Naar een één kind politiek!

Sargasso biedt gelegenheid tot het plaatsen van gastbijdragen.
Vandaag plaatsen wij een bijdrage van
DeJa.

Hoewel het met een christenfundamentalistische regering niet als haalbaar moet worden beschouwd, zou een één kind politiek voor de Nederlandse samenleving een stuk gezonder zijn dan de huidige situatie waarin het krijgen van kinderen wordt bevorderd middels kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, kinderaftrek en andere maatregelen.

De bevolkingsdichtheid van Nederland bedraagt 394,3 inwoners per vierkante kilometer. Van de ‘gewone landen’ (niet stadstaten of eilanden) staan we daarmee na Bangladesh en Zuid-Korea op de derde plaats. Binnen Europa kennen we daarmee zelfs een nog hogere bevolkingsdichtheid dan Luxemburg (185,7) en Liechtenstein (214) maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld China (137,7) lopen we ver voorop.

Door de politiek wordt volcontinue geschermd met de komende en hoe erg dat toch wel niet is voor onze samenleving. De waarheid is dat het op dit moment voor 50+’ers al nauwelijks mogelijk is een nieuwe baan te vinden en dat door het juist inzetten van 50+ en wellicht op termijn vrijwillig optrekken van de pensioenleeftijd naar 67/70 jaar er geen enkel vergrijzingsprobleem is. Er is enkel een klein financieringsprobleem, maar ook dal zal middels de genoemde kleine verandering volkomen teniet worden gedaan.
Onze huidige kinderbijslag is ingevoerd in 1941 als een rechtstreeks uitvloeisel van de ariërpolitiek van Hitlers Groot Duitse Rijk. Hoewel er sindsdien de nodige aanpassingen hebben plaatsgevonden is de essentie nog dezelfde. De grootste, wat mij betreft positieve verandering in dit stelsel, heeft plaatsgevonden in 1995, toen de bijdrage per kind gelijk is gesteld. Natuurlijk door een kabinet (Paars-1) zonder christenfundamentalistische grondslag!

Ik zou willen voorstellen het huidige subsidiëringstelsel van kinderen om te zetten in een belastingstelsel op kinderen. Daarbij is het eerste kind gewoon gratis, maar worden vervolgexemplaren progressief op basis van inkomen belast. Een bijkomend voordeel, waar wellicht een taboe op rust, maar wat toch niet onbesproken mag blijven is dat kinderen, meer dan nu een luxeartikel worden. Een artikel dus waar hopelijk zuinig mee wordt omgegaan en een artikel dat juist in de hogere maatschappelijke regionen verhoudingsgewijs meer zal worden aangeschaft dan aan de onderkant van de samenleving.

Tegelijkertijd zou ik willen voorstellen dat de overheid echt meters maakt wanneer het gaat om de arbeidsmogelijkheden van oudere werknemers. Het is tenslotte van de zotte dat enerzijds de politiek beweert maatregelen te nemen waardoor deze groep beter aan het werk kan blijven, maar dat anderzijds het echte werkloosheidspercentage (inclusief WAO & WIA) schrikbarend hoog is en bedrijven nog steeds geen zin hebben oudere werknemers in dienst te nemen of te houden.

 1. 1

  “Een bijkomend voordeel, waar wellicht een taboe op rust, maar wat toch niet onbesproken mag blijven is dat kinderen … een artikel dat juist in de hogere maatschappelijke regionen verhoudingsgewijs meer zal worden aangeschaft dan aan de onderkant van de samenleving.”

  Goh, waarom zou daar nou een taboe op rusten? dit riekt vervaarlijk naar eugenetica, racisme en aanverwante zaken. Ik lees hier de implicatie in dat de genen van “hogere maatschappelijke regionen” meer doorgegeven moeten worden dan die van “de onderkant van de samenleving”.

 2. 2

  “Door de politiek wordt volcontinue geschermd met de komende en hoe erg dat toch wel niet is voor onze samenleving.”

  …vergrijzing… moet daar staan?

  En heb ik nu gewonnen?

 3. 3

  Vooralsnog kunnen we dit enkel in stand houden door in het buitenland flink uit te breiden; de afgelopen 10 jaar hebben we al de helft van de oppervlakte van Nederland aan landbouwgrond in het buitenland in gebruik genomen. En dat terwijl Nederland tot de vruchtbaarste landbouwgronden ter wereld behoort.

  Dat lukt uitsluitend omdat men in de gebieden waar wij ‘uitbreiden’ wegens een veel lagere levensstandaard hebben. Nog wel. En dan hebben we het nog niet eens over biobrandstoffen, bevolkingsgroei, watertekorten, duurder worden van kunstmest en erosie.

  Maar volgens mij hebben we in Nederland meer dan genoeg landbouwgrond om voorlopig nog wel even vooruit te kunnen. Moeten we alleen niet al te veel vlees eten.

  Een belasting op kinderen lijkt me niks, afschaffen van de kinderbijslag wel, maar de berg aan sociale ongelijkheidsproblemen die dan opdoemt, lijkt me onoverkomelijk. Bovendien, wat win je er mee; een eventuele belasting is een druppel op een gloeiende plaat vergeleken met de kosten van een kind. Bovendien zullen maar weinig mensen zullen bij het al dan niet krijgen van een kind de kinderbijslag en kinderbelasting in overweging nemen. Dat doen ze immers ook niet als ze een TV op afbetaling kopen, het enige wat je met een belasting dan ook zult bereiken, is een boel meer arme gezinnen.

  @Bismarck: Ik vind het overigens niet ruiken naar eugenetica of racisme. Welvaart heeft immers geen directe relatie met je erfelijk materiaal of met ras. Dit heet evolutie en het werkt al heel lang prima. We zullen hoe dan ook moeten leren accepteren dat we niet eeuwig kunnen doorgroeien; de keuze welke mensen dan wel of niet geboren mogen worden of dood mogen gaan, is nooit leuk en de kinderbelasting lijkt me nog een van de mildste aanpakken (ook al ben ik tegen). Een andere oplossing is rustig een hongersnood of natuurramp af te wachten zodat er de nodige mensen sterven. Ook dan zullen de armsten de slachtoffers zijn. Lijkt dat je ‘eerlijker’, ‘leuker’ of ‘ethisch verantwoorder’?

 4. 4

  Ik mis een beetje waarom kinderen nou zo slecht zijn. Ja, vergeleken met andere landen hebben we een hoge bevolkingsdichtheid, maar dit hoeft toch nog geen probleem te zijn? Bovendien lijkt het me nuttiger om naar regio’s ter grootte van Nederland te kijken. Dan neem ik aan dat je er wel een aantal vindt met een hogere dichtheid dan Nederland, in Japan, China, en vast wel meer plekken.

 5. 5

  maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld China (137,7) lopen we ver voorop.

  China bestaat dan ook voor de helft uit gebergte en woestijn. Ik betwijfel of wij dichterbevolkt zijn dan de Chinese gebieden die enige bevolkingsdichtheid kennen (de kustgebieden met name).

  Onze huidige kinderbijslag is ingevoerd in 1941 als een rechtstreeks uitvloeisel van de ariërpolitiek van Hitlers Groot Duitse Rijk.

  En onze oudedagsvoorziening is direct gemodelleerd naar Bismarckiaans (niet nummer #1) gebruik, terwijl kanselier Bismarck niet één van de meest democratische heersers was.
  So what?

  Voor de rest is het stukje absolute dribbel. Iedereen die niet volledig gestoord is mag toch verdorie kinderen krijgen?

 6. 6

  @3: Je kunt ook gewoon niet discrimmineren en een echte 1 kind politiek starten, ongeacht inkomen.

  Welke verklaring (anders dan eugenetisch) heb jij dan voor die zinnen?

 7. 7

  Europees daalt het aantal bewoners. Als er een één kindpolitiek ontstaat, bloeden we leeg. Lijkt me een geval van Operatie geslaagd, Patiënt overleden.
  een Bijlmer-oplossing.
  De mensheid dòet het precies vanwege haar biologische plicht zichzelf in stand te houden.
  Overigens: als er één correlatie is met economische mogelijkheid dan is het wel in dit veld. Hier zou ik ten volle de vrije markt laten spelen, en de mensheid (de vrouw in dezes) zal zich echt wel aanpassen aan wat zich sociologisch als mogelijk aandient.

  Eigenlijk is het een behoorlijk profiterende houding tegenover de toekomstige mensen om niet met hen solidair te zijn. In de zowat rijkste regio ter wereld met zulke maatregelen afkomen is vanuit een bepaald perspectief pervers te noemen.

 8. 8

  Blablabla we staan op plek 25, dus niet zeuren. Er wordt nu op de ouders gefocused die kinderen *nemen*, terwijl er ook zijn die ze *krijgen* (al dan niet door onvoorzichtigheid). Plus (dooddoener) dat kinderen ook mensen zijn en geen “luxe-artikelen”. Dat ze niet gelijk bij de geboorte al een minimuminkomen krijgen is eigenlijk van den zotte.

  Ouderenbelasting zou je dan ook in moeten voeren. Als je ouders of grootouders hebt die niet meer werken, dien je daar belasting voor te betalen. Een is gratis, daarna gewoon dokken. Eigen schuld, had je maar geen ouders moeten nemen.

  Aldus de ongenuanceerde ongeplande aanstaande vader :)

 9. 9

  Daarbij is het eerste kind gewoon gratis, maar worden vervolgexemplaren progressief op basis van inkomen belast.

  Want rijke kinderen: Dat is het allerergste wat we kunnen hebben.

  Dan liever allemaal arm.

  Laat dat nou net de wens van Den Socialist zijn!

  Het feit dat we al tientallen jaren onder de vervangingswaarde zitten, is jou kennelijk geheel ontgaan en de conclusie is dan ook: Feiten zijn lastig, maar belasting is goed. Dan kunnen we even gaan goededoelen en dan gaat alles goedkomen.

 10. 10

  Nog eentje: Ten tijden van de Shah in Iran stond het aantal kinders per vrouw op 5 (pro memorie, altijd een betrouwbare bron) en nadat Khomeini aan de macht kwam, op 2.5 (twintig jaar later).

  Reden: De fundamentalisten stuurden alle vrouwen naar school.

  Dat is gek!

  Zijn ze niet religieus in de islamitische republiek iran?

 11. 13

  Deja, je presenteert een slechte oplossing voor een niet bestaand probleem. Even een quote van wikipedia (want alles wat daar staat is waar):

  “Nederland telt mei 2007 16,4 miljoen inwoners. Het bevolkingsaantal zal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) toenemen tot 17,7 miljoen in het jaar 2040. Daarna zet een afname in.”

  Die 1,3 miljoen gespreid over 33 jaar kan nooit een serieus probleem zijn.

  Wist je trouwens dat vrouwen, naar mate ze het beter hebben, minder kinderen krijgen? Een gelijker verdeling van welvaart zou waarschijnlijk meer effect hebben op bevolkingsdichtheid dan een dubieuze discriminerende belastingmaatregel.

 12. 14

  Duidelijk geschreven door iemand die zelf geen kinderen heeft. Ik vind het tamelijk schandalig om te suggereren dat dus kennelijk alleen mensen die het zich kunnen veroorloven kinderen mogen hebben en anderen niet. Maar goed ik lees ook tussen de regels door en begrijp dat deze gevolgtrekking ook de bedoeling van het stuk is, anders geen discussie immers. Tja, een gastschrijver moet toch wat om indruk te maken op sargasso.nl.
  Wees blij dat andere mensen nog wel kinderen nemen, dan kunnen die kinderen straks voor jouw oudedagvoorziening gaan betalen. En alle kosten die je als oudere gaat veroorzaken (ziekte, roze strippenkaarten, kortingen en allerlei andere subsidies want oud=zielig). Tegen die tijd zul je dat de gewoonste zaak van de wereld vinden, je hebt immers je hele leven gewerkt en nu is het voor jou tijd om te genieten, dat heb je wel verdiend. Zo praten ouderen nu en zo zul jij ook praten als je oud bent.

 13. 16

  @14: er wordt wel een serieus probleem aangesneden. Overbevolking is weliswaar op zich een mondiaal probleem, maar ook Nederland heeft veel meer inwoners dan het duurzaam kan onderhouden (ooit es geleerd dat onze watercapaciteit eigenlijk maar 4 miljoen duurzaam aankan, maar kan dat momenteel niet bevestigen), tenminste bij ons huidig verbruik. Aangezien de meeste mensen een lager consumptieniveau onaanvaarbaar vinden hou je al snel maar 1 keuze over.

  Het kan dus geen kwaad om bedenken hoe we tot een kleiner aantal Nederlandbewoners (of beter nog, een kleiner aantal aardbewoners) kunnen geraken. Complicerend daarbij is dat onze rol in het verminderen van het aantal aardbewoners het beste gespeeld kan worden door (in ieder geval op korte termijn) het aantal nederlandbewoners te laten toenemen (mensen hierheen laten migreren, deze zullen vervolgens gemiddeld minder kinderen gaan krijgen dan in het land van herkomst).

  Maar goed, dat maakt de discussie alleen maar meer beladen. Als we ons puur op Nederland richten, dan is de conclusie terecht dat we momenteel het krijgen van kinderen wel erg stimuleren en dat dat dus niet overeenkomstig is met de overbevolking die redelijk objectief aantoonbaar is.

 14. 17

  Miljarden jaren achtereen wordt bij te hoge soortdruk de soort geminimaliseerd of verdwijnt gewoon..als het ware vanzelf (lang paleoverhaal). Ghaia is niet mijn kop thee maar van die dingen..soms.

  Veel CO2, algenbloem..te druk, kommer en kwel.

 15. 18

  Er zijn mijn “helden” een ervan is de man die zich zo ergerde aan zijn vioolspelede (proberen dan) dame.
  Goh, dachtie..al die muziek uit die paar trillende snaren. Dan moeten dus trillingen op trillingen bestaan. Ontwikkelde een methode om de multitrillende snaar (ALLES is een snaar) te ontleden in componenten..Deze man Fourier heeft een even grote impact op ons denken als b.v. Einstein.

 16. 19

  Als elk gezin twee kinderen zou krijgen neemt de bevolking al af. Wie gaat de pensioenen ophoesten?

  Op de website van het CBS kun je trouwens aardig wat cijfers vinden over bevolkingsgroei.

  Bevolkingspiramide

  Omdat ik de beroerdste niet heb ik even een animated gif gemaakt van de bevolkingspyramide.

 17. 20

  @19: Mooi gemaakt. In Nederland neemt de bevolking niet zo snel af met twee kinderen per gezin, omdat de kindersterte toch best wel laag is. Als je met pensioenen goed te werk gaat, betaalt ieder zijn eigen pensioen (of toch minstens dat van zijn eigen generatie). Er zal nu vast iemand zijn die me vertelt dat Nederland dat niet zo slim heeft aangepakt.

 18. 21

  @Bismarck,

  Is waar van die kindersterfte maar er zijn best veel mensen die geen kinderen nemen (hoger opgeleiden?). Misschien is dat ook wel te vinden op de CBS site.

 19. 26

  @21: Ja, maar dat zeg je er in #19 niet bij (en er zijn ook gezinnen die meer dan 2 kids nemen). Of is je voorstel om een (maximaal) 2 kinderen per gezin politiek te starten?

  @23: Waar haal je dat getal vandaan? Volgens het CBS halen we er nog niet de helft daarvan binnen (en er gaan er meer weg dan we binnenhalen).

 20. 27

  on topic: goed stuk! Beperken van immigratie is een goed idee.. het afschaffen van de kinderbijslag mag van mij ook.. als je geen kinderen kunt betalen moet je ze niet krijgen

 21. 30

  Zucht. Kan er niet iets gedaan worden hier dat je tot 10 minuten na plaatsing je eigen post nog kan editen ofzo. Die link werkt zo weer niet.

 22. 33

  Bismarck, slechts een kind per gezin vind ik een nogal beklemmende gedachte. Dat getal lijkt mij bovendien nogal willekeurig, vandaar mijn opmerking. Uberhaupt die dwang vind ik niet zo aantrekkelijk.

  Ik vraag mij af of het in de rijke landen wel een issue is. Het stichten grote gezinnen is vooral in armere landen gangbaar. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, kindersterfte, oude dag voorziening en arbeid. Een en ander heeft ook te maken met de religieuze overtuiging, de welbekende megagrotegezinnen van Katholieken van weleer. Misschien als de Paus eens oproept wat te matigen, dat zou al wat schelen.

 23. 34

  Sikbock, Polen en andere gastarbeiders ook buiten de deur houden? Als er veel vraag is naar arbeid, hoe los je dat dan op? Is het niet eigen aan de werking van een groeiende economie dat je arbeid aantrekt? Je stelt voor een ander economisch systeem te introduceren?

 24. 35

  “..de Overheid die werk moet maken van het aan het werk HOUDEN van mensen ouder dan 50 jaar….” ??

  Volgens de PVDA moet de Overheid, in plaats van de verantwoordelijke burger, ook al zorgen voor INKOMEN. En zorgen dat die burger gezond kan sterven. En zorgen voor….. wat is dit voor puberdenken ?

  Zolang mensen ouder dan 50 jaar door de meeste bedrijven op non-actief worden gesteld of, wat op hetzelfde neerkomt, moeten afvloeien via de WAO, de Wajong of hoe al die kut-regelingen mogen heten louter en alleen omdat de loonkosten zo hoog zijn dat er voor managers niet genoeg valt te graaien, zolang hoeft de overheid zich er NIET mee bemoeien.

  De overheid moet doen waarvoor ze dient: veilige voorwaarden scheppen om het stemvee de gelegenheid te bieden in vrede, veiligheid en in gezonde omgeving te kunnen LEVEN !

  Bovendien hebben we gezien dat letterlijk àlles wat de (linkse) politiek heeft verzonnen om voor waardeloze politici als Tichelaar, Herfkens, Koenders, Wolfson, De Graaf, De Vries, etc, etc, zwaar betaalde baantjes te maken, op NIETS dan onbeperkte lastenverhoging uitdraait.

  Zie: -de onbeperkte immigratie van werklozen uit Marokkaanse/Turkse woestijnen waarvoor slechts UITKERINGEN wachten;
  – het mislukte Grotesteden”beleid” van Job Cohen e.a.
  – de groeiende haat van anti-Nederlandse immigranten; hoezo: haatoproepen van Fortuin, Wilders e.a. ?? Nooit van Mufti’s en Imams gehoord ?
  – de gevolgen van de sedert 1976 ingevoerde neef-nichtinteeltcultuur die na de 19e eeuw in Nederland was verboden; zie ook de explozie van Marokkaanse geesteszieken in Amsterdam;
  – de volstrekt lachwekkende burgermeesterverkiezingen;
  – enzovoorts
  -enzovoorts

 25. 36

  @33: Daar heb je wel een punt, voor wat betreft wereldwijde overbevolking. Alleen in Nederland schiet dat nu niet meer op (de katholieken in Nederland liggen geloof ik nu zelfs onder het gemiddelde qua aantal kinderen). Maar ik begrijp al uit de andere posts, dat geboortebeperking hier ook geen overweging is. Het komt uiteindelijk toch neer op geschreeuw om grenzen dicht (daarbij negerende dat er meer mensen weggaan naar den verre dan er binnenkomen, waarbij ik Europa even niet als den verre beschouw).

 26. 37

  @36: hoe meer mensen eruit en hoe minder naar binnen hoe beter

  http://www.tienmiljoen.nl/index.php?page=4

  1. Het aantal inwoners van Nederland is momenteel bijna 15,5 miljoen en groeit nog steeds. Ieder individu heeft het recht om kinderen te krijgen. Dit is een mensenrecht. Er zijn echter nog te veel drijfveren om kinderen te krijgen, waarbij niet het voortbestaan van de mens en het belang van het kind voorop staan, maar bijvoorbeeld politieke, religieuze en financiele redenen en/of sociale en psychologische druk. Het krijgen van kinderen om dergelijke redenen mag niet ten koste gaan van het algemeen belang. De vergrijzingsproblematiek wordt vaak als argument tegen beperking van het geboortecijfer genoemd. Met een groei van de bevolking als remedie wordt dit probleem echter niet opgelost, maar doorgeschoven naar volgende generaties. Er zijn in Nederland voldoende middelen voor geboorteregeling beschikbaar, maar nog niet ieder mens is vrij om deze te gebruiken.
  2. De kwaliteit van het menselijk leven gaat hand in hand met voldoende ruimte voor denatuurlijke ontplooiing van het overige leven. De mens neemt in ons land te veel ruimte in ten koste van de flora en fauna, de vrije natuur. Het menselijk milieu en de vrije natuur zijn nu al te vaak elkaar vijandige begrippen. De kwaliteit van het menselijk leven is alleen gewaarborgd, als dit in harmonie is met de vrije natuur.
  3. De toename van de bevolking maakt de files groter en de vliegvelden voller. De voor het oplossen van dit probleem noodzakelijke uitbreiding van wegen en vliegvelden tast de woonruimte en de vrije ruimte voor de flora en fauna verder aan. Ook heeft deze uitbreiding een steeds verdergaande milieuvervuiling (met name chemisch en qua lawaai) tot gevolg.
  4. De continue groei van de bevolking leidt tot steeds verdergaande schaalvergroting met alle nadelige nevenverschijnselen van dien, zoals intensivering van het goederenvervoer, milieuschade en afvalproblematiek.
  5. Welbevinden, openbare veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden worden steeds meer bedreigd door de massaliteit van mensen en de hierdoor veroorzaakte stress. De bevol-
  kingsdruk werkt racistische tendensen en agressie in het algemeen in de hand. Voldoende ruimte voor ieder individu bevordert de onderlinge tolerantie.
  6. De kleinschaligheid en overzichtelijkheid van leefgemeenschappen zoals dorpen en stadjes maakt noodgedwongen plaats voor grootschalige woning- en utiliteitsbouw en de hiervoor noodzakelijke infrastructuur. Daarmee verdwijnen ook cultuur en landschap of worden deze onherstelbaar aangetast.
  7. Hoe meer mensen, hoe sneller de natuurlijke hulpbronnen opraken. Het gebruik ervan is direct en indirect (onder andere voor de produktie van consumptiegoederen en voor transport) afhankelijk van het aantal mensen. Matiging van het gebruik met het oog op op komende generaties is nodig

 27. 38

  Wat ik in de Inleiding van “Een één kind politiek’ en in alle “Comments’ erop tot nu toe pijnlijk mis, is de afwezigheid van enige verwijzing naar het Weblog ‘De club van Tien Miljoen’. Betekenisvolle omissie!

  We begrijpen het nog steeds niet. Wij huidige Nederlanders lijken op de armzalige restanten aan Paaseilanders toevallig (toevallig?) door de Nederlander Roggeveen ontdekt. Dat hun voorouders via teveel geboorten hun eigen graf hadden gedolven, was of is ze zelfs met de strekkende feiten voor ogen niet wijs te maken. (Ref. J. Diamond, Collapse, 2005).
  Over de walgelijkheid van te veel mensen: lees 1. de metableticus v.d. Berg, 2. Borges over
  ‘(Stenen) Spiegels en Copulaties’ die het aantal mensen gruwelijk, weerzinwekkend, vermeerderen (uit het hoofd geciteerd).

 28. 44

  Ik zou zeggen, wees blij dat er nog genoeg kinderen geboren worden. Bij de oosterburen is dat namelijk niet zo en dat is een behoorlijk probleem. Ze weten daar nu al dat de pensioenen over 20 jaar niet meer betaald kunnen worden. Dat is de reden dat ze de pensioenleeftijd verhogen naar 67.

 29. 45

  Ah de club van tien miljoen wil een humanere samenleving, maar daarvoor moeten we wel even 100 jaar lijden onder de One-child_policy
  Toch weer mooi voorbeeld van menselijkheid hoe ouders af proberen te komen van hun ongewenste kinderen.

  Ik weet het niet hoor, maar er stijgt vooralsnog een onaangenaam geurtje op uit die club van 10M.

 30. 46

  Ik zie persoonlijk meer in een New York aan de Noordzee. Dus er kunnen wat mij betreft nog wel wat meer mensen bij. Ik begrijp het probleem van de “overbevolking” niet goed. Als je lasthebt van de mensen is er toch nog ruimte zat in bijvoorbeeld Friesland, Groningen of Flevoland? Mensen die in de Randstad (blijven) wonen, hebben geen last van “overbevolking”. Anders zouden ze wel verhuizen.

  Je hebt wel een punt wat mij betreft dat het krijgen van kinderen niet moet worden gesubsidieerd. Om het te belasten vind ik even onwenselijk. Laat mensen lekker zelf bepalen of ze kinderen nemen. De enige voorwaarde die je daaraan zou mogen stellen is dat ze hun kinderen een menswaardig bestaan kunnen bieden.

 31. 47

  Locaal zijn er al samenlevingen met miljoenen mensen nodeloos ontwricht en te gronde gegaan, door teugelloze bevolkingsgroei. Een rationele geboortebeperking had veel lijden van mens, dier en plant kunnen uitsparen. Hierover bestaat een uitbundige literatuur.

  De Westerse industriële revolutie en idem emigratie naar Amerika hebben ons zó goed gedaan – maar niet de Indianen en de bisons – dat we Malthus aan de kant hebben geschoven. Maar van uitstel komt geen afstel, en hier en daar op de aardbol is het eigenlijk al te laat. Door fallisch gebral.

  Nederland is in feite een uitgewoond land. Ecologische studies tonen aan dat het land 4 x meer van de aarde verbruikt dan met zijn territoriale omvang correspondeert (verantwoord is). Onze ‘ecologische voetafdruk’ is desastreus. Maar we gaan door. En wat is er ook van een cultuur te verwachten waarin de spreuk van ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ zo’n opgeld doet? In het Frans wordt dit gezegde trouwens vertaald met: ‘plus on est de fous, plus on rit’. Dat klopt.

  Denemarken en Nederland lijken (leken) qua omvang, hulpbronnen en cultuur veel op elkaar. Dit roept de vraag op waarom een ontwikkeld, welvarend, Demarken het op zo’n 5 miljoen autochtone inwoners heeft gehouden. Hogere beschaving?