) zei..goh wat een mooie hond. Ja.. zei ik zullen we nu maar rustig teruggaan..mijn hart klopte.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #13 dr Banner

  Was het volle maan?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #14 Bismarck

  Zij gerust Larie, wolven vallen zeer zelden mensen aan en als ze dat doen dan nog niet als ze alleen zijn. Slechts een pak wolven dat zeer uitgehongerd is zal besluiten mensen aan te vallen. Gezien de loftuitingen over veel wild en kuddes zonder bewaking in Zwitserland zou dat dus niet bepaald voor de hand liggen.

  Vergeet overigens niet dat de hond een soort veredelde (of volgens je dochter veronedelde) wolf is. Klopt je hart ook zo, elke keer als je een hond ziet?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #15 Bismarck

  Ik zie het niet helemaal zo positief in als jullie: Dat die toppredatoren zich wat meer verspreiden betekent vooral dat de jacht daarop goed in de hand wordt gehouden en niet echt dat het beter gaat met het milieu.

  Ik zie vooral overal staan dat doelstellingen niet gehaald worden, het energieverbuik blijft stijgen, verstedelijking fors toeneemt en biodiversiteit hard achteruit gaat. Met een suasje van terugkerende wolven en beren wordt er toch nog wat moois van gemaakt en jullie trappen erin.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #16 mescaline

  Dat kon wel eens wezen, Bismarck #15.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #17 mescaline

  Die twee van mij kregen van de zomer het verhaal van Robinson Crusoe in het oorspronkelijk feuilleton te horen. Dat is hard werken voor een voorlezer hoor, want het wemelt er van de rare zaken. Zoals ook, tenslotte, de moeder der wolvenverhalen, die men ook in Baron von Münchhausen en het Troikalied kan vinden.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #18 mescaline

  De eerste menselijke sporen van volkomen disrespect voor de wilde dierenwereld (wangunst van habitat, van bestaan) vind je in de 19e eeuw (roofvogel-, otterjacht), zowel hier als overzee (expedities Audubon, bison-“jacht”). Dat was een wilde eeuw, ook in anderei opzichten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #19 Carlos

  Bismarck, ik geloof niet dat het EEA ook maar ergens een sausje overheen gooit. Dat verhaal van die toppredatoren komt overigens niet eens uit het EEA-rapport.

  Het is wel een feit dat het bosareaal in Europa (en Rusland) weer toeneemt. Ja je kan erover twisten of de kwalitiet van de bossen ook toeneemt ? Er worden nog steeds “oerbossen” gekapt in Finland en de groei zit hem in herplant in Spanje of verwilderde akkers in Oost-Europa.

  Verder zijn de Europese ecosystemen na introductie van allerlei filters en lozingsrestricties schoner geworden. Sommige soorten komen hierdoor terug. Versnippering van habitats en groei van stedelijk gebied staat daar tegenover, dat dan weer wel.

  Veel van onze milieulast wentelen we inmiddels af op landen buiten Europa (denk aan: Argentijnse sojavelden, Maleisische palmolieplantages en West Afrikaanse visgronden). Het EEA komt nog met een subrapport waar ondergetekende aan heeft meegeschreven, zodra dat uit is hoort u het hier, uiteraard…

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #20 Larie

  @Carlos: Een gebaar:

  bekend is:

  Geen knip (voor den (of zijn) neus) waard,

  d.w.z. hoegenaamd niets waard, van zeer weinig beteekenis. Reeds in het Grieksch bij Athenaeus: ουκ αξια οντα ψomicron;φου δακτυλων (zie Suringar, Erasmus, CXXXI). In onze taal bij Servilius, 50*: ten is niet een knippe weerdt, ne crepitu quidem digiti dignum; Sart. I, 8, 75: ick vraech daer niet een knip na, ter vertaling van ‘hujus non facio’. Zie ook Latere Versch. 135 en Brieven v. Abr. Bl. I, 223: Van luije traage jonge lieden komt niet dat; en dan knip ik met myn duym op myn middelste vinger. Afrik. Hy is nie ’n knip voor sy neus werd nie. Vgl. het hd. einem ein Schnippchen schlagen; het eng. I don’t care a snap (of my fingers). De woorden ‘voor den (zijn) neus’ schijnen een later toevoegsel. Vgl. het synonieme geen klap om zijne ooren waard zijn (Ndl. Wdb. XI, 42), dat eene navolging zijn kan, en het 17de-eeuwsche niet een krits, eig. geen kras, hoegenaamd niets, geen snars. In Zuid-Nederland: geen klets of slag in zijn gezicht weerd zijn (Antw. Idiot. 664; Claes, 113; Teirl. II, 142); fri. gjin knip foar ‘e noas wirdig.

  De afleiding van: de knip waard zijn, in vele talen en al heeloud gezegde

  De vingerknip: In 4 fracties de vingerknip verbeeld, op een abri..voor U.

  (imageshack klik4big:)

  [IMG]http://img453.imageshack.us/img453/6747/sargassoabri72dpi1iv.th.jpg[/IMG]

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #21 Pelayo

  Slechts een pak wolven dat zeer uitgehongerd is zal besluiten mensen aan te vallen.

  Zelfs dat niet. Wolven schatten mensen in als een soort onvoorspelbare beren aangezien wij op twee benen lopen net als boze beren, en daarom zullen ze extreem op hun hoede zijn. Er staat een enorme prijs klaar van een of andere Canadese krant voor degene die onomstreden kan aantonen dat wolven mensen hebben aangevallen zonder provocatie. De enige keren dat wolven mensen in Europa hebben aangevallen betrof wolven die met mensen zijn opgegroeid: Een koppel wolven is een tijd geleden inhet Beierse woud ontsnapt en hebben iemand in de bil gebeten.

  Wolven pakken echter wel schapen. En dan gaan ze behoorlijk te keer. De vijandschap jegens lijkt me daarop gebaseerd. De angst voor wolven zou best wel ‘ns kunnen zijn gecultiveerd door het Christendom aangezien wolven (zoals je uit bijvoorbeeld sprookjes en naamgeving kan afleiden) een sterk heidens symbool waren. Honden zijn ruim voor welk ander dier dan ook gedomeesticeerd, dat is al een aanwijzing dat de verhoudingen vroeger klaarblijkelijk anders waren, overigens.

  Beren en wilde zwijnen zijn de enige wilde dieren die echt gevaarlijk kunnen zijn voor mensen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #22 Bismarck

  Bedankt voor de toelichting Pelayo! Ziedaar, ik ben ook in de propaganda getrapt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
  #23 Bismarck

  Carlos: Interessant! In de hoop niet te persoonliijk te zijn, in welke functie werk je eigenlijk?

  • Vorige discussie