Nationaal-socialisme heeft niets met socialisme van doen

ACHTERGROND - De Nazi’s waren de oorspronkelijke privatiseerders.

Het is een populair verwijt in zekere rechtse kringen: ‘Hitler was een socialist!’

Uiteraard klopt daar niets van, maar voor diegenen die meer overtuiging behoeven, zijn er deze twee lezenswaardige artikelen (I, II) van historicus Germà Bel (via).

In het eerste artikel toont Bel aan dat de term ‘privatisering’ niet – zoals vaak aangenomen – afkomstig is uit een boek uit 1969 van Peter Drucker, maar al opduikt in de jaren dertig in beschouwingen over doelbewuste hervormingen van de Duitse (nazi-)economie.

In een tweede, uitgebreider artikel laat Bel zien dat het (vroege) partijprogramma van de NSDAP weliswaar voorzag in nationalisatie van banken en andere bedrijven, maar dat Hitler, als overtuigd sociaal-Darwinist, privébezit niet aan banden wilde leggen.

Belangrijker dan ideologische motieven waren echter praktische overwegingen:

The Nazi government used privatization as a tool to improve its relationship with big industrialists and to increase support among this group for its policies.

Zodoende ging de economische politiek van Nazi-Duitsland direct in tegen de algemene trend, zoals die toen ook in de westerse democratieën bestond:

Nazi Germany privatized systematically, and was the only country to do so at the time. This drove Nazi policy against the mainstream, which flowed against the privatization of state ownership or public services until the last quarter of the twentieth century.

Het nazi-regime was in de praktijk dus vóór privatisering en tégen internationalisme. En een dergelijk beleid kun je natuurlijk moeilijk ‘socialistisch’ noemen.

Reacties (37)

#1 Djools

Troll-lokking.

 • Volgende discussie
#2 Grolschje

Natuurlijk was Hitler niet socialistisch. De economie van Nazi-Duitsland liep namelijk als een tierelier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Hohoho, niet te snel. Natuurlijk is nationaal socialisme wel aan socialisme te linken. Het nationaal-socialisme heeft ook wel een paar goede dingen gedaan. Dat kunnen de mensen die dit roepen veel beter vertellen dan ik dat kan. We moeten alleen maar wat wegkijken van de zaken, die daar strijdig mee zijn. Dus ja, het nationaal-socialisme kan best aan socialisme gelinkt worden. Het is net zo socialistisch als de Democratische Volksrepubliek Noord-Korea democratisch is. En gek genoeg hoeft niemand ooit uit te leggen, dat het nationaal-socialisme vooral nationalistisch is. Die link is een heel stuk duidelijker en de voornaamste oorzaak van de door die politieke stroming veroorzaakte ellende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Derpjan

En wie beslist dat het nationaliseren van “banken en andere bedrijven” evenals het hebben van een nationaal zorgstelsel niet socialistisch genoeg zijn? Ben je pas een socialist als je privebezit aan banden wilt leggen? Ik vraag het maar want zonder afgesproken praktische definitie kan men eeuwig bakkelijen over dit soort dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@2: roeptoeter. De economie van nazi Duitsland liep zo goed, dat ze na de oorlog massale Marshall hulp nodig hadden, en omdat ze eenzijdig besloten de schulden van de eerste wereldoorlog niet meer af te lossen, en omdat ze alle bezittingen van joden en andere slachtoffers in beslag namen, enz. Maar als je maar genoeg weg kijkt, heb je gelijk. De mafia bestaat ook alleen maar uit succesvolle zakenlieden, als we niet kijken naar hoe ze aan hun geld komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

@4 Je voorbeelden zijn niet behouden aan het socialisme, dus definiëren de stroming niet. Het zouden net zo goed maatregelen kunnen zijn van een liberaal-corporatistisch beweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MrOoijer (Jan van Rongen)

@0: don’t feed the trolls. Oude koek bovendien, dat boekje van Bosma ligt allang in de ramsj.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Vilseledd

Het economische beleid was volkomen socialistisch. Hitler zorgde voor banen en sociale verzekeringen. Tevens geloofde hij in een sterke staat, die alles tot in de finesses regelde, zelfs met wie je mocht trouwen.

“Het nazi-regime was in de praktijk dus vóór privatisering en tégen internationalisme. En een dergelijk beleid kun je natuurlijk moeilijk ‘socialistisch’ noemen.”

De SP is ook tegen ‘internationalisme’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@8:

Het economische beleid was volkomen socialistisch

Volslagen nonsens. nagenoeg productiemiddelen waren in privé bezit, en in nazi Duitsland waren meer nutsbedrijven geprivatiseerd dan in welk ander land dan ook.

Hitler zorgde voor banen en sociale verzekeringen

Banen door oorlog te maken… En een deeltje van de sociale verzekering: maar dat is niet socialistisch, want zelfs de meest kapitalistische landen hebben een minimum aan sociale verzekeringen, al is het alleen maar om het cliëntelisme te bevorderen, en dat was ook precies de insteek van Adolf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 su

@8 De SP is ook tegen ‘internationalisme’.

Er valt veel af te dingen op de Internationalisme van de SP. Maar tegen zijn zij zeker niet.

http://socialisme.nu/blog/theoretisch/internationalisme-en-de-sp-kritische-kanttekeningen/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Jos van Dijk

De socioloog J.A.A. van Doorn heeft een boek geschreven waarin hij min of meer het tegendeel van wat hier boven wordt beweerd probeert aan te tonen. In “Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme” schreef hij “dat de stabiliteit van het Derde Rijk inderdaad gebaseerd was op een succesvolle sociale politiek. Het is jammer dat Van Doorn noch de werken van Götz Aly, noch de dagboeken van Goebbels gebruikt, want uit beide blijkt de obsessie van de nazi’s met het tevreden houden van de bevolking door een krachtig sociaal beleid. De jaren tot en met september 1939 waren voor de Duitse bevolking dan ook de Gouden Jaren. Zodra de oorlog begon, verloren velen hun vertrouwen in de NSDAP” (uit een recensie van Melching in de Historisch Nieuwsblad, http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6969/provocatie.html)

De geschiedenis van Prora, het vakantieoord aan de Oostzee op het schiereiland Rügen heb ik ook altijd in dat licht gezien. Een vakantieoord voor de massa van de arbeiders die er als het even kon in hun Volkswagen naar toe zouden moeten kunnen rijden met hun gezin. Weet je nog wie in Nederland alle arbeiders een eigen auto beloofde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sigi

nationaal socialisme = hedendaags socialisme
is natuurlijk niet bedoeld om het nazisme weg te zetten als socialistisch maar om het socialisme te linken aan Hitler. Om nu aan te tonen dat het nationaal socialisme niet socialistisch is gaat totaal voorbij aan het doel van deze bewering. Het is hopelijk effectiever om te betogen dat het hedendaags socialisme geen nazisme is dan andersom.
(hoop dat ik nog te volgen ben)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Vilseledd

@11: En zelfs Den Uyl heeft er voor de oorlog nog mee gedweept. Vroeger geloofde ik ook het praatje, dat het etiket ‘socialisme’ uit ‘nationaal-socialisme’ niet betekende, dat het ook maar iets met socialisme van doen had, maar dit werd nooit uitgewerkt in geschiedenislessen, omdat het toch ‘zonneklaar’ was, dat de stoute Hitler niets met de lieve socialisten van doen had, die toch het beste met de wereld voor hadden. Thans echter zijn voor mij de overeenkomsten groter en ook principiëler dan de verschillen en onderscheid ik (en ik niet alleen), die vormen van socialisme:

1. Het communisme, waarbij andere partijen verboden zijn en waar middels de ‘revolutie’ tot verandering wordt gekomen.
2. Het democratisch socialisme, waarin men tracht langs parlementaire weg tot wijziging te komen; tegenwoordig verwaterd in het neo-liberalisme
3. Het nationaal-socialisme, dat ook geen andere partijen duldt, onderscheid tussen mensen maakt, niet bewogen is met andere landen (behalve als het broedervolkeren betreft), maar waar ook een sterke staat vooropstaat, banenplannen en een elementaire sociale zekerheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Inca

@12, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is duidelijk een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het makkelijk (voor aanhangers die het niet zo ophebben met socialistische denkbeelden) om even de Godwin erin te fietsen, maar anderzijds probeert men de racistische ideeen op die manier wel degelijk wat acceptabeler te maken. Dat zie je bv heel duidelijk als men probeert te benadrukken dat de SP en de PVV ‘eigenlijk’ niet zo ver van elkaar afstaan. Dat is enerzijds een goede reden voor de gevestigde partijen om de SP te blijven beschouwen als extreme groepering waar je niets mee te maken wilt hebben, maar het wordt door de PVV ook heel nadrukkelijk gebruikt om te laten zien ‘wij hebben helemaal niet zulke gekke ideeen, kijk, de SP vindt dat ook en die is links, dus er is niks mis met ons’. Ook al is dat nog zo onwaar.

Een prima een-tweetje aan de rechterkant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@13: dat er wat overeenkomsten gevonden kunnen worden, betekent niet dat het gelijk aan elkaar te stellen is. De basis van het socialisme ontbreekt volledig in het nationaalsocialisme: het bezit van de productiemiddelen is onder het nationaalsocialisme grotendeels privé. En Den Uyl heeft ook op tijd ingezien, dat het nationaalsocialisme niets met het socialisme te maken had.

@14: het blijft toch een raar gezicht, om veel mensen, die altijd alleen maar op links af geven, zich in allerlei bochten te zien wringen om nationaalsocialisme aan socialisme te linken en om de PVV een linkse partij te noemen. Maar blijkbaar hebben ze dat nodig om stemmen te winnen. Met de verrechtsing van de maatschappij valt het blijkbaar nog heel erg mee, wanneer rechtse partijen zich op linkse en socialistische ideeën moeten gaan beroepen, en blijkbaar niet voldoende stemmen krijgen met het rechtse gedachtegoed.

PS: of het zijn mensen die altijd links gestemd hebben en nu voor zichzelf proberen te rechtvaardigen dat ze op een rechtse partij stemmen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Fred

De Nazi’s waren natuurlijk socialistisch, als je de definitie maar lang genoeg oprekt. En de andere kant op ook. Wat lost dit precies op? Dat je de huidige politiek kunt gaan vergelijken met de Nazi’s? Hou toch op.
Natuurlijk hebben de Nazi’s dingen gedaan die Socialisten of Kapitalisten ook gedaan zouden hebben. Een nieuwe snelweg is een nieuwe snelweg, wie hem ook aanlegt. Het deel van de politieke agenda dat de Nazi’s zo kwaadaardig maakt, het willen vernietigen van bevolkingsgroepen, zie ik in ieder geval niet terug bij de SP of bij de VVD. Het brengt in ieder geval de discussie waar we heen willen met onze economie en samenleving geen snars verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mbmb

Het is, in de politieke hoek, natuurlijk ook mogelijk de vergelijking te maken omdat het vanuit Linkse Hoek helaas oorverdovend stil is als het op de PVV aankomt.

Als de dood zijn ze, om er echt wat van te zeggen. Ze laten zich het maar aanleunen. Pas als Wilders een complete Riefenstahlachtige scenes construeert, gaan de monden een beetje open.

Okee, is een beetje overdreven, maar waar zijn ze?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@17:

omdat het vanuit Linkse Hoek helaas oorverdovend stil is als het op de PVV aankomt

dat komt omdat die vergelijking niet gemaakt mag worden als het op de PVV aan komt. Beter gezegd: dan gaat de discussie binnen de kortste keren over godwins, en dat dat niet gezegd mag worden vanwege de holocaust en andere verschrikkelijke dingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Vilseledd

@16: “Dat je de huidige politiek kunt gaan vergelijken met de Nazi’s? Hou toch op.”

Ja, want daar gaat het sluipenderwijs naar toe. We zien een systematische uitholling van de middenklasse, gedwongen tewerkstelling, intrekken van burgerlijke vrijheden, bespioneren van burgers. Dit alles vindt plaats in de samenwerking tussen politiek, banken en grote (en beschermde) bedrijven. Voorbeelden hiervan in ons land zijn het als ‘economisch delict’ kwalificeren van het weigeren van de ‘slimme’ energiemeter (zes maanden cel), allang vergeten door de goegemeente natuurlijk, die parallellen met het nazidom niet waar wil hebben, maar ook de oorspronkelijke boete van het niet dragen van het Personsausweis (2500 euro in plaats van de huidige 50).

Kijk je internationaal, dan zie je het verbieden van het dragen van een kruisje door medewerkers van overheids- of overheidsgelieerde bedrijven. Betreft het echt particuliere bedrijven, dan heb ik de overheid ook wel eens anders gehoord. Zwervers in Amerika kunnen naar een soort heropvoedingskamp. Al lang en breed bekend zijn de FEMA-kampen, de poging tot het invoeren van een huidchip e.d.

Sterker nog: het lijkt niet alleen op wat Hitler en Stalin in elkaar gezet hebben, het overtreft het zelfs. ‘Onze’ spionagesystemen zouden een natte droom voor beide heren geweest zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@19:

de samenwerking tussen politiek, banken en grote (en beschermde) bedrijven

In het socialisme zouden die banken en bedrijven niet apart bestaan, maar eigendom van de gemeenschap zijn.

systematische uitholling van de middenklasse, gedwongen tewerkstelling, intrekken van burgerlijke vrijheden, bespioneren van burgers

Rechtstreekse gevolgen van de liberalisering van de economie (1 en 2) en van de angst voor terroristische aanslagen (3 en 4).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Mario

@19,

“kwalificeren van het weigeren van de ‘slimme’ energiemeter (zes maanden cel)”

Na veel ophef is die straf weggehaald. Weigeren van die klotemeter kan en mag, zonder enige vorm van sanctie.

“de FEMA-kampen”

Complottertjes gezwam. Kolder zoals: http://www.deathandtaxesmag.com/36526/fema-camps-jesse-venturas-conspiracy-theory-debunked/

“de poging tot het invoeren van een huidchip”

*zucht*

Je vergelijkingen gaan totaal niet op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Vilseledd

@20: “In het socialisme zouden die banken en bedrijven niet apart bestaan, maar eigendom van de gemeenschap zijn.”

In ons systeem bestaan ze achter de schermen ook niet apart, maar zijn ze de feitelijke baas over politieke en ambtelijke instellingen. Het werkt juist het beste als het geldwezen geheel privaat is en niet in handen van een overheid en al helemaal niet in handen van een door de overheid beschermde bedrijfstak. Het beheer van het geldwezen hoort overigens ook niet tot de klassieke kerntaken van de overheid gepropageerd door het liberalisme. De politieke kaste en de bevolking beschouwen dit als iets vanzelfsprekends, terwijl er nooit voor een breed publiek een officiële onderbouwing gecommuniceerd wordt.

“Rechtstreekse gevolgen van de liberalisering van de economie.”

Deze ‘liberalisering’ van de economie houdt thans in grote vrijheid voor grote bedrijven en strenge orde en tucht en inperking van de mogelijkheden van entrepreneurschap door de kleine man. Een echte liberalisering houdt in, dat ook jij en ik zonder veel poespas een worstkraam, restaurant of modezaak kunnen opzetten of ambulant onze diensten kunnen aanbieden zonder allerlei ridicule restricties. De weg, die sinds 1980 ingeslagen is, wordt daar politici, met name linkse, graag geafficheerd als ‘liberalisering’, maar is dit geenszins.

“en van de angst voor terroristische aanslagen”

Als je dat als oorzaak noemt, dan heb je nog maar weinig begrepen van wat er achter de coulissen van de macht plaatsvindt. Angst voor terrorisme speelt een rol, maar die angst wordt vooral aangewakkerd door politici om alle restrictieve maatregelen te kunnen uitrollen. In werkelijkheid is het aantal doden door terrorisme een fractie van het aantal doden door kanker, hart- en vaatziekten enzovoort. Toch geven overheden aan het eerste een veelvoud uit van wat ze aan het laatste uitgeven. Is dat omdat ze ons willen beschermen tegen ’terrorisme’? Absoluut niet, want er zijn ergere dingen, die hogere prioriteit verdienen (bijvoorbeeld het al decennia alarmerend hoge percentage echtscheidingen). Terrorisme, maar ook pedofilie, lenen zich bij uitstek om mensen met allerlei privacybeperkende en handelingsbeperkende maatregelen te confronteren.

@21: Dat politici dergelijke zaken overwegen en op de platforms als de Tweede kamer, de Ministeries e.d. te berde brengen in plaats van zo’n gedachte meteen te verwerpen, is voor mij al een teken aan de wand. De ‘ophef’ zal overigens ook georganiseerd moeten worden, dus dit vind ik ook geen zekere oplossingen. Zo’n minister onmiddellijk uit haar ambt zetten, wel. Onze ‘democratie’ voorziet echter niet in zo’n mechanisme. Domme, incapabale en gevaarlijke lieden kunnen lekker voortmodderen als minister, totdat de ambtstermijn voorbij is. Stemmen doe je dan ook niet met het rode potlood, maar met de voeten en met je geld.

“Complottertjes gezwam. Kolder zoals:”

Ja ja. Er blijken wel heel veel van die als ‘complottheorieën’ weggezette verhalen gewoon te kloppen, zie bijvoorbeeld de zaak-Demmink. Er zou nog niet ‘het begin van bewijs’ zijn. Maar ook de Bilderberggroep, eerst categorisch ontkend, nu is de officiële lezing, dat wereldleiders en ‘captains of industry’ er wat vrijblijvend mogen keuvelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

@22 In ons systeem bestaan ze achter de schermen ook niet apart, maar zijn ze de feitelijke baas over politieke en ambtelijke instellingen.

Dat is een oligarchie/plutocratie.

Een echte liberalisering houdt in, dat ook jij en ik zonder veel poespas een worstkraam, restaurant of modezaak kunnen opzetten of ambulant onze diensten kunnen aanbieden zonder allerlei ridicule restricties.

Volgens mij kun je dat ook. Of bedoel je met ridicule restricties dat je geen bedorven etenswaar mag verkopen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Vilseledd

Voor wie de ontwikkelingen in de huidige tijd niet ziet en niet ziet, dat we afstevenen op een politiek systeem met steeds meer dictatoriale trekjes, die je kunt vergelijken met (nationaal-)socialistische regimes, heb ik hieronder een paar van die ontwikkelen, weergegeven. Ook heb ik wat citaten van bekende figuren opgenomen, die zelfs openlijk hun doelstellingen verkondigen. Het is aan de lezen om de ‘dots’ verder te ‘connecten’.

1. Inperking vrijheid:
In Duitsland kan het verwijzen naar citaten van anderen, zelfs wetenschappelijke, strafbaar zijn, wanneer de uiting zelf strafbaar is en de auteur er niet uitdrukkelijk afstand van doet.

2. Citaat, dat erop wijst, dat complotten bestaan:
In de politiek gebeurt niets toevallig. Als er iets gebeurt kan men er zeker van zijn, dat dit op een of andere wijze gepland is.
Franklin Delano Roosevelt, 1945

3. Slopen bestaande burgerlijke structuren, vrij baan voor anonimisering van de samenleving. De bedoeling is het slopen van familiestructuren, omdat dit is iets, waar overheden slecht vat op hebben.
Het verdrag van Amsterdam (1997) voorziet in ‘gender mainstreaming’, het niet alleen gelijkstellen, maar zelfs zoveel mogelijk opheffen van de verschillen der geslachten.
(Viktor Farkas, Unsichtbare Fronten, 1e oplage, juli 2009, pag. 144)

4. Over het feit, dat ’11 september’ een complottheorie was (wat klopt, maar dan andersom: Amerika gelooft officieel, dat Bin Laden een aanslag gepleegd heeft)
Een week voor de aanslagen van 11 september 2001 werden Arabische en islamitische websites in Amerika gesloten; dit zou een bewust doorgevoerde informatieblackout zijn.
(Viktor Farkas, Unsichtbare Fronten, 1e oplage, juli 2009, pag. 144)

5. Privacy, burgerrechten:
De EU is, na de afwijzing van ACTA (juli 2012) bezig met “Project Clean IT”, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn, dat private bedrijven het internet op inhoud controleren en het mandaat krijgen zaken te verwijderen en dat het niet meer mogelijk is je (deels) anoniem op het internet te bewegen (reageren in fora, Belgische krant Knack 2-10-2012). Critici spreken van een nieuwe poging ACTA erdoor te krijgen.
(Deutsche Wirtschaftsnachrichten)

6. Burgerrechten, mensenrechten, Europees Arrestatiebevel
In de Spaanse exclave Ceuta zitten vele Baskische vrijheidsstrijders opgesloten. Door het Europees Arrestatiebevel kunnen ook EU-burgers uit andere landen dit lot ondergaan, stelt Viktor Farkas.
(Mythos Informationsgesellschaft, pagina 14, Viktor Farkas, Kopp Verlag, 2005, 3e oplage, mei 2010)

Interessant is nog, dat Farkas eraan toevoegt, dat het Europees Arrestatiebevel niet slechts breekt met de beginselen van democratie van begin 19e eeuw, maar dat dit ‘bevel’ een einde wordt gemaakt aan vrijheden, die burgers genoten sinds het einde van de Dertigjarige Oorlog (1648).

7. Het westen is zo communistisch als de pest.
Marx drie voorwaarden om de dictatuur van het kapitaal te vestigen:
– eliminatie van het recht op privébezit
– opheffen van het gezin
– vernietigen van religie

Praktische maatregelen hiertoe (Communistisch Manifest):
– progressieve inkomstenbelasting
– inflatoir fiatgeld
– instelling van een centrale bank

(Mythos Informationsgesellschaft, pagina 77, Viktor Farkas, Kopp Verlag, 2005, 3e oplage, mei 2010)

8. Burgerrechten, mensenrechten, hygiëne
In New York bevindt zich het Goldwater Hospital, waar mensen tegen hun zin worden vastgehouden, omdat ze aan reeds overwonnen gewaande infectieziekten lijden als TBC. De hygiënische toestanden in sommige delen van de stad zijn te vergelijken met die in het Europa der XIXe eeuw.
(Mythos Informationsgesellschaft, pagina 215, Viktor Farkas, Kopp Verlag, 2005, 3e oplage, mei 2010)

9. Burgerrechten, privacy
Ook bankbiljetten kunnen met RFID-chips uitgerust worden. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk om bij uitkeringsinstanties vast te stellen, hoeveel geld iemand in zijn beurs heeft, wanneer hij het kantoor betreedt.
(Mythos Informationsgesellschaft, pagina 270, Viktor Farkas, Kopp Verlag, 2005, 3e oplage, mei 2010)

10. Burgerrechten, mensenrechten
Het grootste FEMA-kamp (Federal Emergency management Agency) bevindt zich in Fairbanks in Alaska.
(Vorsicht Bürgerkrieg, pagina 88; Udo Ulfkotte; Kopp Verlag; verkorte en geactualiseerde oplage maart 2013)

11. Citaat
“De hele wereld moet het Amerikaanse systeem overnemen. Dat syteem kan slechts in Amerika overleven, wanneer het het systeem van de hele wereld is.”
Harry S. Truman, 6-3-1947

12. Citaat
Het is gevaarlijk in zaken gelijk te hebben, waarin de gevestigde orde ongelijk heeft.
Voltaire

13. Citaat
Ik zou graag willen reïncarneren als een dodelijk virus, dat een groot deel van de mensheid zou vernietigen.
Prins Philip, echtgenoot van koningin Elizabeth

14. Citaat
Die Freiheit der Presse im Westen, wobei die viel besser ist als anderswo, ist letztlich die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu veröffentlichen.
Peter Scholl – Latour

15. Citaat
Ein Staat, in dem alle verdächtigt sind, ist selbst verdächtig.
Burkard Hirsch

16. Citaat
Wenn die EU der EU beitreten wollte, dan müßte die EU das ablehnen, weil die EU nicht die demokratischen Beitragskriterien erfüllt, die von Beitrittskandidaten erfüllt werden müssen.
(Bron onbekend)

17. Citaat
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Wat feitelijk dus nu wel gebeurd; toegeschreven aan Einstein, maar dit is onzeker.

18. Citaat
Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Winston Churchill
Bij veel forumdeelnemers merk ik dit ook, maar ook onder de bevolking. Dingen, die 5 jaar groot nieuws waren, kan men zich nu amper herinneren. Ik heb voor mezelf besloten wel te doen, alsof er iets gebeurd is (wat feitelijk ook zo is).

19. Citaat
Europa dankt zijn opmars aan een van de grootste uitvindingen aller tijden: vals geld. Vals geld heeft tijdens de Renaissance Rome en heel Europa uit de middeleeuwse winterslaap gewekt.
Silvio Gesell

Dit lijkt me voorlopig wel genoeg. Wie nog ontkent, dat er afglijding naar een dictatuur is, steekt bewust zijn kop in het zand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Vilseledd

@23: “Volgens mij kun je dat ook. Of bedoel je met ridicule restricties dat je geen bedorven etenswaar mag verkopen?”

Volgens mij kun je dat niet, anders hadden we geen leger werklozen van hier tot Tokyo. Wat is er immers simpeler dan wat hamburgers bakken en die aan de straat verkopen? Met ‘ridicule restricities’ bedoel ik overigens niet ‘geen bedorven etenswaar’ verkopen. Ik weet niet in wat voor een wereld je leeft, maar volgens mij vindt geen mens dat ridicuul. De overheid behoeft dit ook nauwelijks te controleren en doet dit in de praktijk ook niet (Rob de Geus controleert zelfs beter in de ‘Smaakpolitie’). Immers, ook wanneer ik bij bekenden, maar ook relatief vreemden, thuis iets nuttig ben ik niet bang gevaar te lopen, omdat er niet een of andere ambtenaar eerst zijn fiat over verleend heeft

Ridicuul vind ik allerlei absurde vestigingsvergunningen, bijvoorbeeld wanneer de gemeente zegt, dat er al genoeg hamburgerzaken zijn of wanneer ze je zaak classificeren als ‘laagwaardige horeca’ of ‘laagwaardige detailhandel’. Dat is pas arrogantie! Die hardwerkende burger zorgt er wel voor, dat de ambtenaar lekker kan dagdieven.
Ridicuul is ook, dat je BTW moet afdragen en vervolgens nog inkomstenbelasting. Ridicuul is dat je je personeel vier keer zo veel moet betalen als dat ze netto mee naar huis nemen. Ridicuul is dat je voor de belastingdienst zoveel mogelijk uren moet maken en voor het UWV zo min mogelijk. Ridicuul is, dat banken – met instemming van de overheid, die ze gered heeft – graag geld in beleggingen steekt, dat als enige doel heeft rondgepompt worden in de financiële wereld, maar een eerlijke ondernemer geen kans geeft. Ridicuul is, dat die gepest wordt door gemeenteambtenaren, omdat zijn poster 0,1 mm te veel uitsteekt en hij daardoor ‘precariorechten’ (‘rechten’ is hier Newspeak) moet betalen. Ridicuul is de wet Bibob, of hoe ze ‘m ook gedoopt hebben, die bepaald, dat wanneer een van de eigenaren of vennoten een ‘crimineel verleden’ heeft, waaronder ook verdachtmakingen vallen, zijn zaak ineens gesloten kan zien. Ridicuul is de Duitse wet, die zegt dat eettentjes op de menulijst ingrediënten moeten vermelden, terwijl iedereen snapt, dat je niet iedere dag een vette hap moet gaan halen. Ridicuul is samengevat het bijna totale gebrek aan vertrouwen en de enorme lastendruk, die ondernemers ervaren.

Dus nee, er is geen sprake van liberalisering.

.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

@22: al je tegenwerpingen maken het nog geen socialisme. Een oligarchie is gewoon kapitalisme.

In ons systeem bestaan ze achter de schermen ook niet apart, maar zijn ze de feitelijke baas over politieke en ambtelijke instellingen

Kapitalistische economische leiders trekken aan de touwtjes, en dat moet een bewijs zijn van het socialisme binnen onze maatschappij zijn?

Is dat omdat ze ons willen beschermen tegen ‘terrorisme’?

Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik heb ook niet gezegd, dat de overheden bang voor terroristische aanslagen zijn. Ze gebruiken de angst voor terrorisme onder de bevolking om de machtspositie van de machthebbers in de economie te versterken.

@23: gaat natuurlijk weer over zzp-ers, gebruikt door de bedrijven, gebruik makend van mazen in de wet om belasting te ontduiken ontwijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

@25: ranting at the nation… Ridicule reactie.

Ga lekker ergens in Afrika wonen, waar ze dat soort regels niet kennen. Bekijk daar dan maar eens goed, of je daar prettig leeft, als kleine ondernemer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

@25 Ah, weer op z’n Vilseledd’s. Eerst een term herdefinieren en dan roepen dat er geen sprake van is.. Gast, moeten we je nog serieus nemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 mbmb

@27
Ik dacht net hetzelfde. Open een hamburgertent in Mogadishu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Mario

@24, ik was eerst niet van plan om verder enig aandacht aan je gezwam te besteden, maar ik licht er toch één puntje tussenuit. Mede omdat je wederom refereert aan die FEMA-kampen.

“10. Burgerrechten, mensenrechten
Het grootste FEMA-kamp (Federal Emergency management Agency) bevindt zich in Fairbanks in Alaska.
(Vorsicht Bürgerkrieg, pagina 88; Udo Ulfkotte; Kopp Verlag; verkorte en geactualiseerde oplage maart 2013)”

Dat gaat dus over Udo Ulfkotte, een zoveelste papegaai in de echokamer der Islamofoben. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte )

Het is al enige tijd duidelijk, dat aan de extreemdomrechtse zijde men nogal vatbaar is voor complottheorieën ( zie o.a. http://imagine2050.newcomm.org/2014/03/25/islamophobes-discard-humanity-in-favor-of-conspiracy-theory-conjecture )

Zeg eens, Vilseledd…hoeveel mensen zitten er eigenlijk ‘opgesloten’ in dat kamp, waar Udo Ulfkotte over schreef? Hoeveel daklozen, of andere “onrendabelen” zijn er eigenlijk uit de maatschappij ‘verdwenen’?

Oh, nul? Goh..

Die FEMA-kampen zijn enkel (als middel) ingezet om Obama te dwarsbomen. En de ene na de andere papegaai schreeuwt het na. Mogelijk kan ik beter zeggen dat de ene na de andere op een haast Pavloviaanse wijze begint te kwijlen. De ‘zie je wel’-schreeuwers, terwijl ze enkel naar hun onderbuik wijzen.

Niet om het een of ander, maar lui die als een zwakzinnige braaksels zoals dit: ‘zie bijvoorbeeld de zaak-Demmink’, uitspuwen…zijn werkelijk van het padje af. Er is -tot op heden- NIETS feitelijks aantoonbaar wat wijst op het vermeende seksuele misbruik van/ door Demmink. Dat speelt zich -tot op heden- enkel af in de hoofden van lui die maar wat graag voorbarige conclusies trekken.

Het feit dat je vatbaar bent voor dit soort stupiditeiten, geeft mij dan ook geen verbazing dat je verbindingen meent te zien tussen het socialisme en het nazisme.

Het socialisme laat zich amper vergelijken met het -immer latent aanwezige- fascisme. En zeer zeker niet met de ridicule vergelijkingen welke jij plaatst.

Overigens zijn er prima medicijnen/ behandelingen voor mensen die zich lustig in de ene na de andere complottheorie wentelen. Maar dat terzijde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Vilseledd

Wat helpen kaars en bril, als de uil liever naar de ‘redelijkheid zelve’ kereltje Pechtold luisteren in plaats van de feiten onder ogen te zien en uit die feiten de bedoelingen te reconstrueren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Mario

@31, je komt niet met feiten. Je komt met vergelijkingen die nergens op slaan, en een aantal aannamen zoals dat het e.e.a. zou “kloppen” over Demmink (wat dus nog steeds niet blijkt) of over Fema kampen (die wel bestaan, maar niet zoals jij en die andere papegaai Udo Ulfkotte denken).

Kan je wel proberen een guitige metafoor erna te plaatsen, maar ook Alexander Pechtold heeft er verder niets mee van doen. Hij is noch Socialist, noch nationaal socialist, noch fascist.

Het denigrerende ‘kereltje Pechtold’ laat tevens je bedenkelijke niveau zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Vilseledd

@30:

“Zeg eens, Vilseledd…hoeveel mensen zitten er eigenlijk ‘opgesloten’ in dat kamp, waar Udo Ulfkotte over schreef? Hoeveel daklozen, of andere “onrendabelen” zijn er eigenlijk uit de maatschappij ‘verdwenen’?”

Alsjeblieft:

http://www.nujij.nl/politiek/vs-het-oppakken-van-daklozen-gaat-beginnen.28240751.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 su

@33 Heeft niks met FEMA te maken, en des te meer met harteloze winkeliers die vinden dat zwervers hun nering verstoren.

http://www.huffingtonpost.com/2013/08/22/columbia-south-carolina-criminalizes-homelessness_n_3795397.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joost

Wow. Een nujij-link met als inhoud een youtube van een anoniem iemand met een Guy Fawkes-masker. Ik ben overtuigd!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Vilseledd

@35: Knap, dat je je in 6 minuten een oordeel gevormd hebt. Het filmpje duurt 8 minuten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Reinie

Was M Bosma niet degene die de verkiezingsprogramma’s van de PVV schrijft? En dus de bedenker van de fraaie term (nationaal) socialisten voor de PvdA? Ik las hier een bedenkelijk stuk over hem;http://stophetgevaarwilders.blogspot.nl/2014/05/bosmas-geheime-ideaal-orania.html. Eigenlijk is alle aandacht voor dit soort ideeën veel te veel eer wat mij betreft.

 • Vorige discussie