Moslim omroep doet beroep op Scientology-experts?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Demonstratie tegen Scientology (Foto: Flickr/A. Seraphin)Op zaterdag mag de ochtend gevuld worden door de kleinere doelgroepspecifieke omroepen. Een van deze is de Nederlands Islamitische Omroep (NIO), een afsplitsing van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO). Als men geen koranverzen aan het voorlezen is, wil ik nog wel eens naar deze omroep kijken. Soms is er namelijk een interessant interview of een sterke discussie te zien.

Deze zaterdag viel mijn mond echter open van verbazing tijdens het bekijken van de herhaling van Nioscoop. In deze uitzending komt een tweetal “deskundigen” aan het woord, zij leggen uit dat religie niet de bron van geweld en zelfmoordaanslagen is, maar de psychiatrie! (zie uitzending gemist +/- rond 19de minuut). Er wordt de indruk gewekt dat zelfmoordaanslagen geheel niet aan religie zijn verbonden. Men wekt zelfs de illusie dat druggebruik en marteling door (psychiatrische experts?) aannemelijkere redenen zijn. Waar heeft de NIO deze “deskundigen” gevonden?

Volgens het programma zijn deze deskundigen afkomstig van het “NCVRM”. Een organisatie die ik niet op het Internet terug kan vinden. Tijdens hun betoog, waarin o.a wordt verteld dat alle grote misdadigers in de geschiedenis een psychiater als rechterhand hadden gehad, van Hitler tot Stalin, krijgen we shots te zien van verschillende boeken en brochures over de psychiatrie met inspirerende titels als “Chaos en Terreur: het product van de psychiatrie” (pdf), “De wrede realiteit: schadelijke psychiatrische ?behandelingen?” (pdf), “Het Schaden van de Jeugd: de psychiatrie vernietigt kinderen” (pdf) en “Het creëren van Racisme: het verraad van de psychiatrie” (pdf). Alle uitgegeven door het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM). Zouden deze NCVRM deskundigen misschien van het NCRM zijn?

Een comité dat zich voor de rechten van de mens inzet is natuurlijk belangrijk. Het NCRM is echter een organisatie die is opgezet door Scientology (het betreft hier de Nederlandse tak van de CCHR, een organisatie die gezien wordt als een verlengstuk van Scientology). Deze organisatie deelt -niet geheel toevallig- dezelfde ideeën als Scientology en haar stichter L. Ron Hubbard over wat voor verschrikking de psychiatrie zou zijn. Men heeft feitelijk de psychiatrie de oorlog verklaard. Hun publicaties in zowel boekvorm als op DVD liegen er niet om, de psychiatrie is het kwaad zelve. Hun meest bekende werk is misschien wel de DVD “Psychiatrie: een industrie des doods“. De titel alleen al!

Waarom brengt een publieke omroep deze mensen naar voren als experts om het geloof te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid? Ik vraag mij af hoe het zit met de controle op wat de publieke omroep allemaal mag uitzenden. De NIO had oorspronkelijk de klok horen luiden (geweld is mens eigen), maar slaat tegen het einde van het programma zover door dat men niet alleen niet weet waar de klepel hangt, maar deze samen met de klok volledig is kwijt geraakt.

Men maakt hier gebruik van publieke gelden, om zeer discutabele materie op het publieke net te tonen. En dat naast het waarschijnlijke feit dat het NCRM óók voor het interview betaald is met publiek geld. Wist de NIO dat deze “deskundigen” in hun uitzending afkomstig zijn van een organisatie die is opgezet door Scientology? De overheid maakt zich blijkbaar liever druk over een jaren 70 porno film.

Reacties (15)

#1 TRS

De NIO, dat is toch die omroep waar Peter Breedveld van FrontaalNaakt.nl tegenwoordig voor werkt? Tja.

 • Volgende discussie
#2 sander

U weet van toeten nog blazen.Dit is inderdaad een feit.Die zelfmoordenaars zijn inderdaad ,jarenlang ,verplicht,door de taliban aan de pygiatrische pillen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jay

@2, oh, nou, als jij het zegt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

Gefrustreerde ex-psychiatrische patiënten hebben ook recht op vrijheid van meningsuiting.

En je moet inderdaad ook wel aardig psychisch gestoord zijn om een zelfmoordaanslag uit te voeren. Iemand, die gewoon bij zijn volle verstand is, doet zoiets niet. Over de oorzaken daarvan kunnen hele discussies gevoerd worden, maar de constatering, dat je psychisch over het randje moet zijn voor het plegen van zo´n aanslag, daar kan ik me geheel in vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Asgorath

@Pedro

Het artikel zegt nergens dat men psychisch gestoord moet zijn om een zelfmoordaanslag te plegen, maar dat de psychiatrie “normale mensen” zou aanzetten tot het plegen van zelfmoord aanslagen in plaats van religie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@Asgorath: Nee, dat klopt. Ik zeg dat je aardig psychisch gestoord moet zijn voordat je een zelfmoordaanslag pleegt. Hoe dat komt (de oorzaken), daar heb ik niets over gezegd. Daar zouden heel best technieken uit de psychiatrie voor kunnen worden gebruikt. Die hebben daar per slot van rekening ervaring mee. Maar je kunt psychisch ook aardig in de problemen raken, als een groot deel van je familie door een andere groep (´de vijand´) is gedood, bijvoorbeeld, of wanneer je bewegingsvrijheid voortdurend wordt beperkt, zonder dat je zelf iets op je kerfstok hebt, of Omdat je jaren achter elkaar op school wordt gepest, of omdat je jaren door een of andere sekte bent geïndoctrineerd, enz, enz. Die sektes zijn daarbij wel vaak op een religie gebaseerd, maar aan de methodes, die zij gebruiken om mensen te indoctrineren, waardoor zij psychisch in een staat worden gebracht, waarin zij bereid zijn zelfmoordaanslagen te plegen, is weinig religieus te ontdekken. Tenzij je zelf net zo gek bent als die lui van Scientology, die overal de kwade hand van de psychiatrie achter zien en je zelf overal de kwade hand van religie achter zoekt. De psychiatrie zet mensen niet tot zelfmoord aan. Religie ook niet. Mensen zetten andere mensen aan tot zelfmoord en tot zelfmoordaanslagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Abhorsen

Religie is een van de methodes om mensen aan te zetten tot geweld. Het kan zowel voor goed, als voor kwaad gebruikt worden. Het is een menselijk concept, niet iets dat los staat van de mensen en daarom gevrijwaard in mijn ogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Johan

In dat verband is het interessant om eens naar de paus van de Scientology te luisteren: “Psychiatrie is een pseudo-wetenschap en het effect is dat het de problemen maskeert ipv oplost. Medicijnen zijn niet het antwoord en ze zijn gevaarlijk. Mind altering zelfs en hierdoor zijn we op weg naar een Brave New World.”

Het is alleen jammer dat hij niet echt verteld waarom psychiatrie zo’n potentiële verschrikking is. Alhoewel ik wel neig het met hem eens te zijn dat Ritalin niet de oplossing is voor kinderen met ADHD. Mag ik nogmaals roepen om de dokter in de zaal? :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@7: “Religie is een van de methodes om mensen aan te zetten tot geweld”. dat ben ik helemaal niet met je eens, abhorsen. Religie is een geloof, en je kunt het zien als een min of meer samenhangende set van normen en waarden, die, afhankelijk van de uitleg, die aan een tekst gegeven wordt en / mag worden, letterlijk moet worden genomen of vrij mag worden geïnterpreteerd. De ene mens gebruikt daarna bijvoorbeeld een bepaalde gewelddadige interpretatie en via de methode van het voortdurend herhalen van een bepaalde mantra (ook weer: bijvoorbeeld) wordt deze gewelddadige interpretatie in het hoofd van een ander mens gepompt, zodat deze deze ene gevaarlijke uitleg als de enige echte waarheid gaat beschouwen. Een andere manier is dat bijvoorbeeld een aantal jongens, die daar qua opleiding en instelling totaal niet goed voor zijn toe en uit gerust, zichzelf via zelfstudie met dit soort zaken indoctrineren.

Bepaalde interpretaties van religies kunnen dus wel gebruikt worden als basis om mensen psychisch voor te bereiden op het plegen van aanslagen, maar de methode is in dat geval altijd indoctrinatie (of zelfindoctrinatie). En wie geïndoctrineerd is, is psychisch niet helemaal in orde (kijk maar naar die Scientology gasten). Je kunt daar meestal ook alleen nog maar vanaf komen door psychiatrische behandelingsmethodes (vandaar ook die afkeer van Scientology van de psychiatrie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Abhorsen

@9, Het is dus een “iets” dat gebruikt kan worden om mensen tot geweld aan te zetten. Of je het nu een methode of iets dat onderdeel is van een methode wilt noemen.

Religie bij voorbaat vrijwaren omdat het altijd maar “misbruikt” wordt gaat er bij mij toch niet in. Op die wijze kan je van elke gedachte of idee zeggen dat het altijd schuldloos is. Ook van Racisme. Religie is een menselijke constructie, en hoeft niet daarboven verheven te worden. En het kan tot heel wat leed leiden als het verkeerd gebruikt wordt.

Als we jouw beredenatie volgen is Religie totaal overbodig trouwens. Noch goed, noch kwaad komt uit Religie. Alles is een afgeleide van een tussenhandeling (indoctrinatie), en dus is de tussenhandeling de schuld. Dan is het achterliggende idee geen levenswijze of overtuiging meer maar geheel uitgehold. Het kan gebruikt worden in indoctrinatie en indoctrinatie ZONDER een bepaalde krux erachter werkt ook niet. Dat heeft iets nodig, bijv. het idee van religie. Wat zich er bijzonder goed voor leent.

Je kan bijv. stellen dat als iemand met een pistool iemand doodschiet het niet de schuld van het pistool is. Maar zonder het pistool zou de daad niet gebeurd zijn. De handeling mag dan wel de trekker overhalen zijn, de gene die handeld een mens, maar zonder de aanwezigheid van het pistool konden beide niet gebeurd zijn. Hoewel het pistool een levenloos iets is, moet je toch kritisch kijken naar haar functie aanwezigheid en in hoevere deze bij hebben gedragen aan de moord. In Amerika doet men dat liever niet, en vandaar weer gezellig om de zoveeltijd een schietpartij, dood kindje met pistool vader, etc. Natuurlijk zijn er onderliggende zaken die iemand aanzet hiertoe, maar zonder de aanwezigheid van een pistool was de mogelijkheid wel een stuk minder geweest, en misschien minder dramatisch afgelopen (vechtpartij, innerlijke woede die wel weer overging, etc.).

Natuurlijk is het ook zo dat als het pistool niet aanwezig is men naar bijv. een mes kan grijpen, of iemand zonder wapens dood trapt. Het zelfde geld voor religie, als het niet aanwezig is zal echt geweld niet opgelost zijn. Mensen zullen andere excuses vinden (vandaar dat ik zei dat het NIO oorspronkelijk de klok wel had horen luiden -> geweld is mens eigen). Maar de rol van religie bij geweld kan je daarom niet zonder meer ontkennen, net zo als je de rol van vuurwapens bij een schiet incident niet kan ontkennen.

De NIO lijkt er zelfs nog een schepje bovenop te doen door alle goeie effecten die “uit religie komen” als wel direct vanuit de religie te bestempelen, maar alle slechte effecten die “uit religie komen” af te doen als externe factoren zoals indoctrinatie (dat Religie een wapen is bij deze indoctrinatie praktijken negeert men).

Je moet vooral religie van haar voetstuk afhalen, zij is geen hoger onaantastbaar goed. Zij is gewoon een van de vele menselijke theorieën. Eentje die voor goed, slecht of gewoon niet gebruikt kan worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@10: dat religie wel degelijk een rol kan spelen, ontken ik ook helemaal niet. Je laatste alinea vat mijn mening over religie overigens goed samen. En vooral je laatste zin, die impliceert, dat religie zelf niet de oorzaak of de methode is. Als je beweert, dat religie wel de oorzaak of de methode is, plaats je haar juist (ook) op een voetstuk, dat ze niet verdient. Religie van haar voetstuk afhalen doe je niet door het ene uiterste (religie is goed) te vervangen door het andere uiterste (religie is slecht), maar door de problemen met sommige mensen en de interpretatie, die zij aan een religie geven, zo correct mogelijk te benoemen. Religie wordt alleen maar belangrijker wanneer je daar kwaliteiten (goede of slechte) aan probeert toe te dichten, die daar helemaal niet thuis horen. dat geldt voor het NIO, maar ook voor jezelf (mij zelf, ons zelf, vul maar in).

Er is overigens helemaal niks mis mee, om een bepaalde interpretatie van een religie als inpiratiebron voor een aantal (psychisch gestoorde) mensen aan te wijzen, die het met ander menselijk leven niet al te nauw nemen, maar als je een religie in zijn geheel als oorzaak van of als methode om te komen tot zelfmoordterrorisme aanwijst, zal ik daar altijd bezwaar tegen maken. Dat is namelijk ongeveer hetzelfde als wat Scientolgy doet: geef gewoon de psychiatrie maar overal de schuld van. Volkomen terecht maak je daar bezwaar tegen, maar je doet je argument geen eer aan, door daar een andere generalisatie voor in de plaats te stellen (wat in reactie 5 toch duidelijk gebeurde).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Abhorsen

@11

”maar als je een religie in zijn geheel als oorzaak van of als methode om te komen tot zelfmoordterrorisme aanwijst”

Dat is precies wat ik niet probeer te doen. Ik probeer aan te geven dat het niet zo zwart wit is. Dat je noch het een of het andere kan beweren. Omdat de NIO samen met Scientology probeert te beweren dat Religie enkel goed is, vermeld ik dat dit niet juist is. Religie kan wel degelijk ook slechte zaken veroorzaken. Dat betekend niet dat ik meteen de andere kant op wil hollen. En daarmee dus mij ook niet kan vinden in:

”Als je beweert, dat religie wel de oorzaak of de methode is, plaats je haar juist (ook) op een voetstuk, dat ze niet verdient.”

Het aankaarten van iets dat te maken heeft met een probleem vind ik het niet op een voetstuk zetten. Als ik aankaart dat een mes niet alleen voor vlees snijden, maar ook voor het doodsteken van iemand gebruikt kan worden plaats ik het niet op een voetstuk. Ik geef alleen maar aan dat het niet enkel voor vleessnijden gebruikt kan worden.

Ik snap overigens ook wel dat dit in deze tijd moeilijk te verwoorden is. Immers men moet of het ene uiterste of het andere uiterste altijd maar uiten. Of Religie is het bron van al het kwaad, of het is de bron van al het goed. Zodra je tegen een van de twee stellingen aantrapt plaatsen mensen je snel in het kamp aan de andere kant. Ik heb echter geen solidariteit betoogt met het andere kamp.

Ik denk overigens dat we er beide wel redelijk hetzelfde over denken, alleen dat ik vind dat het wel bespreekbaar moet zijn dat er aan religie vele nare randjes kleven, en dat je deze niet moet ontkennen. Zeker niet voornamelijk omdat je de angst kent anders of religieuzen tegen de kop te stoten, of omdat je bang bent meteen voor een “wilderiaan” aangezien te worden.

De enige manier om de polarisatie tegen te gaan is in mijn ogen door weer normaal over zaken te discussiëren zonder ons aan een van de twee extreme kampen te koppelen, en alles met open vizier tegemoet te gaan. Iets wat ik toe geef heel moeilijk is, omdat men je zo snel indeelt in een van de twee kampen en daardoor vaak denkt dat je juist mee doet aan het polariseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 pedro

@12: Mijn eerste reactie was vooral gericht tegen het zinnetje “dat de psychiatrie “normale mensen” zou aanzetten tot het plegen van zelfmoord aanslagen in plaats van religie”, waarin impliciet gelezen kan worden, dat religie normale mensen aanzet tot het plegen van zelfmoordaanslagen. Dat was dus wel een verwijzing naar het andere uiterste. Ik heb jouw reactie onder 7 wellicht wel iets te veel als een verdediging van dat standpunt opgevat (wat me gezien ander reacties van jouw kant ook al verbaasde). Verder was het ook imho vooral een discussie over wat nuanceverschillen. Ook van mij mogen religieuze banden met slechte zaken in de wereld zonder meer genoemd worden, maar ik leg daarbij graag en misschien wat sneller dan jij de nadruk op de nuancering, niet uit angst om religieuzen voor de kop te stoten (de fanatiekelingen vinden altijd wel een reden om zich ergens druk over te maken), maar om de gematigde religieuzen niet van ons te vervreemden. Dat is namelijk een veel groter gevaar dan het feit, dat we een paar fundamentalistische en hopeloos ouderwetse aanhangers van een bepaalde interpretatie van een godsdienst voor de kop stoten. We moeten er voor waken, dat we hen niet allemaal op een en dezelfde hoop gooien, om te voorkomen, dat zij zich met elkaar gaan vereenzelvigen. Op dit moment stoten wij bijvoorbeeld geen van de gematigde moslims voor het hoofd, wanneer wij de daders van 9/11 gevaarlijke gekken noemen, maar als we maar vaak en hard genoeg blijven roepen, dat ´de islam´ er de schuld is, dat ze die daad hebben gepleegd, zullen op de lange duur moslims daar problemen mee krijgen. De islam is namelijk ook hun godsdienst en hun ergernis begint met irritatie over het feit, dat iedere keer hun godsdienst als oorzaak van alle ellende op de wereld wordt genoemd. Iemand, die zich daar aan ergert, zal een volgende opmerking ook weer eerder als grievend ervaren en tenslotte zal zo iemand open kunnen gaan staan voor radicale interpretaties. Als we daar zelf niet aan mee willen werken, zullen we ons zelf dus genuanceerd uit dienen te drukken. Dat is imho ook de enige manier waarop we normaal over inhoudelijke zaken kunnen (blijven) discussiëren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Abhorsen

@13, Ik had zelf naar aanleiding van dit artikel een beetje zitten murmelen in mijn hoofd hoe het nu staat met het debat op internet (of daarbuiten), wat inmiddels alweer een nieuwe column is geworden (gisteren al geschreven – staat nu ook online).

Overigens denk ik toch wel dat godsdiensten an sich meer dan alleen een misbruikt idee kunnen zijn. Een van de centrale thema’s is namelijk dat het bestaan niet eindig is. Ik denk dat zo’n idee als je daar echt in gelooft het voor mensen een stuk makkelijker maakt om of te doden, of te sterven (of tot hun 75ste te werken onder het mom dat het goed is voor de economie ;)). Dat is natuurlijk een zeer krachtig concept dat je kan misbruiken omdat het beëindigen van een leven niet zo definitief is als wanneer je daar niet in gelooft. Gemixed daarbij dat God een autoriteitsfiguur is die de verantwoordelijkheid van je kan afnemen. En dat laatste is ook heel belangrijk als je mensen tot moorden wilt aanzetten. Je maakt iemand dood, en dan is het niet over maar zal God beslissen waar die persoon verder kan leven. Daardoor is het nemen van levens een stuk minder indringend. Net zo met je eigen leven “voor de zaak” geven.

Geloof is op zich een zeer effectieve levensovertuiging om te misbruiken om mensen elkaar iets aan te laten doen denk ik in dat opzicht. Hoeft niet, maar het is gemakkelijker dan wanneer je een levensovertuiging hebt waar het bestaan wel eindig is. Zo’n besef is denk ik wel iets dat belangrijk is om te hebben, of je nu radicaal bent of op een normale wijze je geloof belijdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

@14: Gebruik en misbruik liggen erg dicht bij elkaar. Het idee van een leven na de dood is volgens mij aanvankelijk geïntroduceerd om mensen hoop te bieden, nadat dierbaren, waar men aan gehecht was, waren gestorven. Het idee van een leven na de dood is dan een krachtig medicijn tegen het verdriet. Tegelijkertijd kan dat idee ook misbruikt worden, zoals je treffend hebt aangegeven. Als je maar genoeg in een leven na de dood gelooft, kun je je leven voor de dood veel gemakkelijker opgeven. Maar dat geloof in een leven na de dood bestaat vermoedelijk al wel veel langer dan er religies bestaan. We zien voorouderverering tenminste ook al bij allerlei primitieve, animistisch ingestelde volkeren (van heilige koeien tot heilige grassprietjes en van de verering van een stel botten tot aan kannibalisme). Een kerk / geïnstitutionaliseerd geloof / ideologie, die of dat deze gedachte incorporeert, kan daar op nog veel krachtiger wijze gebruik van maken. En in kerken is het net als in alle andere hiërarchische instituties: het loont om slecht te zijn, omdat je als slechterik gemakkelijker de top van de organisatie kunt bereiken (braverikken houden meer rekening met anderen en de slechterikken maken daar gebruik van om voor te dringen).

 • Vorige discussie