Nationale ombudsman overdrijft

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

Dit kabinet dreigt de rechtspraak zover “terug te drukken dat het de vraag is of er nog wat overblijft”. Aldus de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, tegen de NRC, die verder meldt: “Volgens hem handelt het kabinet uit wrok jegens de onafhankelijke rechter. (…) Volgens Brenninkmeijer zou rechtspraak verstorend werken in de technocratie: Een verrassend rechterlijk oordeel wordt tegenwoordig gewaardeerd als een misser of een dwaling.”

Nou, nou. Er valt inderdaad wat voor te zeggen dat het huidige kabinet zich weinig aan haar adviseurs gelegen laat liggen, inclusief de juristen die de rechtsstaat bewaken, maar om nou te zeggen dat er niks van de rechtspraak over blijft is wel erg alarmistisch. Het is bovendien gevaarlijk voor de positie van de ombudsman zelf.

De belangrijkste manier waarop de regering momenteel werkelijk aan de rechtspraak morrelt, is het wetsvoorstel voor minimumstraffen, waarvan de effectiviteit twijfelachtig is. Verder laten politici zich in zijn algemeenheid steeds vaker uit over lopende rechtszaken, wat rechtsstatelijk niet in orde is, maar een onvermijdelijke consequentie van een maatschappij die op snelle communicatie is ingesteld. Ook rechters en officieren zelf onderkennen dit, door een veel actiever voorlichtingsbeleid over eisen en uitspraken.

Ondanks gemopper over ‘linkse rechters’ hebben Nederlanders nog altijd een groot vertrouwen in de rechtspraak, blijkt uit onderzoek van het SCP. Het vertrouwen in politici is vele malen lager, dus een stroom van kritiek uit die hoek hoeft niemand te zien als een grote bedreiging. Zolang de blaffende politici nauwelijks bijten, is er weinig reden om de ondergang van de rechtspraak in Nederland te verkondigen. Als rechters stug hun werk doen en het grote publiek van hun professionaliteit blijven overtuigen, hebben zij weinig te vrezen.

De ombudsman hoort net als de rechterlijke macht tot de scheidsrechters van Nederland. Door te overdrijven en daar vervolgens een politiek punt mee te maken, ondergraaft hij zijn eigen positie. Uiteraard is het zijn taak de overheid aan te spreken op haar functioneren, maar hoe neutraler de perceptie van zijn rol, hoe beter hij die kan vervullen. Zoals hij zelf zegt: het gaat niet alleen om de regeltjes, het gaat vooral om het vertrouwen dat je geniet.

Beeld: Nationale ombudsman

Reacties (32)

#1 salvatore

Tittel is nodeloos “demoniserd “(dit woord bestaat overigens niet eens !!al misbruiken we het eenzijdig) bagatelliserend,en diskwalificerend.
Dit is nog niet een fractie/topje,van onderliggende puinhopen verdwenen pdfjes,dossiers,filmrolletje, en onvolmaaktheden in ons collectieve geheugen, en vooral korte termijn geheugen.

Net weten= 1 ding;
Niet willen weten,toch echt iets heel anders! lekker makkelijk; de overheid, lost ons leven wel op;daar zijn ze voor…wij volgen liever in rust en slapen zacht.

Deze ombudsman onderdrijft schromelijk op elk gebied; jeugdzorg overheden gedoogde criminaliteit,fraude,corruptie,leugens en bedrog;op weg naar een totalitaire dictatuur; de democratie en rechtsstaat alsmede humaniteit,etc zwaar ondermijnend, en eigen belangrijjkheid en alleenrecht zwaar overdrijvend.

En dan durven politici nog hardop de vraag te stellen; of de toevallige vermissing van pdfje en dossier; mogelijk opzet was; HA HA HA keep on dreaming, het is immers pasen;en dat moeten we vieren het lijden van mensen, als hoogst haalbare.
Nu dan zijn we op de goede weg..FEEST anderen te zien lijden en sterven voor onze eigen zonden; ofwel we vieren feest omdat we integere mensen, klokkenluiders, gewetensbezwaarden, en opkomen voor de armeren vluchtelingen assielzoekers en anderen kwestbaren,kaderen als “staatsgevaarlijk” een gevaar voor ons ego;
en dus vieren we; dat we deze mensen zwepen en kruisigen…,
hamdoehla;

Tuurlijk jesus overdreef zo erg is het niet aan het kruis genageld te worden ( voor anderemans zonden; killing the messanger);en degene die dat doen en naar kijken; op je graf een feestje vieren….en vuurtje stoken…verlost van hen uitbesteede geprojecteerde zonde..want wie dat bestrijd en belijd; mioet nodig uyit de weg geruimd; naasten liefde en compassie, met jesus anna frank en andere vluchtelingen; is een crime in onze zieke hoofd.

beschaaft we zijn; A men.

 • Volgende discussie
#2 cor mol

Het door de ombudsman gesignaleerde probleem van de kosten doorrekening van de rechtspraak valt eenvoudig op te lossen door een vermogenstoets in te voeren. Indien de winnende partij een aanzienlijk kleiner vermogen heeft dan de verliezende partij (b.v. factor 10) betaalt de verliezende partij twintig keer de proceskosten aan de winnende partij. De rechtbank krijgt het een stuk minder druk, partijen zullen ineens veel sneller schikken. De rechtsongelijkheid die nu bestaat, wordt aanzienlijk teruggebracht. Rechtsaansprakelijkheidsverzekeringen worden ineens ook een stuk aantrekkelijker en beter betaalbaar voor de gewone man. Het recht kan eindelijk zijn loop hebben. Programma’s als kassa en Radar zullen op een ander format moeten overgaan. Aandelen van telecombedrijven en andere notoire saboteurs van consumentenrechten zullen fors dalen. En last but not least : de overheid moet zijn burgers eindelijk als burger behandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kok

Is dit die Christian die comments verwijderd die niet in strijd zijn met de huisregels van Sargasso, maar gewoon omdat ze hem niet bevallen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Harm - Reactie op #3

Dat doet Christian geen recht.
Hij is slechts van mening dat je nazi’s geen nazi’s mag noemen.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 HPax - Reactie op #3

Sargasso verlicht en verlegt. Dat is een grote mondvol, maar wat komt ervan terecht? Te oordelen naar de reacties op dat Weblog m.i. weinig. Zelfs geloof ik dat er in de loop van de jaren sprake van morele / intellectuele achteruitgang is. Gaat Sargasso het faillissement van Geen Commentaar tegemoet?

In de S. commentaren houdt nu de bende van Brusselmans er alles verwoestend huis, en wat dan nog over is, wordt door de solipsistische tirades van Salvatore verpest. Wie leest c.q. neemt die wartaal nou serieus? En vooral een vraag voor hoofdredactie, hoe kom je ervan af?

Te velen gedragen zich op S. als schoolkinderen met een te schrale opvoeding. Van die opvoeding geeft niets, maar ze willen niet leren. De meester is even uit de klas weggelopen en ze gaan als beesten tekeer. Vrijheid van meningsuiting is het sieraad van Sargasso, maar zonder mores en een bijsturende redactie gaat het ook niet.

Misschien is Christian een nieuw begin, met enige hoop voor de toekomst. Laten we het hopen.

 • Vorige reactie op #3
#3.3 Harm - Reactie op #3.2

HPax is er natuurlijk blij mee als hij geen ouwe nazi genoemd mag worden.
Zeg dat dan ook gewoon.

#4 salvatore

Democratie doen we met zijn allen;
en is niet het allenrecht van een of andere bedorven HeRR kamfp
pf Donner waarvan die laatste volgens hollandsch wet en recht in een nederlandsche cel thuis hoort! ware hij niet onschendbaar geweest..
net als BOUTERSE; en dood door schuld schipholbrand; in bouwbesluiten is een 5 maal aangetoond strafbaar FEIT Punt zonder komma uit!
Niet overdreven maar onderdreven.

mensen als herr kamp; en herr donner ZIJN EEN LUXE PROBLEEM; BNIETS MEER EN NIETS MINDER;WELKE DUSDANIG OOK VERHOLPEN DIENEN;WANT HEN DESTRUCTIE EN VAN VELEN LEVENS EN TOEKOMST DAARVAN KOST ONS TEVEEL GELD; WEG MET DIE LUXER PROBLEMEN WE OP HET PLUCHE HEBBEN! EN TEVEEL KOST; NIET OPLEVERT DAN PIJN EN LIJDEN; GRSITEN HONDEN IS TE MILD UITGEDRUKT.

Mogelijk dat ik donner zijn “gunningscriteria” gun; de enige doe nederland heeft; ” de laagste prijs” PRIMA lat die democrastisch gekozen sharia van donner ,maar komen; we moeten immers ,de wetten van donner en kamp volgen; tegen elke rechter rechtspraak en gerecht in.
En al is het maar voor 1 maandje; we deze criminelen; publiekelijk geselen..naar de wetten uiteraard,in een democratie…dus mocht aldus donner, deze democratische weg;daartoe leiden;
Mogelijk leren we daar dan wel van;en kunnen na gedane zaken weer tot de orde van de dag overgaan;en zorg dragen onze wetten in orde zijn;
en vooral nageleefd worden; OOK door politici ZELF!

OOK als gemeenten al 5 maal expliciet formeel schriftelijk aangeven; het bouwbesluit van herr donner niet opgeleverd mag worden , daar het niet voldoet aan de weten en brandveiligheid;dat wist hij;maar drukte tegen al die wetten in door!…wel wat daarna gebeurde, de grootste nachtymerrie, door de realiteit ingehaald.

net als bouterse, verdiend deze man, zijn terechte straf; en het gunningscriteria= waarheidsvinding verantwoording recht en reden.
en tot die tijd; mogen we niet meer ons laten leiden door zijn crimineel gezwam!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 salvatore

[ingreep van de redactie, het lijkt ons verstandig als Salvatore even afkoelt]

Tot dusver heeft een ander zwaar getraumatiseerde libier,gemarteld wederrechtelijk; in dat gebouw;ook tegen allen wetten in (van behandelswijzen) na die onwettigehden al ondergaan; in Donners plaats mogen boete voor de misdaden van Donner.

Ik eis gerechtigdheid; net als nedrelanders in zake bouterse en suriname; want rust roest, moeten vergeten niet over mogen praten; etc het beknde doofpotje…Rust roest,en recht geeft rust!

ik rust niet voordat wij recht doen; in allen misdaden, in ons land gepleegd/daarbuiten door hollanders ook als dat ambtenaren zijn;en ook bij gedeelde verantwoording; dat is niet meer dan redelijk in een democratie….ook 10 of 30 of 60 jaar later; net alleen voor anderen

OOK voor ons .

IK WACHT!En rust niet voordat wij in staat zijn recht te doen,en laten gesxchieden; onze doofpot cultuur/dictatuur past daar niet mee in..
noch in een moderne menselijke beschaafde democratie.
Wel in een bananen republiek we dankzij dit hoogverheven tuig; verworden zijn!

Donner is een te duur te destructief luxe probleem;en heeft er nooit een fok voor hoeven doen; hij kent niet anders deze uitverkorenenl;
tijhd dat hij stage looptl; in lijden armoede;en al datgene hij en zijn medestanders; zoals kamp leers verhagen..een ander ” gnt`’ als enig criteria….” zo goedkoop mogelijk” /de laagste prijs”
anno 2012; is vragen om slavernihj;en dan doen alsof e nerus bloed;

volk kom in wederopstand! ECHT,het is immers pasen;
geweldsloos dit maal..als ..voorbeeld van onze beschaving.
In tunesia begon de arabische lente…met een ” brood zelfmoord”

Nuy in griekenland; 1 van de velen zijn eigen ziekte, en opgedreven woekerkosten niet meer kon betalen; en zijn naasten niet wilde belasten; HOEWEL het maandsalaris van luxe probleem DONNER; voldoende was een leven lang; 1 maandsalaris van donner; zijn kanker, leefbaar te maken…i.p.v het verdienen daaraan voort te laten woekeren.

Nu griekenland heeft daarmee de europese lente ingezet;
kwa timing…..niets te vroeg;jammer de velen levens ons luxe probleem op het pluche; europa al heeft gekost; how long/hoe lang nog?
hoe lang reiken de armen van dit soort luxe criminelen?>?>
Zolang wij dat toelaten; wij de zwijgzame lijdzame meerderheid;
lijden als hoogste goed= te ziekelijk…voor woorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Olav

Ik vind het eigenlijk best schandalig om de Ombudsman van overdrijving te betichten. Alsof die niet weet waar hij het over heeft. Als je alle manieren op een rij zet waarop de rechterlijke macht en de rechtspraak worden aangevallen vanuit de (rechtse) politiek dan kan je niet anders dan je zorgen maken. Neem bijvoorbeeld ook het gedoe om de griffierechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Bismarck - Reactie op #6

Helemaal mee eens.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Harm - Reactie op #6

+1 Helaas heb ik het volledige interview niet gelezen, maar op het eerste gezicht bevestigt Brennickmeijer slechts mijn bange vemoedens.

 • Volgende reactie op #6
 • Vorige reactie op #6
#6.3 Yevgeny Podorkin - Reactie op #6

Eens Olav. En met “terugdrukken” bedoelt Brenninkmeijer w.s. dat de burger de pas naar de rechter afsnijden (verhogen leges) Cristian. Tis (voorshands) aan 1ste Kamerlid G. Holdijk (SGP) te danken dat e.e.a. misschien in de ijskast verdwijnt…

De ombudsmannen zitten overigens tot aan de oren in de klachten en bij Bestuursrechters stapelen de beroepszaken zich op (heb er zelf ook 1 lopen, de zitting komt als je geluk heb pas 1,5 jaar na indienen bezwaar).

 • Volgende reactie op #6
 • Vorige reactie op #6
#6.4 Yevgeny Podorkin - Reactie op #6.3

*de burger de pas naar de rechter wordt afgesneden*

En bedoelde griffierechten i.p.v. leges

#6.5 gronk - Reactie op #6

Volgens mij had de ombudsman (of de raad van state) een jaar of vijf geleden al geconstateerd dat het rechtsverschil tussen overheidsinstanties en gewone burgers wel erg groot werd (qua kosten, uithoudingsvermogen, juridische slagkracht, etc), en dat dat op de lange termijn niet al te bevorderlijk was voor het democratisch gehalte van nederland.

Als overheidsinstanties (maar ook grote bedrijven) weten dat ze wegkomen met iedere halfgare beslissing (omdat in bezwaar gaan effectief zinloos is, dan is de stap naar machtsmisbruik (van individuele medewerkers) niet zo groot.

 • Vorige reactie op #6
#7 Ernest

Ik begrijp niet waar Christian zich druk om maakt. Ik kan me bovendien voorstellen dat Brenninkmeijer heel goed weet waar hij het over heeft, gezien de zaken die hij onder ogen krijgt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

“De belangrijkste manier waarop de regering momenteel werkelijk aan de rechtspraak morrelt, is het wetsvoorstel voor minimumstraffen”

Vergeten we zomaar even de kabinetsplannen voor de verhoging van de griffierechten, die toch voor velen de rechtsgang onmogelijk zullen maken. Dat lijkt me toch ingrijpender.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Christian - Reactie op #8

Die was ik niet vergeten, maar zie ik als minder belangrijk, omdat ze a) niet doorgaat en b) als ze wel doorgaat gesmoord gaat worden in verzekeringen.

#8.2 Harm - Reactie op #8.1

Ah, de verzekeringsmaatschappijen gaan het betalen….
gelukkig maar.

Kunnen we de boel niet gelijk privatiseren?

 • Volgende reactie op #8.1
#8.3 Bismarck - Reactie op #8.1

Gesmoord in verzekeringen… Geloof je het zelf? Het gevolg is dat die onbetaalbaar worden.

 • Volgende reactie op #8.1
 • Vorige reactie op #8.1
#8.4 Christian - Reactie op #8.1

Ik was nog even c) vergeten, namelijk de uitbreiding van de competenties van het kantongerecht naar zaken tot 25.000 euro (was 5.000). Dat kost de burger weliswaar meer griffierechten, maar scheelt in de advocaatkosten, omdat je bij het kantongerecht jezelf mag vertegenwoordigen.

 • Vorige reactie op #8.1
#8.5 Harm - Reactie op #8.4

Dat zou je kunnen vergelijken met het uitbreiden van de lijst met medicamenten die je zonder doktersadvies mag kopen/nemen.

Of de burger daarmee geholpen is, is nog maar zeer de vraag.

Zeker gezien het grote aantal uitglijers op juridisch gebied dat je hier regelmatig tegenkomt. En dan is Sargasso nog een witte raaf.

De gewone burger weet niet eens het verschil tussen wat recht is
en wat rechtvaardig is.

 • Volgende reactie op #8.4
#8.6 gronk - Reactie op #8.4

> omdat je bij het kantongerecht jezelf mag vertegenwoordigen.

Ow gast… daar zitten rechters echt niet op te wachten. De lol van het inhuren van een advocaat is vooral dat-ie weet wat, wanneer, en hoe-ie iets moet zeggen, en ook wanneer je beter je klep kan houden.

 • Volgende reactie op #8.4
 • Vorige reactie op #8.4
#8.7 Christian - Reactie op #8.4

Maar als je er zo tegenaan kijkt, maakt de verhoging van de griffiekosten niet eens zoveel uit. Die vallen immers in het niet bij de kosten van een advocaat.

Dat de rechters er niet blij mee zijn, snap ik ook wel. Sterker nog, ik denk dat het een van de redenen is waarom ze (en andere juristen) zo boos zijn. Maar het is voor hen marketingtechnisch handiger moord en brand te schreeuwen over de griffierechten dan iets in de sfeer van “burgers zijn te dom om ons vak te snappen”.

En om niet helemaal fact free te eindigen: het aantal rechtszaken stijgt al enkele jaren explosief (recentste cijfers die ik kon vinden). Volgens prognoses werpt de afname van het aantal rechtszaken door verhoging van het griffierecht Nederland hoogstens een paar jaar terug in de tijd qua omvang van het juridische circus.

Kortom, er is geen enkele reden om te denken dat de Nederlandse rechtspraak op haar laatste benen loopt. Integendeel, business is booming.

 • Vorige reactie op #8.4
#8.8 Harm - Reactie op #8.7

Als de kosten voor een advocaat zo hoog zijn, dan is het eens temeer onbegrijpelijk dat het aantal zaken zo toeneemt.

Het lijkt mij juister om eens naar de oorzaken daarvan te kijken,

in plaats van door een prijsverhoging de gevolgen van foutief beleid onder de tafel te werken en de burger te ontmoedigen het oordeel van een onafhankelijke instantie te vragen.

 • Volgende reactie op #8.7
#8.9 Christian - Reactie op #8.7

Ik heb het niet onderzocht, maar als ik moet gokken denk ik dat de oorzaak van de stijging gezocht moet worden in de juridisering van het bedrijfsleven en in steeds mondiger burgers die daardoor vaker via de rechter hun gelijk proberen te halen.

 • Volgende reactie op #8.7
 • Vorige reactie op #8.7
#8.10 Harm - Reactie op #8.7

Ja, en die mondige burger van jou stemt op de PVV en heeft een diepgaand nzicht in het funcioneren van het Nederlandse rechtssysteem. Het valt me nog mee, dat de PVV dit niet tot een anti-PVV wet heeft verklaard.

Alle gekheid op een stokje: het lijkt me beter dat je eerst de gevolgen eens zou onderzoeken, voordat je schrijft dat de ombudsman overdrijft

om daarna toe te geven dat je er naar moet gokken.

 • Volgende reactie op #8.7
 • Vorige reactie op #8.7
#8.11 benjbenj - Reactie op #8.7

Citaat:

“…maar als ik moet gokken denk ik dat de oorzaak van de stijging gezocht moet worden in de juridisering van het bedrijfsleven en in steeds mondiger burgers die daardoor vaker via de rechter hun gelijk proberen te halen.”

Kan het niet zijn dat burgers simpelweg gedwongen worden om naar de rechter te stappen willen ze nog iets van rechtvaardigheid kunnen ervaren? Ik heb de indruk dat de tussengeschoven lagen/personen/instanties die als doel hebben de rechter te ontlasten altijd wel aan een euvel mank gaan. Incompetent, wegbezuinigd, partijdig, niet oplossingsgericht, overbelast, obstakels opwerpend etc.

 • Vorige reactie op #8.7
#9 MrOoijer

Zelden zo’n zwak stuk gelezen hier. Wat een domheden, vooroordelen en feitelijke fouten. En dan dit zinnetje: “Het is bovendien gevaarlijk voor de positie van de ombudsman zelf.” Christian snapt er echt niets van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sikbock

prima stukkie en gelukkig een stuk minder hijgerig dan wat hier doorgaans oppositioneel bedoeld is

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 TisMeWat

Veel “moet je niet doen”, weinig aandacht voor de daadwerkelijke problemen.

De stelling van “Christian” is: “Je moet gewoon je bek houen”, maar verder ergens inhoudelijk op ingaan, doet hij niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 gronk - Reactie op #11

Yup. Vooral de schone schijn ophouden.

#12 benjbenj

Zolang het gevaar niet geweken is dat je recht halen voor de gemiddelde burger onbetaalbaar wordt, lijkt me de uitspraak dat de rechtspraak zo ver dreigt te worden teruggedrukt dat het de vraag is of er nog wat overblijft, geen overdrijving. Het mag zelfs wel een tandje scherper worden geformuleerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie